Varstvo podatkov

Uvod in pregled

To politiko zasebnosti (različica 23/11/2023-112677917) smo pripravili, da vam v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in veljavne nacionalne zakonodaje pojasnimo, katere osebne podatke (na kratko podatke) kot upravljavec – in od nas pooblaščeni obdelovalci (npr. ponudniki) – obdelujemo in bomo obdelovali v prihodnje ter kakšne zakonite možnosti imate. Uporabljene izraze je treba razumeti kot spolno nevtralne.
Na kratko: zagotavljamo vam izčrpne informacije o podatkih, ki jih obdelujemo o vas.

Izjave o varstvu podatkov so običajno zelo tehnične in uporabljajo pravni žargon. Namen te politike zasebnosti pa je čim bolj preprosto in pregledno opisati najpomembnejše stvari za vas. Kjer to prispeva k preglednosti, so tehnični izrazi razloženi na bralcu prijazen način, zagotovljene so povezave do dodatnih informacij in uporabljene so grafike. Tako vas v jasnem in preprostem jeziku obveščamo, da osebne podatke v okviru svojih poslovnih dejavnosti obdelujemo le, če obstaja ustrezna pravna podlaga. To vsekakor ni mogoče s čim bolj jedrnatimi, nejasnimi in pravno-tehničnimi razlagami, kar je v zvezi z varstvom podatkov na spletu pogosto standard. Upam, da se vam bodo naslednja pojasnila zdela zanimiva in poučna ter da boste morda našli eno ali dve informaciji, ki jih še niste poznali.
Če imate še vedno vprašanja, bi vas radi prosili, da se obrnete na pristojni organ, naveden spodaj ali v pravnem obvestilu, da sledite navedenim povezavam in si ogledate dodatne informacije na spletnih mestih tretjih oseb. Naše kontaktne podatke seveda najdete tudi v pravnem obvestilu.

Področje uporabe

Ta pravilnik o zasebnosti velja za vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v podjetju, in za vse osebne podatke, ki jih obdelujejo podjetja, ki jih naročimo (obdelovalci). Z osebnimi podatki mislimo na informacije v smislu člena 4, št. 1 GDPR, kot so ime in priimek osebe, e-poštni naslov in poštni naslov. Obdelava osebnih podatkov zagotavlja, da lahko ponujamo in zaračunavamo svoje storitve in izdelke, bodisi prek spleta ali brez njega. Področje uporabe tega pravilnika o zasebnosti vključuje

 • vse spletne predstavitve (spletna mesta, spletne trgovine), ki jih upravljamo.
 • Prisotnost v družabnih medijih in komunikacija prek e-pošte
 • Mobilne aplikacije za pametne telefone in druge naprave

Skratka, politika zasebnosti se uporablja za vsa področja, na katerih se v podjetju strukturirano obdelujejo osebni podatki prek navedenih kanalov. Če z vami sklenemo pravno razmerje zunaj teh kanalov, vas bomo po potrebi obvestili posebej.

Pravna podlaga

V naslednjem pravilniku o zasebnosti vam zagotavljamo pregledne informacije o pravnih načelih in predpisih, tj. pravni podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki nam omogočajo obdelavo osebnih podatkov.
Kar zadeva zakonodajo EU, se sklicujemo na UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016. To Splošno uredbo EU o varstvu podatkov lahko seveda preberete na spletu v EUR-Lexu, portalu za zakonodajo EU, na naslovu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

Vaše podatke obdelujemo le, če velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. Privolitev (člen 6(1)(a) SUVP): Dali ste nam soglasje za obdelavo podatkov za določen namen. Primer je shranjevanje podatkov, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec.
 2. Pogodba (člen 6(1)(b) SUVP): Da bi izpolnili pogodbo ali predpogodbene obveznosti z vami, obdelujemo vaše podatke. Če na primer z vami sklenemo kupoprodajno pogodbo, potrebujemo predhodne osebne podatke.
 3. Pravna obveznost (člen 6(1)(c) SUVP): Vaše podatke obdelujemo, če smo podvrženi zakonski obveznosti. Zakonsko smo na primer dolžni hraniti račune za računovodske namene. Ti običajno vsebujejo osebne podatke.
 4. Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) SUVP): V primeru zakonitih interesov, ki ne omejujejo vaših temeljnih pravic, si pridržujemo pravico do obdelave osebnih podatkov. Določene podatke moramo na primer obdelati za varno in učinkovito delovanje našega spletnega mesta. Ta obdelava je torej zakoniti interes.

Drugi pogoji, kot so izpolnjevanje evidentiranja v javnem interesu in izvajanje uradnih pooblastil ter zaščita življenjskih interesov, se za nas običajno ne pojavljajo. Če je takšna pravna podlaga relevantna, jo bomo navedli na ustrezni točki.

Poleg uredbe EU se uporabljajo tudi nacionalni zakoni:

 • V Avstriji je to Zvezni zakon o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov (Zakon o varstvu podatkov) ali krajše DSG.
 • V Nemčiji velja Zvezni zakon o varstvu podatkov (BDSG).

Če veljajo drugi regionalni ali nacionalni zakoni, vas bomo o tem obvestili v naslednjih razdelkih.

Kontaktni podatki odgovorne osebe

Če imate kakršna koli vprašanja o varstvu podatkov ali obdelavi osebnih podatkov, spodaj najdete kontaktne podatke odgovorne osebe ali organa:
Sarah Breinbauer

E-naslov: breinbauer@gtec.at
Telefon: +43 725122240
Odtis: https://www.gtec.at/imprint/

Trajanje shranjevanja

Naše splošno merilo je, da osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. To pomeni, da osebne podatke izbrišemo takoj, ko razlog za obdelavo podatkov ne obstaja več. V nekaterih primerih smo zakonsko obvezani, da določene podatke hranimo tudi po prenehanju prvotnega namena, na primer za računovodske namene.

Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo podatki izbrisani v najkrajšem možnem času in v obsegu, v katerem jih ni treba hraniti.

V nadaljevanju vas bomo obvestili o posebnem trajanju zadevne obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije.

Pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov

V skladu s členoma 13 in 14 GDPR vas obveščamo o naslednjih pravicah, do katerih ste upravičeni, da bi zagotovili pošteno in pregledno obdelavo podatkov:

 • V skladu s 15. členom GDPR imate pravico do informacij o tem, ali obdelujemo vaše podatke. V tem primeru imate pravico, da prejmete kopijo podatkov in naslednje informacije:
  • namen, za katerega izvajamo obdelavo;
  • kategorije, tj. vrste podatkov, ki se obdelujejo;
  • kdo prejme te podatke in, če se podatki prenesejo v tretje države, kako je zagotovljena varnost;
  • kako dolgo bodo podatki shranjeni;
  • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave in pravice do ugovora obdelavi;
  • da lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu (povezave do teh organov so na voljo spodaj);
  • izvor podatkov, če jih nismo zbrali od vas;
  • ali se izvaja profiliranje, tj. ali se podatki samodejno analizirajo, da bi se ustvaril vaš osebni profil.
 • V skladu s členom 16 GDPR imate pravico do popravka podatkov, kar pomeni, da moramo podatke popraviti, če najdete napake.
 • V skladu s členom 17 GDPR imate pravico do izbrisa (“pravica biti pozabljen”), kar pomeni, da lahko zahtevate izbris svojih podatkov.
 • V skladu s členom 18 GDPR imate pravico do omejitve obdelave, kar pomeni, da lahko podatke samo shranimo, ne smemo pa jih več uporabljati.
 • V skladu s členom 20 GDPR imate pravico do prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da vam bomo na zahtevo posredovali vaše podatke v splošno uporabljeni obliki.
 • V skladu s členom 21 GDPR imate pravico do ugovora, kar bo povzročilo spremembo obdelave po izvršitvi.
  • Če obdelava vaših podatkov temelji na členu 6(1)(e) (javni interes, izvajanje javne oblasti) ali členu 6(1)(f) (zakoniti interes), lahko obdelavi ugovarjate. Nato bomo v najkrajšem možnem času preverili, ali lahko ta ugovor zakonito upoštevamo.
  • Če se podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, lahko tej vrsti obdelave podatkov kadar koli ugovarjate. Vaših podatkov ne bomo več uporabljali za neposredno trženje.
  • Če se podatki uporabljajo za profiliranje, lahko kadar koli ugovarjate tej vrsti obdelave podatkov. Nato vaših podatkov ne bomo več uporabljali za profiliranje.
 • V skladu s členom 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov imate lahko pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (npr. profiliranje).
 • V skladu s členom 77 GDPR imate pravico do pritožbe. To pomeni, da lahko kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši GDPR.

Skratka: imate pravice – ne oklevajte in se obrnite na zgoraj navedeni pristojni urad!

Če menite, da obdelava vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so bile kako drugače kršene vaše pravice do varstva podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu. V Avstriji je to organ za varstvo podatkov, katerega spletna stran je na voljo na naslovu https://www.dsb.gv.at/. V Nemčiji ima vsaka zvezna dežela svojega pooblaščenca za varstvo podatkov. Za več informacij se lahko obrnete na zveznega pooblaščenca za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (BfDI). Za naše podjetje je pristojen naslednji lokalni organ za varstvo podatkov:

Avstrijski organ za varstvo podatkov

Vodja: Dr. Andrea Jelinek
Naslov: Jelinek:
Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj
Telefonska številka:
+43 1 52 152-0
E-naslov:
dsb@dsb.gv.at
Spletna stran:
https://www.dsb.gv.at/

Prenos podatkov v tretje države

Podatke v države zunaj področja uporabe GDPR (tretje države) prenašamo ali obdelujemo le, če se s to obdelavo strinjate ali če obstaja drugo pravno pooblastilo. To velja zlasti, če obdelavo zahteva zakon ali je potrebna za izpolnitev pogodbenega razmerja, v vsakem primeru pa le, če je to na splošno dovoljeno. V večini primerov je vaše soglasje najpomembnejši razlog, zakaj obdelujemo podatke v tretjih državah. Obdelava osebnih podatkov v tretjih državah, kot so ZDA, kjer številni proizvajalci programske opreme ponujajo storitve in imajo svoje strežniške lokacije, lahko pomeni, da se osebni podatki obdelujejo in shranjujejo na nepričakovane načine.

Izrecno poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti ustrezna raven varstva pri prenosu podatkov v ZDA trenutno obstaja le, če ameriško podjetje, ki obdeluje osebne podatke državljanov EU v ZDA, aktivno sodeluje v okviru EU-ZDA za varstvo zasebnosti podatkov. Več informacij o tem najdete na: https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Obdelava podatkov s strani služb ZDA, ki niso aktivne udeleženke okvira EU-ZDA za varstvo zasebnosti podatkov, lahko povzroči, da se podatki ne obdelujejo in shranjujejo v anonimizirani obliki. Poleg tega lahko vladni organi ZDA dostopajo do posameznih podatkov. Poleg tega so lahko zbrani podatki povezani s podatki iz drugih storitev istega ponudnika, če imate ustrezen uporabniški račun. Če je mogoče, si prizadevamo uporabljati lokacije strežnikov v EU, če je to ponujeno.
O morebitnem prenosu podatkov v tretje države vas bomo podrobneje obvestili v ustreznih razdelkih tega pravilnika o zasebnosti.

Varnost obdelave podatkov

Izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov. Kjer je mogoče, osebne podatke šifriramo ali psevdonimiziramo. Na ta način tretjim osebam čim bolj otežimo sklepanje o osebnih podatkih iz naših podatkov.

Člen 25 GDPR govori o “vgrajenem in privzetem varstvu podatkov” in tako pomeni, da je treba tako programsko opremo (npr. obrazce) kot strojno opremo (npr. dostop do strežniške sobe) vedno oblikovati z mislijo na varnost in sprejeti ustrezne ukrepe. Po potrebi bomo v nadaljevanju razpravljali o posebnih ukrepih.

Šifriranje TLS s protokolom https

TLS, šifriranje in https zvenijo zelo tehnično – in tudi so. Uporabljamo protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure pomeni “varen protokol za prenos hiperteksta”), s katerim podatke po internetu prenašamo varno.
To pomeni, da je celoten prenos vseh podatkov od vašega brskalnika do našega spletnega strežnika zaščiten – nihče ne more “prisluškovati”.

S tem smo uvedli dodatno raven varnosti in izpolnili vgrajeno varstvo podatkov (člen 25(1) GDPR). Z uporabo protokola TLS (Transport Layer Security), šifrirnega protokola za varen prenos podatkov po internetu, lahko zagotovimo zaščito zaupnih podatkov.
Uporabo te zaščite za prenos podatkov lahko prepoznate po majhnem simbolu ključavnice v zgornjem levem kotu brskalnika, levo od spletnega naslova (npr. examplepage.com), in uporabi sheme https (namesto http) kot dela našega spletnega naslova.
Če želite izvedeti več o šifriranju, priporočamo, da v Googlu poiščete geslo “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” in najdete dobre povezave do dodatnih informacij.

Komunikacija

Povzetek komunikacije
? Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Vsi, ki z nami komunicirajo po telefonu, elektronski pošti ali spletnem obrazcu.
? Obdelani podatki: npr. telefonska številka, ime in priimek, e-poštni naslov, vneseni podatki v obrazec. Več podrobnosti o tem najdete v ustrezni vrsti uporabljenega stika
? Namen: Obdelava komunikacije s strankami, poslovnimi partnerji itd.
? Obdobje hrambe: Trajanje poslovnega primera in zakonskih določb.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) SUVP (privolitev), člen 6(1)(b) SUVP (pogodba), člen 6(1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Če stopite v stik z nami in z nami komunicirate po telefonu, e-pošti ali prek spletnega obrazca, se lahko obdelujejo osebni podatki.

Podatki se obdelujejo za obravnavo in obdelavo vašega povpraševanja in s tem povezane poslovne transakcije. Podatki se hranijo toliko časa, kolikor zahteva zakonodaja.

Zadevne osebe

Omenjeni postopki veljajo za vse, ki iščejo stik z nami prek komunikacijskih kanalov, ki jih zagotavljamo.

Telefon

Ko nas pokličete, se podatki o klicu psevdonimizirano shranijo v zadevni končni napravi in pri uporabljenem ponudniku telekomunikacijskih storitev. Poleg tega se lahko podatki, kot sta vaše ime in telefonska številka, naknadno pošljejo po elektronski pošti in shranijo za namen odgovora na vaše povpraševanje. Podatki se izbrišejo takoj, ko je poslovna transakcija zaključena in ko to dovoljujejo zakonske zahteve.

e-pošta

Če z nami komunicirate po e-pošti, se lahko podatki shranijo v zadevni končni napravi (računalnik, prenosni računalnik, pametni telefon itd.), podatki pa se lahko shranijo na strežniku e-pošte. Podatki bodo izbrisani takoj, ko bo poslovna transakcija zaključena in ko bodo to dopuščale zakonske zahteve.

Spletni obrazci

Če z nami komunicirate prek spletnega obrazca, se podatki shranijo na našem spletnem strežniku in se lahko posredujejo na enega od naših e-poštnih naslovov. Podatki bodo izbrisani takoj, ko bo poslovna transakcija zaključena in ko bodo to dopuščale zakonske zahteve.

Pravna podlaga

Obdelava podatkov temelji na naslednjih pravnih podlagah:

 • člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev): Soglašate nam, da vaše podatke shranimo in jih uporabimo za namene, povezane s poslovno transakcijo;
 • člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (pogodba): (člen (1), točka (b) odstavka (1) GDPR): to je potrebno za izpolnitev pogodbe z vami ali obdelovalcem, kot je telefonski operater, ali pa moramo podatke obdelati za predpogodbene dejavnosti, kot je priprava ponudbe;
 • člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi): Poizvedbe strank in poslovno komunikacijo želimo obravnavati na profesionalen način. Za to so za učinkovito komunikacijo potrebne določene tehnične zmogljivosti, kot so programi za elektronsko pošto, izmenjevalni strežniki in operaterji mobilnih omrežij.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV)

V tem poglavju želimo pojasniti, kaj je pogodba o obdelavi podatkov in zakaj je potrebna. Ker je beseda “pogodba o obdelavi podatkov” nekoliko okorna, bomo v tem besedilu pogosto uporabljali le kratico DPA. Tako kot večina podjetij tudi mi ne delujemo sami, temveč uporabljamo storitve drugih podjetij ali posameznikov.  Z vključevanjem različnih podjetij ali ponudnikov storitev lahko posredujemo osebne podatke v obdelavo. Ti partnerji nato delujejo kot obdelovalci, s katerimi sklenemo pogodbo, tako imenovano pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Najpomembnejše, kar morate vedeti, je, da obdelava vaših osebnih podatkov poteka izključno v skladu z našimi navodili in mora biti urejena z DPA.

Kdo so obdelovalci?

Kot podjetje in lastnik spletnega mesta smo odgovorni za vse podatke, ki jih obdelujemo od vas. Poleg upravljavcev lahko obstajajo tudi tako imenovani obdelovalci. To vključuje vsa podjetja ali osebe, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu. Natančneje in v skladu z opredelitvijo GDPR: za obdelovalca se šteje vsaka fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v našem imenu. Obdelovalci so torej lahko ponudniki storitev, kot so ponudniki gostovanja ali storitev v oblaku, ponudniki plačil ali e-novic ali velika podjetja, kot sta Google ali Microsoft.

Za boljše razumevanje terminologije je tukaj pregled treh vlog v GDPR:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (vi kot stranka ali zainteresirana oseba) → Upravljavec (mi kot podjetje in stranka) → Obdelovalec (ponudnik storitev, na primer spletni gostitelj ali ponudnik storitev v oblaku)

Vsebina pogodbe o obdelavi naročila

Kot je navedeno zgoraj, smo z našimi partnerji, ki delujejo kot obdelovalci, sklenili sporazum o varstvu podatkov. Ta določa predvsem, da obdelovalec obdeluje podatke, ki se obdelujejo, izključno v skladu z GDPR. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, čeprav se v tem kontekstu tudi elektronska sklenitev pogodbe šteje za “pisno”. Obdelava osebnih podatkov poteka le na podlagi pogodbe. Pogodba mora vsebovati naslednje:

 • Zaveza do nas kot odgovorne stranke
 • Obveznosti in pravice upravljavca
 • Kategorije prizadetih oseb
 • Vrsta osebnih podatkov
 • Narava in namen obdelave podatkov
 • Namen in trajanje obdelave podatkov
 • Kraj obdelave podatkov

Pogodba vsebuje tudi vse obveznosti obdelovalca. Najpomembnejše obveznosti so

 • Zagotavljanje ukrepov za varnost podatkov
 • sprejeti morebitne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • vodenje imenika za obdelavo podatkov.
 • sodelovati z nadzornim organom za varstvo podatkov na njegovo zahtevo.
 • izvede analizo tveganja v zvezi s prejetimi osebnimi podatki.
 • Podobdelovalci se lahko pooblastijo le s pisnim dovoljenjem upravljavca.

Konkretno podobo takega GCU lahko preverite na primer na spletni strani https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html. Vzorec pogodbe je predstavljen tukaj.

Piškotki

Povzetek piškotkov
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta
? Namen: odvisno od piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavi piškotek.
? Obdelani podatki: Odvisno od uporabljenega piškotka. Več podrobnosti o tem lahko najdete spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od zadevnega piškotka, lahko traja od nekaj ur do nekaj let.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj so piškotki?

Naše spletno mesto uporablja piškotke HTTP za shranjevanje podatkov o uporabniku.
V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj so piškotki in zakaj se uporabljajo, da boste bolje razumeli naslednjo politiko zasebnosti.

Kadar brskate po internetu, uporabljate brskalnik. Znani brskalniki so Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer in Microsoft Edge. Večina spletnih mest v brskalnik shrani majhne besedilne datoteke. Te datoteke se imenujejo piškotki.

Nekaj pa ni mogoče zanikati: Piškotki so zelo uporabni mali pomočniki. Skoraj vsa spletna mesta uporabljajo piškotke. Natančneje, to so piškotki HTTP, saj obstajajo tudi drugi piškotki za druga področja uporabe. Piškotki HTTP so majhne datoteke, ki jih naše spletno mesto shrani v vaš računalnik. Te datoteke s piškotki se samodejno shranijo v mapo s piškotki, tako rekoč “možgane” vašega brskalnika. Piškotek je sestavljen iz imena in vrednosti. Pri opredelitvi piškotka je treba navesti tudi enega ali več atributov.

Piškotki shranjujejo določene uporabniške podatke o vas, na primer jezik ali osebne nastavitve strani. Ko ponovno obiščete naše spletno mesto, vaš brskalnik posreduje “uporabniške” podatke nazaj na naše spletno mesto. Zahvaljujoč piškotkom naše spletno mesto ve, kdo ste, in vam ponudi nastavitve, ki ste jih vajeni. V nekaterih brskalnikih ima vsak piškotek svojo datoteko, v drugih, kot je Firefox, pa so vsi piškotki shranjeni v eni sami datoteki.

Naslednja slika prikazuje možno interakcijo med spletnim brskalnikom, kot je Chrome, in spletnim strežnikom. Spletni brskalnik zahteva spletno stran in od strežnika nazaj prejme piškotek, ki ga brskalnik ponovno uporabi, ko zahteva drugo stran.

Obstajajo piškotki prve osebe in piškotki tretje osebe. Piškotke prve osebe ustvarja neposredno naše spletno mesto, piškotke tretje osebe pa ustvarjajo partnerska spletna mesta (npr. Google Analytics). Vsak piškotek je treba oceniti posebej, saj vsak piškotek shranjuje različne podatke. Tudi čas veljavnosti piškotka je različen, od nekaj minut do nekaj let. Piškotki niso računalniški programi in ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali druge “zlonamerne programske opreme”. Piškotki tudi ne morejo dostopati do podatkov v vašem računalniku.

Podatki o piškotkih so lahko videti na primer takole:

Ime: _ga
Wert: GA1.2.1326744211.152112677917-9
Namen: Razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta
Rok veljavnosti: po 2 letih

Brskalnik mora podpirati te najmanjše velikosti:

 • Vsaj 4096 bajtov na piškotek
 • Vsaj 50 piškotkov na domeno
 • Skupaj vsaj 3000 piškotkov

Katere vrste piškotkov obstajajo?

Vprašanje, katere piškotke uporabljamo, je odvisno od uporabljenih storitev in je pojasnjeno v naslednjih razdelkih pravilnika o zasebnosti. Na tem mestu želimo na kratko pojasniti različne vrste piškotkov HTTP.

Ločimo štiri vrste piškotkov:

Bistveni piškotki
Ti piškotki so potrebni za zagotavljanje osnovnih funkcij spletnega mesta. Ti piškotki so na primer potrebni, kadar uporabnik izdelek položi v nakupovalno košarico, nato nadaljuje brskanje po drugih straneh in šele pozneje preide na blagajno. Ti piškotki zagotavljajo, da se nakupovalna košarica ne izbriše, tudi če uporabnik zapre okno brskalnika.

Namenski piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije o vedenju uporabnika in o tem, ali uporabnik prejme sporočila o napakah. Ti piškotki se uporabljajo tudi za merjenje časa nalaganja in obnašanja spletnega mesta v različnih brskalnikih.

Ciljno usmerjeni piškotki
Ti piškotki zagotavljajo boljšo prijaznost do uporabnika. Na primer, vnesene lokacije, velikosti pisave ali podatki iz obrazca se shranijo.

Oglaševalski piškotki
Ti piškotki so znani tudi kot ciljni piškotki. Uporabljajo se za zagotavljanje prilagojenega oglaševanja uporabniku. To je lahko zelo praktično, a tudi nadležno.

Ko prvič obiščete spletno mesto, vas običajno vprašamo, katere od teh vrst piškotkov želite dovoliti. Seveda se ta odločitev prav tako shrani v piškotek.

Če želite izvedeti več o piškotkih in se ne bojite tehnične dokumentacije, vam priporočamo https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, zahtevo za komentar delovne skupine za internetno inženirstvo (IETF) z naslovom “HTTP State Management Mechanism”.

Namen obdelave s piškotki

Namen je odvisen od zadevnega piškotka. Več podrobnosti o tem lahko najdete spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.

Kateri podatki se obdelujejo?

Piškotki so majhni pomočniki za različne naloge. Žal ni mogoče posplošiti, kateri podatki so shranjeni v piškotkih, vendar vas bomo o obdelanih ali shranjenih podatkih obvestili v naslednjem pravilniku o zasebnosti.

Trajanje shranjevanja piškotkov

Obdobje shranjevanja je odvisno od zadevnega piškotka in je določeno v nadaljevanju. Nekateri piškotki se izbrišejo po manj kot eni uri, drugi pa lahko ostanejo shranjeni v računalniku več let.

Na čas shranjevanja lahko vplivate tudi sami. Vse piškotke lahko kadar koli ročno izbrišete prek brskalnika (glej tudi “Pravica do ugovora” spodaj). Poleg tega bodo piškotki, ki temeljijo na privolitvi, izbrisani najkasneje po tem, ko boste umaknili svojo privolitev, pri čemer zakonitost shranjevanja do takrat ostane nespremenjena.

Pravica do ugovora – kako lahko izbrišem piškotke?

Sami se odločite, kako in ali želite uporabljati piškotke. Ne glede na to, iz katere storitve ali spletnega mesta izvirajo piškotki, imate vedno možnost izbrisati, deaktivirati ali le delno dovoliti piškotke. Na primer, piškotke tretjih oseb lahko blokirate, vse druge piškotke pa dovolite.

Če želite izvedeti, kateri piškotki so bili shranjeni v vašem brskalniku, če želite spremeniti ali izbrisati nastavitve piškotkov, lahko to najdete v nastavitvah brskalnika:

Chrome: Brisanje, aktiviranje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu s Safarijem

Firefox: Izbriši piškotke za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik.

Internet Explorer: brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Nato se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga želite dovoliti ali ne. Postopek se razlikuje glede na brskalnik. Najbolje je, da navodila poiščete v Googlu z uporabo iskalnega izraza “delete cookies Chrome” ali “deactivate cookies Chrome” v primeru brskalnika Chrome.

Pravna podlaga

Tako imenovane “smernice za piškotke” veljajo od leta 2009. V njih je navedeno, da je za shranjevanje piškotkov potrebna vaša privolitev (člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Vendar se države EU na te direktive še vedno odzivajo zelo različno. V Avstriji pa je bila ta direktiva implementirana v člen 96(3) Zakona o telekomunikacijah (TKG). V Nemčiji direktivi o piškotkih nista bili implementirani v nacionalno zakonodajo. Namesto tega je bila ta direktiva večinoma implementirana v člen 15(3) Zakona o telekomunikacijah (TMG).

Za nujno potrebne piškotke, tudi če soglasje ni bilo dano, obstajajo legitimni interesi (člen 6(1)(f) SUVP), ki so v večini primerov gospodarske narave. Obiskovalcem spletnega mesta želimo zagotoviti prijetno uporabniško izkušnjo in nekateri piškotki so za to pogosto nujno potrebni.

Če se uporabljajo piškotki, ki niso nujno potrebni, se to zgodi le z vašim soglasjem. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V naslednjih razdelkih boste podrobneje obveščeni o uporabi piškotkov, če uporabljena programska oprema uporablja piškotke.

Uvod v spletno gostovanje

Povzetek spletnega gostovanja
? Prizadete stranke: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: strokovno gostovanje spletnega mesta in zagotavljanje njegovega delovanja
? Obdelani podatki: IP naslov, čas obiska spletnega mesta, uporabljeni brskalnik in drugi podatki. Več podrobnosti o tem najdete spodaj ali pri ponudniku spletnega gostovanja, ki ga uporabljate.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od posameznega ponudnika, vendar običajno 2 tedna.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi).

Kaj je spletno gostovanje?

Ko danes obiskujete spletna mesta, se nekatere informacije – vključno z osebnimi podatki – samodejno ustvarijo in shranijo, tudi na tem spletnem mestu. Te podatke je treba obdelovati čim bolj poredko in le z utemeljitvijo. S spletnim mestom, mimogrede, mislimo na celoto vseh spletnih strani v domeni, tj. vse od začetne strani (homepage) do zadnje podstrani (kot je ta). Z domeno mislimo na primer na example.de ali example.com.

Če si želite ogledati spletno mesto v računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, uporabite program, imenovan spletni brskalnik. Nekaj spletnih brskalnikov verjetno poznate po imenu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox in Apple Safari. Imenujemo jih brskalniki ali na kratko spletni brskalniki.

Za prikaz spletnega mesta se mora brskalnik povezati z drugim računalnikom, v katerem je shranjena koda spletnega mesta: s spletnim strežnikom. Upravljanje spletnega strežnika je zapleteno in dolgotrajno opravilo, zato ga običajno opravljajo profesionalni ponudniki. Ti ponudniki ponujajo spletno gostovanje in tako zagotavljajo zanesljivo in brezhibno shranjevanje podatkov spletnega mesta. Veliko tehničnih izrazov, vendar ostanite z nami, saj bo še bolje!

Ko se brskalnik na vašem računalniku (namiznem, prenosnem, tabličnem ali pametnem) poveže ter med prenosom podatkov na spletni strežnik in z njega, se lahko obdelujejo osebni podatki. Po eni strani vaš računalnik shranjuje podatke, po drugi strani pa mora podatke za določen čas shranjevati tudi spletni strežnik, da zagotovi pravilno delovanje.

Slika je vredna več kot tisoč besed, zato je v naslednji grafiki prikazana interakcija med brskalnikom, internetom in ponudnikom gostovanja.

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

Nameni obdelave podatkov so:

 1. Profesionalno gostovanje spletnih strani in varnost delovanja
 2. ohranjanje operativne in informacijske varnosti.
 3. Anonimno ocenjevanje vedenja pri dostopu za izboljšanje naše ponudbe in po potrebi za kazenski pregon ali pregon zahtevkov.

Kateri podatki se obdelujejo?

Tudi ko trenutno obiskujete našo spletno stran, naš spletni strežnik, tj. računalnik, na katerem je shranjena ta spletna stran, običajno samodejno shranjuje podatke, kot so

 • celoten internetni naslov (URL) obiskane spletne strani.
 • Brskalnik in različica brskalnika (npr. Chrome 87)
 • uporabljen operacijski sistem (npr. Windows 10).
 • naslov (URL) predhodno obiskane strani (URL napotitelja) (npr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/).
 • ime gostitelja in naslov IP naprave, iz katere se izvaja dostop (npr. COMPUTERNAME in 194.23.43.121)
 • Datum in čas
 • v datotekah, tako imenovanih dnevniških datotekah spletnega strežnika.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Navedeni podatki se praviloma hranijo štirinajst dni, nato pa se samodejno izbrišejo. Teh podatkov ne posredujemo naprej, vendar ne moremo izključiti možnosti, da bi si jih v primeru nezakonitega ravnanja ogledali organi.

Na kratko: vaš obisk beleži naš ponudnik (podjetje, ki upravlja našo spletno stran na posebnih računalnikih (strežnikih)), vendar vaših podatkov ne posreduje brez vaše privolitve!

Pravna podlaga

Zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru spletnega gostovanja izhaja iz člena 6(1)(f) GDPR (varstvo zakonitih interesov), saj je uporaba profesionalnega gostovanja pri ponudniku potrebna, da se podjetje varno in uporabniku prijazno predstavi na spletu in da se lahko po potrebi izvajajo napadi in zahtevki iz tega naslova.

Praviloma je med nami in ponudnikom gostovanja sklenjena pogodba za obdelavo naročil v skladu s členom 28 f. GDPR, ki zagotavlja skladnost z varstvom podatkov in zagotavlja varnost podatkov.

Pravilnik o zasebnosti DomainFactory

Za svoje spletno mesto uporabljamo ponudnika spletnega gostovanja DomainFactory. Ponudnik storitev je nemško podjetje DomainFactory GmbH, c/o WeWork, Neuturmstrasse 5, 80331 München, Nemčija.

Kaj je DomainFactory?

Zato je povsem mogoče, da ste to ime že srečali. DomainFactory je hčerinsko podjetje ameriškega ponudnika GoDaddy Inc. DomainFactory GmbH je bilo ustanovljeno leta 2000 in ima zato za seboj že več kot 20 let izkušenj. Podjetje upravlja več kot 1,3 milijona domen v nemško govorečih državah, kar ga uvršča med največje ponudnike spletnega gostovanja v našem delu sveta. Strežniki podjetja DomainFactory se nahajajo v podatkovnem centru v Strasbourgu na eni strani in v podatkovnem centru v Kölnu na drugi. Obe lokaciji delujeta na podlagi najnovejše tehnologije in najboljših varnostnih standardov. Za delovanje spletnega gostovanja so nekateri vaši podatki shranjeni tudi na strežnikih DomainFactory. Poleg tehničnih podatkov (npr. URL, različica brskalnika, operacijski sistem) je shranjen tudi vaš naslov IP, ki je znan kot osebni podatek.

Zakaj uporabljamo DomainFactory?

Nikoli se nismo želeli ukvarjati s slabo tehnično zmogljivostjo in slabo podporo. Svojo energijo raje vlagamo v smiselno delo. Naše spletno mesto vam mora biti brez težav na voljo dan in noč, hkrati pa mora zagotavljati visoko raven varnosti. To je točno to, kar želimo. In prav zato potrebujemo profesionalno spletno gostovanje. Podjetje DomainFactory ima več kot 20 let izkušenj v tem poslu, uporablja najnovejše tehnologije ter ponuja visoko raven informacijske in operativne varnosti. Zaradi teh razlogov je DomainFactory naša prva izbira, ko gre za spletno gostovanje.

Za več informacij o varstvu podatkov v podjetju DomainFactory priporočamo pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu https://www.df.eu/de/datenschutz/. Če imate dodatna vprašanja, lahko pošljete e-pošto na naslov support@df.eu.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV) DomainFactory

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z družbo DomainFactory sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj natančno je sporazum o obdelavi podatkov in zlasti kaj mora biti vključeno v sporazum o obdelavi podatkov, si lahko ogledate v našem splošnem razdelku “Sporazum o obdelavi podatkov (DPA)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker DomainFactory obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko družba DomainFactory obdeluje le podatke, ki jih prejme od nas, v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi podatkov (DPA) najdete na spletni strani https://www.df.eu/de/support/formulare/.

Modularni sistemi spletnega mesta Uvod

Povzetek pravilnika o zasebnosti sistemov za izdelavo spletnih strani
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so tehnične informacije o uporabi, na primer dejavnost brskalnika, dejavnost klikov, toplotne karte sej in kontaktni podatki, naslov IP ali vaša geografska lokacija. Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju te politike zasebnosti in v politikah zasebnosti ponudnikov.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od ponudnika
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(f) SUVP (zakoniti interesi), člen 6(1)(a) SUVP (privolitev)

Kaj so sistemi za izdelavo spletnih strani?

Za svoje spletno mesto uporabljamo modularni spletni sistem. Modularni sistemi so posebne oblike sistema za upravljanje vsebine (CMS). Z modularnim sistemom lahko upravljavci spletnih mest zelo enostavno ustvarijo spletno mesto brez znanja programiranja. V številnih primerih modularne sisteme ponujajo tudi spletni gostitelji. Z uporabo modularnega sistema se lahko zbirajo, shranjujejo in obdelujejo tudi vaši osebni podatki. V tem besedilu o varstvu podatkov vam posredujemo splošne informacije o obdelavi podatkov z modularnimi sistemi. Podrobnejše informacije lahko najdete v izjavah ponudnika o varstvu podatkov.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo sisteme za izdelavo spletnih strani?

Največja prednost modularnega sistema je enostavna uporaba. Ponuditi vam želimo pregledno, preprosto in dobro organizirano spletno mesto, ki ga bomo zlahka upravljali in vzdrževali sami – brez zunanje podpore. Modularni sistem zdaj ponuja številne uporabne funkcije, ki jih lahko uporabljamo tudi brez znanja programiranja. To nam omogoča, da prilagodimo svojo spletno prisotnost in vam ponudimo informativen in prijeten čas na našem spletnem mestu.

Katere podatke hrani modularni sistem?

Kateri podatki so shranjeni, je seveda odvisno od uporabljenega sistema za izdelavo spletnih strani. Vsak ponudnik obdeluje in zbira različne podatke o obiskovalcu spletnega mesta. Praviloma pa se zbirajo tehnični podatki o uporabi, kot so operacijski sistem, brskalnik, ločljivost zaslona, jezik in nastavitve tipkovnice, ponudnik gostovanja in datum obiska spletnega mesta. Prav tako se lahko obdelujejo podatki o sledenju (npr. dejavnost brskalnika, dejavnost klikov, toplotne karte sej itd. Zbirajo in shranjujejo se lahko tudi osebni podatki. Običajno gre za kontaktne podatke, kot so e-poštni naslov, telefonska številka (če ste jo navedli), naslov IP in podatki o geografski lokaciji. Kateri podatki so natančno shranjeni, si lahko preberete v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju v povezavi z uporabljenim sistemom gradnikov spletne strani, če imamo o tem dodatne informacije. Podrobne informacije o tem lahko najdete v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Ponudnik lahko vaše podatke hrani v skladu s svojimi specifikacijami, na katere nimamo vpliva.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko kadarkoli obrnete tudi na osebo, odgovorno za uporabljeni sistem za izdelavo spletnih strani. Kontaktne podatke lahko najdete v naši politiki zasebnosti ali na spletni strani zadevnega ponudnika.

Piškotke, ki jih ponudniki uporabljajo za svoje funkcije, lahko izbrišete, deaktivirate ali upravljate v svojem brskalniku. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine. Vendar upoštevajte, da vse funkcije morda ne bodo delovale kot običajno.

Pravna podlaga

V našem zakonitem interesu je, da uporabljamo sistem za gradnjo spletnih strani, da bi optimizirali naše spletne storitve ter vam jih predstavili na učinkovit in uporabniku prijazen način. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu sistem gradnikov uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Če obdelava podatkov ni nujno potrebna za delovanje spletnega mesta, se podatki obdelujejo le na podlagi vašega soglasja. To velja zlasti za dejavnosti sledenja. Pravna podlaga v zvezi s tem je člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V tem pravilniku o zasebnosti smo vam posredovali najpomembnejše splošne informacije o obdelavi podatkov. Če želite podrobnejše informacije v zvezi s tem, boste dodatne informacije – če so na voljo – našli v naslednjem razdelku ali v politiki zasebnosti ponudnika.

Politika zasebnosti WordPress.com

Za svoje spletno mesto uporabljamo znani sistem za upravljanje vsebine WordPress.com. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA.

Kaj je WordPress?

Podjetje je ugledalo luč sveta leta 2003 in se v razmeroma kratkem času razvilo v enega najbolj znanih sistemov za upravljanje vsebine (CMS) na svetu. CMS je programska oprema, ki nam pomaga oblikovati spletno mesto in predstaviti vsebino na privlačen in organiziran način. Vsebina je lahko besedilo, zvok in video.
Z uporabo sistema WordPress se lahko zbirajo, shranjujejo in obdelujejo tudi vaši osebni podatki. Praviloma se shranjujejo predvsem tehnični podatki, kot so operacijski sistem, brskalnik, ločljivost zaslona ali ponudnik gostovanja. Lahko pa se obdelujejo tudi osebni podatki, kot so naslov IP, geografski podatki ali kontaktni podatki.

Zakaj uporabljamo WordPress?

Programiranje ni ena od naših ključnih kompetenc. Kljub temu želimo imeti zmogljivo in privlačno spletno stran, ki jo lahko upravljamo in vzdržujemo tudi sami. Z modularnim spletnim sistemom ali sistemom za upravljanje vsebin, kot je WordPress, lahko to tudi storimo. Z WordPressom nam ni treba biti vrhunski programerji, da vam lahko ponudimo čudovito spletno stran. Zahvaljujoč WordPressu lahko svoje spletno mesto upravljamo hitro in enostavno tudi brez predhodnega tehničnega znanja. Če se pojavijo tehnične težave ali imamo posebne zahteve za našo spletno stran, so vedno na voljo naši strokovnjaki, ki se v jezikih HTML, PHP, CSS in co počutijo kot doma.

Kako varen je prenos podatkov v WordPressu?

WordPress vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. WordPress je aktiven udeleženec okvira zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

WordPress uporablja tudi tako imenovana standardna pogodbena določila (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se WordPress zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov (pogodbe o obdelavi podatkov), ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo spletnega mesta WordPress.com, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://automattic.com/de/privacy/.

Pogodba o obdelavi podatkov (DPA) WordPress.com

Z družbo WordPress.com smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA) v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Kaj natančno je sporazum o obdelavi podatkov in predvsem, kaj mora biti vključeno v sporazum o obdelavi podatkov, si lahko ogledate v našem splošnem razdelku “Sporazum o obdelavi podatkov (DPA)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker WordPress.com obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko WordPress.com obdeluje le podatke, ki jih prejme od nas v skladu z našimi navodili, in mora ravnati v skladu z GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi podatkov (DPA) najdete na spletnem mestu https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Uvod v spletno analitiko

Povzetek pravilnika o zasebnosti spletne analitike
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletnega mesta.
? Obdelani podatki: podatki o obiskovalcih: Statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Več podrobnosti o tem najdete v uporabljenem orodju za spletno analitiko.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od uporabljenega orodja za spletno analitiko.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je spletna analitika?

Na našem spletnem mestu uporabljamo programsko opremo za ocenjevanje vedenja obiskovalcev spletnega mesta, ki je znana kot spletna analitika ali krajše spletna analiza. Pri tem se zbirajo podatki, ki jih ponudnik ustreznega orodja za analizo (znanega tudi kot orodje za sledenje) shranjuje, upravlja in obdeluje. Podatki se uporabljajo za izdelavo analiz vedenja uporabnikov na našem spletnem mestu in so na voljo nam kot upravljavcu spletnega mesta. Poleg tega večina orodij ponuja različne možnosti testiranja. Tako lahko na primer preizkusimo, katere ponudbe ali vsebine so pri naših obiskovalcih najbolje sprejete. V ta namen vam za določen čas prikažemo dve različni ponudbi. Po opravljenem testu (znanem kot test A/B) vemo, kateri izdelek ali vsebina sta za obiskovalce našega spletnega mesta bolj zanimiva. Za takšne testne postopke in druge analitične postopke lahko ustvarimo tudi uporabniške profile in podatke shranimo v piškotke.

Zakaj uporabljamo spletno analitiko?

Z našim spletnim mestom imamo jasen cilj: zagotoviti želimo najboljšo spletno ponudbo na trgu za našo panogo. Za dosego tega cilja želimo na eni strani ponuditi najboljše in najzanimivejše storitve, na drugi strani pa zagotoviti, da se boste na našem spletnem mestu počutili povsem udobno. S pomočjo orodij za spletno analizo si lahko podrobneje ogledamo obnašanje obiskovalcev našega spletnega mesta in nato ustrezno izboljšamo naše spletno mesto za vas in za nas. Tako lahko na primer prepoznamo povprečno starost naših obiskovalcev, od kod prihajajo, kdaj je naše spletno mesto najbolj obiskano ali katere vsebine ali izdelki so še posebej priljubljeni. Vse te informacije nam pomagajo optimizirati spletno mesto in ga tako prilagoditi vašim potrebam, interesom in željam.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki so natančno shranjeni, je seveda odvisno od uporabljenih orodij za analizo. Na splošno pa se na primer shranjujejo vsebina, ki si jo ogledate na našem spletnem mestu, gumbi ali povezave, na katere kliknete, kdaj dostopate do strani, kateri brskalnik uporabljate, katero napravo (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.) uporabljate za obisk spletnega mesta ali kateri računalniški sistem uporabljate. Če ste se strinjali, da se lahko zbirajo tudi podatki o lokaciji, lahko ponudnik orodja za spletno analizo obdeluje tudi te podatke.

Shranjen je tudi vaš naslov IP. V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) so naslovi IP osebni podatki. Vendar je vaš naslov IP običajno shranjen psevdonimizirano (tj. v neprepoznavni in skrajšani obliki). Za namene testiranja, spletne analize in spletne optimizacije se ne shranjujejo neposredni podatki, kot so vaše ime, starost, naslov ali e-poštni naslov. Vsi ti podatki, če so zbrani, so shranjeni v psevdonimizirani obliki. To pomeni, da vas ni mogoče prepoznati kot osebo.

Naslednji primer shematično prikazuje delovanje storitve Google Analytics kot primer spletnega sledenja s kodo Java Script, ki temelji na odjemalcu.

Kako dolgo bodo posamezni podatki shranjeni, je vedno odvisno od ponudnika. Nekateri piškotki hranijo podatke le nekaj minut ali dokler ne zapustite spletnega mesta, medtem ko lahko drugi piškotki hranijo podatke več let.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Če to zahteva zakonodaja, na primer v primeru računovodstva, lahko to obdobje hrambe tudi presežemo.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Pravna podlaga

Za uporabo spletne analitike je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili s pojavnim oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbirajo orodja za spletno analitiko.

Poleg privolitve imamo legitimen interes za analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta, da bi tehnično in ekonomsko izboljšali naše spletno mesto. S pomočjo spletne analitike prepoznamo napake na spletnem mestu, lahko prepoznamo napade in izboljšamo učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Ker orodja za spletno analitiko uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti glede piškotkov. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih orodij.

Informacije o posebnih orodjih za spletno analitiko, če so na voljo, najdete v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti vmesnika API za konverzije v Facebooku

Na našem spletnem mestu uporabljamo Facebook Conversions API, orodje za sledenje dogodkom na strani strežnika. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovoren za evropsko regijo.

Facebook vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Facebook ali Meta Platforms aktivno sodeluje v okviru zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Facebook uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov na Facebooku, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo vmesnika Facebook Conversions API, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://www.facebook.com/about/privacy.

Politika zasebnosti storitve Google Analytics

Povzetek pravilnika o zasebnosti storitve Google Analytics
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Vrednotenje podatkov o obiskovalcih za optimizacijo spletnega mesta.
? Obdelani podatki: podatki o obiskovalcih: Statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji in klikanju. Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju te politike zasebnosti.
? Trajanje shranjevanja: individualno nastavljivo, privzeto Google Analytics shranjuje 4 podatke 14 mesecev.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je Google Analytics?

Na naši spletni strani uporabljamo orodje za sledenje analizi Google Analytics v različici Google Analytics 4 (GA4) ameriškega podjetja Google Inc. Za evropsko območje je za vse storitve Google odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Google Analytics zbira podatke o vaših dejanjih na naši spletni strani. Z združevanjem različnih tehnologij, kot so piškotki, identifikatorji naprav in prijavni podatki, pa vas lahko prepozna kot uporabnika na različnih napravah. To pomeni, da je mogoče vaša dejanja analizirati tudi na različnih platformah.

Ko na primer kliknete na povezavo, se ta dogodek shrani v piškotek in pošlje v Google Analytics. Poročila, ki jih prejmemo iz storitve Google Analytics, nam omogočajo, da naše spletno mesto in naše storitve bolje prilagodimo vašim željam. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili orodje za sledenje in vas obvestili zlasti o tem, kateri podatki se obdelujejo in kako lahko to preprečite.

Google Analytics je orodje za sledenje, ki se uporablja za analizo prometa na našem spletnem mestu. Te meritve in analize temeljijo na psevdonimni identifikacijski številki uporabnika. Ta številka ne vsebuje nobenih osebnih podatkov, kot sta ime ali naslov, temveč se uporablja za dodelitev dogodkov končni napravi. GA4 uporablja model, ki temelji na dogodkih in beleži podrobne informacije o interakcijah uporabnikov, kot so ogledi strani, kliki, pomikanje in dogodki pretvorbe. GA4 vključuje tudi različne funkcije strojnega učenja za boljše razumevanje vedenja uporabnikov in nekaterih trendov. GA4 temelji na modeliranju s pomočjo funkcij strojnega učenja. To pomeni, da je mogoče na podlagi zbranih podatkov ekstrapolirati tudi manjkajoče podatke, da bi optimizirali analizo in lahko tudi napovedovali.

Za delovanje storitve Google Analytics je v kodo našega spletnega mesta vgrajena koda za sledenje. Ko obiščete naše spletno mesto, ta koda beleži različne dogodke, ki jih opravite na našem spletnem mestu. S podatkovnim modelom GA4, ki temelji na dogodkih, lahko kot upravljavci spletnega mesta opredelimo in sledimo določenim dogodkom ter tako pridobimo analize interakcij z uporabniki. Poleg splošnih informacij, kot so kliki ali ogledi strani, lahko sledimo tudi posebnim dogodkom, ki so pomembni za naše poslovanje. Takšni posebni dogodki so lahko na primer pošiljanje kontaktnega obrazca ali nakup izdelka.

Ko zapustite naše spletno mesto, se ti podatki pošljejo na strežnike Google Analytics in se tam shranijo.

Google obdeluje podatke, mi pa prejemamo poročila o vašem uporabniškem vedenju. Ta lahko vključujejo naslednja poročila:

 • Poročila o ciljnih skupinah: Poročila o ciljnih skupinah uporabljamo, da bi bolje spoznali svoje uporabnike in natančneje vedeli, kdo se zanima za naše storitve.
 • Poročila o oglasih: Poročila o oglasih nam omogočajo lažje analiziranje in izboljšanje našega spletnega oglaševanja.
 • Poročila o pridobivanju: Poročila o pridobivanju nam zagotavljajo koristne informacije o tem, kako lahko za našo storitev zainteresiramo več ljudi.
 • Poročila o obnašanju: Tu izvemo, kako komunicirate z našim spletnim mestom. Spremljamo lahko, katero pot izberete na našem spletnem mestu in katere povezave kliknete.
 • Poročila o konverzijah: Konverzija je proces, v katerem zaradi tržnega sporočila izvedete želeno dejanje. Na primer, ko iz obiskovalca spletnega mesta postanete kupec ali naročnik novic. S pomočjo teh poročil izvemo več o tem, kako ste sprejeli naše tržne ukrepe. Na ta način želimo povečati stopnjo konverzije.
 • Poročila v realnem času: Tu vedno takoj vemo, kaj se dogaja na našem spletnem mestu. Vidimo lahko na primer, koliko uporabnikov trenutno bere to besedilo.

Poleg zgoraj navedenih poročil o analizi Google Analytics 4 med drugim ponuja tudi naslednje funkcije:

 • Podatkovni model, ki temelji na dogodkih: Ta model beleži zelo specifične dogodke, ki se lahko zgodijo na našem spletnem mestu. Na primer predvajanje videoposnetka, nakup izdelka ali prijava na naše novice.
 • Razširjene funkcije analize: Te funkcije nam omogočajo boljše razumevanje vašega vedenja na našem spletnem mestu ali nekaterih splošnih trendov. Tako lahko na primer segmentiramo skupine uporabnikov, izvajamo primerjalne analize ciljnih skupin ali sledimo vaši poti na našem spletnem mestu.
 • Napovedno modeliranje: Na podlagi zbranih podatkov je mogoče manjkajoče podatke ekstrapolirati z uporabo strojnega učenja za napovedovanje prihodnjih dogodkov in trendov. To nam lahko pomaga pri razvoju boljših trženjskih strategij.
 • Analiza med platformami: podatke je mogoče zbirati in analizirati tako na spletnih mestih kot v aplikacijah. To nam omogoča analizo vedenja uporabnikov na različnih platformah, če ste seveda privolili v obdelavo podatkov.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics?

Naš cilj na tem spletnem mestu je jasen: ponuditi vam želimo najboljše možne storitve. Statistični podatki in podatki iz orodja Google Analytics nam pomagajo pri doseganju tega cilja.

Statistično analizirani podatki nam dajejo jasno sliko o prednostih in slabostih našega spletnega mesta. Po eni strani lahko spletno mesto optimiziramo tako, da ga bodo zainteresirane osebe lažje našle v Googlu. Po drugi strani pa nam podatki pomagajo bolje razumeti vas kot obiskovalce. Tako natančno vemo, kaj moramo na našem spletnem mestu izboljšati, da vam lahko ponudimo najboljše možne storitve. Podatki nam pomagajo tudi pri bolj individualnem in stroškovno učinkovitem izvajanju oglaševalskih in trženjskih ukrepov. Konec koncev je smiselno, da svoje izdelke in storitve predstavimo le tistim, ki jih zanimajo.

Katere podatke shranjuje Google Analytics?

Google Analytics s kodo za sledenje ustvari naključni, edinstven ID, ki je povezan s piškotkom vašega brskalnika. Tako vas lahko Google Analytics prepozna kot novega uporabnika in vam dodeli ID uporabnika. Ob naslednjem obisku našega spletnega mesta boste prepoznani kot “vračajoči se” uporabnik. Vsi zbrani podatki so shranjeni skupaj s tem uporabniškim ID. To omogoča analizo psevdonimnih uporabniških profilov.

Da bi lahko analizirali naše spletno mesto s storitvijo Google Analytics, je treba v kodo za sledenje vnesti ID nepremičnine. Podatki se nato shranijo v ustrezno lastnost. Lastnost Google Analytics 4 je standardna za vsako novo ustvarjeno lastnost. Glede na uporabljeno lastnost se podatki shranjujejo različno dolgo.

S pomočjo identifikatorjev, kot so piškotki, ID-ji primerov aplikacij, ID-ji uporabnikov ali parametri dogodkov, ki jih določi uporabnik, se vaše interakcije merijo na različnih platformah, če ste za to dali soglasje. Interakcije so vse vrste dejanj, ki jih izvajate na našem spletnem mestu. Če uporabljate tudi druge Googlove sisteme (na primer račun Google), so lahko podatki, pridobljeni prek storitve Google Analytics, povezani s piškotki tretjih oseb. Google ne posreduje nobenih podatkov Google Analytics, razen če mi kot upravljavec spletnega mesta to dovolimo. Izjeme so možne, če to zahteva zakonodaja.

Po Googlovih navedbah se v storitvi Google Analytics 4 ne beležijo ali shranjujejo naslovi IP. Vendar pa Google podatke o naslovih IP uporabi za izpeljavo podatkov o lokaciji in jih takoj zatem izbriše. Vsi naslovi IP, zbrani od uporabnikov v EU, se torej izbrišejo, preden se podatki shranijo v podatkovnem centru ali na strežniku.

Ker se Google Analytics 4 osredotoča na podatke, ki temeljijo na dogodkih, orodje v primerjavi s prejšnjimi različicami (kot je Google Universal Analytics) uporablja bistveno manj piškotkov. Kljub temu GA4 uporablja nekatere posebne piškotke. Ti vključujejo na primer:

Ime: _ga
Wert: 2.1326744211.152112677917-5
Namen: Privzeto Analytics.js uporablja piškotek _ga za shranjevanje ID uporabnika. Na splošno se uporablja za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta.
Rok veljavnosti: po dveh letih

Ime: _gid
Wert: 2.1687193234.152112677917-1
Namen: Piškotek se uporablja tudi za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta
Datum izteka veljavnosti: po 24 urah

Ime: _gat_gtag_UA_<property-id>
Vrednost: 1
Namen: Uporablja se za zmanjšanje hitrosti zahtevkov. Če je storitev Google Analytics zagotovljena prek upravitelja Google Tag Manager, ima ta piškotek ime _dc_gtm_ <property-id>.
Datum izteka veljavnosti: po 1 minuti

Opomba: Ta seznam ni izčrpen, saj Google nenehno spreminja izbiro piškotkov. Cilj programa GA4 je tudi izboljšati varstvo podatkov. Orodje zato ponuja številne možnosti za nadzor nad zbiranjem podatkov. Tako lahko na primer sami določimo obdobje shranjevanja in tudi nadzorujemo zbiranje podatkov.

Tukaj vam predstavljamo pregled najpomembnejših vrst podatkov, ki se zbirajo z orodjem Google Analytics:

Toplotne karte: Google ustvarja tako imenovane toplotne karte. Heatmaps vam omogočajo, da vidite točno tista področja, na katera ste kliknili. To nam daje informacije o tem, kje na našem spletnem mestu “potujete”.

Trajanje seje: Google opredeljuje trajanje seje kot čas, ki ga preživite na našem spletnem mestu, ne da bi zapustili stran. Če ste bili neaktivni 20 minut, se seja samodejno konča.

Stopnja odboja: Ko si ogledate le eno stran na našem spletnem mestu in nato ponovno zapustite naše spletno mesto, se šteje, da ste se vrnili s spletne strani.

Ustvarjanje računa: Ko ustvarite račun na našem spletnem mestu ali oddate naročilo, Google Analytics zbira te podatke.

Lokacija: Google Analytics ne beleži in ne shranjuje naslovov IP. Vendar se tik pred izbrisom naslova IP za podatke o lokaciji uporabijo izpeljanke.

Tehnične informacije: Tehnične informacije vključujejo vrsto brskalnika, ponudnika interneta ali ločljivost zaslona.

Vir izvora: Google Analytics ali pa nas seveda zanima tudi, s katerega spletnega mesta ali oglasa ste prišli na naše spletno mesto.

Drugi podatki vključujejo kontaktne podatke, morebitne ocene, predvajanje medijev (npr. ko predvajate videoposnetek na našem spletnem mestu), deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje vsebine med priljubljene. Seznam ni izčrpen in je namenjen le splošnemu pregledu shranjevanja podatkov v storitvi Google Analytics.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Google je svoje strežnike razporedil po vsem svetu. Tukaj si lahko preberete, kje natančno se nahajajo Googlovi podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de

Vaši podatki so porazdeljeni na različnih fizičnih nosilcih podatkov. Prednost tega je, da lahko podatke hitreje prikličete in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo. Vsak Googlov podatkovni center ima ustrezne programe za nujne primere za vaše podatke. Če na primer odpove Googlova strojna oprema ali naravne nesreče ohromijo strežnike, je tveganje prekinitve storitev pri Googlu še vedno majhno.

Obdobje hrambe podatkov je odvisno od uporabljenih lastnosti. Obdobje hrambe je vedno opredeljeno posebej za vsako posamezno lastnino. Google Analytics nam ponuja štiri možnosti za nadzor obdobja shranjevanja:

 • 2 meseca: to je najkrajše obdobje shranjevanja.
 • 14 mesecev: privzeto so podatki v GA4 shranjeni 14 mesecev.
 • 26 mesecev: podatke lahko shranite tudi za 26 mesecev.
 • Podatki se izbrišejo le, če jih izbrišemo ročno.

Poleg tega obstaja tudi možnost, da se podatki izbrišejo le, če v obdobju, ki ga izberemo, ne obiščete več našega spletnega mesta. V tem primeru se obdobje hrambe ponastavi vsakič, ko v določenem obdobju ponovno obiščete naše spletno mesto.

Po preteku določenega obdobja se podatki izbrišejo enkrat na mesec. To obdobje hrambe velja za vaše podatke, povezane s piškotki, prepoznavanjem uporabnikov in oglaševalskimi identifikatorji (npr. piškotki domene DoubleClick). Rezultati poročanja temeljijo na zbirnih podatkih in se hranijo neodvisno od podatkov o uporabniku. Agregirani podatki so združitev posameznih podatkov v večjo enoto.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z zakonodajo Evropske unije o varstvu podatkov imate pravico, da pridobite informacije o svojih podatkih ter jih posodobite, izbrišete ali omejite. Z dodatkom za brskalnik lahko deaktivirate Google Analytics JavaScript (analytics.js, gtag.js) in tako preprečite, da bi Google Analytics 4 uporabljal vaše podatke. Dodatek za brskalnik lahko prenesete in namestite na spletnem mestu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upoštevajte, da ta dodatek deaktivira samo zbiranje podatkov v storitvi Google Analytics.

Če želite deaktivirati, izbrisati ali upravljati piškotke, boste v razdelku “Piškotki” našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Pravna podlaga

Za uporabo storitve Google Analytics je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili s pojavnim oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbirajo orodja za spletno analitiko.

Poleg privolitve imamo legitimen interes za analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta, da bi tehnično in ekonomsko izboljšali naše spletno mesto. S pomočjo storitve Google Analytics prepoznamo napake na spletnem mestu, lahko prepoznamo napade in izboljšamo učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu Google Analytics uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Google je aktiven udeleženec okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Google uporablja tudi tako imenovana standardna pogodbena določila (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Upamo, da smo vam uspeli posredovati najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v storitvi Google Analytics. Če želite izvedeti več o storitvi sledenja, vam priporočamo ti dve povezavi: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ in https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Če želite izvedeti več o obdelavi podatkov, uporabite Googlov pravilnik o zasebnosti na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sporazum o obdelavi podatkov (DPA) Google Analytics

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z Googlom sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj natančno je sporazum o obdelavi podatkov in zlasti kaj mora biti vključeno v sporazum o obdelavi podatkov, si lahko ogledate v našem splošnem razdelku “Sporazum o obdelavi podatkov (DPA)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker Google v našem imenu obdeluje osebne podatke. Pojasnjuje, da lahko Google obdeluje le podatke, ki jih prejme od nas v skladu z našimi navodili, in da mora ravnati v skladu z GDPR. Povezavo do pogojev obdelave podatkov o naročilu najdete na spletni strani https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Poročila Google Analytics o demografskih značilnostih in interesih

V storitvi Google Analytics smo aktivirali funkcije za poročila o oglaševanju. Poročila o demografskih značilnostih in interesih vsebujejo podatke o starosti, spolu in interesih. To nam omogoča boljšo sliko o naših uporabnikih, ne da bi te podatke lahko pripisali posameznim osebam. Več o funkcijah oglaševanja si lahko preberete na spletni strani https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Uporabo dejavnosti in podatkov iz svojega Googlovega računa lahko ustavite v razdelku “Nastavitve za oglaševanje” na spletni strani https://adssettings.google.com/authenticated, tako da označite potrditveno polje.

Google Analytics v načinu soglasja

Glede na vašo privolitev bo Google Analytics vaše osebne podatke obdeloval v tako imenovanem načinu privolitve. Izberete lahko, ali želite privoliti v piškotke Google Analytics ali ne. S tem lahko tudi izberete, katere vaše podatke lahko Google Analytics obdeluje. Zbrani podatki se uporabljajo predvsem za merjenje vedenja uporabnikov na spletnem mestu, za prikazovanje ciljno usmerjenega oglaševanja in za zagotavljanje poročil o spletni analitiki. Praviloma privolite v obdelavo podatkov s strani Googla prek orodja za privolitev v piškotke. Če ne soglašate z obdelavo podatkov, se bodo zbirali in obdelovali le zbirni podatki. To pomeni, da podatkov ni mogoče pripisati posameznim uporabnikom, zato za vas ne bo ustvarjen uporabniški profil. Soglašate lahko tudi samo s statističnim merjenjem. Osebni podatki se ne obdelujejo in se zato ne uporabljajo za oglaševanje ali oglaševalski uspeh.

Anonimizacija IP v storitvi Google Analytics

Na tem spletnem mestu smo izvedli anonimizacijo IP-naslova iz storitve Google Analytics. To funkcijo je razvil Google, tako da lahko to spletno mesto izpolnjuje veljavne predpise o varstvu podatkov in priporočila lokalnih organov za varstvo podatkov, če ti prepovedujejo shranjevanje celotnega naslova IP. Anonimizacija ali maskiranje IP se izvede takoj, ko naslovi IP prispejo v omrežje za zbiranje podatkov Google Analytics, in preden se podatki shranijo ali obdelajo.

Več informacij o anonimizaciji IP najdete na spletni strani https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Politika zasebnosti družbe MonsterInsights

Povzetek politike zasebnosti družbe MonsterInsights
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Vrednotenje podatkov o obiskovalcih za optimizacijo spletnega mesta.
? Obdelani podatki: Podatki o obiskovalcih: Statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Več podrobnosti o tem najdete spodaj ali v pravilniku o zasebnosti storitve Google Analytics.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od uporabljenih lastnosti storitve Google Analytics.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je MonsterInsights?

Na našem spletnem mestu uporabljamo vtičnik “Google Analytics Plugin for WordPress” ameriškega podjetja MonsterInsights LCC (7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach, Florida, 33412, ZDA). Vtičnik se običajno imenuje preprosto MonsterInsights. S pomočjo vtičnika lahko vaše uporabniške podatke shranjuje, upravlja in obdeluje storitev Google Analytics. Na primer, ko kliknete na povezavo, Google Analytics ta “klik” shrani s pomočjo integriranega vtičnika in s tako zbranimi podatki ponuja informativne spletne analize. V tem pravilniku o zasebnosti podrobneje opisujemo vtičnik MonsterInsights in vas obveščamo, kateri podatki se shranjujejo kje in kako.

MonsterInsights za svoje storitve uporablja Google Analytics Reporting API za zbiranje podatkov o našem spletnem mestu in vedenju obiskovalcev. Ti podatki se analizirajo in nato prikažejo kot grafikoni, diagrami in tabele neposredno na naši nadzorni plošči WordPress. Za delovanje vtičnika je v naše spletno mesto WordPress vgrajena koda za sledenje Google Analytics. Vtičnik ponuja funkcije, kot so analize strani, statistike in sledenje oglasom. Zato lahko vtičnik zelo preprosto in brez znanja programiranja uporabimo za vzpostavitev funkcij sledenja, kot so sledenje dogodkom, sledenje e-trgovini ali sledenje odhodnim povezavam za naše spletno mesto. Vse pomembne statistične podatke, povzete na enem mestu, si lahko ogledamo neposredno v nadzorni plošči.

Zakaj uporabljamo MonsterInsights?

S storitvijo MonsterInsights nam je uporaba storitve Google Analytics veliko lažja, saj lahko najpomembnejše analize vidimo neposredno na nadzorni plošči in nam ni treba vedno preklapljati na Google Analytics. Google Analytics nam zagotavlja veliko pomembnih podatkov o obnašanju obiskovalcev na našem spletnem mestu. S pomočjo teh podatkov lahko našo spletno stran in ponudbo bolje prilagodimo vašim željam. Pridobljene statistične podatke uporabljamo za povečanje zanimivosti naše spletne strani in za usmerjanje morebitnih oglasov.

Katere podatke hrani storitev MonsterInsights ali Google Analytics?

Z namestitvijo vtičnika MonsterInsights je v našo spletno stran WordPress vgrajena koda za sledenje Google Analytics. Google Analytics jo uporabi za ustvarjanje naključnega, edinstvenega ID, ki je povezan s piškotkom vašega brskalnika. Na ta način vas prepozna kot novega obiskovalca našega spletnega mesta. Če nas ponovno obiščete, boste prepoznani kot tako imenovani “vračajoči se” uporabnik. Vsi zbrani podatki so nato shranjeni s tem uporabniškim ID. Na ta način se ustvarjajo in analizirajo psevdonimni uporabniški profili. Vaša dejanja na našem spletnem mestu se shranjujejo v piškotke in ID-je primerov aplikacij. Če ste povezani z drugimi Googlovimi storitvami, so lahko ustvarjeni podatki povezani tudi s piškotki tretjih oseb.

Vse sledenje izvaja in shranjuje Google Analytics. Družba MonsterInsights posreduje vse podatke neposredno družbi Google Analytics za obdelavo v imenu družbe MonsterInsights. Google te podatke deli le, če to dovolimo ali če to zahteva zakon. Družba MonsterInsights za shranjevanje podatkov ne uporablja lastnih piškotkov, temveč koda, ki jo doda družba MonsterInsights, naloži Google Analytics, ki doda piškotke.

Beležijo se na primer spletna stran, s katere ste prišli do nas, gumbi in povezave, na katere kliknete, koliko časa ostanete na določeni strani in kdaj zapustite spletno mesto. Poleg tega se vaš naslov IP prikaže in shrani tudi v skrajšani obliki, tako da ni mogoča jasna dodelitev. Z naslovom IP je mogoče določiti tudi vašo približno lokacijo, shranjene pa so tudi tehnične informacije, kot so vrsta naprave, vrsta brskalnika, ponudnik interneta ali ločljivost zaslona.

Če želite izvedeti več o shranjevanju in obdelavi podatkov, vam priporočamo naš splošni pravilnik o zasebnosti za Google Analytics.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

MonsterInsights zbranih podatkov ne shranjuje, temveč jih posreduje orodju Google Analytics. Tam so podatki shranjeni na Googlovih strežnikih. Ti strežniki so razporejeni po vsem svetu, vendar jih je večina v ZDA. Na povezavi https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de si lahko natančno ogledate, kje se nahajajo podatkovni centri. Privzeto Google vaše podatke hrani 26 mesecev, lahko pa izbirate tudi med različnimi obdobji hrambe. Oglejte si tudi našo politiko zasebnosti Google Analytics. Obdobje hrambe velja za podatke, povezane s piškotki, prepoznavanjem uporabnikov in oglaševalskim ID. Spletne analize, ki se prikazujejo v obliki poročil, so ustvarjene z uporabo združenih podatkov in se hranijo neodvisno od vaših uporabniških podatkov.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Kadar koli imate pravico do informacij, posodobitve, izbrisa in omejitve svojih podatkov. Če prenesete in namestite dodatek za brskalnik https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, lahko preprečite, da bi Google Analytics uporabljal vaše podatke, tako da deaktivirate Google Analytics JavaScript.

Če želite deaktivirati, izbrisati ali upravljati piškotke, boste v razdelku “Piškotki” našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Pravna podlaga

Za uporabo storitve MonsterInsights je potrebna vaša privolitev, ki smo jo pridobili s pop-up oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri zbiranju z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve imamo legitimen interes za analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta, da bi tehnično in ekonomsko izboljšali našo ponudbo. S pomočjo sistema MonsterInsights prepoznamo napake na spletnem mestu, lahko prepoznamo napade in izboljšamo učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu MonsterInsights uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46(2) in (3) GDPR), kot podlago za obdelavo podatkov s prejemniki s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države. Te klavzule zavezujejo Google, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Če želite izvedeti več o vtičniku WordPress MonsterInsights, vam priporočamo spletno mesto https://www.monsterinsights.com/. Za več informacij o obdelavi podatkov s strani storitve Google Analytics priporočamo našo politiko zasebnosti storitve Google Analytics, Googlovo informacijsko stran na spletnem mestu https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de in spletno mesto o pogojih uporabe storitve Google Analytics na spletnem mestu https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

Politika zasebnosti TikTok Pixel

Na našem spletnem mestu uporabljamo TikTok Pixel, orodje za sledenje konverzijam za oglaševalce. Ponudnik storitev je kitajsko podjetje TikTok. Podjetje TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska) je odgovorno za evropsko regijo.

TikTok vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

TikTok uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 2. in 3. odstavek 46. člena GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se TikTok zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Več o standardnih pogodbenih klavzulah in podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve TikTok Pixel, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na naslovu https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE ali na https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Uvod v e-poštno trženje

Povzetek trženja prek e-pošte
? Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: naročniki na novice
? Namen: Neposredno trženje po elektronski pošti, obveščanje o sistemsko pomembnih dogodkih
? Obdelani podatki: Podatki, vneseni ob registraciji, vendar vsaj elektronski naslov. Več podrobnosti o tem lahko najdete v uporabljenem orodju za trženje prek e-pošte.
? Obdobje shranjevanja: Trajanje obstoja naročniškega razmerja.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je e-poštno trženje?

Da bi vas obveščali o novostih, uporabljamo tudi možnost trženja prek e-pošte. Če ste privolili v prejemanje naših e-poštnih sporočil ali novic, bodo obdelani in shranjeni tudi vaši podatki. Trženje po e-pošti je podpodročje spletnega trženja. Gre za pošiljanje novic ali splošnih informacij o podjetju, izdelkih ali storitvah po elektronski pošti določeni skupini ljudi, ki jih to zanima.

Če želite sodelovati v našem e-poštnem trženju (običajno z e-novicami), se morate običajno le registrirati s svojim e-poštnim naslovom. To storite tako, da izpolnite spletni obrazec in ga pošljete. Lahko pa vas tudi prosimo, da navedete svoj naziv in ime, da vam bomo lahko pisali osebno.

Prijava na e-novice poteka s pomočjo tako imenovanega “postopka dvojne prijave”. Ko se na našem spletnem mestu prijavite na naše novice, prejmete elektronsko sporočilo s potrditvijo prijave na novice. To zagotavlja, da e-poštni naslov pripada vam in da se ni nihče registriral z e-poštnim naslovom tretje osebe. Mi ali orodje za obveščanje, ki ga uporabljamo, zabeleži vsako posamezno registracijo. To je potrebno, da lahko dokažemo, da je postopek registracije pravno pravilen. Praviloma se shranijo čas registracije, čas potrditve registracije in vaš naslov IP. Poleg tega se zabeleži tudi, ko opravite spremembe shranjenih podatkov.

Zakaj uporabljamo e-poštno trženje?

Seveda želimo ostati v stiku z vami in vas vedno obveščati o najpomembnejših novicah o našem podjetju. V ta namen uporabljamo e-poštno trženje – pogosto preprosto imenovano “novice” – kot bistveni del našega spletnega trženja. Če se s tem strinjate ali če je to zakonsko dovoljeno, vam bomo pošiljali novice, sistemska e-sporočila ali druga obvestila po elektronski pošti. Ko v naslednjem besedilu uporabljamo izraz “novice”, imamo v mislih predvsem elektronska sporočila, ki jih pošiljamo redno. Seveda pa vas s svojimi novicami ne želimo na noben način obremenjevati. Zato si vedno prizadevamo, da vam ponujamo le ustrezne in zanimive vsebine. V njih lahko na primer izveste več o našem podjetju, naših storitvah ali izdelkih. Ker nenehno izboljšujemo svojo ponudbo, boste prek naših novic vedno izvedeli za novosti ali za posebne, donosne akcije. Če za naše trženje e-pošte naročimo ponudnika storitev, ki ponuja profesionalno orodje za pošiljanje, to storimo zato, da vam lahko ponudimo hitre in varne e-novice. Namen našega e-poštnega trženja je v osnovi obveščanje o novih ponudbah in tudi doseganje naših korporativnih ciljev.

Kateri podatki se obdelujejo?

Če postanete naročnik naših novic prek našega spletnega mesta, potrdite članstvo na seznamu elektronske pošte po elektronski pošti. Poleg vašega IP-naslova in e-poštnega naslova se lahko shranijo tudi vaš naziv, ime, naslov in telefonska številka. Vendar le, če se strinjate s shranjevanjem teh podatkov. Tako označeni podatki so potrebni, da lahko sodelujete pri ponujenih storitvah. Zagotavljanje teh podatkov je prostovoljno, vendar če jih ne zagotovite, storitve ne boste mogli uporabljati. Poleg tega se lahko shranijo tudi podatki o vaši napravi ali vaši priljubljeni vsebini na našem spletnem mestu. Več o shranjevanju podatkov ob obisku spletnega mesta si lahko preberete v razdelku “Samodejno shranjevanje podatkov”. Vašo izjavo o privolitvi beležimo, da lahko vedno dokažemo, da je v skladu z našimi zakoni.

Trajanje obdelave podatkov

Če svoj e-poštni naslov odjavite z našega seznama za pošiljanje e-pošte/novic, lahko na podlagi naših zakonitih interesov vaš naslov hranimo do tri leta, tako da lahko še vedno dokažemo, da ste takrat dali soglasje. Te podatke lahko obdelujemo le, če se moramo braniti pred morebitnimi zahtevki.

Če pa potrdite, da ste nam dali soglasje za prijavo na e-novice, lahko kadar koli vložite individualno zahtevo za preklic. Če soglasje trajno prekličete, si pridržujemo pravico, da vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo. Dokler ste se prostovoljno naročili na naše e-novice, bomo vaš e-poštni naslov seveda obdržali.

Pravica do ugovora

Naročnino na novice lahko kadar koli prekličete. Vse, kar morate storiti, je, da prekličete svoje soglasje za prijavo na novice. To običajno traja le nekaj sekund oziroma en ali dva klika. Povezavo za preklic naročnine na novice običajno najdete na koncu vsakega e-poštnega sporočila. Če povezave ne najdete v glasilu, se obrnite na nas po e-pošti in takoj bomo preklicali vašo naročnino na glasilo.

Pravna podlaga

Naše novice pošiljamo na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR). To pomeni, da vam lahko glasilo pošljemo le, če ste se nanj predhodno aktivno naročili. Prav tako vam lahko pošiljamo oglasna sporočila, če ste postali naša stranka in niste nasprotovali uporabi vašega e-poštnega naslova za neposredno oglaševanje.

Informacije o posameznih storitvah e-poštnega trženja in o tem, kako obdelujejo osebne podatke, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti CleverReach

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za trženje e-pošte CleverReach. Ponudnik storitev je nemško podjetje CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemčija.

Kaj je CleverReach?

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 in zdaj oskrbuje več kot 320.000 strank po vsem svetu. Poleg klasične distribucije novic nam CleverReach ponuja tudi druge integracije in vtičnike za sisteme CRM, CMS in trgovine.

Zakaj uporabljamo CleverReach?

Orodje je zasnovano tako, da lahko zelo enostavno in hitro ustvarimo privlačna glasila, ne da bi za to potrebovali posebno znanje spletnega oblikovanja. Z orodjem CleverReach lahko razvijemo kampanje za pošiljanje novic, usmerjene v ciljne skupine, in vas obveščamo o novostih v našem podjetju. Poleg tega bolje spoznamo vaše potrebe in interese. Če na primer pošljemo novice, ki jim ne posvečate veliko pozornosti, bomo lahko v prihodnje bolje prilagodili našo ponudbo vašim potrebam.

Kateri podatki se obdelujejo?

Če se prijavite na naše e-novice, bodo med postopkom prijave zahtevani in obdelani tudi osebni podatki, kot so vaš e-poštni naslov, ime, datum rojstva in kraj prebivališča. Poleg časa in datuma registracije se zabeleži tudi vaš naslov IP in se shrani v strežnikih CleverReach. Obdelani so lahko tudi podatki spletne analize o vašem vedenju pri uporabi glasila (npr. ali ste kliknili na povezavo).
Varnost podatkov je v podjetju CleverReach najpomembnejša prednostna naloga. Zato se vsi sistemi redno vzdržujejo in po potrebi posodabljajo. Na ta način lahko družba CleverReach zagotovi visoko stabilnost, zmogljivost in največjo varnost.

Več informacij o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve CleverReach, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/.

Pogodba o obdelavi naročil (AVV) CleverReach

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo s podjetjem CleverReach sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj točno je sporazum o obdelavi podatkov in zlasti, kaj mora biti vključeno v sporazum o obdelavi podatkov, si lahko ogledate v našem splošnem razdelku “Sporazum o obdelavi podatkov (DPA)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker CleverReach obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko CleverReach obdeluje le podatke, ki jih prejme od nas, v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z GDPR.

Pravilnik o zasebnosti Mailgun

Na našem spletnem mestu uporabljamo Mailgun, storitev API za e-poštno trženje. Ponudnik storitve je ameriško podjetje Mailgun Technologies Inc, 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, ZDA.

Mailgun vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Mailgun uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 2. in 3. odstavek 46. člena GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Mailgun zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah in podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Mailgun, je na voljo v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.mailgun.com/de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Uvod v program Messenger & Communication

Sporočilo in komunikacija Povzetek politike zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Kontaktne poizvedbe in splošna komunikacija med nami in vami
? Obdelani podatki: Podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, splošni podatki o vsebini, po potrebi IP naslov
Več podrobnosti o tem najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih sporočil in komunikacijskih funkcij
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi), člen 6(1)(1) stavek 1(b). GDPR (pogodbene ali predpogodbene obveznosti).

Kaj so funkcije sporočilnika in komunikacije?

Na našem spletnem mestu ponujamo različne možnosti (kot so funkcije sporočilnika in klepeta, spletni in kontaktni obrazci, e-pošta, telefon) za komuniciranje z nami. Vaše podatke bomo obdelali in shranili tudi v obsegu, ki je potreben za odgovor na vaše povpraševanje in naše nadaljnje ukrepe.

Poleg tradicionalnih načinov komunikacije, kot so e-pošta, kontaktni obrazci in telefon, uporabljamo tudi klepetalnice in sporočilce. Trenutno je najpogosteje uporabljena funkcija sporočilnika WhatsApp, seveda pa obstaja veliko različnih ponudnikov, ki ponujajo funkcije sporočilnika posebej za spletna mesta. Če je vsebina šifrirana od konca do konca, je to navedeno v posameznih besedilih o varstvu podatkov ali v politiki zasebnosti zadevnega ponudnika. Šifriranje od konca do konca pomeni, da sama vsebina sporočila ponudniku ni vidna. Vendar pa se informacije o vaši napravi, nastavitvah lokacije in drugi tehnični podatki še vedno lahko obdelujejo in shranjujejo.

Zakaj uporabljamo funkcije sporočilnika in komunikacije?

Možnosti komunikacije z vami so nam zelo pomembne. Navsezadnje se želimo z vami pogovarjati in na najboljši možni način odgovoriti na vsa morebitna vprašanja o naših storitvah. Dobro delujoča komunikacija je pomemben del naših storitev. S praktičnimi funkcijami sporočil in komunikacije lahko vedno izberete tiste, ki vam najbolj ustrezajo. V izjemnih primerih pa na določena vprašanja morda ne bomo mogli odgovoriti prek klepeta ali messengerja. Tako je na primer, ko gre za notranje pogodbene zadeve. V tem primeru vam priporočamo druga komunikacijska sredstva, kot sta e-pošta ali telefon.

Praviloma domnevamo, da ostajamo odgovorni v skladu z zakonom o varstvu podatkov, tudi če uporabljamo storitve platforme družabnih medijev. Vendar pa je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je lahko v določenih primerih upravljavec platforme družbenih medijev skupaj z nami odgovoren v smislu člena 26 GDPR. V takem primeru bomo na to posebej opozorili in delovali na podlagi dogovora v ta namen. Bistvo sporazuma je za zadevno platformo navedeno v nadaljevanju.

Upoštevajte, da se pri uporabi naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni ponudniki, kot sta Facebook Messenger ali WhatsApp, ameriška podjetja. Zaradi tega morda ne boste mogli več tako enostavno uveljavljati ali uveljavljati svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je odvisno od posameznega ponudnika funkcij sporočilnika in komunikacije. V osnovi so to podatki, kot so ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in podatki o vsebini, kot so vse informacije, ki jih vnesete v kontaktni obrazec. V večini primerov so shranjeni tudi podatki o vaši napravi in naslovu IP. Podatki, ki so zbrani prek funkcije sporočil in komunikacije, so prav tako shranjeni na strežnikih ponudnika.

Če želite natančno vedeti, katere podatke hranijo in obdelujejo posamezni ponudniki ter kako lahko ugovarjate obdelavi podatkov, natančno preberite pravilnik o zasebnosti posameznega podjetja.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Kako dolgo se podatki obdelujejo in hranijo, je odvisno predvsem od orodij, ki jih uporabljamo. Več o obdelavi podatkov posameznih orodij si lahko preberete v nadaljevanju. V pravilnikih o zasebnosti ponudnikov je običajno natančno navedeno, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo ter koliko časa. Načeloma se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje naših storitev. Če so podatki shranjeni v piškotkih, je obdobje shranjevanja zelo različno. Podatki se lahko izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, lahko pa ostanejo shranjeni tudi več let. Če želite izvedeti več o shranjevanju podatkov, si zato podrobno oglejte vsak posamezen piškotek. V večini primerov boste informativne informacije o posameznih piškotkih našli tudi v izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. Za več informacij glejte poglavje o privolitvi.

Ker se piškotki lahko uporabljajo za funkcije sporočilnika in komunikacije, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo s pomočjo integriranih funkcij sporočil in komunikacij, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Vaše povpraševanje obdelujemo in vaše podatke upravljamo v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij, da bi izpolnili svoje predpogodbene in pogodbene obveznosti ali odgovorili na povpraševanje. Podlaga za to je člen 6, odstavek 1, stavek 1, točka b. GDPR. Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji, če je bilo dano soglasje.

Politika zasebnosti storitve Facebook Messenger

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev za takojšnje sporočanje Facebook Messenger. Ponudnik storitve je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovoren za evropsko regijo.

Kaj je Facebook Messenger?

Facebook Messenger je funkcija za klepetalno sporočanje, ki jo je razvil Facebook in omogoča pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil, glasovnih in video klicev, fotografij in drugih medijskih datotek drugim uporabnikom Facebooka.
Ko uporabljate storitev Facebook Messenger, se vaši osebni podatki obdelujejo tudi na strežnikih družbe Facebook. Poleg vaše telefonske številke in klepetalnih sporočil so to tudi fotografije, videoposnetki, podatki o profilu, vaš naslov ali lokacija.

Zakaj uporabljamo Facebook Messenger?

Želimo ostati v stiku z vami in najboljši način za to so storitve za sporočanje, kot je Facebook Messenger. Prvič zato, ker storitev odlično deluje, in drugič zato, ker je Facebook še vedno ena najbolj priljubljenih platform družabnih medijev. Storitev je praktična in omogoča preprosto in hitro komunikacijo z vami.

Kako varen je prenos podatkov s Facebook Messengerjem?

Facebook vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Facebook ali Meta Platforms aktivno sodeluje v okviru zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Facebook uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov na Facebooku, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Facebooka, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://www.facebook.com/about/privacy.

Sporazum o obdelavi podatkov (DPA) Facebook Messenger

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo s Facebookom sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj natančno je sporazum o obdelavi podatkov in zlasti kaj mora biti vključeno v sporazum o obdelavi podatkov, si lahko ogledate v našem splošnem razdelku “Sporazum o obdelavi podatkov (DPA)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker Facebook obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko Facebook obdeluje le podatke, ki jih prejme od nas v skladu z našimi navodili, in da mora ravnati v skladu z GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi podatkov (DPA) najdete na spletnem mestu https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Politika zasebnosti WhatsApp

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev takojšnjega sporočanja WhatsApp. Ponudnik storitve je ameriško podjetje WhatsApp Inc, hčerinsko podjetje Meta Platforms Inc (do oktobra 2021 Facebook Inc.). Družba WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, je odgovorna za evropsko regijo.

Kaj je WhatsApp?

Aplikacije WhatsApp vam verjetno ni treba podrobno predstavljati. Verjetnost, da tudi sami na svojem pametnem telefonu uporabljate to znano storitev za sporočanje, je razmeroma velika. Že več let se pojavljajo glasovi, ki družbi WhatsApp in njenemu matičnemu podjetju Meta Platforms očitajo ravnanje z osebnimi podatki. V zadnjih letih je bilo največ kritik namenjenih združevanju podatkov uporabnikov aplikacije WhatsApp s Facebookom. Facebook se je na to odzval leta 2021 in spremenil svoje pogoje uporabe. Facebook je navedel, da trenutno (od leta 2021) s Facebookom ne deli nobenih osebnih podatkov uporabnikov aplikacije WhatsApp.
Kljub temu bo WhatsApp seveda obdeloval številne vaše osebne podatke, če uporabljate aplikacijo WhatsApp in ste privolili v obdelavo podatkov. Poleg vaše telefonske številke in sporočil za klepet to vključuje tudi poslane fotografije, videoposnetke in podatke o profilu. Vendar so fotografije in videoposnetki shranjeni le začasno, vsa sporočila in klici pa so od konca do konca šifrirani. Zato naj ne bi bili vidni sami družbi Meta. WhatsApp shranjuje tudi podatke iz vašega imenika in druge metapodatke.

Zakaj uporabljamo WhatsApp?

Želimo ostati v stiku z vami in najboljši način za to je WhatsApp. Prvič zato, ker storitev odlično deluje, in drugič zato, ker je WhatsApp še vedno najbolj razširjeno orodje za takojšnje sporočanje na svetu. Storitev je praktična in nam omogoča hitro in enostavno komunikacijo z vami.

Kako varen je prenos podatkov z aplikacijo WhatsApp?

WhatsApp vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. WhatsApp je aktiven udeleženec okvira zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

WhatsApp uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo in shranijo v tretjih državah (kot so ZDA). Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se WhatsApp zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Informacije o prenosu podatkov v WhatsAppu, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum-20210927.

Upamo, da smo vam posredovali najpomembnejše informacije o uporabi in obdelavi podatkov s strani družbe WhatsApp. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo aplikacije WhatsApp, lahko najdete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.whatsapp.com/privacy.

Uvod v klepetalnike

Povzetek politike zasebnosti klepetalnikov
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Kontaktne poizvedbe in splošna komunikacija med nami in vami
? Obdelani podatki: Podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, splošni podatki o vsebini, po potrebi IP naslov
Več podrobnosti o tem najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih klepetalnih robotov in klepetalnih funkcij
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi), člen 6(1)(1) stavek 1(b). GDPR (pogodbene ali predpogodbene obveznosti).

Kaj so klepetalni roboti?

Z nami lahko komunicirate tudi prek klepetalnih robotov ali podobnih funkcij klepeta. Klepet ponuja možnost, da si pišete ali govorite z zelo majhno zamudo. Klepetalni robot je del programske opreme, ki poskuša odgovoriti na vaše vprašanje in vas obvesti o morebitnih novostih. Z uporabo teh komunikacijskih sredstev se lahko obdelujejo in shranjujejo tudi vaši osebni podatki.

Zakaj uporabljamo klepetalne robote?

Možnosti komunikacije z vami so nam pomembne. Navsezadnje se želimo z vami pogovoriti in na najboljši možni način odgovoriti na vsa vprašanja o naših storitvah. Dobro delujoča komunikacija je pomemben del naše storitve. Velika prednost klepetalnih robotov je, da lahko s pomočjo te programske opreme samodejno odgovarjamo na pogosto zastavljena vprašanja. S tem nam prihranite čas, vi pa še vedno prejmete podrobne in koristne odgovore. Če vam klepetalni robot ne more pomagati, se lahko seveda kadar koli obrnete na nas osebno.

Upoštevajte, da se pri uporabi naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni ponudniki ameriška podjetja. Zaradi tega morda ne boste mogli tako enostavno uveljavljati ali uveljavljati svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Storitve klepeta lahko uporabljate tudi na drugih spletnih mestih/platformi. V tem primeru bo vaše uporabniško ime prav tako shranjeno na strežnikih tega spletnega mesta. Prav tako smo lahko obveščeni o tem, kateri uporabnik je v določenem času uporabil klepet. Shranjena je tudi vsebina. Kateri podatki so natančno shranjeni, je odvisno od posamezne storitve. Praviloma pa gre za kontaktne podatke, kot so e-poštni naslov ali telefonska številka, naslov IP in različni podatki o uporabi.

Če ste privolili v uporabo funkcije klepeta, se ta privolitev in morebitna registracija prav tako shranita ali zabeležita. To storimo zato, da lahko dokažemo registracijo ali soglasje, če to zahteva zakon.

Ponudnik platforme za klepet lahko izve tudi, kdaj klepetate, in prejme tehnične informacije o napravi, ki jo uporabljate. Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je odvisno tudi od nastavitev vašega računalnika. V številnih primerih se lahko na primer zbirajo podatki o vaši približni lokaciji. To se po eni strani izvaja zaradi optimizacije storitev klepeta, po drugi strani pa zaradi zagotavljanja večje varnosti. Poleg tega se ti podatki lahko uporabijo tudi za izvajanje prilagojenih oglaševalskih in trženjskih ukrepov.

Če ste se strinjali, da vam klepetalni robot lahko pošilja sporočila, lahko to aktivacijo seveda kadar koli deaktivirate. Klepetalni robot vam pri tem služi tudi kot pomoč in vam pokaže, kako to funkcijo preklicati. Vsi vaši podatki v zvezi s tem bodo nato izbrisani iz imenika prejemnikov.

Zgoraj navedene podatke uporabljamo, da vas lahko osebno nagovorimo prek klepeta, na primer, da odgovorimo na vaša vprašanja in poizvedbe ali da vam pošljemo morebitno vsebino. Omogočajo nam tudi temeljito izboljšanje naših storitev klepeta.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Kako dolgo se podatki obdelujejo in hranijo, je odvisno predvsem od orodij, ki jih uporabljamo. Več o obdelavi podatkov posameznih orodij si lahko preberete v nadaljevanju. V pravilnikih o zasebnosti ponudnikov je običajno natančno navedeno, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo ter koliko časa. Načeloma se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje naših storitev. Če so podatki shranjeni v piškotkih, je obdobje shranjevanja zelo različno. Podatki se lahko izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, lahko pa ostanejo shranjeni tudi več let. Če želite izvedeti več o shranjevanju podatkov, si zato podrobno oglejte vsak posamezen piškotek. V večini primerov boste informativne informacije o posameznih piškotkih našli tudi v izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Ker lahko storitve klepeta uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

V okviru storitev klepeta uporabljamo pojavno okno, v katerem vas prosimo za dovoljenje za obdelavo vaših podatkov. Če privolite, je ta privolitev tudi pravna podlaga (člen 6(1)(a) GDPR) za obdelavo podatkov. Vaše poizvedbe obdelujemo in vaše podatke upravljamo tudi v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij, da bi izpolnili svoje predpogodbene in pogodbene obveznosti ali odgovorili na poizvedbe. Podlaga za to je člen 6, odstavek 1, stavek 1, točka b. GDPR. Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Uvod v družbene medije

Povzetek pravilnika o zasebnosti v družabnih medijih
? Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Predstavitev in optimizacija naših storitev, stiki z obiskovalci, zainteresiranimi stranmi itd. in oglaševanje
? Obdelani podatki: Podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in naslovu IP.
Več podrobnosti o tem lahko najdete v ustreznem uporabljenem orodju družbenega medija.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih platform družbenih medijev.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj so družbeni mediji?

Poleg naše spletne strani smo dejavni tudi na različnih platformah družabnih medijev. Uporabniški podatki se lahko obdelujejo, da lahko prek družabnih omrežij ciljno usmerjamo uporabnike, ki se zanimajo za nas. Poleg tega so lahko elementi platforme družbenih medijev vgrajeni tudi neposredno v našo spletno stran. Tako je na primer, če kliknete na gumb za družbena omrežja na naši spletni strani in ste neposredno preusmerjeni na našo prisotnost v družabnih medijih. Družbeni mediji se nanašajo na spletna mesta in aplikacije, prek katerih lahko registrirani člani ustvarjajo vsebine, jih delijo odprto ali v določenih skupinah in se povezujejo z drugimi člani.

Zakaj uporabljamo družbene medije?

Družabni mediji so že vrsto let mesto, kjer ljudje komunicirajo in se družijo prek spleta. S svojo prisotnostjo v družabnih medijih lahko svoje izdelke in storitve približamo zainteresiranim stranem. Elementi družabnih medijev, ki so integrirani v našo spletno stran, vam pomagajo, da hitro in brez zapletov preklopite na vsebine naših družabnih medijev.

Podatki, ki se shranijo in obdelajo pri vaši uporabi kanala družabnih medijev, se uporabljajo predvsem za izvajanje spletnih analiz. Cilj teh analiz je omogočiti razvoj natančnejših in bolj prilagojenih strategij trženja in oglaševanja. Glede na vaše vedenje na platformi družabnih medijev se lahko analizirani podatki uporabijo za sklepanje o vaših interesih in oblikovanje uporabniških profilov. To platformam omogoča tudi, da vam predstavijo prilagojene oglase. V ta namen so v vašem brskalniku običajno nameščeni piškotki, ki shranjujejo podatke o vašem uporabniškem vedenju.

Praviloma domnevamo, da smo v skladu z zakonom o varstvu podatkov še naprej odgovorni, tudi če uporabljamo storitve platforme družabnih medijev. Vendar pa je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je lahko v določenih primerih upravljavec platforme družbenih medijev skupaj z nami odgovoren v smislu člena 26 GDPR. V takem primeru bomo na to posebej opozorili in delovali na podlagi dogovora v ta namen. Bistvo dogovora je nato za zadevno platformo povzeto v nadaljevanju.

Upoštevajte, da se pri uporabi platform družabnih medijev ali naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni kanali družabnih medijev, kot sta Facebook ali Twitter, ameriška podjetja. Zaradi tega morda ne boste mogli tako enostavno uveljavljati ali uveljavljati svojih pravic v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je odvisno od posameznega ponudnika platforme družabnih medijev. Običajno pa gre za podatke, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, podatki o uporabniku, kot so gumbi, ki jih kliknete, kdo vam je všeč ali komu sledite, kdaj ste obiskali katere strani, informacije o vaši napravi in naslov IP. Večina teh podatkov je shranjena v piškotkih. Zlasti če imate sami profil na kanalu družbenega medija, ki ga obiskujete, in ste prijavljeni, so lahko podatki povezani z vašim profilom.

Vsi podatki, zbrani prek platforme družabnih medijev, so prav tako shranjeni na strežnikih ponudnika. To pomeni, da imajo dostop do podatkov samo ponudniki, ki vam lahko posredujejo ustrezne informacije ali jih spremenijo.

Če želite natančno vedeti, katere podatke hranijo in obdelujejo ponudniki družabnih medijev ter kako lahko ugovarjate obdelavi podatkov, natančno preberite pravilnik o zasebnosti zadevnega podjetja. Priporočamo tudi, da se obrnete neposredno na ponudnika, če imate vprašanja o shranjevanju in obdelavi podatkov ali želite uveljavljati ustrezne pravice.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Družabni medij Facebook na primer hrani podatke, dokler jih ne potrebuje več za svoje namene. Vendar pa podatke o strankah, ki jih primerjamo z našimi lastnimi podatki o uporabnikih, izbrišemo v dveh dneh. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Če to zahteva zakonodaja, na primer v primeru računovodstva, lahko ta rok hrambe presežemo.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov, kot so vgrajeni elementi družbenih medijev. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Ker orodja družabnih medijev lahko uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji, če ste dali soglasje. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste dali soglasje. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in se seznanite s politiko zasebnosti ali smernicami o piškotkih posameznega ponudnika storitev.

Informacije o posameznih platformah družbenih medijev – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti v Facebooku

Povzetek pravilnika o zasebnosti v Facebooku
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so podatki o strankah, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju v politiki zasebnosti
? Obdobje shranjevanja: dokler podatki niso več uporabni za Facebookove namene
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj so orodja Facebook?

Na našem spletnem mestu uporabljamo izbrana orodja družbe Facebook. Facebook je družabno omrežje podjetja Meta Platforms Inc. ali, za evropsko regijo, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. S pomočjo teh orodij lahko vam in ljudem, ki se zanimajo za naše izdelke in storitve, ponudimo najboljšo možno ponudbo.

Če se podatki zbirajo in posredujejo od vas prek naših vgrajenih elementov Facebooka ali prek naše strani na Facebooku (oboževalne strani), smo za to odgovorni mi in družba Facebook Ireland Ltd. Za nadaljnjo obdelavo teh podatkov je odgovoren izključno Facebook. Naše skupne obveznosti so določene tudi v javno dostopni pogodbi na spletnem naslovu https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ta na primer določa, da vas moramo jasno obvestiti o uporabi Facebookovih orodij na naši spletni strani. Poleg tega smo odgovorni tudi za zagotovitev, da so orodja varno vključena v naše spletno mesto v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Po drugi strani pa je Facebook odgovoren za varnost podatkov izdelkov Facebook, na primer. Če imate kakršna koli vprašanja o zbiranju in obdelavi podatkov s strani Facebooka, se lahko obrnete neposredno na podjetje. Če vprašanje naslovite na nas, smo ga dolžni posredovati družbi Facebook.

V nadaljevanju predstavljamo pregled različnih orodij Facebook, podatke, ki se pošiljajo Facebooku, in načine, kako jih lahko izbrišete.

Poleg številnih drugih izdelkov Facebook ponuja tudi tako imenovana “poslovna orodja Facebook”. To je uradni izraz, ki ga uporablja Facebook. Ker pa je izraz komaj znan, smo se odločili, da jih bomo preprosto imenovali Facebookova orodja. Ta orodja med drugim vključujejo:

 • Facebook pixel
 • vtičniki družabnih omrežij (na primer gumb “Všeč mi je” ali “Deli”).
 • Prijava v omrežje Facebook
 • Komplet za račune
 • API (programski vmesnik)
 • SDK-ji (zbirka programskih orodij)
 • Integracije platform
 • Vtičniki
 • Kode
 • Specifikacije
 • Dokumentacija
 • Tehnologije in storitve

S temi orodji Facebook širi svoje storitve in ima možnost pridobiti informacije o dejavnostih uporabnikov zunaj Facebooka.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo orodja Facebook?

Svoje storitve in izdelke želimo pokazati le ljudem, ki jih resnično zanimajo. Prav te ljudi lahko dosežemo s pomočjo oglasov (oglasi na Facebooku). Vendar pa Facebook potrebuje informacije o željah in potrebah ljudi, da lahko uporabnikom prikaže ustrezne oglase. Podjetje zato na naši spletni strani dobi informacije o vedenju uporabnikov (in kontaktne podatke). Posledično Facebook zbira boljše podatke o uporabnikih in lahko zainteresiranim ljudem prikazuje primerne oglase o naših izdelkih in storitvah. Orodja tako omogočajo prilagojene oglaševalske kampanje na Facebooku.

Facebook podatke o vašem vedenju na našem spletnem mestu imenuje “podatki o dogodkih”. Ti podatki se uporabljajo tudi za storitve merjenja in analize. Tako lahko Facebook v našem imenu pripravi “poročila o kampanjah” o učinkih naših oglaševalskih kampanj. Poleg tega nam analize omogočajo boljši vpogled v to, kako uporabljate naše storitve, spletno mesto ali izdelke. To nam omogoča, da z nekaterimi od teh orodij optimiziramo vašo uporabniško izkušnjo na našem spletnem mestu. Na primer, z vtičniki za družabna omrežja lahko vsebine z našega spletnega mesta delite neposredno v omrežju Facebook.

Katere podatke shranjujejo Facebookova orodja?

Z uporabo posameznih orodij Facebook lahko osebne podatke (podatke o strankah) pošljete Facebooku. Odvisno od uporabljenih orodij se lahko pošljejo podatki o stranki, kot so ime, naslov, telefonska številka in naslov IP.

Facebook te informacije uporablja za primerjavo podatkov s podatki, ki jih ima o vas (če ste član Facebooka). Preden se podatki o stranki prenesejo v Facebook, so hashirani. To pomeni, da se niz podatkov katere koli velikosti pretvori v niz znakov. To služi tudi za šifriranje podatkov.

Poleg kontaktnih podatkov se prenašajo tudi “podatki o dogodkih”. “Podatki o dogodku” se nanašajo na informacije, ki jih o vas prejmemo na našem spletnem mestu. Na primer, katere podstrani obiščete ali katere izdelke kupite pri nas. Facebook prejetih podatkov ne posreduje tretjim osebam (na primer oglaševalcem), razen če ima za to izrecno pooblastilo ali je to zakonsko obvezno. “Podatki o dogodkih” so lahko povezani tudi s kontaktnimi podatki. To Facebooku omogoča, da ponudi bolje prilagojeno oglaševanje. Po prej omenjenem postopku povezovanja Facebook ponovno izbriše kontaktne podatke.

Za optimizacijo zagotavljanja oglasov Facebook uporablja podatke o dogodkih le, če so združeni z drugimi podatki (ki jih Facebook zbira na druge načine). Facebook te podatke o dogodkih uporablja tudi za varnostne, zaščitne, razvojne in raziskovalne namene. Večina teh podatkov se Facebooku posreduje prek piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se uporabljajo za shranjevanje podatkov ali informacij v brskalnikih. Odvisno od uporabljenih orodij in tega, ali ste član Facebooka, se v vašem brskalniku shrani različno število piškotkov. O posameznih piškotkih Facebooka podrobneje pišemo v opisih posameznih orodij Facebooka. Splošne informacije o uporabi Facebookovih piškotkov lahko najdete tudi na spletni strani https://www.facebook.com/policies/cookies.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Facebook načeloma hrani podatke, dokler jih ne potrebuje več za svoje storitve in Facebookove izdelke. Facebook ima strežnike po vsem svetu, kjer so shranjeni njegovi podatki. Vendar se podatki o strankah izbrišejo v 48 urah po tem, ko so primerjani z lastnimi podatki o uporabnikih podjetja.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov imate pravico do obveščenosti, popravka, prenosa in izbrisa svojih podatkov.

Podatki bodo v celoti izbrisani le, če popolnoma izbrišete svoj račun Facebook. Tako deluje brisanje računa Facebook:

1) Na desni strani Facebooka kliknite Nastavitve.

2) Nato v levem stolpcu kliknite na “Your Facebook information”.

3) Zdaj kliknite “Deaktivacija in brisanje”.

4) Zdaj izberite “Delete account” in kliknite “Continue and delete account”.

5) Zdaj vnesite geslo, kliknite “Naprej” in nato “Izbriši račun”.

Podatki, ki jih Facebook prejme prek našega spletnega mesta, se med drugim shranijo s piškotki (npr. za vtičnike družabnih omrežij). V brskalniku lahko deaktivirate, izbrišete ali upravljate posamezne ali vse piškotke. Odvisno od tega, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak piškotek posebej odločite, ali ga želite dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo z integriranimi orodji Facebooka, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate politiko zasebnosti ali smernice za piškotke družbe Facebook.

Facebook vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Facebook ali Meta Platforms aktivno sodeluje v okviru zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Facebook uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov na Facebooku, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Upamo, da smo vam posredovali najpomembnejše informacije o uporabi in obdelavi podatkov s Facebookovimi orodji. Če želite izvedeti več o tem, kako Facebook uporablja vaše podatke, vam priporočamo, da si preberete pravilnik o podatkih na spletni strani https://www.facebook.com/privacy/policy/.

Politika zasebnosti za prijavo v Facebook

Na naše spletno mesto smo vključili praktično prijavo na Facebooku. Tako se lahko preprosto prijavite s svojim računom na Facebooku, ne da bi morali ustvariti še en uporabniški račun. Če se odločite za registracijo z uporabo prijave Facebook, boste preusmerjeni na družabno omrežje Facebook. Tam se lahko prijavite z uporabo svojih uporabniških podatkov v omrežju Facebook. S tem postopkom prijave se podatki o vas in vašem uporabniškem vedenju shranijo in posredujejo družbi Facebook.

Facebook za shranjevanje podatkov uporablja različne piškotke. V nadaljevanju vam predstavljamo najpomembnejše piškotke, ki so nastavljeni v vašem brskalniku ali že obstajajo, ko se prijavite na naše spletno mesto prek Facebookove prijave:

Ime: fr
Vrednost: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Namen: Ta piškotek se uporablja za zagotavljanje čim boljšega delovanja družabnega vtičnika na našem spletnem mestu.
Rok veljavnosti: po 3 mesecih

Ime: datr
Wert: 4Jh7XUA2112677917SEmPsSfzCOO4JFFl
Namen: Facebook nastavi piškotek “datr”, ko spletni brskalnik dostopa do spletne strani facebook.com, piškotek pa pomaga prepoznati prijavno dejavnost in zaščititi uporabnike.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: _js_datr
Vrednost: deleted
Namen: Facebook ta sejni piškotek nastavi za namene sledenja, tudi če nimate računa na Facebooku ali ste odjavljeni.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Opomba: Našteti piškotki so le majhen izbor piškotkov, ki so na voljo Facebooku. Drugi piškotki vključujejo _ fbp, sb ali wd. Popoln seznam ni mogoč, saj ima Facebook veliko število piškotkov in jih uporablja različno.

Prijava v Facebook vam po eni strani omogoča hiter in enostaven postopek registracije, po drugi strani pa nam omogoča izmenjavo podatkov s Facebookom. To nam omogoča, da našo ponudbo in oglaševalske kampanje bolje prilagodimo vašim interesom in potrebam. Podatki, ki jih na ta način prejmemo od Facebooka, so javni podatki, kot so

 • Vaše ime v Facebooku
 • Slika vašega profila
 • shranjen e-poštni naslov.
 • Seznami prijateljev
 • Podrobnosti o gumbu (npr. gumb “Všeč mi je”)
 • Datum rojstnega dne
 • Jezik
 • Kraj prebivališča

V zameno družbi Facebook posredujemo informacije o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. To vključuje informacije o napravi, ki jo uporabljate, o podstraneh, ki jih obiščete na našem spletnem mestu, ali o izdelkih, ki ste jih pri nas kupili.

Z uporabo storitve Facebook Login se strinjate z obdelavo podatkov. To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če želite več informacij o obdelavi podatkov s strani Facebooka, vam priporočamo, da si preberete politiko zasebnosti Facebooka na spletni strani https://www.facebook.com/privacy/policy/.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve za oglase na spletnem mestu https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen.

Pravilnik o zasebnosti družabnih vtičnikov Facebook

Družabni vtičniki podjetja Meta Platforms Inc. so vključeni v naše spletno mesto. Te gumbe lahko prepoznate po klasičnem logotipu Facebook, kot je gumb “Všeč mi je” (roka z dvignjenim palcem), ali po jasni oznaki “Vtičnik Facebook”. Družabni vtičnik je majhen del Facebooka, ki je integriran v naše spletno mesto. Vsak vtičnik ima svojo funkcijo. Najpogosteje uporabljeni funkciji sta znana gumba “Všeč mi je” in “Deli”.

Facebook ponuja naslednje vtičnike družabnih omrežij:

 • Gumb “Shrani”
 • gumb “Všeč mi je”, deljenje, pošiljanje in citiranje
 • Vtičnik strani
 • Komentarji
 • Vtičnik Messenger
 • Vgrajeni prispevki in predvajalnik videoposnetkov
 • Vtičnik skupine

Več informacij o uporabi posameznih vtičnikov najdete na spletni strani https://developers.facebook.com/docs/plugins. Družabne vtičnike uporabljamo po eni strani zato, da vam lahko ponudimo boljšo uporabniško izkušnjo na našem spletnem mestu, po drugi strani pa zato, ker jih lahko Facebook uporabi za optimizacijo naših oglasov.

Če imate račun na Facebooku ali ste že obiskali spletno stran https://www.facebook.com/, je Facebook v vašem brskalniku že nastavil vsaj en piškotek. V tem primeru vaš brskalnik prek tega piškotka pošlje informacije Facebooku takoj, ko obiščete našo spletno stran ali ko sodelujete z družabnimi vtičniki (npr. gumb “Všeč mi je”).

Prejete informacije se izbrišejo ali anonimizirajo v 90 dneh. Po navedbah Facebooka ti podatki vključujejo vaš naslov IP, spletno mesto, ki ste ga obiskali, datum, čas in druge informacije, povezane z vašim brskalnikom.

Če želite preprečiti, da bi Facebook med vašim obiskom našega spletnega mesta zbral veliko podatkov in jih povezal s podatki Facebooka, se morate med obiskom spletnega mesta odjaviti iz Facebooka.

Če niste prijavljeni v Facebook ali nimate računa Facebook, bo vaš brskalnik Facebooku poslal manj informacij, saj imate manj piškotkov Facebook. Kljub temu se lahko podatki, kot je vaš IP-naslov ali katero spletno mesto ste obiskali, pošljejo Facebooku. Izrecno poudarjamo, da ne poznamo natančne vsebine teh podatkov. Kljub temu si prizadevamo, da vam po našem trenutnem znanju zagotovimo čim več informacij o obdelavi podatkov. O tem, kako Facebook uporablja podatke, si lahko preberete tudi v podatkovni politiki podjetja na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Ko obiščete spletno mesto z družabnimi vtičniki Facebooka, se v vašem brskalniku nastavijo vsaj naslednji piškotki:

Ime: dpr
Vrednost: ni določena
Namen: Ta piškotek se uporablja za delovanje družabnih vtičnikov na naši spletni strani.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: fr
Wert: 0jieyh4112677917c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Namen: Piškotek je potreben tudi za pravilno delovanje vtičnikov.
Rok veljavnosti:: po 3 mesecih

Opomba: Ti piškotki so bili nastavljeni po preizkusu, tudi če niste član Facebooka.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve za oglase na spletnem mestu https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/. Če niste uporabnik Facebooka, lahko spletno oglaševanje, ki temelji na uporabi, upravljate na spletnem naslovu https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=112677917. Tam imate možnost, da deaktivirate ali aktivirate ponudnike.

Če želite izvedeti več o zaščiti podatkov v Facebooku, vam priporočamo, da si preberete pravilnik o varstvu podatkov podjetja na spletni strani https://www.facebook.com/privacy/policy/.

Pravilnik o zasebnosti Facebookove strani

Za našo spletno stran imamo tudi stran oboževalcev na Facebooku. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovoren za evropsko regijo.

Facebook vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Facebook ali Meta Platforms aktivno sodeluje v okviru zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Facebook uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov na Facebooku, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Facebooka, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy.

Politika zasebnosti Instagrama

Povzetek politike zasebnosti Instagrama
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju v politiki zasebnosti
? Obdobje shranjevanja: dokler Instagram podatkov ne potrebuje več za svoje namene
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je Instagram?

V svoje spletno mesto smo vključili funkcije Instagrama. Instagram je platforma družabnih medijev podjetja Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, ZDA. Instagram je od leta 2012 hčerinsko podjetje družbe Meta Platforms Inc. in je Facebookov izdelek. Vstavljanje vsebine Instagrama na naše spletno mesto se imenuje vstavljanje. To nam omogoča, da vam vsebine, kot so gumbi, fotografije ali videoposnetki iz Instagrama, prikažemo neposredno na našem spletnem mestu. Ko obiščete spletne strani na našem spletnem mestu, ki imajo vgrajeno funkcijo Instagrama, se podatki prenesejo v Instagram, shranijo in obdelajo. Instagram uporablja enake sisteme in tehnologije kot Facebook. Vaši podatki se zato obdelujejo v vseh družbah družbe Facebook.

V nadaljevanju vam želimo podrobneje predstaviti, zakaj Instagram zbira podatke, za katere podatke gre in kako lahko v veliki meri nadzorujete obdelavo podatkov. Ker Instagram pripada družbi Meta Platforms Inc, pridobivamo podatke po eni strani iz Instagramovih smernic, po drugi strani pa tudi iz same politike zasebnosti družbe Meta.

Instagram je eno najbolj priljubljenih družabnih omrežij na svetu. Instagram združuje prednosti bloga s prednostmi avdiovizualnih platform, kot sta YouTube ali Vimeo. Na “Insta” (kot platformi naključno pravijo številni uporabniki) lahko nalagate fotografije in kratke videoposnetke, jih urejate z različnimi filtri in jih tudi delite v drugih družabnih omrežjih. In če ne želite biti sami aktivni, lahko tudi samo sledite drugim zanimivim uporabnikom.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Instagram?

Instagram je platforma družabnih medijev, ki je v zadnjih letih zelo napredovala. Seveda smo se na ta razcvet odzvali tudi mi. Želimo, da se na našem spletnem mestu počutite čim bolj udobno. Zato je raznolika predstavitev naših vsebin za nas samoumevna. Vgrajene funkcije Instagrama nam omogočajo, da svoje vsebine obogatimo s koristnimi, zabavnimi ali zanimivimi vsebinami iz sveta Instagrama. Ker je Instagram hčerinsko podjetje družbe Facebook, nam lahko zbrani podatki koristijo tudi za prilagojeno oglaševanje na Facebooku. To pomeni, da naše oglase prejmejo le osebe, ki jih naši izdelki ali storitve resnično zanimajo.

Instagram zbrane podatke uporablja tudi za namene merjenja in analize. Prejemamo povzete statistične podatke in tako dobimo boljši vpogled v vaše želje in interese. Pomembno je opozoriti, da vas ta poročila ne identificirajo osebno.

Katere podatke hrani Instagram?

Ko obiščete eno od naših strani, ki ima funkcije Instagrama (na primer slike Instagrama ali vtičnike), se vaš brskalnik samodejno poveže z Instagramovimi strežniki. Pri tem se podatki pošljejo Instagramu, shranijo in obdelajo. To se zgodi ne glede na to, ali imate račun Instagram ali ne. To vključuje podatke o našem spletnem mestu, vašem računalniku, opravljenih nakupih, oglasih, ki jih vidite, in načinu uporabe našega spletnega mesta. Shranjena sta tudi datum in čas vaše interakcije z Instagramom. Če imate račun Instagram ali ste prijavljeni, Instagram o vas shrani bistveno več podatkov.

Facebook razlikuje med podatki o strankah in podatki o dogodkih. Predvidevamo, da to velja tudi za Instagram. Podatki o strankah vključujejo na primer ime, naslov, telefonsko številko in naslov IP. Ti podatki o strankah se Instagramu posredujejo šele po tem, ko so bili hashirani. Hashiranje pomeni, da se podatkovni zapis pretvori v znakovni niz. To omogoča šifriranje podatkov o stikih. Posredujejo se tudi zgoraj omenjeni “podatki o dogodkih”. S “podatki o dogodkih” Facebook – in posledično Instagram – označujeta podatke o vašem vedenju kot uporabnika. Kontaktni podatki se lahko kombinirajo tudi s podatki o dogodkih. Zbrani kontaktni podatki se primerjajo s podatki, ki jih Instagram že ima o vas.

Zbrani podatki se Facebooku posredujejo prek majhnih besedilnih datotek (piškotkov), ki so običajno nameščene v vašem brskalniku. Odvisno od uporabljenih funkcij Instagrama in od tega, ali imate sami račun na Instagramu, se shranijo različne količine podatkov.

Predvidevamo, da Instagram obdeluje podatke na enak način kot Facebook. To pomeni, da če imate račun Instagram ali ste obiskali spletno stran www.instagram.com, je Instagram nastavil vsaj piškotek. V tem primeru vaš brskalnik prek piškotka pošlje informacije Instagramu takoj, ko pridete v stik s funkcijo Instagrama. Ti podatki se izbrišejo ali anonimizirajo najpozneje po 90 dneh (po uskladitvi). Čeprav smo intenzivno analizirali Instagramovo obdelavo podatkov, ne moremo natančno povedati, katere podatke Instagram zbira in shranjuje.

V nadaljevanju vam predstavljamo minimalne piškotke, ki se nastavijo v vašem brskalniku, ko kliknete funkcijo Instagrama (na primer gumb ali sliko Insta). V našem preizkusu predvidevamo, da nimate računa na Instagramu. Če ste prijavljeni v Instagram, bo v vašem brskalniku seveda nastavljenih bistveno več piškotkov.

Ti piškotki so bili uporabljeni v našem testu:

Ime: csrftoken
Vrednost: “”
Namen: Ta piškotek je najverjetneje nastavljen iz varnostnih razlogov, da se prepreči ponarejanje zahtevkov. Vendar nam ni uspelo izvedeti več podrobnosti.
Datum izteka veljavnosti: po enem letu

Ime: mid
Vrednost: “”
Namen: Instagram nastavi ta piškotek za optimizacijo svojih storitev in ponudb znotraj in zunaj Instagrama. Piškotek določa edinstven ID uporabnika.
Datum veljavnosti: po koncu seje

Ime: fbsr_112677917124024
Vrednost: ni določena
Namen: Ta piškotek shranjuje zahtevo za prijavo uporabnikov aplikacije Instagram.
Datum izteka veljavnosti:
po koncu seje

Ime: rur
Vrednost: ATN
Namen: To je Instagramov piškotek, ki zagotavlja funkcionalnost na Instagramu.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: urlgen
Wert: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe112677917”
Namen: Ta piškotek se uporablja za namene trženja na Instagramu.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Opomba: Na tem mestu ne moremo trditi, da so podatki popolni. Kateri piškotki so nastavljeni v posameznih primerih, je odvisno od vgrajenih funkcij in vaše uporabe Instagrama.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Instagram podatke, ki jih prejmeta podjetji Facebook, deli z zunanjimi partnerji in ljudmi, s katerimi se povezujete po vsem svetu. Obdelava podatkov se izvaja v skladu z lastno politiko ravnanja s podatki. Vaši podatki so med drugim zaradi varnostnih razlogov razporejeni na strežnikih družbe Facebook po vsem svetu. Večina teh strežnikov se nahaja v ZDA.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov imate pravico do dostopa, prenosljivosti, popravka in izbrisa svojih podatkov. Svoje podatke lahko upravljate v nastavitvah Instagrama. Če želite popolnoma izbrisati svoje podatke v Instagramu, morate trajno izbrisati svoj račun Instagram.

Tako deluje brisanje računa Instagram:

Najprej odprite aplikacijo Instagram. Na strani svojega profila pojdite na dno in kliknite “Pomoč”. Zdaj boste preusmerjeni na spletno stran podjetja. Na spletnem mestu kliknite “Upravljanje računa” in nato “Izbriši svoj račun”.

Če popolnoma izbrišete svoj račun, Instagram izbriše objave, kot so vaše fotografije in posodobitve stanja. Informacije, ki so jih o vas delili drugi ljudje, ne pripadajo vašemu računu in zato ne bodo izbrisane.

Kot smo že omenili, Instagram vaše podatke shranjuje predvsem prek piškotkov. Te piškotke lahko upravljate, deaktivirate ali izbrišete v brskalniku. Odvisno od brskalnika upravljanje vedno deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Svoj brskalnik lahko nastavite tudi tako, da boste vedno obveščeni, ko bo nameščen piškotek. Nato se lahko vedno sami odločite, ali želite dovoliti uporabo piškotka ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varovanju podatkov o piškotkih in se seznanite s politiko zasebnosti ali smernicami o piškotkih posameznega ponudnika storitev.

Instagram vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Instagram ali Meta platforme so aktivni udeleženci okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Instagram uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Instagram zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Poskušali smo vam zagotoviti najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v Instagramu. Več informacij o Instagramovi politiki ravnanja s podatki najdete na spletni strani https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Politika zasebnosti TikTok

Povzetek pravilnika o zasebnosti TikTok
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: Vaš IP naslov, podatki o brskalniku, datum in čas vašega ogleda strani se lahko shranijo
Več podrobnosti je na voljo spodaj v politiki zasebnosti.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od nastavitev
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je TikTok?

Na našem spletnem mestu uporabljamo integracijo TikTok. Ponudnik storitev je kitajsko podjetje Beijing Bytedance Technology Ltd. Za evropsko regijo je odgovorno irsko podjetje TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska. TikTok je priljubljena platforma družbenih medijev, zlasti med mladimi, na kateri lahko uporabniki ustvarjajo, delijo in si ogledujejo kratke videoposnetke.

V tem pravilniku o zasebnosti vas obveščamo o tem, katere podatke obdeluje TikTok, kako dolgo so podatki shranjeni in kako lahko upravljate nastavitve zasebnosti.

Zakaj uporabljamo TikTok na našem spletnem mestu?

TikTok smo vključili v naše spletno mesto, tako da lahko gledate videoposnetke TikTok, če želite, in po potrebi komunicirate z videoposnetki. TikTok je še posebej znan po zabavnih in ustvarjalnih vsebinah, zato vas seveda ne želimo prikrajšati za takšne vsebine. Navsezadnje tudi sami radi pogledamo nenavadne ustvarjalne videoposnetke TikTok.

Katere podatke obdeluje TikTok?

Ko na našem spletnem mestu gledate videoposnetke TikTok ali sodelujete z njimi, lahko TikTok zbira informacije o vašem vedenju pri uporabi in vaši napravi. To lahko vključuje podatke, kot so vaš naslov IP, vrsta brskalnika, operacijski sistem, lokacija in druge tehnične informacije. TikTok lahko uporablja tudi piškotke in podobne tehnologije za zbiranje informacij in prilagajanje vaše uporabniške izkušnje.

Če imate sami račun TikTok, se lahko zbirajo in obdelujejo tudi drugi podatki. To so na primer podatki o uporabniku (kot so ime, datum rojstva ali vaš e-poštni naslov) in podatki o vaši komunikaciji z drugimi uporabniki storitve TikTok.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Obdobje shranjevanja in lokacije shranjevanja podatkov, ki jih zbira TikTok, se lahko zelo razlikujejo in so predmet smernic za varstvo podatkov družbe TikTok. TikTok lahko podatke hrani tudi na strežnikih v ZDA in drugih državah. Obdobje shranjevanja je na splošno odvisno od ustreznih zakonskih zahtev in notranjih smernic. Vendar nam še ni uspelo ugotoviti, kako dolgo so podatki shranjeni. Takoj ko bomo imeli podrobnejše informacije, vas bomo o tem seveda obvestili.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Če imate račun TikTok, lahko nastavitve zasebnosti urejate neposredno v TikTok. V nastavitvah računa TikTok lahko na primer določite, katere informacije se lahko delijo in katerih ne. Prav tako lahko upravljate in onemogočite piškotke v spletnem brskalniku, da omejite zbiranje podatkov. To je seveda mogoče tudi brez računa TikTok. Upoštevajte pa, da lahko to vpliva na funkcionalnost našega spletnega mesta in vašo izkušnjo s storitvijo TikTok.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da TikTok obdeluje in shranjuje vaše podatke, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. TikTok lahko v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varovanju podatkov o piškotkih in se seznanite s politiko zasebnosti ali smernicami o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

TikTok vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

TikTok uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 2. in 3. odstavek 46. člena GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se TikTok zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Dodatne informacije o politiki zasebnosti družbe TikTok in zbiranju podatkov s strani družbe TikTok so na voljo na spletnem mestu TikTok na naslovu https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en in v splošnih informacijah o družbi TikTok na naslovu https://www.tiktok.com/en/.

X (prej: Twitter) Pravilnik o zasebnosti

X (prej: Twitter) Povzetek politike zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo, so: – podatki o uporabnikih, ki jih uporabljamo, – podatki o uporabnikih, ki jih uporabljamo: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju v politiki zasebnosti
? Rok hrambe: X izbriše podatke, zbrane z drugih spletnih mest, najpozneje po 30 dneh
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je X?

V svoje spletno mesto smo vključili funkcije iz X. To so na primer vdelani tviti, časovnice, gumbi ali hashtagi. X je storitev kratkih sporočil in platforma družbenih medijev ameriškega podjetja X Corp, 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103, ZDA. Za evropsko regijo je za obdelavo osebnih podatkov odgovorna družba Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska).

Po našem vedenju se v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici z vključitvijo funkcij X družbi X ne posredujejo nobeni osebni podatki ali podatki o vaših spletnih dejavnostih. Podatki se lahko v družbo X pošljejo, shranijo in obdelajo le, ko sodelujete s funkcijami X, na primer s klikom na gumb. Na to obdelavo podatkov nimamo nobenega vpliva in zanjo ne nosimo nobene odgovornosti. V tem pravilniku o zasebnosti vam želimo predstaviti, katere podatke hrani X, kaj X počne s temi podatki in kako se lahko v veliki meri zaščitite pred prenosom podatkov.

Za nekatere je X novičarska storitev, za druge platforma družabnih medijev, tretji pa jo označujejo kot storitev mikrobloganja. Vsi ti izrazi so upravičeni in pomenijo bolj ali manj isto stvar.

Tako zasebniki kot podjetja uporabljajo X za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi prek kratkih sporočil. X dovoljuje le 280 znakov na sporočilo. Ta sporočila se imenujejo “tviti”. Za razliko od na primer Facebooka se storitev ne osredotoča na razvoj omrežja za “prijatelje”, temveč želi veljati za globalno in odprto platformo za sporočanje. Na X lahko imate tudi anonimni račun, tvite pa lahko izbriše podjetje ali uporabniki sami.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo X?

Tako kot številna druga spletna mesta in podjetja poskušamo svoje storitve ponujati in komunicirati s strankami prek različnih kanalov. Zlasti X (ki ga mnogi bolje poznajo kot Twitter) nam je prirasel k srcu kot uporabna “mala” storitev za novice. Vedno tvitamo ali retvitamo vznemirljive, smešne ali zanimive vsebine. Zavedamo se, da ne morete spremljati vsakega kanala posebej. Navsezadnje imate tudi druge stvari za početi. Zato smo na našo spletno stran vključili tudi funkcije X. Naše dejavnosti X lahko doživite “na mestu” ali pa se na našo stran X odpravite prek neposredne povezave. Z njihovo integracijo želimo izboljšati naše storitve in uporabniško prijaznost našega spletnega mesta.

Katere podatke hrani X?

Na nekaterih podstraneh najdete vgrajene funkcije X. Ob interakciji z vsebino X, na primer s klikom na gumb, lahko X zbira in shranjuje podatke. To se zgodi, tudi če nimate računa X. X te podatke imenuje “dnevniški podatki”. To vključuje demografske podatke, ID piškotkov brskalnika, ID vašega pametnega telefona, šifrirane e-poštne naslove in informacije o tem, katere strani ste obiskali v X in katera dejanja ste izvedli. X seveda shrani več podatkov, če imate račun X in ste prijavljeni. Prej je bilo to shranjevanje izvedeno s piškotki. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so običajno nameščene v vašem brskalniku in družbi X posredujejo različne informacije.

Zdaj vam bomo pokazali, kateri piškotki so nastavljeni, če niste prijavljeni v sistem X, vendar obiščete spletno mesto z vgrajenimi funkcijami X. Ta seznam upoštevajte kot primer. Ne moremo zagotoviti, da je ta seznam popoln, saj se izbira piškotkov nenehno spreminja in je odvisna od vaših posameznih dejanj z vsebino X.

Ti piškotki so bili uporabljeni v našem testu:

Ime: personalisation_id
Wert: “v1_cSJIsogU51SeE112677917”
Namen: Ta piškotek shranjuje informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in iz katerih oglasov ste morda prišli na X.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: lang
Vrednost: de
Namen: Ta piškotek shrani vaš prednastavljeni ali želeni jezik.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: guest_id
Vrednost: 112677917v1%3A157132626
Namen: Ta piškotek je nastavljen, da vas identificira kot gosta.
Datum veljavnosti: po 2 letih

Ime: fm
Vrednost: 0
Namen: Žal nam ni uspelo ugotoviti namena tega piškotka.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: external_referer
Wert: 1126779172beTA0sf5lkMrlGt
Namen: Ta piškotek zbira anonimne podatke, na primer, kako pogosto obiščete X in kako dolgo obiskujete X.
Rok veljavnosti: Po 6 dneh

Ime: eu_cn
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek shranjuje dejavnost uporabnika in ga X uporablja za različne oglaševalske namene.
Rok veljavnosti:
Po enem letu

Ime: ct0
Wert: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Namen: Žal nismo našli nobenih informacij o tem piškotku.
Datum izteka veljavnosti: po 6 urah

Ime: _twitter_sess
Wert: 53D%253D–dd0248112677917-
Namen: S tem piškotkom lahko uporabljate funkcije na spletnem mestu X.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Opomba: X sodeluje tudi s ponudniki tretjih oseb. Zato smo med testiranjem prepoznali tudi tri piškotke Google Analytics _ga, _gat, _gid.

Družba X uporablja zbrane podatke po eni strani za boljše razumevanje vedenja uporabnikov in s tem za izboljšanje svojih storitev in oglaševalskih ponudb, po drugi strani pa se podatki uporabljajo tudi za notranje varnostne ukrepe.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Če družba IfX zbira podatke z drugih spletnih mest, se ti podatki po največ 30 dneh izbrišejo, povzamejo ali kako drugače skrijejo. Strežniki X se nahajajo v različnih strežniških centrih v Združenih državah Amerike. Zato se lahko domneva, da so zbrani podatki zbrani in shranjeni v Ameriki. Na podlagi naše raziskave nismo mogli jasno ugotoviti, ali ima družba X svoje strežnike tudi v Evropi. Načeloma lahko podjetje X zbrane podatke hrani, dokler niso več uporabni za podjetje, dokler jih ne izbrišete ali dokler ne poteče zakonsko določen rok za izbris.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Družba X v svoji politiki zasebnosti večkrat poudarja, da ne shranjuje nobenih podatkov iz obiskov zunanjih spletnih mest, če se vi ali vaš brskalnik nahajate v Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švici. Če pa z družbo X komunicirate neposredno, bo družba X seveda shranila tudi podatke o vas.

Če imate račun X, lahko svoje podatke upravljate tako, da pod gumbom “Profil” kliknete na “Več”. Nato kliknite “Nastavitve in zaščita podatkov”. Tu lahko individualno upravljate obdelavo podatkov.

Če nimate računa X, lahko obiščete spletno stran twitter.com in nato kliknete možnost “Individualizacija”. Zbrane podatke lahko upravljate v razdelku “Individualizacija in podatki”.

Kot smo že omenili, je večina podatkov shranjenih v piškotkih, ki jih lahko upravljate, deaktivirate ali izbrišete v svojem brskalniku. Upoštevajte, da lahko piškotke “urejate” samo v izbranem brskalniku. To pomeni, da boste morali, če boste v prihodnosti uporabljali drug brskalnik, piškotke znova upravljati v skladu s svojimi željami. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Svoj brskalnik lahko upravljate tudi tako, da ste obveščeni o vsakem posameznem piškotku. Tako se lahko vedno posebej odločite, ali želite piškotek dovoliti ali ne.

Družba X podatke uporablja tudi za prilagojeno oglaševanje v družbi X in zunaj nje. Prilagojeno oglaševanje lahko izklopite v nastavitvah pod “Individualizacija in podatki”. Če X uporabljate v brskalniku, lahko prilagojeno oglaševanje deaktivirate na naslovu https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družbenih medijev v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varovanju podatkov o piškotkih in se seznanite s politiko zasebnosti ali smernicami o piškotkih posameznega ponudnika storitev.

X vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Družba X uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 2. in 3. odstavek 46. člena GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov v te države. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se podjetje X zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov spoštovalo evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah najdete na spletnem mestu X na naslovu https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Upamo, da smo vam predstavili osnovni pregled obdelave podatkov v podjetju X. Od družbe X ne prejemamo nobenih podatkov in nismo odgovorni za to, kaj družba X počne z vašimi podatki. Če imate dodatna vprašanja o tej temi, vam priporočamo, da si preberete pravilnik o zasebnosti družbe X na spletni strani https://twitter.com/de/privacy.

Blogi in mediji za objavo Uvod

Blogi in mediji za objavo Povzetek politike zasebnosti
? Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Predstavitev in optimizacija naših storitev ter komunikacija med obiskovalci spletnega mesta, varnostni ukrepi in upravljanje
? Obdelani podatki: Podatki, ki se obdelujejo na spletni strani: Podatki, kot so kontaktni podatki, naslov IP in objavljena vsebina.
Več podrobnosti o tem lahko najdete v uporabljenih orodjih.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi), člen 6(1)(1) stavek 1(b). GDPR (pogodba)

Kaj so blogi in publikacijski mediji?

Na naši spletni strani uporabljamo bloge ali druga komunikacijska sredstva, s katerimi lahko na eni strani komuniciramo z vami, na drugi strani pa vi z nami. Pri tem lahko shranjujemo in obdelujemo tudi vaše podatke. To je lahko potrebno za ustrezen prikaz vsebine, delovanje komunikacije in večjo varnost. V našem besedilu o varstvu podatkov na splošno pojasnjujemo, katere vaše podatke lahko obdelujemo. Natančne podrobnosti o obdelavi podatkov so vedno odvisne od uporabljenih orodij in funkcij. Podrobne informacije o obdelavi podatkov lahko najdete v obvestilih o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Zakaj uporabljamo bloge in medije za objavo?

Naša največja skrb pri naši spletni strani je, da vam ponudimo zanimivo in razburljivo vsebino, hkrati pa so nam pomembna tudi vaša mnenja in vsebina. Zato želimo ustvariti dobro interaktivno izmenjavo mnenj med nami in vami. Z različnimi blogi in možnostmi objavljanja lahko dosežemo prav to. Tako lahko na primer pišete komentarje k našim vsebinam, komentirate druge komentarje ali pa v nekaterih primerih sami pišete članke.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki se obdelujejo, je vedno odvisno od komunikacijskih funkcij, ki jih uporabljamo. Zelo pogosto se shranijo naslov IP, uporabniško ime in objavljena vsebina. To se izvaja predvsem zaradi zagotavljanja varnostne zaščite, preprečevanja neželene pošte in možnosti ukrepanja proti nezakonitim vsebinam. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za shranjevanje podatkov. To so majhne besedilne datoteke, ki so skupaj z informacijami shranjene v vašem brskalniku. Več informacij o zbranih in shranjenih podatkih najdete v posameznih razdelkih in v pravilniku o zasebnosti posameznega ponudnika.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Funkcije za prispevke in komentarje na primer shranjujejo podatke, dokler jih ne prekličete. Na splošno se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali komunikacijskih orodij tretjih oseb. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Ker lahko piškotke uporabljajo tudi mediji za objavo, vam priporočamo, da si preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Komunikacijska sredstva uporabljamo predvsem na podlagi naših zakonitih interesov (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami, poslovnimi partnerji in obiskovalci. Če uporaba služi obdelavi pogodbenih razmerij ali njihovemu začetku, je pravna podlaga tudi člen 6(1), stavek 1(b) GDPR. GDPR.

Za nekatere postopke obdelave, zlasti za uporabo piškotkov in funkcij komentiranja ali sporočanja, je potrebna vaša privolitev. Če in kolikor ste privolili v obdelavo in shranjevanje vaših podatkov v integriranih medijih za objavo, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Večina komunikacijskih funkcij, ki jih uporabljamo, v vašem brskalniku nastavi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da natančno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in se seznanite s politiko zasebnosti ali smernicami o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Informacije o posebnih orodjih – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Politika zasebnosti WordPressovih emojijev

V svojem blogu uporabljamo tudi tako imenovane emojije in smeške. Verjetno nam ni treba natančno razlagati, kaj so emojiji. Saj poznate tiste nasmejane, jezne ali žalostne obraze. Gre za grafične elemente ali datoteke, ki jih damo na voljo in se naložijo iz drugega strežnika. Ponudnik storitev za nalaganje WordPressovih emojijev in smeškov je Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA. Ta tretji ponudnik shrani vaš IP-naslov, da lahko datoteke emojijev prenese v vaš brskalnik.

Podjetje Automattic vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Podjetje Automattic aktivno sodeluje v okviru zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Automattic uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se družba Automattic zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upoštevala evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov (pogodbe o obdelavi podatkov), ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo WordPressovih emojijev, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://automattic.com/privacy/.

Uvod v spletno trženje

Povzetek politike zasebnosti spletnega trženja
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Vrednotenje podatkov o obiskovalcih za optimizacijo spletnega mesta.
? Obdelani podatki: podatki o obiskovalcih, ki so obiskali spletno stran: Statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime ali e-poštni naslov. Več podrobnosti o tem najdete v uporabljenem spletnem trženjskem orodju.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij za spletno trženje.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je spletno trženje?

Spletno trženje se nanaša na vse ukrepe, ki se izvajajo na spletu za doseganje trženjskih ciljev, kot sta povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali sklenitev posla. Cilj naših ukrepov spletnega trženja je tudi pritegniti pozornost ljudi na naše spletno mesto. S spletnim trženjem torej želimo našo ponudbo predstaviti številnim zainteresiranim osebam. To običajno vključuje spletno oglaševanje, vsebinsko trženje ali optimizacijo za iskalnike. Osebne podatke shranjujemo in obdelujemo tudi zato, da lahko spletno trženje uporabljamo učinkovito in ciljno usmerjeno. Po eni strani nam podatki pomagajo, da svoje vsebine prikažemo le tistim ljudem, ki jih dejansko zanimajo, po drugi strani pa lahko merimo oglaševalsko uspešnost naših ukrepov spletnega trženja.

Zakaj uporabljamo orodja za spletno trženje?

Svojo spletno stran želimo pokazati vsem, ki jih zanima naša ponudba. Zavedamo se, da to ni mogoče brez zavestnih ukrepov. Zato izvajamo spletno trženje. Obstajajo različna orodja, ki nam olajšajo delo pri ukrepih spletnega trženja in nam prek podatkov nenehno zagotavljajo tudi predloge za izboljšave. To nam omogoča, da svoje kampanje natančneje usmerjamo v ciljno skupino. Namen teh orodij za spletno trženje je navsezadnje optimizacija naše ponudbe.

Kateri podatki se obdelujejo?

Da bi zagotovili delovanje našega spletnega trženja in merjenje uspešnosti ukrepov, ustvarjamo uporabniške profile in podatke shranjujemo na primer v piškotke (majhne besedilne datoteke). S pomočjo teh podatkov lahko oglašujemo ne le na tradicionalen način, temveč tudi prikazujemo naše vsebine neposredno na naši spletni strani na način, ki vam ustreza. Obstajajo različna orodja tretjih oseb, ki ponujajo te funkcije ter ustrezno zbirajo in shranjujejo vaše podatke. Tako imenovani piškotki na primer shranjujejo, katere spletne strani ste obiskali na našem spletnem mestu, kako dolgo ste si te strani ogledovali, katere povezave ali gumbe ste kliknili ali s katerega spletnega mesta ste prišli do nas. Shranjujejo se lahko tudi tehnične informacije. Na primer vaš IP-naslov, kateri brskalnik uporabljate, s katere končne naprave obiskujete našo spletno stran ali čas, ko ste vstopili na našo spletno stran in ko ste jo ponovno zapustili. Če ste privolili, da določimo vašo lokacijo, lahko shranimo in obdelujemo tudi te podatke.

Vaš naslov IP se shrani v psevdonimizirani obliki (tj. skrajšani). Edinstveni podatki, ki vas neposredno identificirajo kot osebo, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, so prav tako shranjeni le v psevdonimizirani obliki kot del postopka oglaševanja in spletnega trženja. Zato vas ne moremo identificirati kot osebo; v uporabniških profilih smo shranili le psevdonimizirane, shranjene podatke.

Piškotki se lahko uporabljajo, analizirajo in uporabljajo za oglaševanje tudi na drugih spletnih mestih, ki uporabljajo ista oglaševalska orodja. Podatki se lahko nato shranijo tudi na strežnikih ponudnikov oglaševalskih orodij.

V izjemnih primerih so lahko v uporabniških profilih shranjeni tudi edinstveni podatki (ime, e-poštni naslov itd.). Do tega shranjevanja pride na primer, če ste član kanala družabnih medijev, ki ga uporabljamo za naše ukrepe spletnega trženja, in omrežje prej prejete podatke poveže z uporabniškim profilom.

Pri vseh oglaševalskih orodjih, ki jih uporabljamo in hranijo vaše podatke na svojih strežnikih, prejmemo le povzetek informacij in nikoli podatkov, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče prepoznati kot posameznika. Podatki kažejo le, kako uspešni so bili oglaševalski ukrepi. Tako lahko na primer vidimo, kateri ukrepi so vas ali druge uporabnike pripeljali do obiska našega spletnega mesta in nakupa storitve ali izdelka na njem. Na podlagi analiz lahko v prihodnje izboljšamo našo oglaševalsko ponudbo in jo še natančneje prilagodimo potrebam in željam zainteresiranih oseb.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let. Podrobne informacije o posameznih piškotkih, ki jih uporablja ponudnik, običajno najdete v ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. To ne vpliva na zakonitost obdelave do trenutka preklica.

Ker se piškotki na splošno lahko uporabljajo s spletnimi trženjskimi orodji, vam priporočamo, da preberete tudi našo splošno politiko zasebnosti o piškotkih. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo tretjih ponudnikov, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kar se lahko zgodi, kadar se zbirajo z orodji za spletno trženje.

Prav tako imamo legitimen interes za merjenje ukrepov spletnega trženja v anonimizirani obliki, da bi s pomočjo pridobljenih podatkov optimizirali svojo ponudbo in ukrepe. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o posebnih orodjih za spletno trženje – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Partnerski programi Uvod

Partnerski programi Povzetek politike zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: gospodarski uspeh in optimizacija naših storitev.
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo, se nanašajo na naše storitve: Statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, vedenje pri navigaciji, vedenje pri klikih in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime in priimek ali e-poštni naslov.
? Obdobje shranjevanja: Osebne podatke običajno hranijo partnerski programi, dokler niso več potrebni.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj so partnerski programi?

Na našem spletnem mestu uporabljamo partnerske programe različnih ponudnikov. Z uporabo partnerskega programa se lahko vaši podatki prenesejo k ustreznemu ponudniku partnerskega programa, shranijo in obdelajo. V tem besedilu o varstvu podatkov vam ponujamo splošen pregled obdelave podatkov s strani partnerskih programov in vam pokažemo, kako lahko prenos podatkov tudi preprečite ali prekličete. Vsak partnerski program (imenovan tudi partnerski program) temelji na načelu provizije. Povezava ali oglas, ki vsebuje povezavo, je objavljen na našem spletnem mestu in če vas zanima in kliknete nanj ter na ta način kupite izdelek ali storitev, za to prejmemo provizijo (povračilo stroškov oglaševanja).

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo partnerske programe?

Naš cilj je, da vam zagotovimo prijeten čas z veliko koristne vsebine. V razvoj naše spletne strani smo vložili veliko dela in časa. S pomočjo partnerskih programov imamo priložnost, da smo za svoje delo nekoliko nagrajeni. Vsaka partnerska povezava je seveda vedno povezana z našo temo in prikazuje ponudbe, ki bi vas lahko zanimale.

Kateri podatki se obdelujejo?

Da bi lahko spremljali, ali ste kliknili na povezavo, ki smo jo uporabili, mora ponudnik partnerskega programa vedeti, da ste vi sledili povezavi prek našega spletnega mesta. To pomeni, da morajo biti uporabljene povezave partnerskega programa pravilno dodeljene naknadnim dejanjem (poslovna transakcija, nakup, konverzija, vtis itd.). Le tako bo obračunavanje provizij potekalo pravilno.

Da bi ta naloga delovala, je mogoče povezavi (v naslovu URL) pripisati vrednost ali pa informacije shraniti v piškotke. Tako se shranijo informacije, kot so, s katere strani ste prišli (referrer), kdaj ste kliknili na povezavo, identifikator našega spletnega mesta, katera ponudba je to, in ID uporabnika.

To pomeni, da takoj, ko začnete uporabljati izdelke in storitve partnerskega programa, tudi ta ponudnik zbira vaše podatke. Kateri podatki se shranjujejo, je odvisno od posameznega ponudnika. Amazonov partnerski program na primer razlikuje med aktivnimi in samodejnimi podatki. Aktivni podatki vključujejo vaše ime, e-poštni naslov, telefonsko številko, starost, podatke o plačilu ali podatke o lokaciji. Avtomatsko shranjeni podatki v tem primeru vključujejo vedenje uporabnika, naslov IP, podatke o napravi in naslov URL.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Na splošno se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, se hranijo različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa se lahko v vašem brskalniku hranijo več let, če jih aktivno ne izbrišete. Natančno trajanje obdelave podatkov je odvisno od uporabljenega ponudnika; v večini primerov se morate pripraviti na večletno obdobje shranjevanja. Natančne informacije o trajanju obdelave podatkov običajno najdete v ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko kadarkoli obrnete tudi na osebo, odgovorno za uporabljenega ponudnika partnerskega programa. Kontaktne podatke lahko najdete v naši posebni politiki zasebnosti ali na spletni strani zadevnega ponudnika.

Piškotke, ki jih ponudniki uporabljajo za svoje funkcije, lahko izbrišete, deaktivirate ali upravljate v svojem brskalniku. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo partnerskih programov, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, kadar jih zbira partnerski program.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo partnerskega programa za optimizacijo naših spletnih storitev in tržnih ukrepov. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu partnerski program uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o posebnih partnerskih programih, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

Uvod v omrežja za dostavo vsebin

Povzetek pravilnika o zasebnosti v omrežjih za dostavo vsebine
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija učinkovitosti naših storitev (da se spletna stran naloži hitreje)
? Obdelani podatki: Več
podrobnosti je na voljo spodaj in v posameznih besedilih o varstvu podatkov.
? Obdobje shranjevanja: Večina podatkov se hrani, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je omrežje za dostavo vsebine?

Na našem spletnem mestu uporabljamo tako imenovano omrežje za dostavo vsebine. Takšno omrežje se običajno imenuje le CDN. CDN nam pomaga, da se naše spletno mesto naloži hitro in enostavno, ne glede na vašo lokacijo. Vaši osebni podatki se prav tako shranjujejo, upravljajo in obdelujejo na strežnikih uporabljenega ponudnika CDN. V nadaljevanju podrobneje opisujemo storitev in njeno obdelavo podatkov. Podrobne informacije o tem, kako se obdelujejo vaši podatki, so na voljo v ponudnikovi politiki zasebnosti.

Vsako omrežje za dostavo vsebin (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. Prek tega omrežja je mogoče vsebino spletnega mesta (zlasti zelo velike datoteke) dostaviti hitro in nemoteno, tudi ob velikih obremenitvah. CDN ustvari kopijo našega spletnega mesta na vaših strežnikih. Ker so ti strežniki razporejeni po vsem svetu, je mogoče spletno mesto dostaviti hitro. Prenos podatkov v vaš brskalnik se zato s pomočjo omrežja CDN bistveno skrajša.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo omrežje za dostavo vsebine?

Hitro nalaganje spletne strani je del naše storitve. Seveda vemo, kako neprijetno je, če se spletna stran nalaga počasi kot polž. Večina ljudi celo izgubi potrpljenje in zapusti spletno mesto, še preden se v celoti naloži. Temu se seveda želimo izogniti. Zato je hitro nalaganje spletne strani naravni del naše ponudbe spletnih strani. Z omrežjem za dostavo vsebine se naše spletno mesto v vašem brskalniku naloži veliko hitreje. Uporaba omrežja CDN je še posebej koristna, če ste v tujini, saj se spletno mesto dostavi iz strežnika v vaši bližini.

Kateri podatki se obdelujejo?

Če zahtevate spletno mesto ali vsebino spletnega mesta in je ta shranjena v predpomnilniku CDN, CDN posreduje zahtevo strežniku, ki vam je najbližje, ta pa dostavi vsebino. Omrežja za dostavo vsebin so strukturirana tako, da je mogoče knjižnice JavaScript prenesti in gostiti na strežnikih npm in Github. Večina omrežij CDN omogoča tudi nalaganje vtičnikov WordPress, če so nameščeni na spletnem mestu WordPress.org. Vaš brskalnik lahko pošlje osebne podatke omrežju za dostavo vsebine, ki ga uporabljamo. To vključuje podatke, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katero spletno mesto je naloženo ali čas in datum obiska strani. Te podatke zbere in shrani omrežje CDN. Ali se za shranjevanje podatkov uporabljajo piškotki, je odvisno od uporabljenega omrežja. Preberite besedila o varstvu podatkov zadevne storitve.

Pravica do ugovora

Če želite popolnoma preprečiti ta prenos podatkov, lahko v računalnik namestite blokator JavaScript (glejte na primer https://noscript.net/). Seveda naše spletno mesto v tem primeru ne bo moglo več ponujati običajnih storitev (kot je na primer visoka hitrost nalaganja).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo omrežja za dostavo vsebin, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbira omrežje za dostavo vsebin.

Prav tako imamo upravičen interes za uporabo omrežja za dostavo vsebine za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu orodje uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o posebnih omrežjih za dostavo vsebine – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Politika zasebnosti BootstrapCDN

Povzetek politike zasebnosti BootstrapCDN
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev (da se lahko spletna stran naloži hitreje)
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo na spletni strani: Podatki, kot so vaš IP naslov, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je naložena ali čas in datum obiska strani
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tej politiki zasebnosti.
? Obdobje shranjevanja: Večina podatkov se hrani, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je BootstrapCDN?

Da bi vam lahko vse naše posamezne spletne strani (podstrani našega spletnega mesta) hitro in varno dostavili na vseh napravah, uporabljamo omrežje za dostavo vsebine (CDN) BootstrapCDN, odprtokodno storitev jsdelivr.com poljskega podjetja ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Krakov, Poljska. Omrežje za dostavo vsebine (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. To omrežje omogoča hitro dostavo vsebine, zlasti zelo velikih datotek, tudi med velikimi obremenitvami.

Zakaj uporabljamo BootstrapCDN?

Samoumevno je, da vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi celovito in dobro delujočo storitev. To vključuje tudi hitro spletno stran. Z jsdelivr.com-CDN se naše spletno mesto naloži veliko hitreje. Uporaba jsdelivr.com-CDN je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj lahko spletno mesto dostavimo iz strežnika v bližini.

Katere podatke obdeluje BootstrapCDN?

BootstrapCDN deluje tako, da se v brskalnik dostavijo tako imenovane knjižnice JavaScript. Če vaš brskalnik prenese datoteko iz BootstrapCDN, se med povezavo s strežnikom Bootstrap CDN posreduje vaš IP naslov. To pomeni, da se lahko pošljejo in shranijo tudi osebni podatki. BootstrapCDN lahko zato zbira in shranjuje uporabniške podatke, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je naložena ali čas in datum obiska strani. V politiki zasebnosti podjetja BootstrapCDN ali jsdelivr.com je izrecno navedeno, da podjetje ne uporablja piškotkov ali drugih storitev sledenja.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

BootstrapCDN ima strežnike v različnih državah in vaši podatki so lahko shranjeni zunaj Evropskega gospodarskega prostora. BootstrapCDN bo osebne podatke, obdelane v našem imenu, hranil toliko časa, kolikor bo potrebno za izvajanje storitev, ki jih zagotavljamo, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, reševanje sporov in izvrševanje naših pogodb.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete tudi na odgovorno osebo pri BootstrapCDN.

Če želite preprečiti ta prenos podatkov, lahko namestite blokator JavaScript (glejte na primer https://noscript.net/) ali onemogočite izvajanje kod JavaScript v svojem brskalniku. Upoštevajte pa, da to pomeni, da spletno mesto ne more več ponujati običajnih storitev (na primer hitrega nalaganja).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo BootstrapCDN, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko BootstrapCDN zbira podatke.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo BootstrapCDN za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu pa omrežje BootstrapCDN uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. Obdelavo podatkov v glavnem izvaja BootstrapCDN. Pri tem se lahko zgodi, da se podatki ne obdelajo in se shranijo v anonimizirani obliki. Poleg tega lahko državni organi ZDA dostopajo do posameznih podatkov. Prav tako je mogoče, da so ti podatki povezani s podatki iz drugih storitev BootstrapCDN, v katerih imate uporabniški račun.

Več informacij o varstvu podatkov najdete na spletnem mestu BootstrapCDN na naslovu https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net.

Politika zasebnosti družbe Cloudflare

Povzetek politike zasebnosti družbe Cloudflare
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev (da se lahko spletna stran naloži hitreje)
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo na spletnem mestu: Podatki, kot so naslov IP, kontaktni podatki in podatki iz dnevnika, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnih mest
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tej politiki zasebnosti.
? Obdobje shranjevanja: Večina podatkov se hrani manj kot 24 ur.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je Cloudflare?

Na tem spletnem mestu uporabljamo storitev Cloudflare družbe Cloudflare, Inc (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ZDA), da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Cloudflare uporablja piškotke in obdeluje uporabniške podatke. Cloudflare, Inc. je ameriško podjetje, ki ponuja omrežje za dostavo vsebine in različne varnostne storitve. Te storitve se nahajajo med uporabnikom in našim ponudnikom gostovanja. V nadaljevanju bomo poskušali natančno pojasniti, kaj to pomeni.

Omrežje za dostavo vsebine (CDN), kot je omrežje Cloudflare, ni nič drugega kot omrežje povezanih strežnikov. Cloudflare je takšne strežnike razporedil po vsem svetu, da se spletna mesta hitreje prikažejo na vašem zaslonu. Preprosto povedano, Cloudflare ustvari kopije našega spletnega mesta in jih namesti na svoje strežnike. Zdaj, ko obiščete naše spletno mesto, sistem za izravnavo obremenitve zagotavlja, da so največji deli našega spletnega mesta dostavljeni iz strežnika, ki vam lahko naše spletno mesto prikaže najhitreje. Pot prenosa podatkov do vašega brskalnika se s pomočjo CDN bistveno skrajša. Cloudflare vam tako vsebine našega spletnega mesta ne dostavi le iz našega strežnika gostovanja, temveč iz strežnikov po vsem svetu. Uporaba storitve Cloudflare je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj se lahko spletno mesto dostavi iz strežnika v bližini. Poleg hitre dostave spletnih mest Cloudflare ponuja tudi različne varnostne storitve, kot sta zaščita pred napadi DDoS ali požarni zid za spletne aplikacije.

Zakaj uporabljamo Cloudflare na našem spletnem mestu?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi najboljše možne storitve. Cloudflare nam pomaga, da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Cloudflare nam zagotavlja optimizacijo spleta ter varnostne storitve, kot sta zaščita pred napadi DDoS in spletni požarni zid. To vključuje tudi povratni posredniški strežnik in omrežje za distribucijo vsebine (CDN). Cloudflare blokira grožnje ter omejuje zlorabljajoče bote in brskalnike, ki zapravljajo našo pasovno širino in strežniške vire. S shranjevanjem našega spletnega mesta v lokalnih podatkovnih centrih in blokiranjem neželene programske opreme nam Cloudflare omogoča zmanjšanje porabe pasovne širine za približno 60 %. Dostava vsebine prek podatkovnega centra v vaši bližini in nekaj tam opravljene spletne optimizacije skrajša povprečni čas nalaganja spletne strani za približno polovico. Po podatkih družbe Cloudflare lahko nastavitev “I’m Under Attack Mode” dodatno ublaži napade s prikazom računske naloge JavaScript, ki jo je treba rešiti, preden lahko uporabnik dostopa do spletnega mesta. Na splošno je tako naše spletno mesto bistveno zmogljivejše in manj dovzetno za neželeno pošto ali druge napade.

Katere podatke obdeluje družba Cloudflare?

Cloudflare običajno posreduje le podatke, ki jih nadzorujejo upravljavci spletnih mest. Vsebine torej ne določa Cloudflare, temveč vedno upravljavec spletnega mesta sam. Družba Cloudflare lahko zbira tudi določene informacije o uporabi našega spletnega mesta in obdeluje podatke, ki jih pošljemo mi ali za katere je družba Cloudflare prejela ustrezna navodila. V večini primerov družba Cloudflare prejme podatke, kot so naslov IP, podatki o stikih in dnevnikih, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnih mest. Podatki iz dnevnika pomagajo družbi Cloudflare na primer pri prepoznavanju novih groženj. Tako lahko družba Cloudflare zagotovi visoko raven varnostne zaščite našega spletnega mesta. Družba Cloudflare te podatke obdeluje kot del svojih storitev v skladu z veljavnimi zakoni. To seveda vključuje tudi Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Podjetje Cloudflare sodeluje tudi s ponudniki tretjih oseb. Ti lahko obdelujejo osebne podatke samo po navodilih družbe Cloudflare in v skladu s smernicami za varstvo podatkov ter drugimi ukrepi za zaupnost in varnost. Družba Cloudflare ne posreduje nobenih osebnih podatkov brez našega izrecnega soglasja.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Cloudflare vaše podatke shranjuje predvsem v ZDA in Evropskem gospodarskem prostoru. Družba Cloudflare lahko zgoraj opisane podatke prenaša in do njih dostopa z vsega sveta. Na splošno družba Cloudflare podatke na ravni uporabnika za domene v različicah Free, Pro in Business hrani manj kot 24 ur. Za domene Enterprise, ki imajo omogočeno funkcijo Cloudflare Logs (prej Enterprise LogShare ali ELS), se lahko podatki shranijo za največ 7 dni. Če pa naslovi IP sprožijo varnostna opozorila v podjetju Cloudflare, lahko pride do izjem pri zgoraj navedenem obdobju hranjenja.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Družba Cloudflare hrani dnevnike podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno, v večini primerov pa se ti podatki izbrišejo v 24 urah. Cloudflare prav tako ne shranjuje nobenih osebnih podatkov, kot je vaš naslov IP. Vendar pa obstajajo informacije, ki jih družba Cloudflare hrani za nedoločen čas kot del svojih stalnih dnevnikov, da bi izboljšala splošno delovanje rešilnika Cloudflare in ugotovila morebitna varnostna tveganja. Kateri stalni dnevniki so natančno shranjeni, lahko preverite na spletni strani https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. Vsi podatki, ki jih zbira družba Cloudflare (začasni ali trajni), so očiščeni vseh osebnih podatkov. Družba Cloudflare vse trajne dnevnike tudi anonimizira.

Družba Cloudflare v svojem pravilniku o zasebnosti navaja, da ni odgovorna za vsebino, ki jo prejme. Če na primer družbo Cloudflare vprašate, ali lahko posodobite ali izbrišete svojo vsebino, se družba Cloudflare vedno sklicuje na nas kot upravljavca spletnega mesta. Družbi Cloudflare lahko tudi popolnoma preprečite celotno zbiranje in obdelavo vaših podatkov, tako da v brskalniku deaktivirate izvajanje skriptne kode ali v brskalnik vključite blokator skript.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve Cloudflare, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih Cloudflare zbira.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve Cloudflare za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo storitev Cloudflare le, če ste za to dali soglasje.

Cloudflare vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Družba Cloudflare je aktivna udeleženka okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Cloudflare uporablja tudi tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. Družba Cloudflare se z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upoštevala evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več o standardnih pogodbenih klavzulah in podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Cloudflare, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Pravilnik o zasebnosti jQuery CDN

Povzetek politike zasebnosti jQuery CDN
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev (da se lahko spletna stran naloži hitreje)
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo na spletni strani: Več
podrobnosti je na voljo spodaj v tej politiki zasebnosti.
? Obdobje shranjevanja: Večina podatkov se hrani, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je jQuery?

Za hitro in enostavno dostavo našega spletnega mesta in vseh posameznih podstrani (spletnih strani) na različnih napravah uporabljamo storitve jQuery CDN fundacije jQuery Foundation. jQuery se distribuira prek omrežja za dostavo vsebine (CDN) ameriškega podjetja StackPath (LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, ZDA). Ta storitev se uporablja za shranjevanje, upravljanje in obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem pravilniku o zasebnosti podrobneje opisujemo, kateri vaši podatki se obdelujejo z uporabo storitve jQuery CDN.

Omrežje za dostavo vsebin (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. To omrežje omogoča hitro dostavo vsebine, zlasti zelo velikih datotek, tudi med velikimi obremenitvami. jQuery ustvari kopijo našega spletnega mesta na svojih strežnikih. To omogoča, da je naše spletno mesto dostavljeno kar najhitreje. To pomeni, da je prenos podatkov do vašega brskalnika skrajšan s pomočjo omrežja CDN.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo jQuery?

Samoumevno je, da vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi celovito in dobro delujočo storitev. To vključuje tudi hitro spletno stran. S programom jQuery se naše spletno mesto naloži veliko hitreje. Uporaba orodja jQuery je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj se lahko spletno mesto prikaže iz bližnjega strežnika.

Katere podatke obdeluje jQuery?

jQuery uporablja knjižnice JavaScript za hitro posredovanje vsebine našega spletnega mesta. V ta namen strežnik CDN naloži potrebne datoteke. Ko se vzpostavi povezava s strežnikom CDN, se zabeleži in shrani vaš naslov IP. To se zgodi le, če ti podatki niso že shranjeni v vašem brskalniku iz prejšnjega obiska spletnega mesta.

V pravilniku o zasebnosti družbe StackPath je izrecno navedeno, da družba StackPath uporablja združene in anonimizirane podatke iz različnih storitev (kot je jQuery) za izboljšanje varnosti in za svoje storitve. Vendar teh podatkov ni mogoče uporabiti za identifikacijo vaše osebe.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

jQuery ali StackPath ima strežnike v različnih državah, zato so lahko vaši podatki shranjeni v Ameriki in v Evropskem gospodarskem prostoru. Družba StackPath hrani osebne podatke, ki jih obdeluje v našem imenu, tako dolgo, kot je to potrebno za zagotavljanje ponujenih storitev, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, reševanje sporov in izvrševanje pogodb.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete na odgovorno osebo v podjetju jQuery.

Če ne želite, da se podatki prenašajo, lahko vedno namestite blokatorje skript Java, kot sta https://www.ghostery.com/ ali noscript.net. Lahko pa tudi preprosto onemogočite izvajanje kod JavaScript v brskalniku. Če se odločite za deaktiviranje kod JavaScript, se spremenijo tudi običajne funkcije. Spletna stran se na primer ne bo več tako hitro nalagala.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo jQuery CDN, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri uporabi jQuery CDN.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo jQuery CDN za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu orodje uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

StackPath vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. StackPath je aktiven udeleženec okvira zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Poleg tega družba StackPath uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se StackPath zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov družbe Stackpath (Dodatek o varstvu podatkov), ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://www.stackpath.com/legal/data-processing-addendum.

Več informacij o zaščiti podatkov najdete v storitvi StackPath na naslovu https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement in v storitvi jQuery na naslovu https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf.

Uvod v platformo za upravljanje soglasja za piškotke

Povzetek platforme za upravljanje soglasja za piškotke
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalec spletnega mesta
? Namen: Pridobivanje in upravljanje soglasja za določene piškotke in s tem za uporabo določenih orodij
? Obdelani podatki: Podatki za upravljanje nastavljenih nastavitev piškotkov, kot so naslov IP, čas soglasja, vrsta soglasja, posamezna soglasja. Več podrobnosti o tem lahko najdete v ustreznem uporabljenem orodju.
? Obdobje shranjevanja: Odvisno od uporabljenega orodja, pripraviti se morate na večletna obdobja.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je platforma za upravljanje soglasja za piškotke?

Na našem spletnem mestu uporabljamo programsko opremo Consent Management Platform (CMP), ki nam in vam olajša pravilno in varno ravnanje s skriptami in piškotki. Programska oprema samodejno ustvari pojavno okno za piškotke, pregleda in preveri vse skripte in piškotke, vam zagotovi soglasje za piškotke, ki ga zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ter nam in vam pomaga spremljati vse piškotke. Večina orodij za upravljanje soglasja za piškotke prepozna in kategorizira vse obstoječe piškotke. Kot obiskovalec spletnega mesta se nato sami odločite, ali in katere skripte in piškotke dovolite ali ne. Naslednja grafika prikazuje razmerje med brskalnikom, spletnim strežnikom in CMP.

Zakaj uporabljamo orodje za upravljanje piškotkov?

Naš cilj je, da vam ponudimo najboljšo možno preglednost na področju varstva podatkov. K temu nas zavezuje tudi zakon. Želimo vas čim bolje obvestiti o vseh orodjih in vseh piškotkih, ki lahko shranjujejo in obdelujejo vaše podatke. Vaša pravica je tudi, da se sami odločite, katere piškotke sprejmete in katerih ne. Da bi vam to pravico lahko priznali, moramo najprej natančno vedeti, kateri piškotki so sploh pristali na naši spletni strani. Zahvaljujoč orodju za upravljanje piškotkov, ki redno pregleduje spletno mesto za vse obstoječe piškotke, poznamo vse piškotke in vam lahko o njih zagotovimo informacije v skladu z uredbo GDPR. Nato lahko piškotke sprejmete ali zavrnete prek sistema za privolitev.

Kateri podatki se obdelujejo?

V okviru našega orodja za upravljanje piškotkov lahko sami upravljate vsak posamezen piškotek in imate popoln nadzor nad shranjevanjem in obdelavo svojih podatkov. Izjava o vaši privolitvi je shranjena, tako da nam je ni treba vprašati vsakič, ko obiščete našo spletno stran, in da lahko vašo privolitev tudi dokažemo, če to zahteva zakon. Ta je shranjena v piškotku za prijavo ali v strežniku. Obdobje shranjevanja vaše privolitve v piškotke je odvisno od ponudnika orodja za upravljanje piškotkov. V večini primerov se ti podatki (npr. psevdonimizirano ID uporabnika, čas privolitve, podrobnosti o kategorijah piškotkov ali orodjih, brskalnik, informacije o napravi) hranijo do dve leti.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let. Natančno trajanje obdelave podatkov je odvisno od uporabljenega orodja, vendar se morate v večini primerov pripraviti na večletno obdobje shranjevanja. Natančne informacije o trajanju obdelave podatkov običajno najdete v ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Informacije o posebnih orodjih za upravljanje piškotkov, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravna podlaga

Če se strinjate s piškotki, bodo vaši osebni podatki obdelani in shranjeni prek teh piškotkov. Če smo pooblaščeni za uporabo piškotkov na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR), je ta privolitev tudi pravna podlaga za uporabo piškotkov in obdelavo vaših podatkov. Za upravljanje vašega soglasja za piškotke in omogočanje podelitve soglasja se uporablja programska oprema platforme za upravljanje soglasja za piškotke. Uporaba te programske opreme nam omogoča učinkovito in zakonsko skladno upravljanje spletnega mesta, kar predstavlja zakoniti interes (člen 6(1)(f) SUVP).

Politika zasebnosti BorlabsCookie

Na našem spletnem mestu uporabljamo BorlabsCookie, ki je med drugim orodje za shranjevanje vaše privolitve za piškotke. Ponudnik storitve je nemško podjetje Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemčija. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo orodja BorlabsCookie, si lahko preberete v politiki zasebnosti na spletni strani https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Varnost in preprečevanje neželene pošte

Varnost in preprečevanje neželene pošte Povzetek pravilnika o zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta
? Namen: kibernetska varnost
? Obdelani podatki:
Več podrobnosti je na voljo spodaj in v posameznih besedilih o varstvu podatkov.
? Obdobje shranjevanja: Večina podatkov se hrani, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je varnostna in protismetna programska oprema?

S tako imenovano varnostno in protismetno programsko opremo se lahko zaščitimo pred različnimi neželeno pošto ali lažnimi sporočili in morebitnimi drugimi kibernetskimi napadi. Neželena pošta se nanaša na oglaševalska e-poštna sporočila iz množičnega pošiljanja, ki jih niste zahtevali sami. Takšna e-poštna sporočila so znana tudi kot podatkovna nezaželena pošta in lahko povzročijo tudi stroške. Po drugi strani pa so phishing e-poštna sporočila sporočila, katerih namen je pridobiti zaupanje z lažnimi sporočili ali spletnimi stranmi, da bi pridobili osebne podatke. Protismetna programska oprema na splošno ščiti pred nezaželenimi nezaželenimi sporočili ali zlonamernimi e-poštnimi sporočili, ki lahko v naš sistem vnesejo na primer viruse. Uporabljamo tudi splošne požarne zidove in varnostne sisteme za zaščito naših računalnikov pred neželenimi omrežnimi napadi.

Zakaj uporabljamo varnostno in protismetno programsko opremo?

Varnost na našem spletnem mestu je za nas zelo pomembna. Navsezadnje ne gre le za našo varnost, temveč predvsem za vašo. Na žalost so kibernetske grožnje zdaj del vsakdana v svetu informacijske tehnologije in interneta. Hekerji pogosto skušajo s pomočjo kibernetskega napada ukrasti osebne podatke iz sistema IT. Zato je dober obrambni sistem nujno potreben. Varnostni sistem spremlja vse vhodne in izhodne povezave v naše omrežje ali računalnik. Da bi dosegli še večjo varnost pred kibernetskimi napadi, poleg standardiziranih varnostnih sistemov v našem računalniku uporabljamo tudi druge zunanje varnostne storitve. S tem preprečujemo nepooblaščen prenos podatkov in se varujemo pred kibernetskim kriminalom.

Katere podatke obdeluje varnostna in protismetna programska oprema?

Kateri podatki se zbirajo in shranjujejo, je seveda odvisno od posamezne storitve. Vedno pa si prizadevamo, da uporabljamo le programe, ki podatke zbirajo zelo poredko ali shranjujejo le podatke, ki so potrebni za izvajanje ponujene storitve. Načeloma lahko storitev shrani podatke, kot so ime, naslov, naslov IP, e-poštni naslov in tehnične podatke, kot sta vrsta brskalnika ali različica brskalnika. Prav tako se lahko zbirajo vsi podatki o delovanju in dnevniški podatki, da se pravočasno prepoznajo morebitne prihajajoče grožnje. Ti podatki se obdelujejo kot del storitev in v skladu z veljavnimi zakoni. To vključuje tudi uredbo GDPR za ponudnike iz ZDA (prek standardnih pogodbenih klavzul). V nekaterih primerih te varnostne storitve sodelujejo tudi s tretjimi ponudniki, ki lahko podatke hranijo in/ali obdelujejo po navodilih in v skladu s smernicami za varstvo podatkov ter drugimi varnostnimi ukrepi. Podatki se običajno shranjujejo prek piškotkov.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Varnostni programi na primer hranijo podatke, dokler vi ali mi ne prekličemo shranjevanja podatkov. Na splošno se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje storitev. Žal v številnih primerih od ponudnikov ne prejmemo natančnih informacij o trajanju hrambe.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali varnostne programske opreme tretjih oseb. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Ker lahko takšne varnostne storitve prav tako uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Varnostne storitve uporabljamo predvsem na podlagi naših zakonitih interesov (člen 6(1)(f) GDPR) za dober varnostni sistem pred različnimi kibernetskimi napadi.

Za nekatere postopke obdelave, zlasti za uporabo piškotkov in varnostnih funkcij, je potrebno vaše soglasje. Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo z integriranimi varnostnimi storitvami, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Večina storitev, ki jih uporabljamo, v vašem brskalniku nastavi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate politiko zasebnosti ali smernice o piškotkih posameznega ponudnika storitev.

Informacije o posebnih orodjih – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Googlova politika zasebnosti reCAPTCHA

Google reCAPTCHA povzetek pravilnika o zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev in zaščita pred kibernetskimi napadi
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo na podlagi podatkov, pridobljenih s strani uporabnikov: Podatki, kot so naslov IP, informacije o brskalniku, vaš operacijski sistem, omejena lokacija in podatki o uporabi
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tej politiki zasebnosti.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od shranjenih podatkov
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je reCAPTCHA?

Naš glavni cilj je, da naše spletno mesto zavarujemo in zaščitimo na najboljši možni način za vas in za nas. Da bi to zagotovili, uporabljamo Google reCAPTCHA družbe Google Inc. Za evropsko regijo je za vse storitve Google odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Z reCAPTCHA lahko ugotovimo, ali ste res oseba iz mesa in krvi in ne robot ali druga spam programska oprema. S spamom mislimo na vse nezaželene informacije, ki so nam poslane v elektronski obliki. Pri klasičnih CAPTCHA ste morali za preverjanje običajno rešiti besedilne ali slikovne uganke. Z reCAPTCHA od Googla nam ponavadi ni treba obremenjevati s takšnimi ugankami. V večini primerov je dovolj, da preprosto označite polje, s katerim potrdite, da niste bot. Z novo različico nevidne reCAPTCHA vam sploh ni več treba označiti polja. Kako to natančno deluje in predvsem kateri podatki se pri tem uporabljajo, si lahko preberete v tej politiki zasebnosti.

reCAPTCHA je brezplačna Googlova storitev captcha, ki spletna mesta ščiti pred neželeno programsko opremo in zlorabo s strani obiskovalcev, ki niso ljudje. Ta storitev se najpogosteje uporablja pri izpolnjevanju obrazcev na internetu. Storitev Captcha je vrsta samodejnega Turingovega testa, ki je zasnovan tako, da zagotavlja, da dejanje na internetu izvaja človek in ne robot. Pri klasičnem Turingovem testu (poimenovanem po računalničarju Alanu Turingu) človek ugotovi razliko med botom in človekom. Pri kaptah to prav tako naredi računalnik ali računalniški program. Klasične captche delujejo z majhnimi nalogami, ki jih ljudje zlahka rešijo, za stroje pa predstavljajo precejšnje težave. Z reCAPTCHA vam ni več treba aktivno reševati ugank. Orodje uporablja sodobne tehnike tveganja za razlikovanje ljudi od robotov. Vse, kar morate storiti, je, da označite besedilno polje “Nisem robot”, z nevidno reCAPTCHA pa tudi to ni več potrebno. Z orodjem reCAPTCHA je v izvorno kodo vgrajen element JavaScript, nato pa se orodje izvaja v ozadju in analizira vedenje vaših uporabnikov. Programska oprema iz teh uporabniških dejanj izračuna tako imenovano oceno captcha. Google to oceno uporabi za izračun verjetnosti, da ste človek, še preden vnesete captcha. reCAPTCHA ali captcha na splošno se vedno uporabljajo, kadar bi lahko roboti manipulirali ali zlorabili določena dejanja (npr. registracije, ankete itd.).

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo reCAPTCHA?

Na našem spletnem mestu želimo pozdraviti le ljudi iz mesa in krvi. Boti in spam programi vseh vrst lahko mirno ostanejo doma. Zato naredimo vse, kar je v naši moči, da se zaščitimo in vam ponudimo najboljšo možno prijaznost do uporabnika. Zato uporabljamo Googlovo kodo reCAPTCHA podjetja Google. Tako smo lahko povsem prepričani, da ostajamo spletno mesto, ki je “prosto botov”. Z uporabo reCAPTCHA se Googlu posredujejo podatki, da se ugotovi, ali ste dejansko človek. reCAPTCHA tako služi zagotavljanju varnosti našega spletnega mesta in s tem tudi vaše varnosti. Brez reCAPTCHA bi se na primer lahko zgodilo, da bi bot med registracijo registriral čim več e-poštnih naslovov, da bi nato “spamal” forume ali bloge z neželeno oglaševalsko vsebino. Z reCAPTCHA lahko preprečimo takšne napade botov.

Katere podatke shrani reCAPTCHA?

reCAPTCHA zbira osebne podatke uporabnikov, da bi ugotovila, ali dejanja na našem spletnem mestu dejansko izvirajo od ljudi. Naslov IP in drugi podatki, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA, se zato lahko pošljejo Googlu. Naslovi IP se skoraj vedno skrajšajo v državah članicah EU ali drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden se podatki pošljejo v strežnik v ZDA. Naslov IP ni združen z drugimi Googlovimi podatki, razen če ste med uporabo storitve reCAPTCHA prijavljeni s svojim računom Google. Algoritem reCAPTCHA najprej preveri, ali so bili v vašem brskalniku že nameščeni Googlovi piškotki iz drugih Googlovih storitev (YouTube, Gmail itd.). Nato reCAPTCHA v vaš brskalnik namesti dodaten piškotek in naredi posnetek okna brskalnika.

Naslednji seznam zbranih podatkov o brskalnikih in uporabnikih ni izčrpen. Gre za primere podatkov, ki jih po našem vedenju obdeluje Google.

 • URL napotitelja (naslov strani, s katere prihaja obiskovalec).
 • naslov IP (npr. 256.123.123.1)
 • Informacije o operacijskem sistemu (programska oprema, ki omogoča delovanje računalnika. Običajni operacijski sistemi so Windows, Mac OS X ali Linux)
 • Piškotki (majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo podatke v vašem brskalniku).
 • obnašanje miške in tipkovnice (vsako dejanje, ki ga opravite z miško ali tipkovnico, se shrani).
 • nastavitve datuma in jezika (shranjen je jezik ali datum, ki ste ga prednastavili v računalniku).
 • Vsi predmeti JavaScript (JavaScript je programski jezik, ki omogoča, da se spletna mesta prilagodijo uporabniku. Objekti JavaScript lahko pod enim imenom zbirajo vse vrste podatkov)
 • Ločljivost zaslona (označuje, koliko slikovnih pik ima slikovni zaslon).

Nesporno je, da Google te podatke uporablja in analizira, še preden kliknete potrditveno polje “Nisem robot”. Z različico Invisible reCAPTCHA vam sploh ni treba označiti polja, celoten postopek prepoznavanja pa poteka v ozadju. Google vam ne pove natančno, koliko in katere podatke hrani.

ReCAPTCHA uporablja naslednje piškotke: Tu se sklicujemo na demo različico reCAPTCHA od Googla na https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Vsi ti piškotki zahtevajo edinstven identifikator za namene sledenja. Tukaj je seznam piškotkov, ki jih je Google reCAPTCHA nastavil v demo različici:

Ime: IDE
Vrednost: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-112677917-8
Namen: Ta piškotek nastavi podjetje DoubleClick (ki je tudi v lasti Googla) za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika na spletnem mestu pri interakciji z oglasi. To omogoča merjenje učinkovitosti oglaševanja in sprejetje ustreznih ukrepov za optimizacijo. IDE je shranjen v brskalnikih pod domeno doubleclick.net.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: 1P_JAR
Vrednost: 2019-5-14-12
Namen: Ta piškotek zbira statistične podatke o uporabi spletnega mesta in meri pretvorbe. Konverzija se na primer zgodi, ko uporabnik postane kupec. Piškotek se uporablja tudi za prikaz ustreznih oglasov uporabnikom. Piškotek se lahko uporablja tudi za preprečevanje, da bi uporabnik večkrat videl isti oglas.
Rok veljavnosti: po enem mesecu

Ime: ANID
Wert: U7j1v3dZa1126779170xgZFmiqWppRWKOr
Namen: O tem piškotku nismo mogli izvedeti veliko informacij. V Googlovi politiki zasebnosti je piškotek omenjen v povezavi z “oglaševalskimi piškotki”, kot so “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID je shranjen v domeni google.com.
Datum izteka veljavnosti: po 9 mesecih

Ime: CONSENT
Vrednost: YES+AT.de+20150628-20-0
Namen: Piškotek shranjuje status uporabnikovega soglasja za uporabo različnih Googlovih storitev. CONSENT se uporablja tudi v varnostne namene za preverjanje uporabnikov, preprečevanje goljufivih prijavnih podatkov in zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenimi napadi.
Rok veljavnosti: po 19 letih

Ime: NID
Wert: 0WmuWqy112677917zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Namen: Google uporablja NID za prilagajanje oglasov vašemu iskanju v Googlu. S pomočjo piškotka si Google “zapomni” vaše najpogosteje vnesene iskalne poizvedbe ali vaše prejšnje interakcije z oglasi. To pomeni, da vedno prejemate prilagojene oglase. Piškotek vsebuje edinstven ID za zbiranje osebnih nastavitev uporabnika za namene oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 6 mesecih

Ime: DV
Wert: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc112677917-4
Namen: Ta piškotek se nastavi takoj, ko označite polje “Nisem robot”. Piškotek uporablja Google Analytics za prilagojeno oglaševanje. DV zbira informacije v anonimizirani obliki in se uporablja tudi za razlikovanje uporabnikov.
Rok veljavnosti: po 10 minutah

Opomba: Ta seznam ne more biti izčrpen, saj izkušnje kažejo, da Google občasno spreminja izbiro piškotkov.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Z vstavitvijo reCAPTCHA se podatki od vas prenesejo na Googlov strežnik. Google tudi po večkratnih zahtevah ne pojasni, kje točno so ti podatki shranjeni. Ne da bi od Googla prejeli potrditev, lahko domnevamo, da so podatki, kot so interakcija z miško, čas, preživet na spletnem mestu, ali jezikovne nastavitve, shranjeni na evropskih ali ameriških Googlovih strežnikih. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje Googlu, ni združen z drugimi Googlovimi podatki iz drugih Googlovih storitev. Če pa ste med uporabo vtičnika reCAPTCHA prijavljeni v svoj račun Google, bodo podatki združeni. Uporabljajo se odstopajoče določbe o varstvu podatkov družbe Google.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Če ne želite, da se Googlu posredujejo podatki o vas in vašem vedenju, se morate pred obiskom našega spletnega mesta ali uporabo programske opreme reCAPTCHA popolnoma odjaviti iz Googla in izbrisati vse Googlove piškotke. Načeloma se podatki samodejno prenesejo Googlu takoj, ko obiščete našo spletno stran. Če želite te podatke ponovno izbrisati, se morate obrniti na Googlovo podporo na naslov https://support.google.com/?hl=de&tid=112677917.

Z uporabo našega spletnega mesta soglašate, da Google LLC in njegovi predstavniki samodejno zbirajo, obdelujejo in uporabljajo podatke.

Upoštevajte, da se pri uporabi tega orodja vaši podatki lahko shranjujejo in obdelujejo tudi zunaj EU. Večina tretjih držav (vključno z ZDA) po veljavni evropski zakonodaji o varstvu podatkov ne velja za varno. Zato se podatki ne smejo preprosto prenesti v nezanesljive tretje države, tam shranjevati in obdelovati, razen če med nami in neevropskim ponudnikom storitev obstajajo ustrezna jamstva (kot so standardne pogodbene klavzule EU).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Google reCAPTCHA, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri uporabi Google reCAPTCHA.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Googlove reCAPTCHA za optimizacijo naših spletnih storitev in njihovo večjo varnost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu Google reCAPTCHA uporabljamo le, če ste v to privolili.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Google je aktiven udeleženec okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Google uporablja tudi tako imenovana standardna pogodbena določila (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Več informacij o reCAPTCHA najdete na Googlovi strani za spletne razvijalce na naslovu https://developers.google.com/recaptcha/. Čeprav Google tu podrobneje opisuje tehnični razvoj reCAPTCHA, boste zaman iskali natančne informacije o vprašanjih shranjevanja in varstva podatkov. Dober pregled osnovne uporabe podatkov pri Googlu je na voljo v lastni politiki zasebnosti na spletni strani https://policies.google.com/privacy.

Storitve v oblaku

Storitve v oblaku Povzetek politike zasebnosti
? Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: mi kot upravljavec spletnega mesta in vi kot obiskovalec spletnega mesta
? Namen: Varnost in shranjevanje podatkov
? Obdelani podatki:
Več podrobnosti je na voljo spodaj in v posameznih besedilih o varstvu podatkov ali v politikah zasebnosti ponudnikov
? Obdobje shranjevanja: Večina podatkov se hrani, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj so storitve v oblaku?

Storitve v oblaku nam kot upravljavcem spletnih mest prek interneta zagotavljajo prostor za shranjevanje in računalniško moč. Podatke je mogoče prenesti v zunanji sistem, jih obdelati in shraniti prek interneta. Te podatke upravlja ustrezni ponudnik storitev v oblaku. Glede na zahteve lahko posameznik ali celo podjetje izbere količino prostora za shranjevanje ali računalniško moč. Do shrambe v oblaku lahko dostopate prek vmesnika API ali protokolov za shranjevanje. API je kratica za vmesnik za programiranje aplikacij in se nanaša na programski vmesnik, ki povezuje programske in strojne komponente.

Zakaj uporabljamo storitve v oblaku?

Storitve v oblaku uporabljamo iz več razlogov. Storitev v oblaku nam omogoča varno shranjevanje podatkov. Do podatkov lahko dostopamo tudi z različnih lokacij in naprav, kar nam omogoča večjo prilagodljivost in olajša naše delovne procese. Shranjevanje podatkov v oblaku nam tudi prihrani stroške, saj nam ni treba vzpostaviti in upravljati lastne infrastrukture za shranjevanje in varnost podatkov. S centralizacijo podatkov v oblaku lahko tudi razširimo področja uporabe in veliko bolje upravljamo svoje podatke.

Kot upravljavci spletnih mest in podjetja uporabljamo storitve v oblaku predvsem za lastne namene. Storitve na primer uporabljamo za upravljanje koledarja, shranjevanje dokumentov ali drugih pomembnih informacij v oblaku. Pri tem pa so lahko shranjeni tudi vaši osebni podatki. Tako je na primer, če nam posredujete svoje kontaktne podatke (na primer ime in e-poštni naslov), mi pa podatke o stranki shranimo pri ponudniku storitev v oblaku. Posledično se lahko podatki, ki jih obdelujemo od vas, shranjujejo in obdelujejo tudi na zunanjih strežnikih. Če na našem spletnem mestu ponujamo določene obrazce ali vsebine iz storitev v oblaku, se lahko za namene spletnih analiz in oglaševanja nastavijo tudi piškotki. Poleg tega si takšni piškotki zapomnijo vaše nastavitve (na primer uporabljeni jezik), tako da boste ob naslednjem obisku našega spletnega mesta našli znano spletno okolje.

Katere podatke obdelujejo storitve v oblaku?

Večina podatkov, ki jih shranjujemo v oblaku, nima osebne reference, vendar se nekateri podatki štejejo za osebne podatke, kot jih opredeljuje uredba GDPR. Pogosto gre za podatke o strankah, kot so ime, naslov, naslov IP ali telefonska številka ali tehnične informacije o napravi. V oblaku so lahko shranjeni tudi videoposnetki, slike in zvočne datoteke. Natančen način zbiranja in shranjevanja podatkov je odvisen od posamezne storitve. Trudimo se uporabljati le storitve, ki s podatki ravnajo na zelo zaupanja vreden in profesionalen način. Načeloma imajo storitve, kot je Amazon Drive, dostop do shranjenih datotek, da lahko ustrezno ponudijo svoje storitve. Vendar pa storitve za to potrebujejo dovoljenja, kot je pravica do kopiranja datotek iz varnostnih razlogov. Ti podatki se obdelujejo in upravljajo kot del storitev in v skladu z veljavnimi zakoni. To vključuje tudi uredbo GDPR za ponudnike iz ZDA (prek standardnih pogodbenih klavzul). V nekaterih primerih te storitve v oblaku sodelujejo tudi s tretjimi ponudniki, ki lahko podatke obdelujejo po navodilih in v skladu s smernicami za varstvo podatkov ter drugimi varnostnimi ukrepi. Na tem mestu želimo še enkrat poudariti, da vse znane storitve v oblaku (kot so Amazon Drive, Google Drive ali Microsoft Onedrive) pridobijo pravico do dostopa do shranjene vsebine, da lahko ustrezno ponudijo in optimizirajo svoje storitve.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Na splošno storitve v oblaku hranijo podatke, dokler vi ali mi ne prekličete shranjevanja podatkov ali jih izbrišete. Na splošno se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje storitev. Vendar pa lahko traja več mesecev, da se podatki iz oblaka trajno izbrišejo. Tako je zato, ker podatki običajno niso shranjeni samo v enem strežniku, temveč so porazdeljeni po različnih strežnikih.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za shranjevanje podatkov v oblaku. Če se uporabljajo piškotki, imate tukaj tudi pravico do preklica. To deluje prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. Priporočamo vam tudi, da si preberete našo splošno politiko zasebnosti o piškotkih. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite politike zasebnosti posameznih ponudnikov storitev v oblaku.

Pravna podlaga

Storitve v oblaku uporabljamo predvsem na podlagi naših zakonitih interesov (člen 6(1)(f) GDPR) za dober sistem varnosti in shranjevanja.

Za nekatere postopke obdelave, zlasti za uporabo piškotkov in funkcij shranjevanja, je potrebno vaše soglasje. Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo s storitvami v oblaku, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Večina storitev, ki jih uporabljamo, v vašem brskalniku nastavi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate politiko zasebnosti ali smernice o piškotkih posameznega ponudnika storitev.

Informacije o posebnih orodjih – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Uvod v avdio in video

Povzetek pravilnika o zasebnosti za zvok in video
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo na podlagi podatkov, ki jih posredujemo: Shranjujejo se lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju v ustreznih besedilih o varstvu podatkov.
? Trajanje shranjevanja: Podatki se na splošno shranjujejo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen storitve.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj so zvočni in video elementi?

Na naše spletno mesto smo vključili zvočne in video elemente, tako da lahko neposredno prek našega spletnega mesta gledate videoposnetke ali poslušate glasbo/poddaje. Vsebino zagotavljajo ponudniki storitev. Vse vsebine so zato pridobljene tudi z ustreznih strežnikov ponudnikov.

To so integrirani funkcionalni elementi platform, kot so YouTube, Vimeo ali Spotify. Uporaba teh portalov je običajno brezplačna, vendar je mogoče objavljati tudi plačljive vsebine. S pomočjo teh integriranih elementov lahko prek našega spletnega mesta poslušate ali gledate ustrezno vsebino.

Če na našem spletnem mestu uporabljate zvočne ali video elemente, se lahko vaši osebni podatki prav tako posredujejo ponudnikom storitev, ki jih obdelujejo in shranjujejo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo zvočne in video elemente?

Seveda vam želimo zagotoviti najboljšo ponudbo na našem spletnem mestu. Zavedamo se, da vsebina ni več samo besedilo in statične slike. Namesto da bi vam preprosto ponudili povezavo do videoposnetka, vam neposredno na naši spletni strani ponudimo zvočne in video formate, ki so zabavni ali informativni, v idealnem primeru pa celo oboje. S tem razširimo svoje storitve in vam olajšamo dostop do zanimivih vsebin. Zato poleg besedil in slik ponujamo tudi video in/ali zvočne vsebine.

Katere podatke shranjujejo avdio in video elementi?

Ko na primer dostopate do strani na našem spletnem mestu, ki ima vgrajen videoposnetek, se vaš strežnik poveže s strežnikom ponudnika storitev. Vaši podatki se prav tako prenesejo k tretjemu ponudniku in se tam shranijo. Nekateri podatki se zbirajo in shranjujejo ne glede na to, ali imate račun pri tretjem ponudniku ali ne. To običajno vključuje vaš naslov IP, vrsto brskalnika, operacijski sistem in druge splošne podatke o vaši končni napravi. Poleg tega večina ponudnikov zbira tudi podatke o vaši spletni dejavnosti. To vključuje na primer trajanje seje, stopnjo odboja, kateri gumb ste kliknili ali katero spletno mesto ste uporabili za dostop do storitve. Vse te informacije so običajno shranjene s piškotki ali slikovnimi oznakami (znanimi tudi kot spletni svetilniki). Psevdonimizirani podatki so običajno shranjeni v piškotkih v vašem brskalniku. Kateri podatki so natančno shranjeni in obdelani, lahko vedno preverite v pravilniku o zasebnosti posameznega ponudnika.

Trajanje obdelave podatkov

Kako dolgo so podatki shranjeni na strežnikih tretjih ponudnikov, lahko natančno preverite spodaj v besedilu o varstvu podatkov zadevnega orodja ali v politiki zasebnosti ponudnika. Načeloma se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev ali izdelkov. To na splošno velja tudi za ponudnike tretjih oseb. V večini primerov lahko predvidevate, da bodo določeni podatki na strežnikih tretjih ponudnikov shranjeni več let. Podatki se lahko shranjujejo različno dolgo, zlasti v piškotkih. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v vašem brskalniku shranjeni več let.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku. To ne vpliva na zakonitost obdelave do trenutka preklica.

Ker integrirane avdio in video funkcije na našem spletnem mestu običajno uporabljajo tudi piškotke, preberite tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti glede piškotkov. Več o ravnanju z vašimi podatki in njihovem shranjevanju si lahko preberete v pravilnikih o zasebnosti posameznih ponudnikov tretjih oseb.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo z integriranimi zvočnimi in video elementi, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane zvočne in video elemente uporabljamo le, če ste v to privolili.

Politika zasebnosti Vimeo

Povzetek pravilnika o zasebnosti Vimeo
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Shranjujejo se lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov.
Več podrobnosti najdete v nadaljevanju te politike zasebnosti.
? Trajanje shranjevanja: Podatki se na splošno shranjujejo toliko časa, kolikor je potrebno za namen storitve.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je Vimeo?

Na našem spletnem mestu uporabljamo tudi videoposnetke podjetja Vimeo. Z videoportalom upravlja podjetje Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. S pomočjo vtičnika vam lahko zanimivo video gradivo prikažemo neposredno na našem spletnem mestu. Določeni podatki se lahko prenesejo od vas do družbe Vimeo. V tej politiki zasebnosti vam predstavljamo, za katere podatke gre, zakaj uporabljamo Vimeo in kako lahko upravljate ali preprečite prenos svojih podatkov ali podatkov.

Vimeo je video platforma, ki je bila ustanovljena leta 2004, od leta 2007 pa omogoča pretakanje videoposnetkov v kakovosti HD. Od leta 2015 je omogočeno tudi pretakanje v ločljivosti 4k Ultra HD. Uporaba portala je brezplačna, vendar je mogoče objavljati tudi plačljive vsebine. Vimeo v primerjavi s tržno vodilnim YouTubom daje prednost visokokakovostnim vsebinam v dobri kakovosti. Portal na primer ponuja veliko umetniških vsebin, kot so glasbeni videospoti in kratki filmi, pa tudi informativne dokumentarce o različnih temah.

Zakaj uporabljamo Vimeo na našem spletnem mestu?

Cilj našega spletnega mesta je zagotoviti vam najboljšo možno vsebino. in čim lažje dostopne. Šele ko to dosežemo, smo z našimi storitvami zadovoljni. Pri doseganju tega cilja nam pomaga video storitev Vimeo. Vimeo nam omogoča, da vam visokokakovostne vsebine predstavimo neposredno na našem spletnem mestu. Namesto da bi vam posredovali samo povezavo do zanimivega videoposnetka, si ga lahko ogledate neposredno na našem spletnem mestu. S tem razširimo naše storitve in vam olajšamo dostop do zanimivih vsebin. Poleg naših besedil in slik vam ponujamo tudi video vsebine.

Kateri podatki so shranjeni v storitvi Vimeo?

Ko dostopate do strani na našem spletnem mestu, na kateri je vstavljen videoposnetek Vimeo, se vaš brskalnik poveže s strežniki Vimeo. Pri tem pride do prenosa podatkov. Ti podatki se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo v strežnikih Vimeo. Ne glede na to, ali imate račun Vimeo ali ne, Vimeo zbira podatke o vas. To vključuje vaš naslov IP, tehnične podatke o vrsti brskalnika, operacijskem sistemu ali zelo osnovne podatke o napravi. Vimeo shranjuje tudi podatke o tem, na katerem spletnem mestu uporabljate storitev Vimeo in katera dejanja (spletne dejavnosti) izvajate na našem spletnem mestu. Te spletne dejavnosti vključujejo na primer trajanje seje, stopnjo odboja ali gumb, ki ste ga kliknili na našem spletnem mestu z vgrajeno funkcijo Vimeo. Vimeo lahko spremlja in shranjuje ta dejanja s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij.

Če ste v Vimeo prijavljeni kot registrirani član, je običajno mogoče zbrati več podatkov, saj je v vašem brskalniku morda že nastavljenih več piškotkov. Poleg tega bodo vaša dejanja na naši spletni strani neposredno povezana z vašim računom Vimeo. Da bi to preprečili, se morate med “brskanjem” po naši spletni strani odjaviti iz storitve Vimeo.

Spodaj vam prikazujemo piškotke, ki jih Vimeo nastavi, ko ste na spletnem mestu z vgrajeno funkcijo Vimeo. Ta seznam ni izčrpen in predvideva, da nimate računa Vimeo.

Ime: igralec
Vrednost: “”
Namen: Ta piškotek shrani vaše nastavitve, preden predvajate vstavljeni videoposnetek Vimeo. To pomeni, da boste ob naslednjem ogledu videoposnetka Vimeo znova videli svoje priljubljene nastavitve.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: vuid
Vrednost: pl1046149876.614422590112677917-4
Namen:
Ta piškotek zbira informacije o vaših dejanjih na spletnih straneh, v katere je vstavljen videoposnetek Vimeo.
Rok veljavnosti:
po 2 letih

Opomba: Ta dva piškotka se vedno nastavita, takoj ko ste na spletnem mestu z vdelanim videoposnetkom Vimeo. Če si ogledate videoposnetek in kliknete na gumb, na primer za “deljenje” ali “všečkanje” videoposnetka, se nastavijo nadaljnji piškotki. To so tudi piškotki tretjih oseb, na primer _ga ali _gat_UA-76641-8 iz storitve Google Analytics ali _fbp iz storitve Facebook. Kateri piškotki so tu natančno nastavljeni, je odvisno od vaše interakcije z videoposnetkom.

Naslednji seznam prikazuje izbor možnih piškotkov, ki se nastavijo pri interakciji z videoposnetkom Vimeo:

Ime: _abexps
Vrednost: %5B%5D
Namen: Ta piškotek Vimeo pomaga, da si Vimeo zapomni vaše nastavitve. To so lahko na primer prednastavljeni jezik, regija ali uporabniško ime. Na splošno piškotek shranjuje podatke o tem, kako uporabljate storitev Vimeo.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: continuous_play_v3
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek je piškotek prve stranke iz storitve Vimeo. Piškotek zbira informacije o tem, kako uporabljate storitev Vimeo. Piškotek na primer shranjuje podatke o tem, kdaj prekinete ali predvajate videoposnetek.
Datum veljavnosti: po enem letu

Ime: _ga
Wert: GA1.2.1522249635.1578401280112677917-7
Namen: Ta piškotek je piškotek tretje osebe od družbe Google. Privzeto program analytics.js uporablja piškotek _ga za shranjevanje ID uporabnika. V osnovi se uporablja za razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: _gcl_au
Wert: 1.1.770887836.1578401279112677917-3
Namen: Ta piškotek tretje osebe iz storitve Google AdSense se uporablja za izboljšanje učinkovitosti oglasov na spletnih mestih.
Rok veljavnosti: po 3 mesecih

Ime: _fbp
Wert: fb.1.1578401280585.310434968
Namen: To je Facebookov piškotek. Ta piškotek se uporablja za prikazovanje oglasov ali oglaševalskih izdelkov družbe Facebook ali drugih oglaševalcev.
Rok veljavnosti: po 3 mesecih

Vimeo te podatke med drugim uporablja za izboljšanje svojih storitev, komuniciranje z vami in izvajanje lastnih ukrepov ciljnega oglaševanja. Vimeo na svoji spletni strani poudarja, da se za vdelane videoposnetke uporabljajo samo piškotki prve osebe (tj. piškotki samega Vimea), dokler z videoposnetkom ne komunicirate.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Vimeo ima sedež v mestu White Plains v zvezni državi New York (ZDA). Vendar so storitve na voljo po vsem svetu. Podjetje uporablja računalniške sisteme, zbirke podatkov in strežnike v ZDA in drugih državah. Vaši podatki so zato lahko shranjeni in obdelani tudi na strežnikih v Ameriki. Podatki ostanejo shranjeni pri podjetju Vimeo, dokler podjetje nima več komercialnega razloga za njihovo shranjevanje. Nato se podatki izbrišejo ali anonimizirajo.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V brskalniku lahko vedno upravljate piškotke v skladu s svojimi željami. Če na primer ne želite, da Vimeo nastavi piškotke in tako zbira podatke o vas, lahko v nastavitvah brskalnika kadar koli izbrišete ali deaktivirate piškotke. To deluje nekoliko drugače, odvisno od vašega brskalnika. Upoštevajte, da po deaktivaciji/izbrisu piškotkov različne funkcije morda ne bodo več v celoti na voljo. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Če ste registrirani član Vimea, lahko piškotke upravljate tudi v nastavitvah Vimea.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih Vimea, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente Vimeo uporabljamo le, če ste za to dali soglasje. Vimeo v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in se seznanite s politiko zasebnosti ali smernicami o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Vimeo vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Vimeo uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= 2. in 3. odstavek 46. člena GDPR) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov v te države. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (npr. ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Vimeo zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah najdete na spletnem mestu Vimeo na naslovu https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights.

Več o uporabi piškotkov v Vimeu najdete na https://vimeo.com/cookie_policy, informacije o varstvu podatkov v Vimeu pa na https://vimeo.com/privacy.

Pravilnik o zasebnosti v YouTubu

Povzetek pravilnika o zasebnosti v YouTubu
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Shranjujejo se lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in vaš IP naslov.
Več podrobnosti najdete v nadaljevanju te politike zasebnosti.
? Trajanje shranjevanja: Podatki se na splošno shranjujejo toliko časa, kolikor je potrebno za namen storitve.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je YouTube?

Na naše spletno mesto smo vključili videoposnetke iz YouTuba. To nam omogoča, da zanimive videoposnetke predstavimo neposredno na našem spletnem mestu. YouTube je video portal, ki je od leta 2006 hčerinsko podjetje družbe Google. Video portal upravlja družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA. Ko dostopate do strani na našem spletnem mestu, na kateri je vdelan videoposnetek YouTube, se vaš brskalnik samodejno poveže s strežniki YouTube ali Google. Posredujejo se različni podatki (odvisno od nastavitev). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovoren za vso obdelavo podatkov v Evropi.

V nadaljevanju vam želimo podrobneje pojasniti, katere podatke obdelujemo, zakaj smo vključili videoposnetke YouTube in kako lahko upravljate ali izbrišete svoje podatke.

V YouTubu lahko uporabniki brezplačno gledajo, ocenjujejo, komentirajo in nalagajo videoposnetke. V zadnjih nekaj letih je YouTube postal eden najpomembnejših družabnih medijev na svetu. YouTube nam omogoča prikazovanje videoposnetkov na našem spletnem mestu, saj nam zagotavlja delček kode, ki smo ga vključili v naše spletno mesto.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo videoposnetke YouTube?

YouTube je video platforma z največ obiskovalci in najboljšo vsebino. Prizadevamo si, da bi vam na našem spletnem mestu ponudili najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Seveda pa so zanimivi videoposnetki nujni. S pomočjo naših vstavljenih videoposnetkov vam poleg besedil in slik ponujamo dodatno koristno vsebino. Z vdelanimi videoposnetki tudi lažje najdete naše spletno mesto v iskalniku Google. Tudi če oglase objavljamo prek oglasov Google Ads, lahko Google – zahvaljujoč zbranim podatkom – te oglase prikazuje le ljudem, ki jih zanima naša ponudba.

Katere podatke shranjuje YouTube?

Takoj ko obiščete eno od naših strani z vdelanim videom YouTube, YouTube nastavi vsaj en piškotek, ki shrani vaš naslov IP in naš URL. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube vaše interakcije na našem spletnem mestu s pomočjo piškotkov običajno pripiše vašemu profilu. To vključuje podatke, kot so trajanje seje, stopnja odboja, približna lokacija, tehnične informacije, kot so vrsta brskalnika, ločljivost zaslona ali vaš internetni ponudnik. Drugi podatki lahko vključujejo kontaktne podatke, morebitne ocene, deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje med priljubljene v YouTubu.

Če niste prijavljeni v Googlov račun ali račun YouTube, Google shrani podatke z edinstvenim identifikatorjem, ki je povezan z vašo napravo, brskalnikom ali aplikacijo. Ohrani se na primer vaša želena jezikovna nastavitev. Veliko podatkov o interakciji pa ni mogoče shraniti, ker je nastavljenih manj piškotkov.

Na naslednjem seznamu so prikazani piškotki, ki so bili nastavljeni v brskalniku v preizkusu. Na eni strani prikazujemo piškotke, ki so bili nastavljeni brez prijavljenega računa YouTube. Na drugi strani pa prikazujemo piškotke, ki so nastavljeni s prijavljenim računom. Seznam ne more trditi, da je izčrpen, saj so podatki o uporabniku vedno odvisni od interakcij na YouTubu.

Ime: YSC
Vrednost: b9-CV6ojI5Y112677917-1
Namen: Ta piškotek zabeleži edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o ogledanih videoposnetkih.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000
Namen: Ta piškotek prav tako registrira vaš edinstven ID. Google prek piškotka PREF prejema statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na naši spletni strani.
Rok veljavnosti: po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek zabeleži vaš edinstveni ID v mobilnih napravah za sledenje lokaciji GPS.
Rok veljavnosti: po 30 minutah

Ime: VISITOR_INFO1_LIVE
Vrednost: 95Chz8bagyU
Namen: Ta piškotek poskuša oceniti uporabnikovo pasovno širino na naših spletnih mestih (z integriranim videom YouTube).
Rok veljavnosti: po 8 mesecih

Drugi piškotki, ki so nastavljeni, ko ste prijavljeni v svoj račun YouTube:

Ime: APISID
Wert: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7112677917-
Namen: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila vaših interesov. Podatki se uporabljajo za prilagojene oglase.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: CONSENT
Vrednost: YES+AT.de+20150628-20-0
Namen: Piškotek shranjuje status uporabnikovega soglasja za uporabo različnih Googlovih storitev. CONSENT se uporablja tudi v varnostne namene za preverjanje uporabnikov in zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenimi napadi.
Rok veljavnosti: po 19 letih

Ime: HSID
Vrednost: AcRwpgUik9Dveht0I
Namen: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila vaših interesov. Ti podatki pomagajo pri prikazovanju prilagojenega oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: LOGIN_INFO
Vrednost: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Namen: V tem piškotku so shranjeni podatki o vaši prijavi.
Rok veljavnosti: po dveh letih

Ime: SAPISID
Vrednost: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Namen: Ta piškotek deluje tako, da edinstveno identificira vaš brskalnik in napravo. Uporablja se za ustvarjanje profila vaših interesov.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: SID
Vrednost: oQfNKjAsI112677917-
Namen: Ta piškotek shranjuje ID vašega računa Google in čas vaše zadnje prijave v digitalno podpisani in šifrirani obliki.
Rok veljavnosti: po dveh letih

Ime: SIDCC
Vrednost: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Namen: Ta piškotek shranjuje informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in katere oglase ste morda videli pred obiskom našega spletnega mesta.
Rok veljavnosti: po 3 mesecih

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Podatki, ki jih YouTube prejme od vas in jih obdeluje, so shranjeni na Googlovih strežnikih. Večina teh strežnikov je v Ameriki. Na spletni strani https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de si lahko natančno ogledate, kje se nahajajo Googlovi podatkovni centri. Vaši podatki so porazdeljeni po strežnikih. To pomeni, da je dostop do podatkov hitrejši in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo.

Google zbrane podatke hrani različno dolgo. Nekatere podatke lahko kadar koli izbrišete, drugi se samodejno izbrišejo po določenem času, tretje pa Google hrani dlje časa. Nekateri podatki (na primer elementi iz “Moje dejavnosti”, fotografije ali dokumenti, izdelki), ki so shranjeni v vašem računu Google, ostanejo shranjeni, dokler jih ne izbrišete. Tudi če niste prijavljeni v račun Google, lahko izbrišete nekatere podatke, povezane z vašo napravo, brskalnikom ali aplikacijo.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Načeloma lahko podatke v Google računu izbrišete ročno. S funkcijo samodejnega brisanja podatkov o lokaciji in dejavnostih, ki je bila uvedena leta 2019, se podatki shranijo za 3 ali 18 mesecev, odvisno od vaše odločitve, nato pa se izbrišejo.

Ne glede na to, ali imate Google račun ali ne, lahko brskalnik nastavite tako, da Google izbriše ali deaktivira piškotke. Odvisno od tega, kateri brskalnik uporabljate, to deluje na različne načine. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak piškotek posebej odločite, ali ga želite dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki obdelujejo in shranjujejo z integriranimi elementi YouTube, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) GDPR). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) GDPR) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente YouTube uporabljamo le, če ste v to privolili. YouTube v vaš brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varovanju podatkov o piškotkih in se seznanite s politiko zasebnosti ali smernicami o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

YouTube vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. YouTube in Google sta dejavna udeleženca okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Google uporablja tudi tako imenovana standardna pogodbena določila (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Ker je YouTube hčerinsko podjetje Googla, je politika zasebnosti skupna. Če želite izvedeti več o tem, kako se obdelujejo vaši podatki, vam priporočamo, da preberete pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Naročniški gumb za YouTube Politika zasebnosti

Na naše spletno mesto smo vključili gumb za prijavo na YouTube. Gumb običajno prepoznate po klasičnem logotipu YouTube. Logotip prikazuje besede “Naročite se” ali “YouTube” z belimi črkami na rdečem ozadju in belim simbolom “Predvajaj” na levi strani. Vendar je gumb lahko prikazan tudi v drugačni obliki.

Naš kanal YouTube vam vedno ponuja zabavne, zanimive ali razburljive videoposnetke. Z vgrajenim gumbom “Naročite se” se lahko na naš kanal naročite neposredno z našega spletnega mesta, ne da bi vam bilo treba obiskati spletno mesto YouTube. Želimo vam čim bolj olajšati dostop do naših obsežnih vsebin. Upoštevajte, da lahko YouTube zaradi tega shranjuje in obdeluje vaše podatke.

Če na našem spletnem mestu vidite vgrajen gumb za naročnino, YouTube nastavi vsaj en piškotek – po Googlovih podatkih. Ta piškotek shrani vaš naslov IP in naš URL. YouTube lahko izve tudi podatke o vašem brskalniku, vaši približni lokaciji in privzetem jeziku. V našem preizkusu so bili naslednji štirje piškotki nastavljeni, ne da bi bili prijavljeni v YouTube:

Ime: YSC
Vrednost: b9-CV6ojI5112677917Y
Namen: Ta piškotek zabeleži edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o ogledanih videoposnetkih.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000
Namen: Ta piškotek prav tako registrira vaš edinstven ID. Google prek piškotka PREF prejema statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na naši spletni strani.
Rok veljavnosti: po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek zabeleži vaš edinstveni ID v mobilnih napravah za sledenje lokaciji GPS.
Datum izteka veljavnosti: po 30 minutah

Ime: VISITOR_INFO1_LIVE
Vrednost: 11267791795Chz8bagyU
Namen: Ta piškotek poskuša oceniti uporabnikovo pasovno širino na naših spletnih mestih (z integriranim videom YouTube).
Rok veljavnosti: po 8 mesecih

Opomba: Ti piškotki so bili nastavljeni po preizkusu in ne morejo biti popolni.

Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube s pomočjo piškotkov shrani številna vaša dejanja/interakcije na našem spletnem mestu in jih dodeli vašemu računu YouTube. YouTube na primer prejme informacije o tem, kako dolgo brskate po našem spletnem mestu, katero vrsto brskalnika uporabljate, katero ločljivost zaslona preferirate ali katera dejanja izvajate.

YouTube te podatke po eni strani uporablja za izboljšanje svojih storitev in ponudb, po drugi strani pa za analize in statistične podatke za oglaševalce (ki uporabljajo Google Ads).

Prijave z eno prijavo Uvod

Prijave z eno prijavo Povzetek politike zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Poenostavitev postopka avtentikacije
? Obdelani podatki: Obdelovani podatki: močno odvisno od posameznega ponudnika, običajno se lahko shranita e-poštni naslov in uporabniško ime.
Več podrobnosti o tem najdete v uporabljenem orodju.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenega orodja.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) SUVP (privolitev), člen 6(1)(b) SUVP (izpolnitev pogodbe), člen 6(1)(f) SUVP (zakoniti interesi)

Kaj so prijave z eno prijavo?

Na našem spletnem mestu imate možnost, da se hitro in preprosto registrirate za našo spletno storitev z uporabniškim računom drugega ponudnika (npr. prek Facebooka). Ta postopek preverjanja pristnosti je znan kot “registracija z enotno prijavo”. Seveda ta postopek prijave deluje le, če ste registrirani pri drugem ponudniku ali imate uporabniški račun in v spletni obrazec vnesete ustrezne podatke za dostop. V številnih primerih ste že registrirani, podatki za dostop se samodejno vnesejo v obrazec, vi pa morate samo potrditi enotno prijavo s klikom na gumb. Pri tej registraciji se lahko obdelujejo in shranjujejo tudi vaši osebni podatki. V tem besedilu o varstvu podatkov podajamo splošen opis obdelave podatkov z enotno prijavo. Podrobnejše informacije lahko najdete v izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Zakaj uporabljamo prijave z eno prijavo?

Želimo, da bi bilo vaše življenje na našem spletnem mestu čim bolj enostavno in prijetno. Zato ponujamo tudi prijave z eno prijavo. S tem prihranite dragoceni čas, saj potrebujete le eno preverjanje pristnosti. Ker si morate zapomniti samo eno geslo in ker se geslo posreduje samo enkrat, se poveča tudi varnost. V mnogih primerih ste geslo že samodejno shranili s pomočjo piškotkov, zato postopek prijave na našem spletnem mestu traja le nekaj sekund.

Katere podatke shranjujejo prijave z eno prijavo?

Čeprav se na naše spletno mesto prijavite s tem posebnim postopkom prijave, se dejanska avtentikacija opravi pri ustreznem ponudniku enotne prijave. Kot upravljavec spletnega mesta v postopku avtentikacije prejmemo ID uporabnika. To pomeni, da ste pod tem ID-jem registrirani pri ustreznem ponudniku. Ta ID se ne more uporabljati za noben drug namen. Nam se lahko posredujejo tudi drugi podatki, vendar je to odvisno od uporabljenih ponudnikov enotne prijave. Odvisno je tudi od tega, katere podatke prostovoljno posredujete med postopkom avtentikacije in katere podatke na splošno sprostite v nastavitvah pri ponudniku. V večini primerov so to podatki, kot sta vaš e-poštni naslov in vaše uporabniško ime. Vašega gesla, ki je potrebno za prijavo, ne poznamo in ga ne shranjujemo. Pomembno je tudi, da veste, da se lahko podatki, ki jih shranimo, med postopkom registracije samodejno primerjajo s podatki ustreznega uporabniškega računa.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Družabni medij Facebook na primer hrani podatke, dokler jih ne potrebuje več za svoje namene. Vendar pa podatke o strankah, ki jih primerjamo z našimi lastnimi podatki o uporabnikih, izbrišemo v dveh dneh. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo enotne prijave. To običajno storite prek ponudnikovih funkcij za odjavo. Če so na voljo, boste povezave do ustreznih funkcij odjave našli tudi v naših besedilih o varstvu podatkov za posamezna orodja.

Pravna podlaga

Če je bilo z vami dogovorjeno in je to storjeno v okviru izpolnjevanja pogodbe (člen 6(1)(b) SUVP) in privolitve (člen 6(1)(a) SUVP), lahko na njunih pravnih podlagah uporabimo postopek enotne prijave.

Poleg privolitve je naš zakoniti interes, da vam ponudimo hiter in enostaven postopek registracije. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo enotno prijavo za registracijo samo, če ste podali soglasje.

Če te povezave do ponudnika z enotno prijavo ne želite več imeti, jo izbrišite v svojem uporabniškem računu pri zadevnem ponudniku. Če želite izbrisati tudi svoje podatke pri nas, morate preklicati svojo registracijo.

Vrednotenje platform Uvod

Povzetek ocenjevalnih platform
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta ali platforme za ocenjevanje
? Namen: Povratne informacije o naših izdelkih in/ali storitvah
? Obdelani podatki: IP naslov, e-poštni naslov, ime, med drugim. Več podrobnosti o tem najdete spodaj ali na ustreznih uporabljenih platformah za ocenjevanje.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od posamezne platforme
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi),

Kaj so ocenjevalne platforme?

Naše izdelke ali storitve lahko ocenite na različnih platformah za ocenjevanje. Na nekaterih od teh platform sodelujemo, da lahko od vas prejmemo povratne informacije in tako izboljšamo svojo ponudbo. Če nas ocenite prek ocenjevalne platforme, veljajo pravilnik o zasebnosti in splošni pogoji zadevne ocenjevalne storitve. Zelo pogosto se boste morali za oddajo ocene tudi registrirati. Na našo spletno stran lahko vključite tudi tehnologije za ocenjevanje (widgete). Z uporabo takega integriranega orodja se podatki prav tako prenesejo k ustreznemu ponudniku, obdelajo in shranijo.

Veliko teh integriranih programov deluje po podobnem načelu. Ko ste pri nas naročili izdelek ali uporabili storitev, vas bomo po e-pošti ali na spletnem mestu prosili, da pustite oceno. Običajno ste s povezavo preusmerjeni na stran z mnenjem, kjer lahko hitro in preprosto ustvarite mnenje. Nekateri sistemi ocenjevanja ponujajo tudi vmesnik za različne kanale družabnih medijev, da so povratne informacije dostopne večjemu številu ljudi.

Zakaj uporabljamo ocenjevalne platforme?

Platforme za preglede zbirajo povratne informacije in ocene o naših ponudbah. Vaše ocene nam zagotavljajo hitre povratne informacije in nam omogočajo, da učinkoviteje izboljšamo svoje izdelke in/ali storitve. Ocene nam tako po eni strani pomagajo optimizirati naše ponudbe, po drugi strani pa vam in vsem našim prihodnjim strankam omogočajo dober pregled nad kakovostjo naših izdelkov in storitev.

Kateri podatki se obdelujejo?

Z vašim soglasjem posredujemo informacije o vas in storitvah, ki ste jih uporabili, ustrezni platformi za ocenjevanje. To storimo, da bi zagotovili, da ste dejansko uporabili eno od naših storitev. Le tako lahko posredujete resnične povratne informacije. Posredovani podatki se uporabljajo samo za prepoznavanje uporabnika. Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je seveda odvisno od uporabljenih ponudnikov. V večini primerov so platformam za pregledovanje posredovani tudi osebni podatki, kot so naslov IP, e-poštni naslov ali vaše ime. Tudi podatki o naročilu, kot je številka naročila kupljenega izdelka, se po oddaji vaše recenzije posredujejo ustrezni platformi. Če je posredovan vaš e-poštni naslov, je to storjeno zato, da vam lahko platforma za pregled pošlje e-poštno sporočilo po nakupu izdelka. Da lahko vaš pregled vključimo tudi v naše spletno mesto, ponudnikom posredujemo tudi informacijo, da ste obiskali naše spletno mesto. Za zbrane osebne podatke je odgovorna uporabljena platforma za pregledovanje.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Več informacij o trajanju obdelave podatkov lahko najdete v nadaljevanju v pravilniku o zasebnosti zadevnega ponudnika, če imamo o tem dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Osebne podatke, omenjene v oceni, običajno anonimizirajo zaposleni v uporabljeni platformi in so zato vidni le skrbnikom podjetja. Zbrani podatki so shranjeni na strežnikih ponudnika in jih večina ponudnikov izbriše, ko je naročilo zaključeno.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali prek drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi z upravljanjem, deaktiviranjem ali brisanjem piškotkov v brskalniku.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo platforme za pregledovanje, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, kadar jih zbira portal za ocenjevanje.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo platforme za ocenjevanje za optimizacijo naših spletnih storitev. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu platformo za ocenjevanje uporabljamo le, če ste v to privolili.

Upamo, da smo vam lahko posredovali najpomembnejše splošne informacije o obdelavi podatkov na bonitetnih platformah. Podrobnejše informacije lahko najdete spodaj v besedilih o varstvu podatkov ali v povezanih izjavah o varstvu podatkov podjetja.

Googlove ocene strank Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo tudi platformo za ocene strank Google. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Google je aktiven udeleženec okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Google uporablja tudi tako imenovana standardna pogodbena določila (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov za Googlove oglaševalske izdelke (Pogoji za varstvo podatkov upravljavca in nadzornika Google Ads), ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Googla, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Spletne storitve zemljevidov Uvod

Spletne storitve zemljevidov Povzetek politike zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Izboljšanje uporabniške izkušnje
? Obdelani podatki: podatki o uporabnikih, ki so uporabnikom na voljo: Kateri podatki se obdelujejo, je v veliki meri odvisno od uporabljenih storitev. Običajno so to naslov IP, podatki o lokaciji, iskalni elementi in/ali tehnični podatki. Več podrobnosti o tem lahko najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj so spletne storitve zemljevidov?

Kot razširjeno storitev uporabljamo tudi storitve spletnih zemljevidov za naše spletno mesto. Storitev Google Maps verjetno najbolje poznate, vendar obstajajo tudi drugi ponudniki, ki so specializirani za izdelavo digitalnih zemljevidov. Takšne storitve omogočajo prikaz lokacij, načrtov poti ali drugih geografskih informacij neposredno prek našega spletnega mesta. Z integrirano kartografsko storitvijo vam ni več treba zapustiti našega spletnega mesta, da bi si na primer ogledali pot do lokacije. Za delovanje spletnega zemljevida na našem spletnem mestu so deli zemljevida integrirani z uporabo kode HTML. Storitve lahko nato prikazujejo zemljevide ulic, zemeljsko površino ali zračne oziroma satelitske slike. Če uporabljate integrirano kartografsko storitev, se podatki prenesejo tudi v uporabljeno orodje in se tam shranijo. Ti podatki lahko vključujejo tudi osebne podatke.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo storitve spletnih zemljevidov?

Na splošno je naš cilj, da vam omogočimo prijetno preživljanje časa na našem spletnem mestu. Prijetno pa je le, če se na našem spletnem mestu zlahka znajdete in hitro ter enostavno najdete vse informacije, ki jih potrebujete. Zato smo menili, da bi sistem spletnih zemljevidov lahko bistveno optimiziral naše storitve na spletnem mestu. Ne da bi zapustili naše spletno mesto, si lahko s sistemom zemljevidov preprosto ogledate opise poti, lokacije ali celo zanimivosti. Seveda je zelo praktično tudi to, da lahko na prvi pogled vidite, kje se nahajamo, tako da nas lahko hitro in varno najdete. Kot lahko vidite, je prednosti preprosto veliko, zato storitve spletnih zemljevidov na našem spletnem mestu nedvomno obravnavamo kot del naših storitev za stranke.

Katere podatke shranjujejo spletne storitve zemljevidov?

Ko odprete stran na našem spletnem mestu, ki ima vgrajeno funkcijo spletnega zemljevida, se lahko osebni podatki prenesejo v ustrezno storitev in tam shranijo. V večini primerov je to vaš naslov IP, ki se lahko uporabi tudi za določitev vaše približne lokacije. Poleg naslova IP se shranijo tudi podatki, kot so vneseni iskalni izrazi ter koordinate zemljepisne dolžine in širine. Če na primer vnesete naslov za načrtovanje poti, se shranijo tudi ti podatki. Podatki niso shranjeni pri nas, temveč na strežnikih integriranih orodij. To si lahko predstavljate takole: Če ste na našem spletnem mestu, se interakcija z zemljevidno storitvijo dejansko zgodi na njihovem spletnem mestu. Za pravilno delovanje storitve se v vašem brskalniku običajno nastavi vsaj en piškotek. Google Maps, na primer, uporablja piškotke tudi za beleženje vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svojo storitev in prikazal prilagojeno oglaševanje. Več o piškotkih lahko najdete v našem razdelku “Piškotki”.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Vsaka spletna storitev za izdelavo zemljevidov obdeluje različne podatke o uporabniku. Če imamo na voljo dodatne informacije, vas bomo o trajanju obdelave podatkov obvestili v nadaljevanju v ustreznih razdelkih posameznih orodij. Načeloma se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitve. Google Maps, na primer, določene podatke hrani določeno obdobje, medtem ko morate druge podatke izbrisati sami. Pri aplikaciji Mapbox se na primer naslov IP hrani 30 dni, nato pa se izbriše. Kot lahko vidite, vsako orodje podatke shranjuje različno dolgo. Zato vam priporočamo, da si natančno ogledate politike zasebnosti orodij, ki jih uporabljate.

Ponudniki uporabljajo tudi piškotke za shranjevanje podatkov o vašem uporabniškem vedenju pri uporabi storitve zemljevida. Splošne informacije o piškotkih najdete v našem razdelku “Piškotki”, v besedilih o varstvu podatkov posameznih ponudnikov pa se lahko seznanite tudi s tem, kateri piškotki se lahko uporabljajo. V večini primerov pa je to le vzorčni seznam in ni popoln.

Pravica do ugovora

Vedno imate možnost in tudi pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter do ugovora proti njihovi uporabi in obdelavi. Prav tako lahko kadar koli prekličete soglasje, ki ste nam ga dali. Praviloma je to najlažje storiti prek orodja za privolitev za piškotke. Obstajajo pa tudi druga orodja za odjavo, ki jih lahko uporabite. Prav tako lahko z nekaj kliki z miško upravljate, izbrišete ali deaktivirate vse piškotke, ki jih nastavijo ponudniki, ki jih uporabljate sami. Vendar pa nekatere funkcije storitve potem morda ne bodo več delovale kot običajno. Način upravljanja piškotkov v brskalniku je odvisen tudi od brskalnika, ki ga uporabljate. V razdelku “Piškotki” najdete tudi povezave do navodil za najpomembnejše brskalnike.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve spletnega zemljevida, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbira spletna storitev zemljevidov.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve spletnega zemljevida za optimizacijo naših storitev na našem spletnem mestu. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Vendar pa storitev spletnega zemljevida uporabljamo le, če ste v to privolili. Na tem mestu želimo to še enkrat poudariti.

Informacije o posebnih storitvah spletnih zemljevidov – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti Google Maps

Povzetek pravilnika o zasebnosti Google Maps
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Optimizacija delovanja naših storitev
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo: Podatki, kot so vneseni iskalni izrazi, vaš IP naslov ter tudi koordinate zemljepisne širine in dolžine.
Več podrobnosti si lahko preberete v nadaljevanju te politike zasebnosti.
? Trajanje shranjevanja: odvisno od shranjenih podatkov.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je Google Maps?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps družbe Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovoren za vse Googlove storitve v Evropi. Google Maps nam omogoča, da vam bolje prikažemo lokacije in tako prilagodimo našo storitev vašim potrebam. Z uporabo storitve Google Maps se podatki prenesejo v družbo Google in shranijo na njenih strežnikih. Zdaj bi radi podrobneje predstavili, kaj so Google Maps, zakaj uporabljamo to Googlovo storitev, kateri podatki se shranjujejo in kako lahko to preprečite.

Google Maps je Googlova spletna storitev zemljevidov. Z Googlovimi zemljevidi lahko v računalniku, tabličnem računalniku ali aplikaciji poiščete natančno lokacijo mest, zanimivih krajev, nastanitev ali podjetij na spletu. Če so podjetja predstavljena v storitvi Google My Business, so poleg lokacije prikazane tudi dodatne informacije o podjetju. Za prikaz navodil lahko dele zemljevida lokacije vključite v spletno mesto z uporabo kode HTML. Google Maps prikazuje zemeljsko površje kot ulični zemljevid ali kot zračno ali satelitsko sliko. Zaradi slik Street View in visokokakovostnih satelitskih posnetkov so možni zelo natančni prikazi.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps?

Vsa naša prizadevanja na tem spletnem mestu so usmerjena v to, da vam omogočimo koristno in smiselno preživljanje časa na našem spletnem mestu. Z vključitvijo Googlovih zemljevidov vam lahko zagotovimo najpomembnejše informacije o različnih lokacijah. Na prvi pogled lahko vidite, kje se nahajamo. Navodila vam vedno pokažejo najboljšo ali najhitrejšo pot do nas. Navodila lahko prikličete za poti z avtomobilom, javnim prevozom, peš ali s kolesom. Zagotavljanje zemljevidov Google Maps je za nas del naše storitve za stranke.

Katere podatke shranjuje Google Maps?

Da lahko Google Zemljevidi nudijo vse svoje storitve, morajo zbirati in shranjevati vaše podatke. To vključuje vnesene iskalne izraze, vaš naslov IP ter koordinate zemljepisne širine in dolžine. Če uporabljate funkcijo načrtovanja poti, se shrani tudi vneseni začetni naslov. Vendar se ti podatki shranjujejo na spletnih straneh Google Maps. O tem vas lahko le obvestimo, vendar na to ne moremo vplivati. Ker smo Google Maps integrirali v naše spletno mesto, Google v vaš brskalnik nastavi vsaj en piškotek (ime: NID). Ta piškotek shranjuje podatke o vašem uporabniškem vedenju. Google te podatke uporablja predvsem za optimizacijo lastnih storitev in za zagotavljanje individualnega, prilagojenega oglaševanja.

Naslednji piškotek je v vašem brskalniku nameščen zaradi integracije storitve Google Maps:

Ime: NID
Wert: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ112677917-5
Namen: Google uporablja NID za prilagajanje oglasov vašemu iskanju v Googlu. S pomočjo piškotka si Google “zapomni” vaše najpogosteje vnesene iskalne poizvedbe ali vaše prejšnje interakcije z oglasi. To pomeni, da vedno prejemate prilagojene oglase. Piškotek vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja za zbiranje vaših osebnih nastavitev za namene oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 6 mesecih

Opomba: Za popolnost shranjenih podatkov ne moremo jamčiti. Spremembe niso nikoli izključene, zlasti pri uporabi piškotkov. Za identifikacijo piškotka NID je bila ustvarjena ločena testna stran, na kateri so bili integrirani samo Google Maps.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Googlovi strežniki so nameščeni v podatkovnih središčih po vsem svetu. Vendar je večina strežnikov v Ameriki. Zato so vaši podatki vedno pogosteje shranjeni v ZDA. Kje natančno se nahajajo Googlovi podatkovni centri, si lahko ogledate tukaj: https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de.

Google podatke razpošilja na različne nosilce podatkov. To pomeni, da je dostop do podatkov hitrejši in da so bolje zaščiteni pred morebitnimi poskusi manipulacije. Vsak podatkovni center ima tudi posebne programe za nujne primere. Če na primer pride do težav z Googlovo strojno opremo ali naravna nesreča ohromi strežnike, so podatki skoraj zagotovo še vedno zaščiteni.

Google nekatere podatke shranjuje za določeno časovno obdobje. Za druge podatke Google ponuja le možnost, da jih izbrišete ročno. Poleg tega podjetje anonimizira tudi podatke (kot so podatki o oglaševanju) v strežniških dnevnikih tako, da po 9 oziroma 18 mesecih izbriše del podatkov o naslovu IP in piškotkih.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

S funkcijo samodejnega brisanja podatkov o lokaciji in dejavnosti, ki je bila uvedena leta 2019, se podatki o lokaciji in dejavnosti v spletu/aplikacijah shranijo za 3 ali 18 mesecev – odvisno od vaše odločitve – in nato izbrišejo. Te podatke lahko kadar koli ročno izbrišete iz svoje zgodovine tudi prek računa Google. Če želite popolnoma preprečiti beleženje svoje lokacije, morate v svojem računu Google začasno prekiniti razdelek “Spletne dejavnosti in dejavnosti aplikacij”. Kliknite možnost “Podatki in prilagajanje” in nato možnost “Nastavitve dejavnosti”. Tu lahko vklopite ali izklopite dejavnosti.

Posamezne piškotke lahko deaktivirate, izbrišete ali upravljate tudi v brskalniku. Odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate, to vedno deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak piškotek posebej odločite, ali ga želite dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Google Maps, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri uporabi storitve Google Maps.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Googlovih zemljevidov za optimizacijo naših spletnih storitev. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interesi). Kljub temu Google Maps uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Google je aktiven udeleženec okvira za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA, ki ureja pravilen in varen prenos osebnih podatkov državljanov EU v ZDA. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en.

Google uporablja tudi tako imenovana standardna pogodbena določila (= člen 46(2) in (3) GDPR). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih zagotovi Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (kot so ZDA) in tam shranijo. Z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA in standardnimi pogodbenimi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če se podatki shranjujejo, obdelujejo in upravljajo v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Če želite izvedeti več o Googlovi obdelavi podatkov, vam priporočamo, da si preberete Googlov pravilnik o zasebnosti na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Spletni sistemi rezervacij Uvod

Spletni sistemi rezervacij Povzetek politike zasebnosti
? Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
? Namen: Izboljšanje uporabniške izkušnje in organizacije
? Obdelani podatki: podatki, ki se obdelujejo na spletni strani: Kateri podatki se obdelujejo, je v veliki meri odvisno od uporabljenih storitev. Običajno so to naslov IP, kontaktni in plačilni podatki in/ali tehnični podatki. Več podrobnosti o tem lahko najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
? Obdobje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) GDPR (privolitev), člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi)

Kaj je spletni sistem rezervacij?

Uporabljamo enega ali več sistemov rezervacij, da lahko prek našega spletnega mesta opravljate rezervacije. Tako lahko na primer preprosto ustvarite termine na spletu. Sistem rezervacij je programska aplikacija, integrirana v naše spletno mesto, ki prikazuje razpoložljive vire (na primer proste termine) in omogoča rezervacijo ter običajno tudi neposredno spletno plačilo. Takšne sisteme rezervacij verjetno že poznate iz gostinske ali hotelske industrije. Vendar se takšni sistemi zdaj uporabljajo v številnih panogah. Odvisno od orodja in nastavitev se lahko sistemi rezervacij uporabljajo tako interno za nas kot za stranke, kot ste vi. Praviloma se zbirajo in shranjujejo tudi vaši osebni podatki.

Rezervacije običajno potekajo na naslednji način: Na naši spletni strani najdete sistem rezervacij, kjer lahko s klikom miške in vnosom svojih podatkov neposredno rezervirate termin za storitev in jo običajno tudi takoj plačate. V obrazec lahko vnesete različne podatke o sebi. Zavedajte se, da se vsi podatki, ki jih vnesete, lahko shranijo in upravljajo v podatkovni zbirki.

Zakaj uporabljamo spletni sistem rezervacij?

Naše spletno mesto je na nek način brezplačna storitev za vas. Želimo, da prejmete koristne informacije in da se na našem spletnem mestu počutite popolnoma sproščeno. To vključuje tudi spletno storitev, ki vam kar najbolj olajša rezervacijo terminov ali storitev. Minili so dnevi, ko ste morali na potrditev rezervacije po telefonu ali e-pošti čakati več dni. S spletnim sistemom rezervacij je vse opravljeno v nekaj klikih, vi pa se lahko ukvarjate z drugimi stvarmi. Sistem nam tudi olajša upravljanje vseh rezervacij in terminov. Zato menimo, da je takšen sistem rezervacij popolnoma smiseln tako za vas kot za nas.

Kateri podatki se obdelujejo?

Seveda vam v tem besedilu s splošnimi informacijami o rezervacijskih sistemih ne moremo natančno povedati, kateri podatki se obdelujejo. To je vedno odvisno od uporabljenega orodja ter funkcij in možnosti, ki jih vsebuje. Številni sistemi za rezervacije poleg običajne funkcije rezervacije ponujajo tudi vrsto drugih funkcij. Številni sistemi imajo na primer vgrajen tudi zunanji spletni plačilni sistem (npr. Stripe, Klarna ali Paypal) in funkcijo sinhronizacije koledarja. V skladu s tem se lahko glede na funkcije obdelujejo različne in različne količine podatkov. Običajno se obdelujejo podatki, kot so naslov IP, ime in kontaktni podatki, tehnične informacije o napravi in čas rezervacije. Če v sistemu opravite tudi plačilo, se shranijo tudi bančni podatki, kot so številka računa, številka kreditne kartice, gesla, TAN itd. in se posredujejo ustreznemu ponudniku plačil. Priporočamo, da skrbno preberete politiko zasebnosti uporabljenega orodja, da boste vedeli, kateri vaši podatki se posebej obdelujejo.

Trajanje obdelave podatkov

Vsak sistem rezervacij hrani podatke različno dolgo. Zato zaenkrat ne moremo zagotoviti nobenih posebnih informacij o trajanju obdelave podatkov. Načeloma pa osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje storitev. Rezervacijski sistemi običajno uporabljajo tudi piškotke, ki podatke shranjujejo različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa se lahko hranijo več let. Več informacij o tem najdete v našem razdelku “Piškotki”. Oglejte si tudi ustrezne izjave ponudnikov o varstvu podatkov. V njih naj bi bilo pojasnjeno, kako dolgo so vaši podatki shranjeni v vsakem posameznem primeru.

Pravica do ugovora

Če ste privolili v obdelavo podatkov v rezervacijskem sistemu, imate seveda vedno možnost in pravico to privolitev preklicati. Zato se vedno zavedajte, da imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki pravice in da jih lahko kadar koli uveljavljate. Če ne želite, da se osebni podatki obdelujejo, se ne smejo obdelovati. Tako preprosto je. Obdelavo podatkov najlažje prekličete prek orodja za privolitev piškotkov ali drugih ponujenih funkcij za odjavo. Shranjevanje podatkov s piškotki lahko na primer upravljate tudi neposredno v brskalniku. Zakonitost obdelave podatkov ostaja nespremenjena, dokler ne prekličete svojega soglasja.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo sistemov rezervacij, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) (privolitev) predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko izvaja prek sistemov rezervacij.

Poleg tega imamo tudi legitimen interes za uporabo sistemov rezervacij, saj nam omogočajo, da razširimo naše storitve za stranke in optimiziramo našo notranjo organizacijo rezervacij. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) GDPR (zakoniti interesi). Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste za to dali soglasje. To bi na tem mestu radi še enkrat poudarili.

Informacije o posebnih sistemih rezervacij – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Razlaga uporabljenih izrazov

Vedno si prizadevamo, da bi bil naš pravilnik o zasebnosti napisan čim bolj jasno in razumljivo. Vendar to ni vedno enostavno, zlasti kadar gre za tehnične in pravne teme. Pogosto je smiselno uporabiti pravne izraze (kot so osebni podatki) ali nekatere tehnične izraze (kot so piškotki, naslov IP). Vendar jih ne želimo uporabljati brez pojasnila. Spodaj najdete abecedni seznam pomembnih uporabljenih izrazov, ki jih v prejšnji politiki zasebnosti morda nismo dovolj obravnavali. Če so ti izrazi prevzeti iz uredbe GDPR in so definicije, bomo tukaj navedli tudi besedila uredbe GDPR in po potrebi dodali svoja pojasnila.

Procesor

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“Obdelovalec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

Pojasnilo: Kot podjetje in lastnik spletnega mesta smo odgovorni za vse podatke, ki jih obdelujemo od vas. Poleg upravljavcev lahko obstajajo tudi tako imenovani obdelovalci. To vključuje vsako podjetje ali osebo, ki obdeluje osebne podatke v našem imenu. Poleg ponudnikov storitev, kot so davčni svetovalci, so tako obdelovalci lahko tudi ponudniki gostovanja ali storitev v oblaku, ponudniki plačil ali novic ali velika podjetja, kot sta Google ali Microsoft.

Tretji

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“tretja oseba” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov;

Pojasnilo: GDPR v bistvu samo pojasnjuje, kaj “tretja oseba” ni. V praksi je “tretja oseba” vsakdo, ki ima prav tako interes za osebne podatke, vendar ni ena od zgoraj navedenih oseb, organov ali organizacij. Kot “tretja oseba” lahko na primer nastopa matično podjetje. V tem primeru je hčerinska skupina upravljavec, matična skupina pa “tretja oseba”. Vendar to ne pomeni, da je matična družba samodejno pooblaščena za pregledovanje, zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov odvisne družbe.

Omejitev obdelave

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“Omejitev obdelave” pomeni označitev shranjenih osebnih podatkov z namenom, da se omeji njihova prihodnja obdelava;

Pojasnilo: Ena od vaših pravic je, da lahko od obdelovalcev kadar koli zahtevate, da omejijo vaše osebne podatke za nadaljnje postopke obdelave. V ta namen bodo določeni osebni podatki, kot so vaše ime, datum rojstva ali naslov, označeni tako, da nadaljnja obdelava ne bo več mogoča. Obdelavo lahko na primer omejite tako, da se vaši podatki ne smejo več uporabljati za prilagojeno oglaševanje.

Soglasje

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“Privolitev” posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno izraženo željo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

Pojasnilo: Spletna mesta takšno soglasje praviloma pridobijo z orodjem za soglasje za piškotke. To orodje verjetno poznate. Ko prvič obiščete spletno mesto, ste običajno prek pasice vprašani, ali se strinjate oziroma soglašate z obdelavo podatkov. V večini primerov lahko opravite tudi individualne nastavitve in se tako sami odločite, katero obdelavo podatkov dovolite in katere ne. Če soglasja ne podate, se vaši osebni podatki ne smejo obdelovati. Načeloma lahko soglasje seveda podate tudi pisno, torej ne prek orodja.

Osebni podatki

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“osebni podatki” pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe;

Razlaga: Osebni podatki so torej vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče prepoznati kot osebo. To so običajno podatki, kot so

 • Ime
 • Naslov
 • E-poštni naslov
 • Poštni naslov
 • Telefonska številka
 • Datum rojstva
 • identifikacijske številke, kot so številka nacionalnega zavarovanja, davčna identifikacijska številka, številka osebne izkaznice ali matična številka
 • Bančni podatki, kot so številka računa, podatki o kreditu, stanje na računu in še veliko več.

Po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti (SES) se tudi vaš naslov IP šteje za osebni podatek. Strokovnjaki za IT lahko z vašim naslovom IP določijo vsaj približno lokacijo vaše naprave in vas nato identificirajo kot lastnika povezave. Zato je tudi za shranjevanje naslova IP potrebna pravna podlaga v smislu uredbe GDPR. Obstajajo tudi tako imenovane “posebne kategorije” osebnih podatkov, ki so prav tako posebej vredne zaščite. Te vključujejo

 • rasno in etnično poreklo
 • politična mnenja
 • verska ali ideološka prepričanja
 • članstvo v sindikatu
 • genetski podatki, kot so podatki iz vzorcev krvi ali sline.
 • biometrični podatki (tj. informacije o psiholoških, fizičnih ali vedenjskih značilnostih, na podlagi katerih je mogoče identificirati osebo).
  Zdravstveni podatki
 • Podatki o spolni usmerjenosti ali spolnem življenju

Profiliranje

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“profiliranje” pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo dela, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem tega posameznika;

Pojasnilo: profiliranje vključuje zbiranje različnih informacij o osebi, da bi o njej izvedeli več. V spletnem sektorju se profiliranje pogosto uporablja za oglaševanje ali preverjanje kreditne sposobnosti. Programi za spletno ali oglaševalsko analizo zbirajo podatke o vašem vedenju in interesih na spletni strani, na primer. Rezultat tega je poseben profil uporabnika, ki se lahko uporabi za ciljno usmerjanje oglaševanja na določeno ciljno skupino.

 

Odgovorna oseba

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“upravljavec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo v pravu Unije ali države članice;

Pojasnilo: V našem primeru smo odgovorni za obdelavo vaših osebnih podatkov in smo zato “upravljavec”. Če zbrane podatke posredujemo v obdelavo drugim ponudnikom storitev, so ti “obdelovalci”. Za to je treba podpisati “pogodbo o obdelavi naročila (AVV)”.

 

Obdelava

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“Obdelava” pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje;

Opomba: Ko v našem pravilniku o zasebnosti govorimo o obdelavi, imamo v mislih vse vrste obdelave podatkov. Kot je navedeno zgoraj v prvotni izjavi GDPR, to ne vključuje le zbiranja, temveč tudi shranjevanje in obdelavo podatkov.

Zaključne besede

Čestitamo! Če to berete, ste se res “prebili” skozi naš celoten pravilnik o zasebnosti ali pa ste vsaj prišli tako daleč. Kot je razvidno iz obsega naše politike zasebnosti, varstva vaših osebnih podatkov ne jemljemo zlahka.
Pomembno nam je, da vas o obdelavi osebnih podatkov obveščamo po našem najboljšem vedenju in prepričanju. Vendar vam ne želimo samo povedati, katere podatke obdelujemo, ampak vam želimo tudi pojasniti razloge za uporabo različnih računalniških programov. Praviloma se pravilniki o zasebnosti glasijo zelo tehnično in pravno. Ker pa vas večina ni spletnih razvijalcev ali pravnikov, smo želeli ubrati drugačen pristop in pojasniti dejstva v preprostem in jasnem jeziku. Seveda to zaradi vsebine ni vedno mogoče. Najpomembnejši izrazi so zato podrobneje pojasnjeni na koncu politike zasebnosti.
Če imate kakršna koli vprašanja o varstvu podatkov na našem spletnem mestu, se obrnite na nas ali na pristojno organizacijo. Želimo vam prijetno preživljanje časa in upamo, da vas bomo kmalu spet pozdravili na našem spletnem mestu.

Vsa besedila so zaščitena z avtorskimi pravicami.

Vir: Ustvarjeno z generatorjem za zaščito podatkov iz AdSimple