Revolucionarna metoda za treniranje možganov po kapi

Mediji o nas

Žurnal 24 –
Sergeja Hadner Hvala –
četrtek, 8. marec 2023 –

Revolucionarna metoda za treniranje možganov po kapi

V Sloveniji je na voljo nova rehabilitacijska terapija, namenjena bolnikom, ki so preživeli možgansko kap ali druge nevrološke bolezni. Terapija pomaga bistveno izboljšati motorične okvare zgornjih in spodnjih udov – tudi 10, 20 ali 30 let po možganski kapi je napredek klinično dokazan.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se v Sloveniji v zadnjih letih zaradi možgansko-žilnih bolezni zdravi okoli 4400 ljudi na leto, približno 2100 na leto jih umre. Delež možganske kapi predstavlja deset odstotkov vseh smrti, med vzroki smrti je na tretjem mestu. Zaradi staranja prebivalstva pa se stopnja umrljivosti zaradi možganske kapi na pet let podvoji. Po kapi je tretjina ljudi odvisna od tuje pomoči in so trajno onesposobljeni. Samo tretjina jih lahko živi samostojno.

Bolnikom, ki so preživeli možgansko kap ali druge nevrološke bolezni, imajo v Sloveniji možnost revolucionarnega zdravljenja s pomočjo rehabilitacijske terapija recoveriX.
Gre za sistem, ki neinvazivno snema, oziroma zajema elektroencefalografski (EEG) signal na površini možganov prek elektrod, ki so vgrajene v kapo. Ta po obliki spominja na plavalno kapo in jo bolniku na začetku vsakega srečanja namestijo na glavo. Signal EEG proizvajajo deli možganov, ki sodelujejo pri načrtovanju gibanja oziroma tako imenovani motorični predstavi. Te signale v realnem času, torej v živo in sproti, izjemno hitro obdela računalniški program, ki hkrati prepozna, ali si je bolnik gibanje zares predstavljal oziroma ali so se aktivirali ustrezni deli možganov.

Možganska kap udari kot strela z jasnega. Je ena tistih bolezni, ki je z vidika posledic zelo nepredvidljiva, prav tako ne izbira let. Vsako leto prizadene vsaj 0,2 odstotka populacije in več kot en odstotek ljudi, starejših od 65 let.

“Sistem recoveriX v obliki vmesnika možgani-računalnik združuje tri zelo uveljavljene nevrofiziološke in fizioterapevtske koncepte, to so motorična predstava, navidezna resničnost in funkcionalna električna stimulacija, v smiselno biološko povratno zanko, ki krepi plastičnost možganov oziroma njihovo sposobnost, da se po bolezni ali poškodbi prizadete funkcije nauči preostali, zdravi del možganov,” razlaga dr. Andraž Stožer, dr. med., znanstveni svetovalec.

V skupno 25 terapevtskih obravnavah, od katerih vsaka traja 50 minut, bolnikovi možgani trenirajo. Tako je mogoče bistveno izboljšati grobo motoriko, fino motoriko, lokomotorni sistem, hojo, tremor, spastičnost, občutljivost, spomin in koncentracijo – ne glede na starost bolnikov ali čas trajanja gibalnih omejitev oziroma, koliko časa je preteklo od možganske kapi.

“Bolniki po možganski kapi dosežejo točko, ko uspeh rehabilitacije stagnira in se motorične motnje ne izboljšujejo več. Prav v tem primeru lahko terapija recoveriX po možganski kapi pripomore k novim, pomembnim izboljšavam na področju rehabilitacije motorike. To gre celo tako daleč, da nekateri pacienti nenadoma ne potrebujejo več hodulje ali vozička,” razlaga Gerlinde Percht, fizioterapevtka, ki v Gradcu in Schladmingu v Avstriji ponuja storitev recoveriX za bolnike po možganski kapi.

Terapija je trenutno samoplačniška, so pa jo med storitve z vsaj delnim povračilom stroškov že vključile nekatere zavarovalnice v svojih dodatnih paketih zavarovanj. Izvajalci si prizadevajo, da bi se vsaj delno povrnili stroški tudi v okviru osnovnega ali dopolnilnega zavarovanja. Terapije izvajajo v Mariboru in Kranju, Celotna terapija – 25 enournih obravnav, 2-krat (na začetku in koncu) pregled zdravnika/nevrofizioterapevta in zaključno poročilo, vmesna testiranja in analiza terapij stanejo 1 850 evrov, cena posamezne enourne obravnave pa je 74 evrov.