Politika zasebnosti

Uvod in pregled

To izjavo o zasebnosti (različica 14.06.2022-112053024) smo napisali zato, da vam v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in veljavne nacionalne zakonodaje pojasnimo, katere osebne podatke (na kratko podatke) kot upravljavec – in obdelovalci (npr. ponudniki), ki smo jih pooblastili – obdelujemo in bomo obdelovali v prihodnje ter kakšne zakonite možnosti imate. Uporabljene izraze je treba razumeti kot nevtralne glede na spol.
Na kratko: izčrpno vas obveščamo o podatkih, ki jih obdelujemo o vas.

Izjave o varstvu podatkov običajno zvenijo zelo tehnično in uporabljajo pravno terminologijo. Namen te izjave o zasebnosti pa je čim bolj preprosto in pregledno opisati najpomembnejše stvari za vas. Tehnični izrazi so razloženi na bralcu prijazen način, zagotovljene so povezave do nadaljnjih informacij in uporabljene so grafike, če to prispeva k preglednosti. Na ta način vas v jasnem in preprostem jeziku obveščamo, da osebne podatke obdelujemo le v okviru svojih poslovnih dejavnosti, če obstaja ustrezna pravna podlaga. Tega zagotovo ni mogoče doseči s čim bolj jedrnatimi, nejasnimi in pravnimi razlagami, kar je pogosto običajna praksa na internetu, ko gre za varstvo podatkov. Upam, da se vam bodo naslednja pojasnila zdela zanimiva in poučna ter da boste morda našli eno ali dve informaciji, ki ju niste poznali.
Če imate še vedno vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na pristojni urad, ki je naveden spodaj ali v odtisu, da sledite navedenim povezavam in si ogledate dodatne informacije na spletnih mestih tretjih oseb. Naši kontaktni podatki so seveda navedeni tudi v odtisu.

Pravna podlaga

V naslednji izjavi o zasebnosti vam zagotavljamo pregledne informacije o pravnih načelih in predpisih, tj. pravnih podlagah Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki nam omogočajo obdelavo osebnih podatkov. Kar zadeva
zakonodajo EU, se sklicujemo na UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016. To Splošno uredbo EU o varstvu podatkov lahko seveda preberete na
spletu v EUR-Lexu, dostopu do zakonodaje EU, na naslovu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

Vaše podatke obdelujemo le, če velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. Soglasje (člen 6(1)(a) DSGVO): Dali ste nam soglasje za obdelavo podatkov za določen namen. Primer je shranjevanje vaših vnesenih podatkov v kontaktnem obrazcu.
 2. pogodbe (člen 6(1)(b) DSGVO): Za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih obveznosti z vami obdelujemo vaše podatke. Če na primer z vami sklenemo prodajno pogodbo, potrebujemo osebne podatke vnaprej.
 3. Pravna obveznost (člen 6(1)(c) DSGVO): Če smo zakonsko obvezani, obdelujemo vaše podatke. Na primer, zakonsko smo zavezani hraniti račune za računovodske namene. Ti običajno vsebujejo osebne podatke.
 4. Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) DSGVO): V primeru zakonitih interesov, ki ne omejujejo vaših temeljnih pravic, si pridržujemo pravico do obdelave osebnih podatkov. Nekatere podatke moramo na primer obdelati za varno in ekonomsko učinkovito delovanje našega spletnega mesta. Ta obdelava je zato zakoniti interes.

Nadaljnji pogoji, kot so izvajanje snemanj v javnem interesu in izvajanje javnih pooblastil ter zaščita vitalnih interesov, se pri nas praviloma ne pojavljajo. Če je takšna pravna podlaga pomembna, bo navedena na ustreznem mestu.

Poleg uredbe EU se uporabljajo tudi nacionalni zakoni:

 • V Avstriji je to Zvezni zakon o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Zakon o varstvu podatkov) ali krajše
 • V Nemčiji se uporablja Zvezni zakon o varstvu podatkov ali krajše

Če veljajo drugi regionalni ali nacionalni zakoni, vas bomo o njih obvestili v naslednjih razdelkih.

Obdobje skladiščenja

Dejstvo, da osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov, pri nas velja kot splošno merilo. To pomeni, da osebne podatke izbrišemo takoj, ko razlog za njihovo obdelavo ne obstaja več. V nekaterih primerih smo zakonsko obvezani, da določene podatke hranimo tudi po prenehanju prvotnega namena, na primer za računovodske namene.

Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo podatki izbrisani takoj, ko bo to mogoče, in v kolikor jih ni treba shraniti.

V nadaljevanju vas bomo obvestili o posebnem trajanju zadevne obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije.

Pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov

V skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov vas obveščamo o naslednjih pravicah, ki jih imate za zagotovitev poštene in pregledne obdelave podatkov:

 • V skladu s 15. členom GDPR imate pravico vedeti, ali obdelujemo podatke o vas. V tem primeru imate pravico, da prejmete kopijo podatkov in naslednje informacije:
  • namen, za katerega izvajamo obdelavo;
  • kategorije, tj. vrste podatkov, ki se obdelujejo;
  • kdo prejme te podatke in če se podatki prenesejo v tretje države, kako je zagotovljena varnost;
  • kako dolgo bodo podatki shranjeni;
  • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave in pravice do ugovora obdelavi;
  • da se lahko pritožite nadzornemu organu (povezave do teh organov so na voljo spodaj);
  • izvor podatkov, če jih nismo zbrali od vas;
  • ali se izvaja profiliranje, tj. ali se podatki samodejno ovrednotijo, da se oblikuje vaš osebni profil.
 • V skladu s členom 16 GDPR imate pravico do popravka podatkov, kar pomeni, da moramo podatke popraviti, če najdete napake.
 • V skladu s členom 17 SUVP imate pravico do izbrisa (“pravica biti pozabljen”), kar pomeni, da lahko zahtevate izbris svojih podatkov.
 • V skladu s členom 18 GDPR imate pravico do omejitve obdelave, kar pomeni, da lahko podatke le shranimo, ne smemo pa jih več uporabljati.
 • V skladu s členom 19 GDPR imate pravico do prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da vam bomo na zahtevo posredovali vaše podatke v običajni obliki.
 • V skladu s členom 21 SUVP imate pravico do ugovora, ki po uveljavitvi pomeni spremembo obdelave.
  • Če obdelava vaših podatkov temelji na členu 6(1)(e) (javni interes, izvajanje javne oblasti) ali členu 6(1)(f) (zakoniti interes), lahko obdelavi ugovarjate. Takoj ko bo mogoče, bomo preverili, ali lahko zakonito upoštevamo ta ugovor.
  • Če se podatki uporabljajo za neposredno trženje, lahko kadar koli ugovarjate tovrstni obdelavi podatkov. Potem vaših podatkov ne smemo več uporabljati za neposredno trženje.
  • Če se podatki uporabljajo za profiliranje, lahko kadar koli ugovarjate tej vrsti obdelave podatkov. Potem vaših podatkov ne smemo več uporabljati za profiliranje.
 • V skladu s členom 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov imate lahko pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (na primer profiliranje).
 • V skladu s 77. členom GDPR imate pravico do pritožbe. To pomeni, da se lahko kadar koli pritožite pri organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava osebnih podatkov krši GDPR.

Skratka: imate pravice – ne oklevajte in se z nami obrnite na zgoraj navedeni pristojni organ!

Če menite, da obdelava vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so bile kako drugače kršene vaše pravice do varstva podatkov, se lahko pritožite nadzornemu organu. V Avstriji je to organ za varstvo podatkov, katerega spletna stran je na voljo na naslovu https://www.dsb.gv.at/. V Nemčiji ima vsaka zvezna dežela svojega pooblaščenca za varstvo podatkov. Za več informacij se lahko obrnete na zveznega komisarja za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (BfDI). Za naše podjetje je pristojen naslednji lokalni organ za varstvo podatkov:

Avstrijski organ za varstvo podatkov

Vodja: Dr. Andrea Jelinek, dr. med.
Naslov:
Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj
Telefonska številka:
+43 1 52 152-0
E-naslov:
dsb@dsb.gv.at
Spletna stran: https:
//www.dsb.gv.at/

Prenos podatkov v tretje države

Podatke v države zunaj EU (tretje države) prenašamo ali obdelujemo le, če v to privolite, če to zahteva zakon ali je potrebno po pogodbi, v vsakem primeru pa le, če je to na splošno dovoljeno. Vaše soglasje je v večini primerov najpomembnejši razlog za obdelavo podatkov v tretjih državah. Obdelava osebnih podatkov v tretjih državah, kot so ZDA, kjer številni prodajalci programske opreme zagotavljajo storitve in imajo svoje strežnike, lahko pomeni, da se osebni podatki obdelujejo in shranjujejo na nepričakovane načine.

Izrecno opozarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. Obdelava podatkov s strani ameriških storitev (kot je Google Analytics) lahko povzroči, da podatki niso obdelani in shranjeni anonimno. Poleg tega lahko vladni organi ZDA dostopajo do posameznih podatkov. Poleg tega je možno, da se zbrani podatki povežejo s podatki iz drugih storitev istega ponudnika, če imate ustrezen uporabniški račun. Če je to mogoče, poskušamo uporabljati strežnike v EU, če je to na voljo.

Podrobnejše informacije o prenosu podatkov v tretje države vam bomo po potrebi posredovali na ustreznih mestih v tem pravilniku o zasebnosti.

Varnost obdelave podatkov

Za zaščito osebnih podatkov smo uvedli tehnične in organizacijske ukrepe. Kjer je mogoče, osebne podatke šifriramo ali psevdonimiziramo. Na ta način tretjim osebam čim bolj otežimo sklepanje o osebnih podatkih iz naših podatkov.

Člen 25 GDPR govori o “varstvu podatkov s tehnično zasnovo in privzetimi nastavitvami, prijaznimi do varstva podatkov”, kar pomeni, da je treba tako programsko opremo (npr. obrazce) kot strojno opremo (npr. dostop do strežniške sobe) vedno oblikovati z mislijo na varnost in sprejeti ustrezne ukrepe. V nadaljevanju bomo po potrebi podrobneje opisali posamezne ukrepe.

Šifriranje TLS s protokolom https

TLS, šifriranje in https zvenijo zelo tehnično in tudi so. Uporabljamo protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure pomeni “varen protokol za prenos hiperteksta”), ki omogoča varen prenos podatkov po internetu.
To pomeni, da je celoten prenos vseh podatkov iz vašega brskalnika v naš spletni strežnik zaščiten – nihče ne more “prisluškovati”.

Na ta način smo uvedli dodatno raven varnosti in upoštevali varstvo podatkov z načrtovanjem tehnologije (člen 25(1) DSGVO). Z uporabo protokola TLS (Transport Layer Security), ki je šifrirni protokol za varen prenos podatkov po internetu, lahko zagotovimo zaščito zaupnih podatkov. Uporabo
te zaščite prenosa podatkov lahko prepoznate po majhnem simbolu ključavnice v zgornjem levem kotu brskalnika, levo od spletnega naslova (npr. beispielseite.de), in uporabi sheme https (namesto http) kot dela našega spletnega naslova.
Če želite izvedeti več o šifriranju, priporočamo, da v Googlu poiščete geslo “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki”, da dobite dobre povezave do nadaljnjih informacij.

Komunikacija

Povzetek komunikacije
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: vsi, ki z nami komunicirajo po telefonu, elektronski pošti ali spletnem obrazcu.
📓 Obdelani podatki: npr. telefonska številka, ime, e-poštni naslov, vneseni podatki v obrazcu. Več podrobnosti o tem najdete v ustrezni uporabljeni vrsti stika.
🤝 Namen: obdelava komunikacije s strankami, poslovnimi partnerji itd.
📅 Obdobje shranjevanja: Trajanje poslovnega primera in zakonskih zahtev.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(b) DSGVO (pogodba), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Ko stopite v stik z nami in komunicirate prek telefona, e-pošte ali spletnega obrazca, se lahko obdelujejo osebni podatki.

Podatki se obdelujejo za obravnavo in obdelavo vašega vprašanja ter s tem povezano poslovno transakcijo. Podatki se hranijo toliko časa, kolikor to zahteva zakonodaja.

Zadevne osebe

Omenjeni postopki veljajo za vse, ki iščejo stik z nami prek komunikacijskih kanalov, ki jih zagotavljamo.

Telefon

Ko nas pokličete, se podatki o klicu psevdonimno shranijo v zadevni končni napravi in pri uporabljenem ponudniku telekomunikacijskih storitev. Poleg tega lahko podatke, kot sta ime in telefonska številka, naknadno pošljete po elektronski pošti in jih shranite za namene odgovarjanja na poizvedbe. Podatki se izbrišejo takoj, ko je poslovni primer zaključen in ko to dopuščajo zakonske zahteve.

E-naslov

Če z nami komunicirate prek e-pošte, se lahko podatki shranijo v zadevni končni napravi (računalnik, prenosni računalnik, pametni telefon …), podatki pa so shranjeni na strežniku e-pošte. Podatki se izbrišejo takoj, ko je poslovni primer zaključen in ko to dopuščajo zakonske zahteve.

Spletni obrazci

Če z nami komunicirate prek spletnega obrazca, se podatki shranijo na našem spletnem strežniku in po potrebi posredujejo na naš e-poštni naslov. Podatki se izbrišejo takoj, ko se poslovni primer zaključi in ko to dovoljujejo zakonske zahteve.

Pravna podlaga

Obdelava podatkov temelji na naslednjih pravnih podlagah:

 • člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev): Dovolite nam, da shranimo vaše podatke in jih uporabimo za namene, povezane s poslovnim primerom;
 • člen 6(1)(b) DSGVO (pogodba): Obstaja potreba po izpolnitvi pogodbe z vami ali obdelovalcem, kot je ponudnik telefonskih storitev, ali pa moramo podatke obdelati za predpogodbene dejavnosti, kot je priprava ponudbe;
 • Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi): Poizvedbe strank in poslovno komuniciranje želimo voditi v profesionalnem okviru. V ta namen so za učinkovito delovanje komunikacije potrebne določene tehnične zmogljivosti, kot so programi za elektronsko pošto, strežniki za izmenjavo in operaterji mobilne telefonije.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV)

V tem poglavju želimo pojasniti, kaj je pogodba o obdelavi in zakaj je potrebna. Ker je beseda “pogodba o obdelavi naročila” precej zgovorna, bomo v besedilu pogosto uporabljali samo kratico AVV. Tako kot večina podjetij tudi mi ne delamo sami, temveč uporabljamo storitve drugih podjetij ali posameznikov.  S sodelovanjem različnih podjetij ali ponudnikov storitev se lahko zgodi, da posredujemo osebne podatke v obdelavo. Ti partnerji nato delujejo kot obdelovalci, s katerimi sklenemo pogodbo, tako imenovano pogodbo o obdelavi naročila (AVV). Najpomembneje je, da veste, da se obdelava vaših osebnih podatkov izvaja izključno v skladu z našimi navodili in da jo mora urejati GCU.

Kdo so obdelovalci?

Kot podjetje in lastnik spletnega mesta smo odgovorni za vse podatke, ki jih obdelujemo od vas. Poleg upravljavcev podatkov so lahko tudi tako imenovani obdelovalci. To vključuje vsa podjetja ali osebe, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu. Natančneje in v skladu z opredelitvijo GDPR: vsaka fizična ali pravna oseba, organ, institucija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v našem imenu, se šteje za obdelovalca. Zato so lahko obdelovalci ponudniki storitev, kot so ponudniki gostovanja ali storitev v oblaku, ponudniki plačilnih storitev ali ponudniki e-novic ali velika podjetja, kot sta na primer Google ali Microsoft.

Za boljše razumevanje terminologije je tukaj pregled treh vlog v GDPR:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (vi kot stranka ali zainteresirana oseba) → Odgovorna oseba (mi kot podjetje in stranka) → Obdelovalec (ponudnik storitev, na primer spletni gostitelj ali ponudnik storitev v oblaku)

Vsebina naloga za obdelavo

Kot smo že omenili, smo z našimi partnerji, ki delujejo kot obdelovalci, sklenili AVV. To predvsem pomeni, da obdelovalec obdeluje podatke, ki jih je treba obdelati, izključno v skladu z GDPR. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, vendar se v tem kontekstu tudi elektronska sklenitev pogodbe šteje za “pisno”. Obdelava osebnih podatkov poteka le na podlagi pogodbe. Pogodba mora vsebovati naslednje:

 • zavezujoče za nas kot odgovorno stranko
 • Dolžnosti in pravice odgovorne osebe
 • Kategorije zadevnih oseb
 • Narava osebnih podatkov
 • Narava in namen obdelave podatkov
 • Predmet in trajanje obdelave podatkov
 • Kraj izvajanja obdelave podatkov

Poleg tega pogodba vsebuje vse obveznosti obdelovalca. Najpomembnejše obveznosti so:

 • Zagotavljanje ukrepov za varnost podatkov
 • sprejeti morebitne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • vodenje registra za obdelavo podatkov.
 • sodelovati z nadzornim organom za varstvo podatkov na njegovo zahtevo.
 • izvedba analize tveganja v zvezi s prejetimi osebnimi podatki.
 • Podobdelovalci se lahko zaposlijo le s pisnim soglasjem odgovorne osebe.

Konkretno si lahko takšen AVV ogledate na primer na spletni strani https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html. Vzorec pogodbe je predstavljen tukaj.

Piškotki

Povzetek piškotkov
👥 Posameznik, na katerega se podatki nanašajo: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: odvisno od piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.
📓 Obdelani podatki: Odvisno od uporabljenega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.
📅 Čas shranjevanja: odvisno od posameznega piškotka, lahko traja od nekaj ur do nekaj let.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so piškotki?

Naše spletno mesto uporablja piškotke HTTP za shranjevanje podatkov o uporabniku.
V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj so piškotki in zakaj se uporabljajo, da boste bolje razumeli naslednji pravilnik o zasebnosti.

Kadar brskate po internetu, uporabljate brskalnik. Znani brskalniki so Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer in Microsoft Edge. Večina spletnih mest v brskalnik shranjuje majhne besedilne datoteke. Te datoteke se imenujejo piškotki.

Nekaj pa ni mogoče zanikati: Piškotki so zelo uporabni mali pomočniki. Skoraj vsa spletna mesta uporabljajo piškotke. Natančneje, gre za piškotke HTTP, saj obstajajo tudi drugi piškotki za druge aplikacije. Piškotki HTTP so majhne datoteke, ki jih naše spletno mesto shrani v vaš računalnik. Te datoteke s piškotki se samodejno shranijo v mapo s piškotki, ki je dejansko “možgani” vašega brskalnika. Piškotek je sestavljen iz imena in vrednosti. Pri opredelitvi piškotka je treba navesti tudi enega ali več atributov.

Piškotki shranjujejo določene uporabniške podatke o vas, na primer jezik ali osebne nastavitve strani. Ko se vrnete na naše spletno mesto, vaš brskalnik posreduje podatke, povezane z uporabnikom, nazaj na naše spletno mesto. Zahvaljujoč piškotkom naše spletno mesto ve, kdo ste, in vam ponudi nastavitve, ki ste jih vajeni. V nekaterih brskalnikih ima vsak piškotek svojo datoteko, v drugih, kot je Firefox, pa so vsi piškotki shranjeni v eni datoteki.

Naslednja slika prikazuje možno interakcijo med spletnim brskalnikom, kot je Chrome, in spletnim strežnikom. Pri tem spletni brskalnik zahteva spletno stran in od strežnika nazaj prejme piškotek, ki ga brskalnik ponovno uporabi, ko zahteva drugo stran.

Obstajajo piškotki prve osebe in piškotki tretje osebe. Piškotke prve osebe ustvarja neposredno naše spletno mesto, piškotke tretje osebe pa ustvarjajo partnerska spletna mesta (npr. Google Analytics). Vsak piškotek je treba oceniti posebej, saj vsak piškotek shranjuje različne podatke. Tudi čas veljavnosti piškotka se giblje od nekaj minut do nekaj let. Piškotki niso programska oprema in ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali drugih “škodljivcev”. Piškotki tudi ne morejo dostopati do informacij v vašem računalniku.

Podatki o piškotkih so lahko na primer videti takole:

Ime: _ga
Wert: GA1.2.1326744211.152112053024-9
Predvidena uporaba: razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta
Rok veljavnosti: po 2 letih

Brskalnik mora podpirati te najmanjše velikosti:

 • Vsaj 4096 bajtov na piškotek
 • Vsaj 50 piškotkov na domeno
 • Skupaj vsaj 3000 piškotkov

Katere so različne vrste piškotkov?

Vprašanje, katere piškotke uporabljamo, je odvisno od uporabljenih storitev in je pojasnjeno v naslednjih razdelkih pravilnika o zasebnosti. Na tem mestu bi radi na kratko razpravljali o različnih vrstah piškotkov HTTP.

Ločimo štiri vrste piškotkov:

Bistveni piškotki
Ti piškotki so potrebni za zagotavljanje osnovne funkcionalnosti spletnega mesta. Ti piškotki so na primer potrebni, ko uporabnik izdelek položi v nakupovalno košarico, nato nadaljuje brskanje po drugih straneh in se pozneje odpravi na blagajno. Ti piškotki ne izbrišejo nakupovalne košarice, tudi če uporabnik zapre okno brskalnika.

Namenski piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije o vedenju uporabnika in o tem, ali uporabnik prejme sporočila o napakah. Poleg tega se ti piškotki uporabljajo tudi za merjenje časa nalaganja in obnašanja spletnega mesta v različnih brskalnikih.

Ciljni piškotki
Ti piškotki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo. Na primer, shranijo se vnesene lokacije, velikosti pisave ali podatki iz obrazca.

Oglaševalski piškotki
Ti piškotki se imenujejo tudi ciljni piškotki. Uporabljajo se za zagotavljanje individualno prilagojenega oglaševanja uporabniku. To je lahko zelo praktično, a tudi nadležno.

Običajno vas ob prvem obisku spletnega mesta vprašamo, katero od teh vrst piškotkov želite dovoliti. Ta odločitev je seveda shranjena tudi v piškotku.

Če želite izvedeti več o piškotkih in se ne bojite tehnične dokumentacije, vam priporočamo https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, zahtevo za komentar delovne skupine za internetno inženirstvo (IETF) z naslovom “HTTP State Management Mechanism”.

Namen obdelave s piškotki

Namen je odvisen od zadevnega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.

Kateri podatki se obdelujejo?

Piškotki so majhni pomočniki za različne naloge. Žal ni mogoče posplošiti, kateri podatki so shranjeni v piškotkih, vendar vas bomo o obdelanih ali shranjenih podatkih obvestili v okviru naslednje izjave o varstvu podatkov.

Obdobje shranjevanja piškotkov

Obdobje shranjevanja je odvisno od piškotka in je določeno v nadaljevanju. Nekateri piškotki se izbrišejo po manj kot eni uri, drugi pa so lahko v računalniku shranjeni več let.

Na čas shranjevanja lahko vplivate tudi sami. Vse piškotke lahko kadar koli ročno izbrišete prek brskalnika (glejte tudi “Pravica do ugovora” spodaj). Poleg tega bodo piškotki, ki temeljijo na privolitvi, izbrisani najpozneje po preklicu vaše privolitve, pri čemer zakonitost shranjevanja do takrat ostaja nespremenjena.

Pravica do ugovora – kako lahko izbrišem piškotke?

Sami se odločite, kako in ali želite uporabljati piškotke. Ne glede na to, iz katere storitve ali spletnega mesta prihajajo piškotki, imate vedno možnost izbrisati, onemogočiti ali le delno dovoliti piškotke. Na primer, piškotke tretjih oseb lahko blokirate, vse druge piškotke pa dovolite.

Če želite izvedeti, kateri piškotki so bili shranjeni v vašem brskalniku, če želite spremeniti ali izbrisati nastavitve piškotkov, lahko to najdete v nastavitvah brskalnika:

Chrome: Brisanje, aktiviranje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu s Safarijem

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik.

Internet Explorer: brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga boste dovolili ali ne. Postopek se razlikuje glede na brskalnik. Navodila je najbolje poiskati v Googlu z iskalno besedo “Delete Cookies Chrome” ali “Deactivate Cookies Chrome” v primeru brskalnika Chrome.

Pravna podlaga

Tako imenovane “smernice za piškotke” veljajo od leta 2009. V njih je navedeno, da je za shranjevanje piškotkov potrebna vaša privolitev (člen 6(1)(a) DSGVO). V državah EU pa so odzivi na te direktive še vedno zelo različni. V Avstriji pa je bila ta direktiva prenesena v tretji odstavek 96. člena Zakona o telekomunikacijah (TKG). V Nemčiji Direktiva o piškotkih ni bila prenesena v nacionalno zakonodajo. Namesto tega je bila ta direktiva v veliki meri prenesena v tretji odstavek 15. člena Zakona o telemedijih (TMG).

Za nujno potrebne piškotke, tudi če ni soglasja, obstajajo legitimni interesi (člen 6(1)(f) DSGVO), ki so v večini primerov gospodarske narave. Obiskovalcem spletnega mesta želimo zagotoviti prijetno uporabniško izkušnjo in v ta namen so nekateri piškotki pogosto nujno potrebni.

Če se uporabljajo piškotki, ki niso nujno potrebni, se to zgodi le v primeru vašega soglasja. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(a) DSGVO.

V naslednjih razdelkih boste podrobneje obveščeni o uporabi piškotkov, če uporabljena programska oprema uporablja piškotke.

Uvod v spletno gostovanje

Povzetek spletnega gostovanja
👥 Zadevne stranke: obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: strokovno gostovanje spletnega mesta in varovanje njegovega delovanja
📓 Obdelani podatki: naslov IP, čas obiska spletnega mesta, uporabljeni brskalnik in drugi podatki. Več podrobnosti o tem najdete spodaj ali pri zadevnem ponudniku spletnega gostovanja.
Rok hrambe: odvisno od ponudnika, vendar običajno 2 tedna.
Pravna podlaga: člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je spletno gostovanje?

Ko danes obiščete spletna mesta, se nekatere informacije – vključno z osebnimi podatki – samodejno ustvarijo in shranijo, tudi na tem spletnem mestu. Te podatke je treba obdelovati čim bolj poredko in le z utemeljitvijo. S spletnim mestom mislimo na celoto vseh spletnih strani v domeni, tj. vse od domače strani (homepage) do zadnje podstrani (kot je ta). Z domeno mislimo na primer na example.de ali example.com.

Če si želite ogledati spletno mesto na računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, za to uporabite program, imenovan spletni brskalnik. Nekatere spletne brskalnike verjetno poznate po imenu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox in Apple Safari. Imenujemo jih brskalniki ali krajše spletni brskalniki.

Če želi brskalnik prikazati spletno mesto, se mora povezati z drugim računalnikom, v katerem je shranjena koda spletnega mesta: s spletnim strežnikom. Upravljanje spletnega strežnika je zapleteno in drago opravilo, zato ga običajno opravljajo profesionalni ponudniki. Ti ponujajo spletno gostovanje in tako zagotavljajo zanesljivo in brezhibno shranjevanje podatkov na spletnem mestu. Veliko tehničnih izrazov, vendar ostanite z nami, saj bo še bolje!

Ko se brskalnik na vašem računalniku (namiznem, prenosnem, tabličnem ali pametnem) poveže ter med prenosom podatkov na spletni strežnik in z njega, se lahko obdelujejo osebni podatki. Po eni strani računalnik shranjuje podatke, po drugi strani pa mora tudi spletni strežnik nekaj časa shranjevati podatke, da zagotovi pravilno delovanje.

Slika je vredna več kot tisoč besed, zato naslednja grafika ponazarja interakcijo med brskalnikom, internetom in ponudnikom gostovanja.

Zakaj obdelujemo osebne podatke?

Nameni obdelave podatkov so:

 1. Profesionalno gostovanje spletne strani in varovanje delovanja
 2. ohranjanje operativne in informacijske varnosti.
 3. anonimno ocenjevanje vedenja pri dostopu za izboljšanje naše ponudbe in po potrebi za kazenski pregon ali uveljavljanje zahtevkov.

Kateri podatki se obdelujejo?

Tudi ko trenutno obiskujete našo spletno stran, naš spletni strežnik, tj. računalnik, na katerem je shranjena ta spletna stran, običajno samodejno shranjuje podatke, kot so

 • celoten spletni naslov (URL) obiskane spletne strani.
 • Brskalnik in različica brskalnika (npr. Chrome 87)
 • uporabljen operacijski sistem (npr. Windows 10).
 • naslov (URL) predhodno obiskane strani (URL napotitelja) (npr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/).
 • Ime gostitelja in naslov IP naprave, do katere se dostopa (npr. COMPUTERNAME in 194.23.43.121).
 • Datum in čas
 • v datotekah, tako imenovanih dnevniških datotekah spletnega strežnika.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Navedeni podatki se praviloma hranijo štirinajst dni, nato pa se samodejno izbrišejo. Teh podatkov ne posredujemo naprej, vendar ne moremo izključiti možnosti, da bi jih v primeru nezakonitega ravnanja pregledali organi.

Na kratko, vaš obisk beleži naš ponudnik (podjetje, ki upravlja našo spletno stran na posebnih računalnikih (strežnikih)), vendar vaših podatkov ne delimo brez privolitve!

Pravna podlaga

Zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru spletnega gostovanja izhaja iz člena 6(1)(f) DSGVO (varstvo zakonitih interesov), saj je uporaba profesionalnega gostovanja pri ponudniku potrebna za varno in uporabniku prijazno predstavitev podjetja na internetu ter za možnost uveljavljanja napadov in zahtevkov iz tega naslova, če je to potrebno.

Praviloma je med nami in ponudnikom gostovanja sklenjena pogodba o naročeni obdelavi v skladu s členom 28 f. DSGVO, ki zagotavlja skladnost z varstvom podatkov in zagotavlja varnost podatkov.

Pravilnik o zasebnosti DomainFactory

Za svoje spletno mesto uporabljamo DomainFactory, ki je med drugim tudi ponudnik spletnega gostovanja. Ponudnik storitev je nemško podjetje domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Nemčija. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo DomainFactory, najdete v pravilniku o zasebnosti na https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Sporazum o obdelavi naročila (AVV) DomainFactory

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z družbo DomainFactory sklenili pogodbo o obdelavi naročila (OPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker DomainFactory obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko družba DomainFactory obdeluje podatke, ki jih prejme od nas, samo v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://www.df.eu/de/support/formulare/.

Sistem gradbenih blokov spletne strani Uvod

Povzetek pravilnika o zasebnosti spletne strani Building Block Systems
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so tehnične informacije o uporabi, na primer dejavnost brskalnika, dejavnost klikanja, toplotni zemljevidi sej, pa tudi kontaktni podatki, naslov IP ali vaša geografska lokacija. Več podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti in v pravilniku o zasebnosti ponudnikov.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od ponudnika.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi), člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev).

Kaj so kompleti za izdelavo spletnih strani?

Za svoje spletno mesto uporabljamo sistem za izdelavo spletnih strani. Modularni sistemi so posebne oblike sistema za upravljanje vsebine (CMS). Z modularnim sistemom lahko upravljavci spletnih strani zelo enostavno ustvarijo spletno stran brez znanja programiranja. V mnogih primerih spletni gostitelji ponujajo tudi sisteme gradnikov. Z uporabo modularnega sistema se lahko zbirajo, shranjujejo in obdelujejo tudi vaši osebni podatki. V tem besedilu o varstvu podatkov vam posredujemo splošne informacije o obdelavi podatkov s strani modularnih sistemov. Podrobnejše informacije lahko najdete v izjavah o varstvu podatkov ponudnika.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo sisteme za izdelavo spletnih strani?

Največja prednost modularnega sistema je enostavna uporaba. Ponuditi vam želimo jasno, preprosto in jedrnato spletno mesto, ki ga lahko sami upravljamo in vzdržujemo – brez zunanje podpore. Modularni sistem zdaj ponuja številne uporabne funkcije, ki jih lahko uporabljamo tudi brez znanja programiranja. To nam omogoča, da našo spletno prisotnost oblikujemo v skladu z našimi željami ter vam omogočimo informativno in prijetno bivanje na naši spletni strani.

Katere podatke hrani modularni sistem?

Kateri podatki so shranjeni, je seveda odvisno od uporabljenega sistema za izdelavo spletnega mesta. Vsak ponudnik obdeluje in zbira različne podatke obiskovalca spletnega mesta. Praviloma pa se zbirajo tehnični podatki o uporabi, kot so operacijski sistem, brskalnik, ločljivost zaslona, nastavitve jezika in tipkovnice, ponudnik gostovanja in datum obiska spletnega mesta. Obdelajo se lahko tudi podatki o sledenju (npr. aktivnost brskalnika, aktivnost klikov, toplotne karte sej itd.). Poleg tega se lahko zbirajo in shranjujejo tudi osebni podatki. To so predvsem kontaktni podatki, kot so e-poštni naslov, telefonska številka (če ste jo navedli), naslov IP in podatki o geografski lokaciji. Katere podatke natančno shranjuje, lahko preverite v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov v povezavi z uporabljenim sistemom za izdelavo spletnega mesta, če bomo imeli o tem dodatne informacije. Podrobne informacije o tem najdete v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Morda ponudnik shranjuje vaše podatke v skladu s svojimi lastnimi specifikacijami, na katere nimamo vpliva.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete tudi na osebo, odgovorno za uporabljeni sistem za izdelavo spletnega mesta. Kontaktne podatke lahko najdete v našem pravilniku o zasebnosti ali na spletnem mestu zadevnega ponudnika.

Piškotke, ki jih ponudniki uporabljajo za svoje funkcije, lahko izbrišete, deaktivirate ali upravljate v svojem brskalniku. Glede na brskalnik, ki ga uporabljate, to deluje na različne načine. Upoštevajte, da vse funkcije morda ne bodo delovale kot običajno.

Pravna podlaga

V našem zakonitem interesu je, da uporabljamo sistem za izdelavo spletnega mesta, da bi optimizirali našo spletno storitev ter vam jo predstavili na učinkovit in uporabniku prijazen način. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Modularni sistem pa uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Če obdelava podatkov ni nujno potrebna za delovanje spletnega mesta, se podatki obdelujejo le na podlagi vašega soglasja. To velja zlasti za dejavnosti sledenja. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(a) DSGVO.

V tem pravilniku o zasebnosti smo vam posredovali najpomembnejše splošne informacije o obdelavi podatkov. Če želite podrobnejše informacije, jih boste našli v naslednjem razdelku ali v pravilniku o zasebnosti ponudnika, če so na voljo.

Politika zasebnosti WordPress.com

Za svoje spletno mesto uporabljamo sistem za izdelavo spletnih strani WordPress.com. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA.

WordPress med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

WordPress uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se WordPress zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogodbe o obdelavi podatkov, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo spletnega mesta WordPress.com, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://automattic.com/de/privacy/.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV) WordPress.com

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z družbo WordPress.com sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker WordPress.com obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko družba WordPress.com obdeluje podatke, ki jih prejme od nas, samo v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z uredbo GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Uvod v spletno analitiko

Povzetek pravilnika o zasebnosti spletne analitike
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Več podrobnosti je na voljo v uporabljenem orodju za spletno analitiko.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenega orodja za spletno analitiko.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je spletna analitika?

Na našem spletnem mestu uporabljamo programsko opremo za ocenjevanje obnašanja obiskovalcev spletnega mesta, ki se na kratko imenuje spletna analitika. Pri tem se zbirajo podatki, ki jih ponudnik analitičnega orodja (imenovanega tudi orodje za sledenje) shranjuje, upravlja in obdeluje. S pomočjo teh podatkov se ustvarjajo analize vedenja uporabnikov na našem spletnem mestu, ki so na voljo nam kot upravljavcu spletnega mesta. Poleg tega večina orodij ponuja različne možnosti testiranja. Tako lahko na primer preverimo, katere ponudbe ali vsebine so pri naših obiskovalcih najbolje sprejete. V ta namen vam v omejenem časovnem obdobju pokažemo dve različni ponudbi. Po testu (tako imenovanem testu A/B) vemo, kateri izdelek ali vsebina sta za obiskovalce naše spletne strani bolj zanimiva. Za takšne testne postopke se lahko, tako kot za druge analitične postopke, ustvarijo uporabniški profili, podatki pa se shranijo v piškotke.

Zakaj izvajamo spletno analitiko?

Z našim spletnim mestom imamo jasen cilj: želimo zagotoviti najboljšo spletno ponudbo na trgu za našo panogo. Da bi dosegli ta cilj, želimo po eni strani ponuditi najboljšo in najzanimivejšo ponudbo, po drugi strani pa poskrbeti, da se boste na naši spletni strani počutili povsem udobno. S pomočjo orodij za spletno analizo si lahko podrobneje ogledamo obnašanje obiskovalcev našega spletnega mesta in nato ustrezno izboljšamo naše spletno mesto za vas in za nas. Tako lahko na primer vidimo, koliko so naši obiskovalci v povprečju stari, od kod prihajajo, kdaj je naše spletno mesto najbolj obiskano ali katera vsebina ali izdelki so še posebej priljubljeni. Vse te informacije nam pomagajo optimizirati spletno mesto in ga tako najbolje prilagoditi vašim potrebam, interesom in željam.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki so natančno shranjeni, je seveda odvisno od uporabljenih orodij za analizo. Praviloma pa se na primer shranjujejo podatki o tem, katero vsebino si ogledate na našem spletnem mestu, katere gumbe ali povezave kliknete, kdaj prikličete stran, kateri brskalnik uporabljate, katero napravo (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.) uporabljate za obisk spletnega mesta ali kateri računalniški sistem uporabljate. Če ste se strinjali, da se lahko zbirajo tudi podatki o lokaciji, jih lahko obdeluje tudi ponudnik orodja za spletno analizo.

Poleg tega je shranjen tudi vaš naslov IP. V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (DSGVO) so naslovi IP osebni podatki. Vendar je vaš naslov IP običajno shranjen psevdonimno (tj. v neprepoznavni in skrajšani obliki). Za namene testiranja, spletne analize in spletne optimizacije se načeloma ne shranjujejo neposredni podatki, kot so vaše ime, starost, naslov ali e-poštni naslov. Vsi ti podatki, če so zbrani, so shranjeni psevdonimno. To pomeni, da vas ni mogoče prepoznati kot osebo.

Naslednji primer shematično prikazuje delovanje storitve Google Analytics kot primer spletnega sledenja s kodo Java Script, ki temelji na odjemalcu.

Kako dolgo bodo posamezni podatki shranjeni, je vedno odvisno od ponudnika. Nekateri piškotki hranijo podatke le nekaj minut ali dokler ne zapustite spletnega mesta, drugi pa jih lahko hranijo več let.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Če to zahteva zakon, na primer v primeru računovodstva, se lahko ta rok hrambe tudi prekorači.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke.

Pravna podlaga

Za uporabo spletne analitike je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili s pojavnim oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš zakoniti interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo spletne analitike odkrivamo napake na spletnem mestu, prepoznamo napade in izboljšamo gospodarsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Ker orodja za spletno analitiko uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Informacije o posebnih orodjih za spletno analitiko, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

Facebook Conversions API Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo Facebook Conversions API, orodje za sledenje dogodkom na strani strežnika. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovoren za evropsko regijo.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov na Facebooku, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo vmesnika Facebook Conversions API, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://www.facebook.com/about/privacy.

Politika zasebnosti piškotkov Facebook Pixel

Na našem spletnem mestu uporabljamo Facebookov piksel iz Facebooka. Na našem spletnem mestu smo v ta namen namestili kodo. Facebook pixel je delček kode v javascriptu, ki naloži zbirko funkcij, s katerimi lahko Facebook spremlja vaša uporabniška dejanja, če ste na naše spletno mesto prišli prek oglasov na Facebooku. Ko na primer kupite izdelek na našem spletnem mestu, se sproži piksel Facebooka, ki vaša dejanja na našem spletnem mestu shrani v enega ali več piškotkov. Ti piškotki Facebooku omogočajo, da vaše uporabniške podatke (podatke o stranki, kot so naslov IP, ID uporabnika) poveže s podatki o vašem Facebookovem računu. Facebook nato te podatke ponovno izbriše. Zbrani podatki so anonimni in nam niso vidni ter se lahko uporabijo le v okviru oglaševanja. Če ste uporabnik Facebooka in ste prijavljeni, se vaš obisk našega spletnega mesta samodejno pripiše vašemu uporabniškemu računu na Facebooku.

Svoje storitve in izdelke želimo pokazati le ljudem, ki jih resnično zanimajo. S pomočjo Facebookovih pikslov lahko naše oglaševalske ukrepe bolje prilagodimo vašim željam in interesom. Tako uporabniki Facebooka (če so dovolili prilagojeno oglaševanje) vidijo ustrezno oglaševanje. Poleg tega Facebook zbrane podatke uporablja za namene analize in lastne oglase.

Spodaj so prikazani piškotki, ki so bili nastavljeni z vgradnjo piškotka Facebook Pixel na testno stran. Upoštevajte, da so to le vzorčni piškotki. Glede na interakcijo na našem spletnem mestu so nastavljeni različni piškotki.

Ime: _fbp
Wert: fb.1.1568287647279.257405483-6112053024-7
Namen: Ta piškotek uporablja Facebook za prikaz promocijskih izdelkov.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Ime: fr
Vrednost: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf…1.0.Bdeiuf.
Namen: Ta piškotek se uporablja za pravilno delovanje storitve Facebook Pixel.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Name: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062112053024-3
Vrednost: Ime avtorja
Namen: Ta piškotek shranjuje besedilo in ime uporabnika, ki na primer pusti komentar.
Rok veljavnosti: po 12 mesecih

Name: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrednost: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL avtorja)
Namen: Ta piškotek shranjuje URL spletnega mesta, ki ga uporabnik vnese v besedilno polje na našem spletnem mestu.
Rok veljavnosti: po 12 mesecih

Name: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Vrednost: Avtorjev e-poštni naslov
Namen: Ta piškotek shranjuje uporabnikov e-poštni naslov, če ga je uporabnik navedel na spletnem mestu.
Rok veljavnosti: po 12 mesecih

Opomba: Zgoraj omenjeni piškotki se nanašajo na vedenje posameznega uporabnika. Zlasti pri uporabi piškotkov sprememb v Facebooku ni mogoče nikoli izključiti.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve za oglase na spletnem mestu https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/. Če niste uporabnik Facebooka, lahko svoje spletno oglaševanje, ki temelji na uporabi, upravljate na spletnem mestu https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=112053024. Tam imate možnost deaktivirati ali aktivirati ponudnike.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v Facebooku, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Če želite izvedeti več o Facebookovem pravilniku o zasebnosti, vam priporočamo, da si preberete lasten podatkovni pravilnik na spletnem mestu https://www.facebook.com/policy.php.

Facebookovo samodejno napredno ujemanje Politika zasebnosti

V okviru funkcije Facebook Pixel smo omogočili tudi samodejno napredno ujemanje. Ta funkcija piksla nam omogoča, da Facebooku pošljemo hashirana e-poštna sporočila, ime, spol, mesto, državo, poštno številko in datum rojstva ali telefonsko številko kot dodatne informacije, če ste nam te podatke posredovali. Ta aktivacija nam omogoča, da oglaševalske kampanje na Facebooku še natančneje prilagodimo ljudem, ki jih zanimajo naše storitve ali izdelki.

Pravilnik o zasebnosti storitve Google Analytics

Povzetek pravilnika o zasebnosti storitve Google Analytics
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju tega pravilnika o zasebnosti.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih lastnosti.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Google Analytics?

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje analizi Google Analytics (GA) ameriškega podjetja Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Google Analytics zbira podatke o vaših dejanjih na našem spletnem mestu. Ko na primer kliknete na povezavo, se to dejanje shrani v piškotek in pošlje v Google Analytics. Poročila, ki jih prejmemo iz storitve Google Analytics, nam pomagajo bolje prilagoditi naše spletno mesto in storitve vašim željam. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali orodje za sledenje in vas obvestili zlasti o tem, kateri podatki se shranjujejo in kako lahko to preprečite.

Google Analytics je orodje za sledenje, ki se uporablja za analizo prometa na našem spletnem mestu. Za delovanje storitve Google Analytics je v kodo našega spletnega mesta vgrajena koda za sledenje. Ko obiščete naše spletno mesto, ta koda zabeleži različna dejanja, ki jih izvajate na našem spletnem mestu. Ko zapustite naše spletno mesto, se ti podatki pošljejo na strežnike Google Analytics in se tam shranijo.

Google obdeluje podatke, mi pa prejemamo poročila o vašem uporabniškem vedenju. Ta poročila lahko med drugim vključujejo naslednje:

 • Poročila o ciljnih skupinah: S poročili o ciljnih skupinah bolje spoznamo svoje uporabnike in natančneje vemo, kdo se zanima za naše storitve.
 • Poročila o oglasih: Poročila o oglasih nam omogočajo lažje analiziranje in izboljšanje našega spletnega oglaševanja.
 • Poročila o pridobivanju: Poročila o pridobivanju nam dajejo koristne informacije o tem, kako lahko k našim storitvam pritegnemo več ljudi.
 • Poročila o vedenju: Ta nam povedo, kako sodelujete z našim spletnim mestom. Sledimo lahko vaši poti na našem spletnem mestu in povezavam, ki jih kliknete.
 • Poročila o konverzijah: Konverzija je ime za proces, v katerem zaradi tržnega sporočila izvedete želeno dejanje. Na primer, ko iz obiskovalca spletnega mesta postanete kupec ali naročnik novic. Ta poročila nam pomagajo izvedeti več o tem, kako so naša trženjska prizadevanja učinkovita za vas. Tako želimo povečati stopnjo konverzije.
 • Poročila v realnem času: Tu vedno takoj vemo, kaj se dogaja na našem spletnem mestu. Na primer, vidimo lahko, koliko uporabnikov trenutno bere to besedilo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics?

Naš cilj na tem spletnem mestu je jasen: ponuditi vam želimo najboljše možne storitve. Pri doseganju tega cilja nam pomagajo statistični podatki in podatki iz orodja Google Analytics.

Statistično ovrednoteni podatki nam kažejo jasno sliko prednosti in slabosti našega spletnega mesta. Po eni strani lahko svoje spletno mesto optimiziramo tako, da ga zainteresirane osebe lažje najdejo v Googlu. Po drugi strani pa nam ti podatki pomagajo bolje razumeti vas kot obiskovalca. Tako natančno vemo, kaj moramo na našem spletnem mestu izboljšati, da vam lahko ponudimo najboljše možne storitve. Podatki nam pomagajo tudi pri izvajanju oglaševalskih in trženjskih ukrepov na bolj individualen in stroškovno učinkovit način. Konec koncev je smiselno, da svoje izdelke in storitve predstavimo ljudem, ki jih zanimajo.

Katere podatke shranjuje Google Analytics?

Google Analytics s kodo za sledenje ustvari naključni, edinstven ID, ki je povezan s piškotkom vašega brskalnika. Tako vas Google Analytics prepozna kot novega uporabnika. Ob naslednjem obisku našega spletnega mesta boste prepoznani kot “vračajoči se” uporabnik. Vsi zbrani podatki so shranjeni skupaj s tem uporabniškim imenom. To je tisto, kar omogoča ocenjevanje psevdonimnih uporabniških profilov.

Da bi lahko analizirali naše spletno mesto s storitvijo Google Analytics, je treba v kodo za sledenje vnesti ID nepremičnine. Podatki se nato shranijo v ustrezno lastnost. Za vsako novo ustvarjeno lastnost je lastnost Google Analytics 4 standardna. Ustvarite lahko tudi lastnost Universal Analytics. Glede na uporabljeno lastnost so podatki shranjeni za različna časovna obdobja.

Identifikatorji, kot so piškotki in ID-ji primerov aplikacij, merijo vaše interakcije na našem spletnem mestu. Interakcije so vse vrste dejanj, ki jih izvajate na našem spletnem mestu. Če uporabljate tudi druge Googlove sisteme (na primer račun Google), so lahko podatki, pridobljeni prek storitve Google Analytics, povezani s piškotki tretjih oseb. Google ne deli podatkov Google Analytics, razen če to dovolimo mi kot upravljavec spletnega mesta. Izjeme se lahko pojavijo, če to zahteva zakon.

Google Analytics uporablja naslednje piškotke:

Ime: _ga
Wert: 2.1326744211.152112053024-5
Namen: Privzeto Analytics.js uporablja piškotek _ga za shranjevanje ID uporabnika. V osnovi se uporablja za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: _gid
Wert: 2.1687193234.152112053024-1
Namen: Piškotek se uporablja tudi za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta
Rok trajanja: po 24 urah

Ime: _gat_gtag_UA_<property-id>
Vrednost: 1
Namen: Uporablja se za znižanje stopnje zahtevkov. Če je storitev Google Analytics zagotovljena prek storitve Google Tag Manager, se ta piškotek imenuje _dc_gtm_ <property-id>.
Datum izteka veljavnosti: po 1 minuti

Ime: AMP_TOKEN
Vrednost: ni določena
Namen: Piškotek vsebuje žeton, ki se lahko uporabi za pridobitev ID uporabnika iz storitve AMP Client ID. Druge možne vrednosti pomenijo odjavo, zahtevo ali napako.
Rok trajanja: po 30 sekundah do enega leta

Ime: __utma
Wert: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Namen: Ta piškotek se uporablja za spremljanje vašega vedenja na spletnem mestu in merjenje učinkovitosti. Piškotek se posodobi vsakič, ko se informacije pošljejo v Google Analytics.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: __utmt
Vrednost: 1
Namen: Piškotek se uporablja kot _gat_gtag_UA_<property-id> za omejevanje hitrosti zahtevkov.
Rok veljavnosti: po 10 minutah

Ime: __utmb
Vrednost: 3.10.1564498958
Namen: Ta piškotek se uporablja za določanje novih sej. Posodobi se vsakič, ko so v Google Analytics poslani novi podatki ali informacije.
Rok trajanja: po 30 minutah

Ime: __utmc
Vrednost: 167421564
Namen: Ta piškotek se uporablja za nastavitev novih sej za vračajoče se obiskovalce. To je sejni piškotek, ki je shranjen le, dokler ne zaprete brskalnika.
Datum izteka veljavnosti: Po zaprtju brskalnika.

Ime: __utmz
Vrednost: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Namen: Piškotek se uporablja za prepoznavanje vira prometa na našem spletnem mestu. To pomeni, da piškotek shranjuje podatke o tem, od kod ste prišli na naše spletno mesto. Morda je bila to druga stran ali oglas.
Rok veljavnosti: po 6 mesecih

Ime: __utmv
Vrednost: ni določena
Namen: Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabniških podatkov po meri. Vedno se posodobi, ko se informacije pošljejo v Google Analytics.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Opomba: Ta seznam ne more biti popoln, saj Google občasno spreminja izbiro svojih piškotkov.

Tukaj vam predstavljamo pregled najpomembnejših podatkov, zbranih z orodjem Google Analytics:

Toplotne karte: Google ustvarja tako imenovane toplotne zemljevide. S toplotnimi zemljevidi lahko vidite točno tista območja, na katera ste kliknili. To nam daje informacije o tem, kje na našem spletnem mestu “potujete”.

Trajanje seje: Google opredeljuje trajanje seje kot čas, ki ga preživite na našem spletnem mestu, ne da bi ga zapustili. Če ste bili neaktivni 20 minut, se seja samodejno konča.

Stopnja odboja: Odklon je, če si na našem spletnem mestu ogledate le eno stran in nato ponovno zapustite naše spletno mesto.

Ustvarjanje računa: Ko ustvarite račun ali oddate naročilo na našem spletnem mestu, Google Analytics zbira te podatke.

Naslov IP: Naslov IP je prikazan le v skrajšani obliki, tako da ni mogoča jasna dodelitev.

Lokacija: Z naslovom IP lahko določite državo in svojo približno lokacijo. Ta postopek se imenuje tudi določanje lokacije IP.

Tehnične informacije: Tehnični podatki med drugim vključujejo vrsto brskalnika, ponudnika internetnih storitev ali ločljivost zaslona.

Vir izvora: Google Analytics ali pa nas seveda zanima tudi, s katerega spletnega mesta ali oglasov ste prišli na naše spletno mesto.

Drugi podatki vključujejo kontaktne podatke, morebitne ocene, predvajanje medijev (npr. ko predvajate videoposnetek prek našega spletnega mesta), deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje med priljubljene. Ta seznam ni popoln in služi le kot splošna usmeritev za shranjevanje podatkov v storitvi Google Analytics.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Googlovi strežniki so razporejeni po vsem svetu. Večina strežnikov je v Ameriki, zato so vaši podatki večinoma shranjeni na ameriških strežnikih. Kje natančno se nahajajo Googlova podatkovna središča, si lahko preberete tukaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.

Vaši podatki so porazdeljeni na različnih fizičnih nosilcih podatkov. Prednost tega je, da je mogoče podatke hitreje priklicati in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo. V vsakem Googlovem podatkovnem središču obstajajo ustrezni programi za nujne primere za vaše podatke. Če se na primer v Googlu pokvari strojna oprema ali naravne nesreče ohromijo strežnike, je tveganje prekinitve storitev v Googlu še vedno majhno.

Obdobje hrambe podatkov je odvisno od uporabljenih lastnosti. Pri uporabi novejših lastnosti Google Analytics 4 je obdobje hrambe vaših uporabniških podatkov nastavljeno na 14 mesecev. Za druge tako imenovane podatke o dogodkih lahko izberemo obdobje hrambe 2 meseca ali 14 mesecev.

Za lastnosti Universal Analytics ima Google Analytics privzeto obdobje hrambe podatkov o uporabnikih 26 mesecev. Nato se izbrišejo vaši uporabniški podatki. Vendar imamo možnost, da sami izberemo obdobje hrambe uporabniških podatkov. V ta namen imamo na voljo pet različic:

 • Izbris po 14 mesecih
 • Izbris po 26 mesecih
 • Izbris po 38 mesecih
 • Izbris po 50 mesecih
 • Brez samodejnega brisanja

Poleg tega obstaja tudi možnost, da se podatki izbrišejo šele, ko v izbranem obdobju ne obiščete več našega spletnega mesta. V tem primeru se obdobje hrambe ponastavi vsakič, ko v določenem obdobju ponovno obiščete naše spletno mesto.

Po preteku določenega obdobja se podatki izbrišejo enkrat na mesec. To obdobje hrambe velja za vaše podatke, povezane s piškotki, prepoznavanjem uporabnikov in oglaševalskimi identifikatorji (npr. piškotki domene DoubleClick). Rezultati poročanja temeljijo na zbirnih podatkih in so shranjeni ločeno od uporabniških podatkov. Agregirani podatki so združitev posameznih podatkov v večjo enoto.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z zakonodajo Evropske unije o varstvu podatkov imate pravico do dostopa, posodobitve, izbrisa ali omejitve svojih podatkov. Uporabo podatkov v storitvi Google Analytics lahko preprečite tako, da z dodatkom za brskalnik deaktivirate JavaScript storitve Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Dodatek za brskalnik lahko prenesete in namestite na spletni strani https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upoštevajte, da ta dodatek onemogoča le zbiranje podatkov v storitvi Google Analytics.

Če želite deaktivirati, izbrisati ali upravljati piškotke, v razdelku “Piškotki” najdete ustrezne povezave do ustreznih navodil najbolj priljubljenih brskalnikov.

Pravna podlaga

Za uporabo storitve Google Analytics je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili s pojavnim oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve imamo legitimen interes za analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta, da bi tehnično in ekonomsko izboljšali našo ponudbo. S pomočjo storitve Google Analytics prepoznamo napake na spletnem mestu, prepoznamo napade in izboljšamo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Analytics uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Analytics, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Upamo, da smo vam uspeli posredovati najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v storitvi Google Analytics. Če želite izvedeti več o storitvi sledenja, vam priporočamo ti dve povezavi: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ in https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pogodba o obdelavi naročil Google Analytics (AVV)

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z Googlom sklenili pogodbo o obdelavi naročil (OPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker Google v našem imenu obdeluje osebne podatke. Pojasnjuje, da lahko Google podatke, ki jih prejme od nas, obdeluje le v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z uredbo GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Poročila Google Analytics o demografskih značilnostih in interesih

Vklopili smo funkcije poročanja o oglaševanju v storitvi Google Analytics. Demografska poročila in poročila o interesih vsebujejo informacije o starosti, spolu in interesih. To nam omogoča, da dobimo boljšo sliko o naših uporabnikih, ne da bi lahko te podatke pripisali posameznim osebam. Več informacij o funkcijah oglaševanja najdete na spletni strani https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Uporabo dejavnosti in podatkov iz svojega Googlovega računa lahko ustavite v razdelku “Nastavitve oglaševanja” na spletni strani https://adssettings.google.com/authenticated, tako da označite polje.

Google Analytics v načinu soglasja

Glede na vašo privolitev bo Google Analytics vaše osebne podatke obdeloval v tako imenovanem načinu privolitve (ali “način privolitve”). Izberete lahko, ali se strinjate s piškotki Google Analytics ali ne. Pri tem izberete tudi, katere podatke lahko Google Analytics obdeluje o vas. Ti podatki se uporabljajo predvsem za merjenje vedenja uporabnikov na spletnem mestu, za prikazovanje ciljno usmerjenega oglaševanja in za pripravo poročil o spletni analitiki. Praviloma se z obdelavo podatkov s strani Googla strinjate z orodjem za soglasje za piškotke. Če se ne strinjate z obdelavo podatkov, se bodo zbirali in obdelovali le zbirni podatki. To pomeni, da podatkov ni mogoče dodeliti posameznim uporabnikom in da zato ni ustvarjen vaš uporabniški profil. Soglašate lahko tudi samo s statističnim merjenjem. Osebni podatki se ne obdelujejo, zato se ne uporabljajo za oglaševanje ali oglaševalski uspeh.

Anonimizacija IP v storitvi Google Analytics

Na tem spletnem mestu smo izvedli anonimizacijo IP-naslova storitve Google Analytics. To funkcijo je razvil Google, da bi temu spletnemu mestu omogočil skladnost z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in priporočili lokalnih organov za varstvo podatkov, kadar ti prepovedujejo shranjevanje celotnega naslova IP. Anonimizacija ali maskiranje IP se izvede takoj, ko naslovi IP prispejo v omrežje za zbiranje podatkov Google Analytics, in preden se podatki shranijo ali obdelajo.

Več informacij o anonimizaciji IP je na voljo na spletni strani https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Politika zasebnosti Google Optimize

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za optimizacijo spletnega mesta Google Optimize. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Google Inc. Na evropskem območju je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v storitvi Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za storitev Google Optimize, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Več informacij o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Google Optimize, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

Pogodba o obdelavi naročila (AVV) Google Optimize

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z Googlom sklenili pogodbo o obdelavi naročil (OPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker Google v našem imenu obdeluje osebne podatke. Pojasnjuje, da lahko Google podatke, ki jih prejme od nas, obdeluje le v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z uredbo GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Pravilnik o zasebnosti Google Tag Manager

Povzetek pravilnika o zasebnosti Google Tag Manager
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: organizacija posameznih orodij za sledenje
📓 Obdelani podatki: Google Tag Manager sam ne shranjuje nobenih podatkov. Podatki se zbirajo z oznakami uporabljenih orodij za spletno analitiko.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenega orodja za spletno analitiko.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Google Tag Manager?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Tag Manager družbe Google Inc. Za vse Googlove storitve na evropskem območju je odgovorna družba Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Ta upravitelj oznak je eden od številnih koristnih Googlovih izdelkov za trženje. Prek upravitelja Google Tag Manager lahko centralno integriramo in upravljamo dele kode različnih orodij za sledenje, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu.

V tem pravilniku o zasebnosti vam želimo podrobneje pojasniti, kaj počne Google Tag Manager, zakaj ga uporabljamo in v kakšni obliki obdelujemo podatke.

Google Tag Manager je organizacijsko orodje, s katerim lahko centralno in prek uporabniškega vmesnika integriramo in upravljamo oznake spletnih mest. Oznake so majhni deli kode, ki na primer beležijo (spremljajo) vaše dejavnosti na našem spletnem mestu. V ta namen so v izvorno kodo naše strani vstavljeni deli kode JavaScript. Oznake pogosto izvirajo iz Googlovih notranjih izdelkov, kot sta Google Ads ali Google Analytics, vendar lahko v upravitelja vključite in upravljate tudi oznake drugih podjetij. Takšne oznake opravljajo različne naloge. Zbirajo lahko podatke iz brskalnika, posredujejo podatke trženjskim orodjem, vgrajujejo gumbe, nastavljajo piškotke in sledijo uporabnikom na več spletnih mestih.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo Google Tag Manager?

Kot pravi pregovor: organizacija je polovica uspeha! To seveda velja tudi za vzdrževanje našega spletnega mesta. Da bi bila naša spletna stran čim boljša za vas in vse, ki jih zanimajo naši izdelki in storitve, potrebujemo različna orodja za sledenje, kot je Google Analytics. Podatki, zbrani s temi orodji, nam kažejo, kaj vas najbolj zanima, kje lahko izboljšamo svoje storitve in katerim ljudem naj še vedno prikazujemo svoje ponudbe. Da bi sledenje delovalo, moramo v svoje spletno mesto vgraditi ustrezne kode JavaScript. Načeloma bi lahko v izvorno kodo vključili vsak del kode posameznih orodij za sledenje posebej. Vendar pa to zahteva veliko časa in zlahka izgubite pregled nad dogajanjem. Zato uporabljamo Google Tag Manager. Potrebne skripte lahko preprosto vključimo in jih upravljamo z enega mesta. Poleg tega je uporabniški vmesnik Google Tag Manager enostaven za uporabo in ne zahteva znanja programiranja. Tako nam uspe ohraniti red v naši džungli oznak.

Katere podatke hrani Google Tag Manager?

Sam upravitelj oznak je domena, ki ne nastavlja piškotkov in ne shranjuje podatkov. Deluje le kot skrbnik uporabljenih oznak. Podatke zbirajo posamezne oznake različnih orodij za spletno analizo. Podatki se praktično posredujejo posameznim orodjem za sledenje v Google Tag Managerju in se ne shranjujejo.

Drugače pa je z vgrajenimi oznakami različnih orodij za spletno analizo, kot je Google Analytics. Odvisno od orodja za analizo se s pomočjo piškotkov običajno zbirajo, shranjujejo in obdelujejo različni podatki o vašem vedenju na spletu. V ta namen preberite naša besedila o varstvu podatkov o posameznih orodjih za analizo in sledenje, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu.

V nastavitvah računa Tag Manager smo Googlu dovolili, da od nas prejema anonimne podatke. Vendar gre le za uporabo in uporabo našega upravitelja oznak in ne za vaše podatke, shranjene v razdelkih kode. Googlu in drugim dovolimo prejemanje izbranih podatkov v anonimizirani obliki. S tem se strinjamo z anonimno izmenjavo podatkov o našem spletnem mestu. Kateri povzetki in anonimni podatki so natančno posredovani, nam kljub dolgotrajnemu raziskovanju ni uspelo izvedeti. V vsakem primeru Google izbriše vse podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati naše spletno mesto. Google te podatke združi s stotinami drugih anonimnih podatkov o spletnih mestih in oblikuje trende uporabnikov kot del primerjalne analize. Pri primerjalni analizi primerjamo svoje rezultate z rezultati naših konkurentov. Na podlagi zbranih informacij je mogoče optimizirati postopke.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Ko Google shranjuje podatke, so ti shranjeni na Googlovih strežnikih. Strežniki so razporejeni po vsem svetu. Večina jih je v Ameriki. Natančno lokacijo Googlovih strežnikov lahko najdete na spletni strani https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de.

Kako dolgo posamezna orodja za sledenje shranjujejo vaše podatke, si lahko preberete v naših posameznih besedilih o varstvu podatkov za posamezna orodja.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Upravitelj oznak Google sam ne nastavlja piškotkov, temveč upravlja oznake z različnih spletnih mest za sledenje. V naših besedilih o varstvu podatkov na posameznih orodjih za sledenje boste našli podrobne informacije o tem, kako lahko izbrišete ali upravljate svoje podatke.

Upoštevajte, da se pri uporabi tega orodja vaši podatki lahko shranjujejo in obdelujejo tudi zunaj EU. Večina tretjih držav (vključno z ZDA) po veljavni evropski zakonodaji o varstvu podatkov ne velja za varno. Podatkov v nezanesljive tretje države zato ni dovoljeno preprosto prenesti, shraniti in obdelati, razen če med nami in neevropskim ponudnikom storitev obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi (kot so standardne pogodbene klavzule EU).

Pravna podlaga

Za uporabo Google Tag Managerja je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili z našim pojavnim oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš legitimni interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo orodja Google Tag Manager lahko izboljšamo svojo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Tag Manager uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Tag Manager, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Če želite izvedeti več o upravitelju Google Tag Manager, vam priporočamo pogosto zastavljena vprašanja na spletnem mestu https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV) Google Tag Manager

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z Googlom sklenili pogodbo o obdelavi naročil (OPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker Google v našem imenu obdeluje osebne podatke. Pojasnjuje, da lahko Google podatke, ki jih prejme od nas, obdeluje le v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z uredbo GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Politika zasebnosti Hotjar

Povzetek pravilnika o zasebnosti Hotjar
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: Analiza podatkov o obiskovalcih za optimizacijo uporabniške izkušnje.
📓 Obdelani podatki: statistične podatke o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP.
📅 Obdobje shranjevanja: podatki se izbrišejo po enem letu.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Hotjar?

Za statistično analizo podatkov o obiskovalcih na našem spletnem mestu uporabljamo Hotjar podjetja Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Hotjar je storitev, ki s kombinacijo analitičnih orodij in orodij za povratne informacije analizira vaše vedenje in povratne informacije o vašem uporabniku na našem spletnem mestu. Od družbe Hotjar prejemamo poročila in vizualne prikaze, ki nam kažejo, kje in kako se “premikate” po našem spletnem mestu. Osebni podatki so samodejno anonimizirani in nikoli ne dosežejo Hotjarovih strežnikov. To pomeni, da vas kot uporabnika spletnega mesta ne identificiramo, kljub temu pa izvemo veliko o vašem vedenju.

Kot je navedeno v zgornjem razdelku, nam Hotjar pomaga analizirati vedenje obiskovalcev našega spletnega mesta. Ta orodja, ki jih ponuja Hotjar, vključujejo toplotne zemljevide, lijake konverzije, beleženje obiskovalcev, prejete povratne informacije, ankete za povratne informacije in ankete (več o njih lahko najdete na spletnem mestu https://www.hotjar.com/). Na ta način nam Hotjar pomaga, da vam zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo in storitve. Po eni strani omogoča dobro analizo spletnega vedenja, po drugi strani pa nam daje dobre povratne informacije o kakovosti našega spletnega mesta. Ker poleg vseh analitičnih vidikov seveda želimo izvedeti tudi vaše mnenje o naši spletni strani. Z orodjem za povratne informacije lahko storimo prav to.

Zakaj uporabljamo Hotjar na našem spletnem mestu?

V zadnjih letih se je pomen uporabniške izkušnje na spletnih mestih močno povečal. In to z dobrim razlogom. Spletno mesto mora biti zgrajeno tako, da se na njem kot obiskovalec dobro počutite in se zlahka znajdete. S pomočjo orodij za analizo in povratne informacije podjetja Hotjar lahko naredimo svoje spletno mesto in ponudbo privlačnejšo. Hotjarovi toplotni zemljevidi so za nas še posebej dragoceni. Toplotne karte so oblika prikaza za vizualizacijo podatkov. S Hotjarovimi toplotnimi zemljevidi lahko zelo natančno vidimo, na kaj radi klikate, tapkate in kam se na primer pomikate.

Katere podatke hrani Hotjar?

Ko brskate po našem spletnem mestu, Hotjar samodejno zbira informacije o vašem vedenju. Da bi lahko zbirali te informacije, smo na svoje spletno mesto namestili lastno kodo za sledenje. Naslednji podatki se lahko zbirajo prek vašega računalnika ali brskalnika:

 • naslov IP vašega računalnika (zbran in shranjen v anonimni obliki).
 • Velikost zaslona
 • Informacije o brskalniku (kateri brskalnik, katera različica itd.)
 • vaš kraj (vendar le država).
 • Vaša želena jezikovna nastavitev
 • Obiskane spletne strani (podstrani)
 • Datum in čas dostopa do ene od naših podstrani (spletnih strani)

Poleg tega piškotki shranjujejo tudi podatke, ki so shranjeni v vašem računalniku (običajno v brskalniku). V njih se ne zbirajo osebni podatki. Hotjar načeloma ne posreduje zbranih podatkov tretjim osebam. Vendar pa Hotjar izrecno poudarja, da je včasih treba podatke deliti z Amazonovimi spletnimi storitvami. V tem primeru so deli vaših podatkov shranjeni na njihovih strežnikih. Vendar je Amazon zavezan k zaupnosti, da teh podatkov ne bo razkril.

Dostop do shranjenih informacij ima le omejeno število oseb (Hotjarovi zaposleni). Strežniki Hotjar so zaščiteni s požarnimi zidovi in omejitvami IP (dostop samo do odobrenih naslovov IP). Požarni zidovi so varnostni sistemi, ki ščitijo računalnike pred nezaželenim dostopom do omrežja. Zasnovani so kot pregrada med Hotjarovim varnim notranjim omrežjem in internetom. Poleg tega Hotjar za svoje storitve uporablja tudi podjetja tretjih oseb, kot sta Google Analytics ali Optimizely. Ta podjetja lahko shranjujejo tudi informacije, ki jih vaš brskalnik pošlje na naše spletno mesto.

Hotjar uporablja naslednje piškotke. Ker se med drugim sklicujemo na seznam piškotkov iz Hotjarove politike zasebnosti na naslovu https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies, vzorčna vrednost ni na voljo za vsak piškotek. Seznam prikazuje primere uporabljenih piškotkov Hotjar in ni popoln.

Ime: ajs_anonymous_id
Wert: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22112053024-5
Namen: Piškotek se običajno uporablja za analitične namene in pomaga pri štetju obiskovalcev našega spletnega mesta, tako da spremlja, ali ste že bili na tej strani.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: ajs_group_id
Vrednost: 0
Namen: Ta piškotek zbira podatke o vedenju uporabnika. Te podatke je nato mogoče dodeliti določeni skupini obiskovalcev na podlagi skupnih značilnosti obiskovalcev spletnega mesta.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjid
Wert: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Namen: Piškotek se uporablja za ohranjanje uporabniškega ID Hotjar, ki je edinstven za spletno mesto v brskalniku. To omogoča, da se obnašanje uporabnika ob naslednjih obiskih poveže z istim ID uporabnika.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjMinimisedPolls
Vrednost: 462568112053024-8
Namen: Hotjar nastavi ta piškotek vedno, ko zmanjšate gradnik za anketo o povratnih informacijah. Piškotek zagotavlja, da pripomoček med brskanjem po naših straneh ostane zmanjšan na minimum.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjIncludedInSample
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek seje je nastavljen za obveščanje družbe Hotjar, če ste del izbranih ljudi (vzorca), ki se uporablja za ustvarjanje lijakov.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjClosedSurveyInvites
Namen: Ta piškotek se nastavi, ko se v pojavnem oknu prikaže povabilo na anketo o povratnih informacijah. Piškotek se uporablja za zagotovitev, da se vam to vabilo prikaže samo enkrat.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjDonePolls
Namen: Ko končate krog vprašanj za povratne informacije s tako imenovanim gradnikom za ankete za povratne informacije, se ta piškotek nastavi v vašem brskalniku. To preprečuje, da bi vam Hotjar v prihodnosti ponovno pošiljal iste ankete.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjDoneTestersWidgets
Namen:
Ta piškotek se uporabi takoj, ko vnesete svoje podatke v pripomoček “Recruit User Tester Widget”. S tem gradnikom vas želimo zaposliti kot preizkuševalca. Piškotek se uporablja zato, da se ta obrazec ne prikazuje vedno znova.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjMinimizedTestersWidgets
Namen: Ta piškotek je nastavljen tako, da ostane “Recruit User Tester” minimiziran na vseh naših straneh, ko ga enkrat minimizirate.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _hjShownFeedbackMessage
Namen: Ta piškotek se nastavi, ko zmanjšate ali zaključite prejete povratne informacije. To je storjeno tako, da se prejete povratne informacije ob prehodu na drugo stran, kjer naj bi bile prikazane, takoj naložijo kot minimizirane.
Rok veljavnosti: po enem letu

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na naše spletno mesto smo vključili kodo za sledenje, ki se prenaša na strežnike Hotjar na Irskem (EU). Ta koda za sledenje vzpostavi stik s strežniki družbe Hotjar in pošlje skripto v vaš računalnik ali napravo, ki jo uporabljate za dostop do našega spletnega mesta. Skripta zbira določene podatke o vaši interakciji z našim spletnim mestom. Ti podatki so nato poslani v Hotjarove strežnike za obdelavo. Hotjar je sam določil 365-dnevno obdobje hrambe podatkov. To pomeni, da se vsi podatki, ki jih je Hotjar zbral in so starejši od enega leta, ponovno samodejno izbrišejo.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Hotjar ne shranjuje vaših osebnih podatkov za analizo. Podjetje se celo oglašuje s sloganom “Sledimo vedenju, ne posameznikom”. Vedno imate tudi možnost, da preprečite zbiranje svojih podatkov. To storite tako, da preprosto obiščete “Stran za odjavo” in kliknete “Deaktivirati Hotjar”. Upoštevajte, da izbris piškotkov, uporaba zasebnega načina brskalnika ali uporaba drugega brskalnika povzroči ponovno zbiranje podatkov. Poleg tega lahko v brskalniku aktivirate gumb “Ne sledi”. V brskalniku Chrome morate na primer klikniti na tri vrstice v zgornjem desnem kotu in odpreti možnost “Nastavitve”. Tam v razdelku Zasebnost najdete možnost “Pošlji zahtevo “Ne sledi” z dostopi do brskalnika”. Zdaj samo aktivirajte ta gumb in Hotjar ne bo zbiral podatkov.

Pravna podlaga

Za uporabo storitve Hotjar je potrebna vaša privolitev, ki smo jo pridobili s pojavnim oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve imamo legitimen interes za analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta, da bi tehnično in ekonomsko izboljšali svoje storitve. S pomočjo programa Hotjar odkrivamo napake na spletnem mestu, prepoznamo napade in izboljšamo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Hotjar uporabljamo le, če ste v to privolili.

Več podrobnosti o pravilniku o zasebnosti ter o tem, katere podatke in na kakšen način zbira Hotjar, je na voljo na spletnem mestu https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=112053024.

Politika zasebnosti MonsterInsights

Povzetek politike zasebnosti družbe MonsterInsights
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: statistične podatke o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Več podrobnosti o tem je na voljo spodaj ali v pravilniku o zasebnosti storitve Google Analytics.
Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih lastnosti storitve Google Analytics.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je MonsterInsights?

Na našem spletnem mestu uporabljamo vtičnik “Google Analytics Plugin for WordPress” ameriškega podjetja MonsterInsights LCC (7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach, Florida, 33412, ZDA). Vtičnik se običajno imenuje preprosto MonsterInsights. S pomočjo vtičnika lahko vaše podatke o uporabnikih shranjuje, upravlja in obdeluje Google Analytics. Na primer, ko kliknete na povezavo, Google Analytics prek integriranega vtičnika shrani ta “klik” in na podlagi tako zbranih podatkov ponuja informativne spletne analize. V tem pravilniku o zasebnosti podrobneje predstavljamo družbo MonsterInsights in vas obveščamo, kateri podatki so shranjeni kje in kako.

MonsterInsights za svoje storitve uporablja Google Analytics Reporting API za zbiranje podatkov o našem spletnem mestu ali vedenju obiskovalcev. Ti podatki se analizirajo in nato prikažejo kot grafikoni, diagrami in tabele neposredno na naši nadzorni plošči WordPress. Za delovanje vtičnika je v naše spletno mesto WordPress vgrajena koda za sledenje Google Analytics. Vtičnik ponuja funkcije, kot so analiza strani, statistika ali sledenje oglasom. Tako lahko s pomočjo vtičnika zelo preprosto in brez znanja o programiranju nastavimo funkcije sledenja, kot so sledenje dogodkom, sledenje e-trgovini ali sledenje odhodnim povezavam za naše spletno mesto. Vsi pomembni statistični podatki so zbrani na enem mestu neposredno na naši nadzorni plošči.

Zakaj uporabljamo MonsterInsights?

S storitvijo MonsterInsights nam je uporaba storitve Google Analytics veliko lažja, saj lahko najpomembnejše analize vidimo kar na nadzorni plošči in nam ni treba vedno preklapljati na Google Analytics. Google Analytics nam zagotavlja veliko pomembnih podatkov o obnašanju obiskovalcev na našem spletnem mestu. S pomočjo teh podatkov lahko naše spletno mesto ali ponudbo bolje prilagodimo vašim željam. Statistične podatke, ki jih prejmemo, uporabljamo za povečanje zanimivosti našega spletnega mesta in za ciljno usmerjanje oglasov.

Katere podatke shranjuje storitev MonsterInsights ali Google Analytics?

Z namestitvijo vtičnika MonsterInsights se v našo spletno stran WordPress vgradi koda za sledenje Google Analytics. S tem Google Analytics ustvari naključni, edinstven ID, ki je povezan s piškotkom vašega brskalnika. Na ta način vas prepoznamo kot novega obiskovalca našega spletnega mesta. Če nas ponovno obiščete, boste prepoznani kot tako imenovani “vračajoči se” uporabnik. Vsi zbrani podatki so nato shranjeni s tem uporabniškim imenom. Na ta način se ustvarijo in ocenijo psevdonimni uporabniški profili. Vaša dejanja na našem spletnem mestu so shranjena v piškotkih in ID-jih primerov aplikacij. Če ste povezani z drugimi Googlovimi storitvami, so lahko ustvarjeni podatki povezani tudi s piškotki tretjih oseb.

Vse sledenje izvaja in shranjuje Google Analytics. Družba MonsterInsights posreduje vse podatke neposredno orodju Google Analytics, ki jih obdeluje v imenu družbe MonsterInsights. Google te podatke deli le, če to dovolimo ali če to zahteva zakon. Program MonsterInsights ne uporablja lastnih piškotkov za shranjevanje podatkov, temveč koda, ki jo doda program MonsterInsights, naloži program Google Analytics, ki doda piškotke.

Zbirajo se na primer podatki o tem, s katere spletne strani ste prišli do nas, na katere gumbe in povezave kliknete, koliko časa ostanete na določeni strani in kdaj ponovno zapustite spletno stran. Poleg tega se vaš naslov IP prikaže in shrani v skrajšani obliki, tako da ga ni mogoče jasno dodeliti. Naslov IP se lahko uporabi tudi za določitev vaše približne lokacije, shranjene pa so tudi tehnične informacije, kot so vrsta naprave, vrsta brskalnika, internetni ponudnik ali ločljivost zaslona.

Če želite izvedeti več o shranjevanju in obdelavi podatkov, vam priporočamo, da preberete naš splošni pravilnik o zasebnosti za Google Analytics.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

MonsterInsights zbranih podatkov ne shranjuje, temveč jih posreduje orodju Google Analytics. Tam so podatki shranjeni v Googlovih strežnikih. Ti strežniki so razporejeni po vsem svetu, vendar jih je največ v ZDA. Na povezavi https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de si lahko ogledate, kje natančno se nahajajo podatkovni centri. Google vaše podatke privzeto hrani 26 mesecev, vendar lahko izbirate tudi med različnimi obdobji hrambe. Oglejte si tudi naš pravilnik o zasebnosti Google Analytics. Obdobje hrambe velja za podatke, povezane s piškotki, prepoznavanjem uporabe in ID oglaševanja. Spletna analitika, ki se prikazuje v obliki poročil, je ustvarjena z zbirnimi podatki in je shranjena neodvisno od vaših uporabniških podatkov.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Kadar koli imate pravico do informacij, posodobitve, izbrisa in omejitve svojih podatkov. Če prenesete in namestite dodatek za brskalnik https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, lahko preprečite, da bi Google Analytics uporabljal vaše podatke, tako da deaktivirate Google Analytics JavaScript.

Če želite na splošno deaktivirati, izbrisati ali upravljati piškotke, boste v razdelku “Piškotki” našli ustrezne povezave do ustreznih navodil najbolj priljubljenih brskalnikov.

Pravna podlaga

Za uporabo storitve MonsterInsights je potrebna vaša privolitev, ki smo jo pridobili s pop-up oknom za piškotke. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem z orodji za spletno analitiko.

Poleg privolitve imamo legitimen interes za analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta, da bi tehnično in ekonomsko izboljšali svoje storitve. S pomočjo programa MonsterInsights lahko odkrivamo napake na spletnem mestu, prepoznavamo napade in izboljšamo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu MonsterInsights uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO), kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Te klavzule zavezujejo Google, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločbo in klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Če želite izvedeti več o vtičniku WordPress MonsterInsights, vam priporočamo spletno mesto https://www.monsterinsights.com/. Za podrobnejše informacije o obdelavi podatkov v storitvi Google Analytics priporočamo našo politiko zasebnosti storitve Google Analytics, Googlovo informacijsko stran na naslovu https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de in spletno stran o pogojih uporabe storitve Google Analytics na naslovu https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

Politika zasebnosti Optimizely

Na našem spletnem mestu uporabljamo platformo Optimizely za digitalno izkušnjo. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Optimizely Inc., evropski sedež pa je na naslovu Torsgaten 11, Box 7007, 10386, Stockholm, Švedska.

Optimizely med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Optimizely uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Optimizely zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Dodatek o obdelavi podatkov, ki ustreza standardnim pogodbenim klavzulam, je na voljo na spletni strani https://www.optimizely.com/de/legal/data-processing-agreement/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Optimizelyja, lahko najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://www.optimizely.com/de/trust-center/privacy/.

TikTok Pixel Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo TikTok Pixel, orodje za sledenje konverzijam za oglaševalce. Ponudnik storitve je kitajsko podjetje TikTok. Podjetje TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska) je odgovorno za evropsko regijo.

TikTok med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

TikTok uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se TikTok zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več o standardnih pogodbenih klavzulah in podatkih, ki se obdelujejo z uporabo TikTok Pixel, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de oziroma https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Uvod v e-poštno trženje

Povzetek trženja prek e-pošte
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: naročniki novic
🤝 Namen: Neposredno trženje po e-pošti, obveščanje o sistemsko pomembnih dogodkih.
📓 Obdelani podatki: Podatki, vneseni med registracijo, vendar vsaj e-poštni naslov. Več podrobnosti je na voljo v ustreznem orodju za e-poštno trženje, ki ga uporabljate.
📅 Obdobje shranjevanja: Trajanje obstoja naročnine.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je e-poštno trženje?

Da bi vas obveščali o novostih, uporabljamo tudi možnost trženja prek e-pošte. Če ste se strinjali, da želite prejemati naša e-sporočila ali glasila, bodo obdelani in shranjeni tudi vaši podatki. Trženje e-pošte je podpodročje spletnega trženja. Gre za pošiljanje novic ali splošnih informacij o podjetju, izdelkih ali storitvah po elektronski pošti določeni skupini ljudi, ki jih to zanima.

Če želite sodelovati v našem e-poštnem trženju (večinoma prek e-novic), se morate običajno le registrirati s svojim e-poštnim naslovom. Pri tem izpolnite spletni obrazec in ga pošljite. Lahko pa se zgodi, da vas prosimo za vaš naziv in ime, da vam lahko pišemo osebno.

Načeloma prijava na e-novice poteka s pomočjo tako imenovanega “postopka dvojne prijave”. Ko se na našem spletnem mestu prijavite na naše novice, boste prejeli e-poštno sporočilo, ki bo potrdilo vašo prijavo na novice. S tem je zagotovljeno, da e-poštni naslov pripada vam in da se ni nihče registriral z e-poštnim naslovom tretje osebe. Mi ali orodje za obveščanje, ki ga uporabljamo, beleži vsako posamezno naročnino. To je potrebno, da lahko dokažemo, da je postopek registracije pravno pravilen. Praviloma se shranijo čas registracije, čas potrditve registracije in vaš naslov IP. Poleg tega se zabeleži tudi, ko spreminjate shranjene podatke.

Zakaj uporabljamo e-poštno trženje?

Seveda želimo ostati v stiku z vami in vam vedno predstaviti najpomembnejše novice o našem podjetju. V ta namen med drugim uporabljamo trženje po e-pošti, ki ga pogosto imenujemo kar “novice”, in je bistveni del našega spletnega trženja. Če se s tem strinjate ali če je to zakonsko dovoljeno, vam bomo po e-pošti pošiljali novice, sistemska e-poštna sporočila ali druga obvestila. Ko v nadaljnjem besedilu uporabljamo izraz “novice”, imamo v mislih predvsem redno pošiljanje elektronskih sporočil. Seveda vas z našimi glasili ne želimo na noben način nadlegovati. Zato se res vedno trudimo ponujati le ustrezne in zanimive vsebine. Tako lahko na primer izveste več o našem podjetju, naših storitvah ali izdelkih. Ker nenehno izboljšujemo našo ponudbo, boste prek naših novic vedno izvedeli, kdaj so kakšne novosti ali kdaj ponujamo posebne, donosne promocije. Če za trženje e-pošte uporabljamo ponudnika storitev, ki ponuja profesionalno poštno orodje, to počnemo zato, da vam lahko ponudimo hitre in varne e-novice. Namen našega e-poštnega trženja je predvsem obveščati vas o novih ponudbah in se približati ciljem našega podjetja.

Kateri podatki se obdelujejo?

Če postanete naročnik naših novic prek naše spletne strani, s tem potrdite članstvo na seznamu elektronske pošte po elektronski pošti. Poleg vašega naslova IP in e-poštnega naslova se lahko shranijo tudi vaš naziv, ime, naslov in telefonska številka. Vendar le, če se strinjate s shranjevanjem podatkov. Tako označeni podatki so potrebni, da lahko sodelujete pri ponujeni storitvi. Zagotavljanje teh informacij je prostovoljno, vendar če jih ne boste zagotovili, storitve ne boste mogli uporabljati. Poleg tega se lahko shranijo tudi podatki o vaši napravi ali želeni vsebini na našem spletnem mestu. Več o shranjevanju podatkov, ko obiščete spletno mesto, si lahko preberete v razdelku “Samodejno shranjevanje podatkov”. Vaše soglasje beležimo, da lahko vedno dokažemo, da je v skladu z našimi zakoni.

Trajanje obdelave podatkov

Če svoj e-poštni naslov odjavite z našega seznama za pošiljanje e-pošte/novic, lahko na podlagi naših zakonitih interesov vaš naslov hranimo do tri leta, da lahko takrat še vedno dokažemo vaše soglasje. Te podatke lahko obdelujemo le, če se moramo braniti pred morebitnimi zahtevki.

Če pa potrdite, da ste nam dali soglasje za prijavo na e-novice, lahko kadar koli vložite individualno zahtevo za izbris. Če soglasju trajno nasprotujete, si pridržujemo pravico, da vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo. Če ste se prostovoljno naročili na naše novice, bomo seveda shranili tudi vaš e-poštni naslov.

Pravica do ugovora

Naročnino na novice lahko kadar koli prekličete. Vse, kar morate storiti, je, da prekličete svoje soglasje za prijavo na novice. To običajno traja le nekaj sekund ali en ali dva klika. V večini primerov boste povezavo za preklic naročnine na e-novice našli neposredno na koncu vsakega e-poštnega sporočila. Če povezave v glasilu res ne najdete, se obrnite na nas po pošti in takoj bomo preklicali vašo naročnino na glasilo.

Pravna podlaga

Pošiljanje našega glasila temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). To pomeni, da vam lahko glasilo pošljemo le, če ste se nanj predhodno aktivno prijavili. Po potrebi vam lahko pošiljamo tudi oglasna sporočila na podlagi člena 7(3) nemškega zakona o nelojalni konkurenci (UWG), če ste postali naša stranka in niste nasprotovali uporabi vašega e-poštnega naslova za neposredno oglaševanje.

Informacije o posameznih storitvah e-poštnega trženja in morebitni obdelavi osebnih podatkov so navedene v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti CleverReach

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev CleverReach za trženje e-pošte. Ponudnik storitev je nemško podjetje CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemčija. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve CleverReach, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sporazum o obdelavi naročil CleverReach (AVV)

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo s podjetjem CleverReach sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (CPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker CleverReach obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko družba CleverReach obdeluje podatke, ki jih prejme od nas, samo v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z GDPR.

Pravilnik o zasebnosti Mailgun

Na našem spletnem mestu uporabljamo Mailgun, storitev API za e-poštno trženje. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Mailgun Technologies Inc, 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, ZDA.

Mailgun med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Mailgun uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Mailgun zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Za več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah in podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Mailgun, glejte Pravilnik o zasebnosti na spletni strani https://www.mailgun.com/privacy-policy/.

Politika zasebnosti Sendinblue

Sendinblue Povzetek politike zasebnosti
👥 Predmet podatkov: naročniki na novice
🤝 Namen: Neposredno trženje po e-pošti, obveščanje o sistemsko pomembnih dogodkih.
📓 Obdelani podatki: Podatki, vneseni med registracijo, vendar vsaj e-poštni naslov.
📅 Obdobje shranjevanja: Trajanje obstoja naročnine.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Sendinblue?

Na našem spletnem mestu se lahko brezplačno prijavite na naše novice. Da bi zagotovili, da to deluje, uporabljamo storitev pošiljanja e-pošte Sendinblue za naše glasilo. To je storitev nemškega podjetja Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin. Sendinblue je med drugim orodje za trženje e-pošte, ki nam omogoča, da vam pošiljamo prilagojene novice. Z aplikacijo Sendinblue nam ni treba namestiti ničesar, kljub temu pa lahko črpamo iz zbirke resnično uporabnih funkcij. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili to storitev trženja e-pošte in vas obvestili o najpomembnejših vidikih, povezanih z varstvom podatkov.

Zakaj uporabljamo Sendinblue?

Storitev pošiljanja novic nam ponuja tudi koristne možnosti analize. To pomeni, da ob pošiljanju e-novic izvemo na primer, ali in kdaj ste jih odprli. Programska oprema prepozna in zabeleži tudi, ali in na katero povezavo kliknete v glasilu. Te informacije so v veliko pomoč pri prilagajanju in optimizaciji naših storitev vašim željam in težavam. Konec koncev vam seveda želimo ponuditi najboljšo možno storitev. Poleg že omenjenih podatkov se shranjujejo tudi podatki o vašem vedenju.

Katere podatke obdeluje družba Sendinblue?

Seveda bomo veseli, če se naročite na naše novice. Tako vas lahko vedno obveščamo o novostih in vas iz prve roke obveščamo o dogajanju v našem podjetju. Vendar pa morate vedeti, da se med postopkom prijave na e-novice vsi podatki, ki jih vnesete (na primer vaš e-poštni naslov ali vaše ime in priimek), shranijo in upravljajo na našem strežniku in v podjetju Sendinblue. Tudi to so osebni podatki. Poleg časa in datuma registracije je na primer shranjen tudi vaš naslov IP. Ob registraciji se strinjate tudi s tem, da vam lahko pošiljamo novice, pri čemer se sklicujete tudi na to izjavo o varstvu podatkov. Poleg tega se lahko obdelujejo tudi podatki, kot je vedenje pri klikanju na novice.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Podatki za orodje za pošiljanje novic so shranjeni na strežnikih v Nemčiji. Sendinblue zbrane podatke, na podlagi katerih vas je mogoče prepoznati kot osebo (tj. osebne podatke), običajno izbriše najpozneje v dveh letih po prenehanju pogodbenega razmerja z nami. Vendar pa lahko kadar koli zahtevate tudi individualni izbris svojih podatkov. Zahtevki bodo obdelani v 30 dneh. Podatke, ki jih zberemo in pošljemo družbi Sendinblue, bomo izbrisali takoj, ko se boste odjavili od prejemanja naših novic.

Pravica do ugovora

Naročnino na novice lahko kadar koli prekličete. Vse, kar morate storiti, je, da prekličete svoje soglasje za prijavo na novice. To običajno traja le nekaj sekund ali en ali dva klika. V večini primerov boste povezavo za preklic naročnine na e-novice našli neposredno na koncu vsakega e-poštnega sporočila. Če povezave v glasilu res ne najdete, se obrnite na nas po pošti in takoj bomo preklicali vašo naročnino na glasilo. Po odjavi naročnine bodo osebni podatki izbrisani z našega strežnika in strežnikov družbe Sendinblue, ki se nahajajo v Nemčiji. Imate pravico do brezplačnih informacij o shranjenih podatkih in po potrebi tudi pravico do izbrisa, blokiranja ali popravka.

Pravna podlaga

Pošiljanje našega glasila s strani Sendinblue temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). To pomeni, da vam lahko glasilo pošljemo le, če ste se nanj predhodno aktivno prijavili. Če privolitev ni potrebna, se glasilo pošlje na podlagi zakonitega interesa za neposredno trženje (člen 6(1)(f)), če je to zakonsko dovoljeno. Postopek registracije beležimo, da lahko vedno dokažemo, da je v skladu z našimi zakoni.

Če želite pridobiti podrobnejše informacije o obdelavi podatkov, vam priporočamo, da si ogledate politiko zasebnosti podjetja na naslovu https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ in tudi naslednjo informacijsko stran na naslovu https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/.

Messenger & Komunikacija Uvod

Povzetek pravilnika o zasebnosti v sporočilih in komunikacijah
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Zahteve za stik in splošna komunikacija med nami in vami.
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, splošni podatki o vsebini, naslov IP, če je primerno.Več
podrobnosti je na voljo v ustreznih uporabljenih orodjih.
📅 Obdobje shranjevanja: odvisno od uporabljenega sporočevalnika in komunikacijskih funkcij.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi), člen 6(1)(1)(b). DSGVO (pogodbene ali predpogodbene obveznosti)

Kaj so funkcije sporočilnika in komunikacije?

Na našem spletnem mestu ponujamo različne možnosti (kot so funkcije sporočilnika in klepeta, spletni ali kontaktni obrazci, e-pošta, telefon) za komunikacijo z nami. Pri tem bodo vaši podatki obdelani in shranjeni v obsegu, ki je potreben za odgovor na vaše povpraševanje in naše nadaljnje ukrepe.

Poleg klasičnih načinov komunikacije, kot so e-pošta, kontaktni obrazci ali telefon, uporabljamo tudi klepetalnice ali sporočilce. Trenutno je najpogosteje uporabljena funkcija sporočilnika WhatsApp, seveda pa obstaja veliko različnih ponudnikov, ki ponujajo funkcije sporočilnika posebej za spletna mesta. Če je vsebina šifrirana od konca do konca, je to navedeno v posameznih besedilih o varstvu podatkov ali v politiki zasebnosti zadevnega ponudnika. Šifriranje od konca do konca ne pomeni nič drugega kot to, da sama vsebina sporočila ponudniku ni vidna. Vendar se lahko informacije o vaši napravi, nastavitvah lokacije in drugi tehnični podatki še vedno obdelujejo in shranjujejo.

Zakaj uporabljamo funkcije sporočilnika in komunikacije?

Možnosti komunikacije z vami so nam zelo pomembne. Navsezadnje se želimo z vami pogovoriti in na najboljši možni način odgovoriti na vsa vprašanja o naših storitvah. Dobro delujoča komunikacija je pomemben del naših storitev. S praktičnimi funkcijami za sporočanje in komunikacijo lahko vedno izberete tiste, ki vam bolj ustrezajo. V izjemnih primerih morda ne bomo mogli odgovoriti na določena vprašanja prek klepeta ali sporočilnika. Tako je na primer pri notranjih pogodbenih zadevah. V tem primeru priporočamo druge možnosti komunikacije, kot sta e-pošta ali telefon.

Na splošno domnevamo, da ostajamo odgovorni v skladu z zakonom o varstvu podatkov, tudi če uporabljamo storitve platforme družabnih medijev. Vendar pa je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je v nekaterih primerih upravljavec platforme družabnih medijev lahko skupaj z nami odgovoren v smislu člena 26 GDPR. V tem primeru to posebej poudarimo in delamo na podlagi dogovora o tem. Bistvo sporazuma je navedeno v nadaljevanju v okviru zadevne platforme.

Upoštevajte, da se pri uporabi naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni ponudniki, na primer Facebook Messenger ali WhatsApp, ameriška podjetja. Zaradi tega boste morda težje uveljavljali ali uveljavljali svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Natančni podatki, ki se shranjujejo in obdelujejo, so odvisni od posameznega ponudnika funkcij sporočilnika in komunikacije. To so podatki, kot so ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in podatki o vsebini, kot so vse informacije, ki jih vnesete v kontaktni obrazec. V večini primerov so shranjeni tudi podatki o vaši napravi in naslovu IP. Podatki, zbrani prek funkcije sporočilnika in komunikacije, so prav tako shranjeni na strežnikih ponudnikov.

Če želite natančno vedeti, katere podatke hranijo in obdelujejo posamezni ponudniki ter kako lahko ugovarjate obdelavi podatkov, natančno preberite ustrezen pravilnik o zasebnosti podjetja.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Kako dolgo se podatki obdelujejo in hranijo, je odvisno predvsem od orodij, ki jih uporabljamo. Več o obdelavi podatkov za posamezna orodja si lahko preberete v nadaljevanju. V izjavah o zasebnosti ponudnikov je običajno natančno navedeno, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo ter koliko časa. Načeloma se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je to potrebno za zagotavljanje naših storitev. Ko so podatki shranjeni v piškotkih, je obdobje shranjevanja zelo različno. Podatki se lahko izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, lahko pa ostanejo shranjeni tudi več let. Če želite izvedeti več o shranjevanju podatkov, si morate podrobno ogledati vsak posamezen piškotek. V večini primerov boste informativne informacije o posameznih piškotkih našli tudi v izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke. Za več informacij glejte poglavje o soglasju.

Ker se piškotki lahko uporabljajo v funkcijah sporočilnika in komunikacije, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo prek integriranih funkcij sporočil in komunikacij, se ta privolitev šteje za pravno podlago za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Vašo poizvedbo obdelujemo in vaše podatke upravljamo v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij, da bi izpolnili svoje predpogodbene in pogodbene obveznosti ali odgovorili na poizvedbe. Podlaga za to je člen 6(1)(1)(1)(b). DSGVO. Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji, če je bila dana privolitev.

Politika zasebnosti storitve Facebook Messenger

Na našem spletnem mestu uporabljamo komunikacijsko orodje Facebook Messenger. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovoren za evropsko regijo.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoj za obdelavo podatkov v Facebooku, ki je skladen s standardnimi pogodbenimi klavzulami, je na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Facebooka, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV) Facebook Messenger

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo s Facebookom sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker Facebook obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko Facebook podatke, ki jih prejme od nas, obdeluje le v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z uredbo GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Politika zasebnosti Signal Messenger

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev za pošiljanje sporočil Signal Messenger. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Signal Messenger LLC, 650 Castro Street, Suite 120-223 Mountain View, CA 94041, ZDA.

Signal med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Signal uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO), kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Te klavzule zavezujejo družbo Signal, da pri obdelavi zadevnih podatkov zunaj EU upošteva raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločbo in klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Signala, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://signal.org/legal/.

Pravilnik o zasebnosti Telegram

Uporabljamo tudi storitev za takojšnje sporočanje Telegram. Ponudnik storitev je mednarodno podjetje Telegram Messenger LLP, ki deluje na londonskem naslovu (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Združeno kraljestvo). Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo programa Telegram, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://telegram.org/privacy.

Politika zasebnosti WhatsApp

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev za takojšnje sporočanje WhatsApp. Ponudnik storitev je ameriško podjetje WhatsApp Inc., hčerinsko podjetje Meta Platforms Inc. Podjetje WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, je odgovorno za evropsko območje.

WhatsApp med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

WhatsApp uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46, odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se WhatsApp zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Informacije o prenosu podatkov prek aplikacije WhatsApp, ki so skladne s standardnimi pogodbenimi klavzulami, najdete na spletnem mestu https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum-20210927.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo aplikacije WhatsApp, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://www.whatsapp.com/privacy.

Pravilnik o zasebnosti v storitvi Zoho Desk

Uporabljamo tudi programsko opremo za storitve za stranke Zoho Desk. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Zoho Corporation, 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, ZDA.

Podjetje Zoho med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To lahko pomeni različna tveganja za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Zoho uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se družba Zoho zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov upoštevala evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Za več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah podjetja Zoho obiščite https://www.zoho.com/blog/general/zoho-welcomes-the-new-sccs.html.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Zoho, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.zoho.com/privacy.html.

Uvod v klepetalnike

Povzetek politike zasebnosti klepetalnikov
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Zahteve za stik in splošna komunikacija med nami in vami.
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, splošni podatki o vsebini, naslov IP, če je primerno.Več
podrobnosti je na voljo v ustreznih uporabljenih orodjih.
📅 Obdobje shranjevanja: odvisno od uporabljenih klepetalnih robotov in klepetalnih funkcij.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi), člen 6(1)(1)(b). DSGVO (pogodbene ali predpogodbene obveznosti)

Kaj so klepetalni roboti?

Z nami lahko komunicirate tudi prek klepetalnih robotov ali podobnih funkcij klepeta. V klepetu lahko pišete ali se pogovarjate drug z drugim z zelo majhnim časovnim zamikom. Klepetalni robot je programska oprema, ki poskuša odgovoriti na vaše vprašanje in vas po potrebi obvesti o novostih. Z uporabo teh komunikacijskih sredstev se lahko obdelujejo in shranjujejo tudi vaši osebni podatki.

Zakaj uporabljamo klepetalnike?

Možnosti komunikacije z vami so nam pomembne. Navsezadnje se želimo z vami pogovoriti in na najboljši možni način odgovoriti na vsa vprašanja o naših storitvah. Dobro delujoča komunikacija je pomemben del naših storitev. Velika prednost klepetalnikov je, da lahko s pomočjo te programske opreme samodejno odgovarjamo na pogosto zastavljena vprašanja. S tem nam prihranite čas, vi pa še vedno prejmete podrobne in koristne odgovore. Če vam klepetalni robot ne more pomagati, se lahko seveda kadar koli obrnete na nas osebno.

Upoštevajte, da se pri uporabi naših vgrajenih elementov podatki o vas lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni ponudniki ameriška podjetja. Zaradi tega boste morda težje uveljavljali ali uveljavljali svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Storitve klepeta lahko uporabljate tudi na drugih spletnih mestih/platformi. V tem primeru se na strežnikih tega spletnega mesta shrani tudi vaše uporabniško ime. Prav tako smo lahko obveščeni o tem, kateri uporabnik je uporabljal klepet v določenem času. Shranjena je tudi vsebina. Kateri podatki so natančno shranjeni, je odvisno od zadevne storitve. Praviloma so to kontaktni podatki, kot so e-poštni naslov ali telefonska številka, naslov IP in različni podatki o uporabi.

Če ste dali soglasje za uporabo funkcije klepeta, se to soglasje in morebitna registracija prav tako shranita ali zabeležita. To storimo zato, da lahko dokažemo registracijo ali soglasje, če to zahteva zakon.

Ponudnik platforme za klepet lahko izve tudi, kdaj klepetate, in prejme tehnične podatke o napravi, ki jo uporabljate. Katere informacije se shranjujejo in obdelujejo, je odvisno tudi od nastavitev računalnika. V številnih primerih je mogoče zbrati podatke o vaši približni lokaciji. S tem po eni strani optimizirate storitve klepeta, po drugi strani pa zagotavljate večjo varnost. Poleg tega se lahko informacije uporabijo tudi za nastavitev prilagojenih oglaševalskih in trženjskih ukrepov.

Če ste se strinjali, da vam klepetalni robot lahko pošlje sporočilo, lahko to aktivacijo seveda kadar koli deaktivirate. Klepetalni robot vam pri tem tudi pomaga in vam pokaže, kako se lahko odjavite od te funkcije. Vsi vaši podatki v zvezi s tem bodo izbrisani s seznama prejemnikov.

Zgoraj navedene podatke uporabljamo, da vas lahko osebno nagovorimo prek klepeta, odgovorimo na vaša vprašanja in poizvedbe ali vam pošljemo morebitno vsebino. Omogoča nam tudi splošno izboljšanje naših storitev klepeta.

Kako dolgo so podatki shranjeni?

Kako dolgo se podatki obdelujejo in hranijo, je odvisno predvsem od orodij, ki jih uporabljamo. Več o obdelavi podatkov za posamezna orodja si lahko preberete v nadaljevanju. V izjavah o zasebnosti ponudnikov je običajno natančno navedeno, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo ter koliko časa. Načeloma se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je to potrebno za zagotavljanje naših storitev. Če so podatki shranjeni v piškotkih, je obdobje shranjevanja zelo različno. Podatki se lahko izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, lahko pa ostanejo shranjeni tudi več let. Če želite izvedeti več o shranjevanju podatkov, si morate podrobno ogledati vsak posamezen piškotek. V večini primerov boste informativne informacije o posameznih piškotkih našli tudi v izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke.

Ker lahko storitve klepeta uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

V pojavnem oknu vas prosimo za dovoljenje za obdelavo vaših podatkov v okviru storitev klepeta. Če privolite, je ta privolitev tudi pravna podlaga (člen 6(1)(a) DSGVO) za obdelavo podatkov. Poleg tega obdelujemo vaše poizvedbe in upravljamo vaše podatke v okviru pogodbenih ali predpogodbenih razmerij, da bi izpolnili svoje predpogodbene in pogodbene obveznosti ali odgovorili na poizvedbe. Podlaga za to je člen 6(1)(1)(1)(b). DSGVO. Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Uvod v družbene medije

Povzetek pravilnika o zasebnosti v družabnih medijih
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Predstavitev in optimizacija naših storitev, stik z obiskovalci, zainteresiranimi stranmi itd., oglaševanje.
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnikov, informacije o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem lahko najdete v orodju družbenega medija, ki je bilo uporabljeno v posameznem primeru.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih platform družbenih medijev.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so družbeni mediji?

Poleg naše spletne strani smo dejavni tudi na različnih platformah družabnih medijev. To lahko vključuje obdelavo podatkov o uporabnikih, da lahko ciljno usmerjamo uporabnike, ki se zanimajo za nas prek družabnih omrežij. Poleg tega so lahko elementi platforme družabnih medijev vgrajeni tudi neposredno v naše spletno mesto. Tako je na primer, ko na našem spletnem mestu kliknete na tako imenovani gumb za družabne medije in ste neposredno preusmerjeni na našo prisotnost v družabnih medijih. Tako imenovani družbeni mediji so spletna mesta in aplikacije, prek katerih lahko registrirani člani ustvarjajo vsebine, jih delijo odprto ali v posebnih skupinah in se povezujejo z drugimi člani.

Zakaj uporabljamo družbene medije?

Družabni mediji so že leta prostor, kjer ljudje komunicirajo in vzpostavljajo stike prek spleta. S prisotnostjo v družabnih medijih lahko svoje izdelke in storitve približamo potencialnim strankam. Elementi družabnih medijev, vgrajeni na našem spletnem mestu, vam pomagajo, da hitro in brez zapletov preklopite na vsebine naših družabnih medijev.

Podatki, ki se shranjujejo in obdelujejo pri vaši uporabi kanala družabnih medijev, so namenjeni predvsem izvajanju spletnih analiz. Cilj teh analiz je, da bi lahko razvili natančnejše in bolj prilagojene trženjske in oglaševalske strategije. Glede na vaše vedenje na platformi družbenih medijev je mogoče s pomočjo ovrednotenih podatkov sklepati o vaših interesih in ustvariti tako imenovane uporabniške profile. To platformam omogoča tudi, da vam prikazujejo prilagojene oglase. V ta namen so v vašem brskalniku običajno nameščeni piškotki, ki shranjujejo podatke o vašem vedenju pri uporabi.

Na splošno domnevamo, da ostajamo odgovorni v skladu z zakonom o varstvu podatkov, tudi če uporabljamo storitve platforme družabnih medijev. Vendar pa je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je v nekaterih primerih upravljavec platforme družabnih medijev lahko skupaj z nami odgovoren v smislu člena 26 GDPR. Če je tako, na to opozarjamo posebej in delamo na podlagi dogovora v zvezi s tem. Bistvo sporazuma je za zadevno platformo povzeto spodaj.

Upoštevajte, da se pri uporabi platform družbenih medijev ali naših vgrajenih elementov vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije, saj so številni kanali družbenih medijev, na primer Facebook ali Twitter, ameriška podjetja. Zaradi tega boste morda težje uveljavljali ali uveljavljali svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo, je odvisno od ponudnika platforme družabnih medijev. Običajno so to podatki, kot so telefonske številke, e-poštni naslovi, podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, podatki o uporabniku, kot so gumbi, ki jih kliknete, kdo vam je všeč ali komu sledite, kdaj ste obiskali katere strani, informacije o vaši napravi in naslov IP. Večina teh podatkov je shranjena v piškotkih. Zlasti če imate profil v obiskanem kanalu družabnih medijev in ste prijavljeni, se lahko podatki povežejo z vašim profilom.

Vsi podatki, zbrani prek platforme družbenih medijev, so prav tako shranjeni na strežnikih ponudnikov. Tako imajo dostop do podatkov samo ponudniki, ki vam lahko posredujejo ustrezne informacije ali izvedejo spremembe.

Če želite natančno vedeti, katere podatke hranijo in obdelujejo ponudniki družabnih medijev ter kako lahko ugovarjate obdelavi podatkov, natančno preberite ustrezen pravilnik o zasebnosti podjetja. Če imate vprašanja o shranjevanju in obdelavi podatkov ali želite uveljavljati ustrezne pravice, vam priporočamo, da se obrnete neposredno na ponudnika.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Družabni medij Facebook na primer hrani podatke, dokler jih ne potrebuje več za svoj namen. Podatki o strankah, ki se ujemajo z našimi lastnimi podatki o uporabnikih, pa se izbrišejo v dveh dneh. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Če to zahteva zakon, na primer v primeru računovodstva, je ta rok hrambe lahko tudi daljši.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali ponudnikov tretjih oseb, kot so vgrajeni elementi družbenih medijev. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke.

Ker se piškotki lahko uporabljajo z orodji družabnih medijev, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma se bodo vaši podatki, če je podana privolitev, hranili in obdelovali tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družabnih medijev v brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o zasebnosti v zvezi s piškotki in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Informacije o posameznih platformah družbenih medijev – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti v Facebooku

Povzetek pravilnika o zasebnosti v Facebooku
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so podatki o strankah, podatki o vedenju uporabnikov, podatki o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem je na voljo spodaj v pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: dokler podatki niso več uporabni za Facebookove namene.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj so orodja Facebook?

Na našem spletnem mestu uporabljamo izbrana orodja družbe Facebook. Facebook je družabno omrežje družbe Meta Platforms Inc. ali za evropsko regijo družbe Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. S pomočjo teh orodij lahko vam in ljudem, ki se zanimajo za naše izdelke in storitve, ponudimo najboljšo možno ponudbo.

Če se podatki zbirajo od vas in posredujejo prek naših vgrajenih elementov Facebooka ali prek naše strani na Facebooku (oboževalne strani), smo za to odgovorni mi in družba Facebook Ireland Ltd. Za nadaljnjo obdelavo teh podatkov je odgovoren izključno Facebook. Naše skupne obveznosti so določene tudi v javno dostopni pogodbi na spletnem mestu https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ta pogodba na primer določa, da vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam. To na primer pomeni, da vas moramo jasno obvestiti o uporabi orodij Facebook na našem spletnem mestu. Poleg tega smo odgovorni tudi za zagotavljanje, da so orodja varno vključena v naše spletno mesto v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Po drugi strani pa je Facebook odgovoren za varnost podatkov na primer v svojih izdelkih. Če imate vprašanja o zbiranju in obdelavi podatkov s strani Facebooka, se lahko obrnete neposredno na podjetje. Če vprašanje naslovite na nas, ga moramo posredovati Facebooku.

V nadaljevanju podajamo pregled različnih orodij Facebooka, podatkov, ki se pošiljajo Facebooku, in načinov, kako lahko te podatke izbrišete.

Facebook med številnimi drugimi izdelki ponuja tudi tako imenovana “Facebookova poslovna orodja”. To je uradno ime Facebooka. Ker pa je ta izraz slabo poznan, smo se odločili, da jih bomo imenovali preprosto Facebookova orodja. Med njimi so:

 • Facebook Pixel
 • vtičniki za družabna omrežja (na primer gumb “Všeč mi je” ali “Deli”).
 • Prijava v omrežje Facebook
 • Komplet za račune
 • API (programski vmesnik)
 • SDK-ji (zbirka programskih orodij)
 • Integracije platform
 • Vtičniki
 • Kode
 • Specifikacije
 • Dokumentacija
 • Tehnologije in storitve

S temi orodji Facebook širi storitve in lahko pridobiva informacije o dejavnostih uporabnikov zunaj Facebooka.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo orodja Facebook?

Svoje storitve in izdelke želimo pokazati le ljudem, ki jih resnično zanimajo. S pomočjo oglasov (oglasi na Facebooku) lahko dosežemo točno te ljudi. Vendar pa Facebook potrebuje informacije o željah in potrebah ljudi, da jim lahko prikazuje primerne oglase. Tako so informacije o vedenju uporabnikov (in kontaktni podatki) na naši spletni strani na voljo podjetju. Tako Facebook zbira boljše podatke o uporabnikih in lahko zainteresiranim ljudem prikazuje ustrezne oglase o naših izdelkih ali storitvah. Orodja tako omogočajo prilagojene oglaševalske kampanje na Facebooku.

Facebook podatke o vašem vedenju na našem spletnem mestu imenuje “podatki o dogodkih”. Uporablja se tudi za storitve merjenja in analize. Tako lahko Facebook v našem imenu pripravi “poročila o kampanjah” o učinkih naših oglaševalskih kampanj. Poleg tega nam analitika omogoča boljši vpogled v to, kako uporabljate naše storitve, spletno mesto ali izdelke. Nekatera od teh orodij uporabljamo za optimizacijo vaše uporabniške izkušnje na našem spletnem mestu. Vtičniki družabnih omrežij vam na primer omogočajo, da vsebino na našem spletnem mestu delite neposredno v omrežju Facebook.

Katere podatke shranjujejo Facebookova orodja?

Z uporabo posameznih orodij Facebook lahko osebne podatke (podatke o strankah) pošljete Facebooku. Odvisno od uporabljenih orodij se lahko pošljejo podatki o stranki, kot so ime, naslov, telefonska številka in naslov IP.

Facebook te informacije uporablja za primerjavo podatkov s podatki, ki jih ima o vas (če ste član Facebooka). Preden se podatki strank prenesejo v Facebook, se opravi tako imenovano “hashanje”. To pomeni, da se podatkovni zapis poljubne velikosti pretvori v niz znakov. To služi tudi za šifriranje podatkov.

Poleg kontaktnih podatkov se posredujejo tudi “podatki o dogodkih”. “Podatki o dogodku” se nanašajo na informacije, ki jih o vas prejmemo na našem spletnem mestu. Na primer, katere podstrani obiščete ali katere izdelke pri nas kupite. Facebook prejetih podatkov ne deli s tretjimi osebami (na primer oglaševalci), razen če ima za to izrecno dovoljenje ali če je to zakonsko predpisano. “Podatki o dogodkih” so lahko povezani tudi s kontaktnimi podatki. Tako lahko Facebook ponudi bolje prilagojeno oglaševanje. Po že omenjenem postopku ujemanja Facebook ponovno izbriše podatke o stikih.

Za optimalno prikazovanje oglasov Facebook uporablja podatke o dogodkih le, če so združeni z drugimi podatki (ki jih Facebook zbira na druge načine). Facebook te podatke o dogodkih uporablja tudi za varnostne, zaščitne, razvojne in raziskovalne namene. Večina teh podatkov se Facebooku posreduje prek piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se uporabljajo za shranjevanje podatkov ali informacij v brskalnikih. Odvisno od orodij, ki jih uporabljate, in od tega, ali ste član Facebooka, bo v vaš brskalnik nameščeno različno število piškotkov. V opisih posameznih Facebookovih orodij podrobneje opisujemo posamezne Facebookove piškotke. Splošne informacije o uporabi Facebookovih piškotkov so na voljo tudi na spletni strani https://www.facebook.com/policies/cookies.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Facebook v bistvu hrani podatke, dokler jih ne potrebuje več za svoje storitve in Facebookove izdelke. Facebook ima strežnike po vsem svetu, kjer so shranjeni njegovi podatki. Vendar pa se podatki o strankah izbrišejo v 48 urah po tem, ko so primerjani z lastnimi podatki o uporabnikih.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z osnovno uredbo o varstvu podatkov imate pravico do obveščenosti, popravka, prenosa in izbrisa svojih podatkov.

Podatki se popolnoma izbrišejo le, če popolnoma izbrišete svoj račun Facebook. Tako deluje brisanje računa Facebook:

1) Na desni strani Facebooka kliknite Nastavitve.

2) Nato v levem stolpcu kliknite na “Your Facebook information”.

3) Zdaj kliknite “Deaktivacija in brisanje”.

4) Zdaj izberite “Delete account” in kliknite “Continue and delete account”.

5) Zdaj vnesite geslo, kliknite “Naprej” in nato “Izbriši račun”.

Shranjevanje podatkov, ki jih Facebook prejme prek našega spletnega mesta, poteka med drugim prek piškotkov (npr. za socialne vtičnike). V brskalniku lahko deaktivirate, izbrišete ali upravljate posamezne ali vse piškotke. Glede na brskalnik, ki ga uporabljate, to deluje na različne načine. Pod razdelkom “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil najbolj priljubljenih brskalnikov.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo z integriranimi orodji Facebooka, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družabnih medijev v brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o zasebnosti glede piškotkov in si ogledate Facebookov pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov na Facebooku, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Upamo, da smo vam približali najpomembnejše informacije o uporabi in obdelavi podatkov s Facebookovimi orodji. Če želite izvedeti več o tem, kako Facebook uporablja vaše podatke, vam priporočamo, da si preberete pravilnik o podatkih na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Politika zasebnosti za prijavo v Facebook

Na naše spletno mesto smo vključili praktično prijavo prek Facebooka. Tako se lahko v naše spletno mesto preprosto prijavite z računom Facebook, ne da bi morali ustvariti še en uporabniški račun. Če se odločite za registracijo prek prijave na Facebooku, boste preusmerjeni v družabno omrežje Facebook. Registracija poteka prek vaših podatkov o uporabniku Facebooka. S tem postopkom prijave se podatki o vas ali vašem uporabniškem vedenju shranijo in posredujejo Facebooku.

Za shranjevanje podatkov Facebook uporablja različne piškotke. V nadaljevanju vam predstavljamo najpomembnejše piškotke, ki so nastavljeni v vašem brskalniku ali že obstajajo, ko se prijavite na naše spletno mesto prek Facebookove prijave:

Ime: fr
Vrednost: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Namen: Ta piškotek se uporablja za zagotavljanje čim boljšega delovanja družabnega vtičnika na našem spletnem mestu.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Ime: datr
Wert: 4Jh7XUA2112053024SEmPsSfzCOO4JFFl
Namen: Facebook nastavi piškotek “datr”, ko spletni brskalnik dostopa do spletne strani facebook.com, piškotek pa pomaga prepoznati prijavno dejavnost in zaščititi uporabnike.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: _js_datr
Vrednost: izbrisano
Namen: Ta sejni piškotek nastavi Facebook za namene sledenja, tudi če nimate računa na Facebooku ali ste odjavljeni.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Opomba: Našteti piškotki so le majhen izbor piškotkov, ki so na voljo Facebooku. Drugi piškotki vključujejo _ fbp, sb ali wd. Popoln seznam ni mogoč, saj ima Facebook veliko število piškotkov in jih uporablja različno.

Po eni strani vam prijava v Facebook omogoča hiter in enostaven postopek registracije, po drugi strani pa nam omogoča, da s Facebookom delimo podatke. Tako lahko svojo ponudbo in promocije bolje prilagodimo vašim interesom in potrebam. Podatki, ki jih na ta način prejmemo od Facebooka, so javni podatki, kot so

 • Vaše ime v Facebooku
 • Slika vašega profila
 • deponiran e-poštni naslov.
 • Seznami prijateljev
 • informacije o gumbu (npr. gumb “Všeč mi je”)
 • Datum rojstnega dne
 • Jezik
 • Rezidenca

V zameno družbi Facebook posredujemo informacije o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. To vključuje informacije o napravi, ki jo uporabljate, o tem, katere naše podstrani obiskujete ali katere izdelke ste pri nas kupili.

Z uporabo storitve Facebook Login se strinjate z obdelavo podatkov. To pogodbo lahko kadar koli prekličete. Če želite izvedeti več informacij o obdelavi podatkov s strani Facebooka, vam priporočamo, da si preberete Facebookov pravilnik o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/policy.php?tid=112053024.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve za oglase na spletnem mestu https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen.

Pravilnik o zasebnosti družabnih vtičnikov Facebooka

Na našem spletnem mestu so nameščeni tako imenovani socialni vtičniki podjetja Meta Platforms Inc. Te gumbe lahko prepoznate po klasičnem logotipu Facebook, kot je gumb “Všeč mi je” (roka z dvignjenim palcem), ali po jasni oznaki “Facebook Plug-in”. Družabni vtičnik je majhen del Facebooka, ki je integriran v naše spletno mesto. Vsak vtičnik ima svojo funkcijo. Najpogosteje uporabljani funkciji sta znana gumba “Všeč mi je” in “Skupna raba”.

Facebook ponuja naslednje vtičnike družabnih omrežij:

 • Gumb “Shrani”
 • gumb “Všeč mi je”, deljenje, pošiljanje in citiranje
 • Vtičnik strani
 • Komentarji
 • Vtičnik Messenger
 • Vdelane objave in predvajalnik videoposnetkov
 • Vtičnik skupine

Na spletnem mestu https://developers.facebook.com/docs/plugins boste našli podrobnejše informacije o uporabi posameznih vtičnikov. Družabne vtičnike uporabljamo zato, da vam na eni strani ponudimo boljšo uporabniško izkušnjo na našem spletnem mestu, na drugi strani pa zato, ker lahko Facebook optimizira naše oglase.

Če imate račun na Facebooku ali ste že obiskali spletno stran https://www.facebook.com/, je Facebook v vašem brskalniku že nastavil vsaj en piškotek. V tem primeru vaš brskalnik prek tega piškotka pošlje informacije družbi Facebook takoj, ko obiščete naše spletno mesto ali sodelujete z družabnimi vtičniki (npr. z gumbom “Všeč mi je”).

Pridobljeni podatki se v 90 dneh izbrišejo ali ponovno anonimizirajo. Po navedbah Facebooka ti podatki vključujejo vaš naslov IP, spletno mesto, ki ste ga obiskali, datum, čas in druge informacije o vašem brskalniku.

Če želite preprečiti, da bi Facebook med vašim obiskom našega spletnega mesta zbiral veliko podatkov in jih povezal s podatki Facebooka, se morate med obiskom spletnega mesta odjaviti iz Facebooka.

Če niste prijavljeni v Facebook ali nimate računa Facebook, vaš brskalnik pošilja manj informacij Facebooku, saj imate manj piškotkov Facebook. Kljub temu se lahko podatki, kot so vaš naslov IP ali spletno mesto, ki ga obiskujete, posredujejo Facebooku. Poudarjamo, da ne poznamo natančne vsebine podatkov. Vendar vas poskušamo o obdelavi podatkov čim bolje obvestiti glede na naše trenutno stanje znanja. O tem, kako Facebook uporablja podatke, si lahko preberete tudi v pravilniku o podatkih podjetja na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Ko obiščete spletno mesto z družabnimi vtičniki Facebooka, se v vašem brskalniku nastavijo vsaj naslednji piškotki:

Ime: dpr
Vrednost: ni določena
Namen: Ta piškotek se uporablja za delovanje družabnih vtičnikov na našem spletnem mestu.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: fr
Wert: 0jieyh4112053024c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Namen: Piškotek je potreben tudi za pravilno delovanje vtičnikov.
Rok veljavnosti:: po 3 mesecih

Opomba: Ti piškotki so bili nastavljeni po preizkusu, tudi če niste član Facebooka.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko sami spremenite nastavitve za oglase na spletnem mestu https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/. Če niste uporabnik Facebooka, lahko svoje spletno oglaševanje, ki temelji na uporabi, upravljate na spletnem mestu https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=112053024. Tam imate možnost deaktivirati ali aktivirati ponudnike.

Če želite izvedeti več o Facebookovem pravilniku o zasebnosti, vam priporočamo, da si preberete lasten podatkovni pravilnik na spletnem mestu https://www.facebook.com/policy.php?tip=112053024.

Pravilnik o zasebnosti na Facebookovi strani

Za našo spletno stran imamo tudi stran oboževalcev na Facebooku. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovoren za evropsko regijo.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoj obdelave podatkov v Facebooku, ki je skladen s standardnimi pogodbenimi klavzulami, je na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Facebooka, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy.

Politika zasebnosti Instagrama

Povzetek politike zasebnosti Instagrama
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnika, informacije o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete spodaj v pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: dokler Instagram podatkov ne potrebuje več za svoje namene.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Instagram?

V svoje spletno mesto smo vključili funkcije Instagrama. Instagram je platforma družabnih medijev podjetja Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, ZDA. Instagram je od leta 2012 hčerinsko podjetje družbe Meta Platforms Inc. in je eden od Facebookovih izdelkov. Vstavljanje vsebine Instagrama na naše spletno mesto se imenuje vstavljanje. To nam omogoča, da vam vsebino, kot so gumbi, fotografije ali videoposnetki iz Instagrama, prikažemo neposredno na našem spletnem mestu. Ko na našem spletnem mestu prikličete spletne strani z vgrajeno funkcijo Instagrama, se podatki prenesejo na Instagram, shranijo in obdelajo. Instagram uporablja enake sisteme in tehnologije kot Facebook. Tako se vaši podatki obdelujejo v vseh družbah Facebook.

V nadaljevanju vam želimo podrobneje predstaviti, zakaj Instagram zbira podatke, kakšni so ti podatki in kako lahko v veliki meri nadzorujete njihovo obdelavo. Ker je Instagram v lasti družbe Meta Platforms Inc., pridobivamo informacije po eni strani iz Instagramovih smernic, po drugi strani pa tudi iz samih smernic za varstvo podatkov družbe Meta.

Instagram je eno izmed najbolj priljubljenih družabnih omrežij na svetu. Instagram združuje prednosti bloga in prednosti avdiovizualnih platform, kot sta YouTube ali Vimeo. Na “Insto” (kot platformi naključno pravijo številni uporabniki) lahko nalagate fotografije in kratke videoposnetke, jih urejate z različnimi filtri in razširjate tudi v drugih družabnih omrežjih. Če sami ne želite biti aktivni, lahko preprosto sledite drugim zanimivim uporabnikom.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Instagram?

Instagram je platforma družabnih medijev, ki je v zadnjih letih zelo napredovala. Seveda smo se na ta razcvet odzvali tudi mi. Želimo, da se na našem spletnem mestu počutite čim bolj udobno. Zato je raznolika predstavitev naših vsebin za nas samoumevna. Z vgrajenimi funkcijami Instagrama lahko svojo vsebino obogatimo s koristnimi, zabavnimi ali zanimivimi vsebinami iz sveta Instagrama. Ker je Instagram podružnica Facebooka, nam lahko zbrani podatki koristijo tudi za prilagojeno oglaševanje na Facebooku. Tako bodo naše oglase prejemali le tisti, ki jih naši izdelki ali storitve resnično zanimajo.

Instagram zbrane podatke uporablja tudi za namene merjenja in analize. Pridobimo zbirne statistične podatke in s tem boljši vpogled v vaše želje in interese. Pomembno je poudariti, da ta poročila ne vsebujejo vaše osebne identitete.

Katere podatke hrani Instagram?

Če naletite na eno od naših strani, ki ima vgrajene funkcije Instagrama (na primer slike Instagrama ali vtičnike), se vaš brskalnik samodejno poveže z Instagramovimi strežniki. Pri tem se podatki pošljejo Instagramu, shranijo in obdelajo. In to ne glede na to, ali imate račun na Instagramu ali ne. To vključuje informacije o našem spletnem mestu, vašem računalniku, nakupih, ki ste jih opravili, oglasih, ki jih vidite, in o tem, kako uporabljate našo ponudbo. Poleg tega sta shranjena tudi datum in čas vaše interakcije z Instagramom. Če imate Instagramov račun ali ste prijavljeni, Instagram o vas shrani precej več podatkov.

Facebook razlikuje med podatki o strankah in podatki o dogodkih. Predvidevamo, da to velja tudi za Instagram. Podatki o strankah so na primer ime, naslov, telefonska številka in naslov IP. Ti podatki o strankah se Instagramu posredujejo le, če so bili pred tem “hashirani”. Pri šifriranju se zapis podatkov pretvori v znakovni niz. To omogoča šifriranje podatkov o stikih. Poleg tega se prenesejo tudi zgoraj navedeni “podatki o dogodku”. Pod “podatki o dogodkih” Facebook – in posledično tudi Instagram – razume podatke o vedenju vašega uporabnika. Prav tako se lahko zgodi, da so podatki o stikih združeni s podatki o dogodkih. Zbrani kontaktni podatki se primerjajo s podatki, ki jih Instagram že ima o vas.

Zbrani podatki se Facebooku posredujejo prek majhnih besedilnih datotek (piškotkov), ki so običajno nameščene v vašem brskalniku. Odvisno od uporabljenih funkcij Instagrama in od tega, ali imate sami račun Instagram, se shranjujejo različne količine podatkov.

Predvidevamo, da Instagramova obdelava podatkov deluje enako kot Facebookova. To pomeni, da če imate račun Instagram ali ste obiskali spletno stran www.instagram.com, je Instagram nastavil vsaj piškotek. V tem primeru vaš brskalnik prek piškotka pošlje informacije Instagramu takoj, ko pridete v stik z Instagramovo funkcijo. Najpozneje po 90 dneh (po uskladitvi) se ti podatki ponovno izbrišejo ali anonimizirajo. Čeprav smo intenzivno preučevali obdelavo podatkov v Instagramu, ne moremo natančno povedati, katere podatke Instagram zbira in shranjuje.

V nadaljevanju vam predstavljamo piškotke, ki se v vašem brskalniku nastavijo vsaj takrat, ko kliknete funkcijo Instagrama (na primer gumb ali sliko Insta). V našem preizkusu predvidevamo, da nimate računa na Instagramu. Če ste prijavljeni v Instagram, je v vašem brskalniku seveda nastavljenih bistveno več piškotkov.

Ti piškotki so bili uporabljeni v našem testu:

Ime: csrftoken
Vrednost: “”
Namen: Ta piškotek je najverjetneje nastavljen iz varnostnih razlogov za preprečevanje ponarejanja zahtevkov. Vendar nam o tem ni uspelo izvedeti več.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: mid
Vrednost: “”
Namen: Instagram nastavi ta piškotek za optimizacijo svojih storitev in ponudb na Instagramu in zunaj njega. Piškotek nastavi edinstven ID uporabnika.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: fbsr_112053024124024
Vrednost: ni določena
Namen: Ta piškotek shranjuje zahtevo za prijavo uporabnikov aplikacije Instagram.
Datum izteka veljavnosti:
po koncu seje

Ime: rur
Vrednost: ATN
Namen: To je Instagramov piškotek, ki zagotavlja funkcionalnost na Instagramu.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: urlgen
Wert: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe112053024”
Namen: Ta piškotek se uporablja za Instagramove namene trženja.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Opomba: Na tem mestu ne moremo trditi, da so podatki popolni. Kateri piškotki so nastavljeni v posameznih primerih, je odvisno od vgrajenih funkcij in vaše uporabe Instagrama.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Instagram deli informacije, ki jih prejme med podjetji Facebook, z zunanjimi partnerji in ljudmi, s katerimi se povezujete po vsem svetu. Obdelava podatkov se izvaja v skladu z lastnim pravilnikom o podatkih. Vaši podatki so razdeljeni na strežnikih Facebooka po vsem svetu, deloma iz varnostnih razlogov. Večina teh strežnikov je v ZDA.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z osnovno uredbo o varstvu podatkov imate pravico do dostopa, prenosljivosti, popravka in izbrisa svojih podatkov. Podatke lahko upravljate v nastavitvah Instagrama. Če želite popolnoma izbrisati podatke v Instagramu, morate trajno izbrisati svoj račun Instagram.

Tako deluje brisanje računa Instagram:

Najprej odprite aplikacijo Instagram. Na strani svojega profila se spustite navzdol in kliknite “Pomoč”. Zdaj boste prišli na spletno stran podjetja. Na spletnem mestu kliknite “Upravljanje računa” in nato “Izbriši račun”.

Če v celoti izbrišete svoj račun, Instagram izbriše objave, kot so vaše fotografije in posodobitve stanja. Informacije, ki so jih o vas delili drugi, ne spadajo v vaš račun in zato ne bodo izbrisane.

Kot smo že omenili, Instagram vaše podatke shranjuje predvsem prek piškotkov. Te piškotke lahko upravljate, deaktivirate ali izbrišete v svojem brskalniku. Glede na brskalnik upravljanje vedno deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Prav tako lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko je treba nastaviti piškotek. Nato se lahko vedno sami odločite, ali želite piškotke dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družabnih medijev v brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate izjavo o varstvu podatkov ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Instagram in Facebook med drugim obdelujeta podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO), kot podlago za obdelavo podatkov s prejemniki s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Te klavzule zavezujejo Facebook, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločbo in klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Poskušali smo vam zagotoviti najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v Instagramu. Če želite izvedeti več o
Instagramovih pravilih o podatkih, obiščite spletno stran
https://help.instagram.com/519522125107875können.

Pravilnik o zasebnosti v omrežju LinkedIn

Povzetek pravilnika o zasebnosti v omrežju LinkedIn
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnika, informacije o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete spodaj v pravilniku o zasebnosti.
📅 Rok hrambe: podatki se običajno izbrišejo v 30 dneh.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je LinkedIn?

Na našem spletnem mestu uporabljamo vtičnike družabnih omrežij LinkedIn podjetja LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Družabni vtičniki so lahko viri, deljenje vsebine ali povezave do naše strani LinkedIn. Vtičniki družabnih omrežij so jasno označeni z znanim logotipom LinkedIn in omogočajo na primer neposredno deljenje zanimive vsebine prek našega spletnega mesta. Za Evropski gospodarski prostor in Švico je za obdelavo podatkov odgovoren LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place v Dublinu.

Z vgradnjo takšnih vtičnikov lahko podatke pošljete v omrežje LinkedIn ter jih tam shranite in obdelate. V tem pravilniku o zasebnosti vas želimo obvestiti o tem, za katere podatke gre, kako omrežje te podatke uporablja in kako lahko urejate ali preprečite shranjevanje podatkov.

LinkedIn je največje družbeno omrežje za poslovne stike. Za razliko od Facebooka se na primer osredotoča izključno na vzpostavljanje poslovnih stikov. Podjetja lahko na platformi predstavijo storitve in izdelke ter vzpostavijo poslovne odnose. Veliko ljudi uporablja LinkedIn tudi za iskanje zaposlitve ali primernih delavcev za svoje podjetje. Samo v Nemčiji ima omrežje več kot 11 milijonov članov. V Avstriji jih je približno 1,3 milijona.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo LinkedIn?

Vemo, kako zaposleni ste. Ne morete spremljati vseh kanalov družabnih medijev posebej. Tudi če bi bilo vredno, kot v našem primeru. Ker vedno znova objavljamo zanimive novice ali poročila, ki jih je vredno razširiti. Zato smo na našem spletnem mestu ustvarili možnost, da zanimivo vsebino delite neposredno v omrežju LinkedIn ali da se neposredno povežete z našo stranjo LinkedIn. Vgrajene vtičnike družabnih omrežij obravnavamo kot izboljšano storitev na našem spletnem mestu. Podatki, ki jih zbira LinkedIn, nam pomagajo tudi pri prikazovanju morebitnih oglaševalskih ukrepov samo ljudem, ki jih zanima naša ponudba.

Katere podatke hrani LinkedIn?

LinkedIn ne shranjuje nobenih osebnih podatkov zgolj zaradi integracije družabnih vtičnikov. LinkedIn te podatke, ki jih ustvarijo vtičniki, imenuje pasivni prikazi. Kadar kliknete vtičnik družabnega omrežja, na primer za deljenje naše vsebine, pa platforma shrani osebne podatke kot tako imenovane “aktivne vtise”. In to ne glede na to, ali imate račun LinkedIn ali ne. Če ste prijavljeni, so zbrani podatki dodeljeni vašemu računu.

Vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo z LinkedInovimi strežniki, ko sodelujete z našimi vtičniki. Na ta način podjetje beleži različne podatke o uporabi. Poleg vašega naslova IP lahko vključujejo tudi podatke o prijavi, podatke o napravi ali podatke o vašem ponudniku internetnih ali mobilnih storitev. Če do storitev LinkedIn dostopate prek pametnega telefona, je mogoče določiti tudi vašo lokacijo (če ste to dovolili). LinkedIn lahko te podatke deli tudi s tretjimi oglaševalci v “hashirani” obliki. Pri šifriranju (Hashing) se zapis podatkov pretvori v niz znakov. Tako je mogoče podatke šifrirati tako, da osebe ni več mogoče prepoznati.

Večina podatkov o vašem vedenju je shranjena v piškotkih. To so majhne besedilne datoteke, ki so običajno nastavljene v brskalniku. LinkedIn lahko uporablja tudi spletne svetilnike, pikselske oznake, prikazne oznake in druge identifikatorje naprav.

Različni testi tudi pokažejo, kateri piškotki se nastavijo, ko uporabnik sodeluje z družabnim vtičnikom. Najdeni podatki niso popolni in služijo le kot primer. Naslednji piškotki so bili nastavljeni, ne da bi bili prijavljeni v LinkedIn:

Ime: bcookie
Wert: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16112053024-
Namen: Piškotek je tako imenovani “piškotek ID brskalnika” in posledično shranjuje vašo identifikacijsko številko (ID).
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: lang
Vrednost: v=2&lang=sl-sl
Namen: Ta piškotek shranjuje vaš privzeti ali želeni jezik.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: lidc
Wert: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G112053024…
Namen: Ta piškotek se uporablja za usmerjanje. Pri usmerjanju se beležijo načini, kako ste prišli v LinkedIn in kako se pomikate po spletnem mestu.
Rok trajanja: po 24 urah

Ime: rtc
Vrednost: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Namen: O tem piškotku ni bilo mogoče pridobiti dodatnih informacij.
Rok veljavnosti: po 2 minutah

Ime: JSESSIONID
Wert: ajax:1120530242900777718326218137
Namen: To je piškotek seje, ki ga LinkedIn uporablja za vzdrževanje anonimnih sej uporabnikov v strežniku.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: bscookie
Vrednost: “v=1&201910230812…
Namen: Ta piškotek je varnostni piškotek. LinkedIn ga opisuje kot varen piškotek ID brskalnika.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: fid
Vrednost: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…
Namen: Za ta piškotek ni bilo mogoče najti dodatnih informacij.
Rok trajanja: po 7 dneh

Opomba: LinkedIn sodeluje tudi s tretjimi ponudniki. Zato smo med testiranjem zaznali tudi piškotka Google Analytics _ga in _gat.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

LinkedIn bo vaše osebne podatke načeloma hranil toliko časa, kolikor bo menil, da je to potrebno za zagotavljanje njegovih storitev. Vendar LinkedIn izbriše vaše osebne podatke, ko izbrišete svoj račun. V nekaterih izjemnih primerih lahko LinkedIn nekatere podatke v zbirni in anonimizirani obliki ohrani tudi po tem, ko izbrišete svoj račun. Ko izbrišete svoj račun, drugi v enem dnevu ne bodo mogli videti vaših podatkov. LinkedIn običajno izbriše podatke v 30 dneh. Vendar pa LinkedIn hrani podatke, če je to potrebno iz pravnih razlogov. Podatki, ki jih ni več mogoče dodeliti osebi, ostanejo shranjeni tudi po zaprtju računa. Podatki so shranjeni na različnih strežnikih v Ameriki in verjetno tudi v Evropi.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Kadar koli imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in tudi do njihovega izbrisa. Svoje podatke lahko upravljate, spreminjate in brišete v svojem računu LinkedIn. Kopijo svojih osebnih podatkov lahko zahtevate tudi od družbe LinkedIn.

Kako dostopati do podatkov o računu v profilu LinkedIn:

V omrežju LinkedIn kliknite ikono svojega profila in izberite razdelek “Nastavitve in zasebnost”. Zdaj kliknite “Zasebnost” in nato “Spremeni” v razdelku “Kako LinkedIn uporablja vaše podatke”. V kratkem času lahko prenesete izbrane podatke o svojih spletnih dejavnostih in zgodovini računa.

V brskalniku imate tudi možnost, da preprečite obdelavo podatkov s strani družbe LinkedIn. Kot smo že omenili, LinkedIn večino podatkov shranjuje s piškotki, ki so nastavljeni v vašem brskalniku. Te piškotke lahko upravljate, deaktivirate ali izbrišete. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, upravljanje deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Svoj brskalnik lahko nastavite tudi tako, da boste vedno obveščeni, ko bo nameščen piškotek. Nato se lahko vedno sami odločite, ali želite piškotke dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo v integriranih elementih družbenih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družabnih medijev v brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate izjavo o varstvu podatkov ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

LinkedIn med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

LinkedIn uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se LinkedIn zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah družbe LinkedIn je na voljo na spletnih straneh https://de.linkedin.com/legal/l/dpa ali https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Poskušali smo vam zagotoviti najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v omrežju LinkedIn. Več o obdelavi podatkov v družabnem omrežju LinkedIn si lahko preberete na spletni strani https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV) LinkedIn

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo z družbo LinkedIn sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker LinkedIn obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko LinkedIn podatke, ki jih prejme od nas, obdeluje le v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://de.linkedin.com/legal/l/dpa.

Politika zasebnosti Snapchata

Uporabljamo tudi storitev za takojšnje sporočanje Snapchat. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Snap Inc, 2772 Donald Douglas Loop N, Santa Monica (sedež), Kalifornija, ZDA.

Snap med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Snap uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. Družba Snap se s temi klavzulami zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov spoštovala evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več informacij o Snapovih standardnih pogodbenih klavzulah je na voljo na spletni strani https://snap.com/en-US/terms/standard-contractual-clauses.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo Snapchata, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy.

Pravilnik o zasebnosti TikTok

Uporabljamo tudi TikTok, kanal za družabne medije in videoposnetke. Ponudnik storitev je kitajsko podjetje Beijing Bytedance Technology Ltd. Za evropsko regijo je odgovorno irsko podjetje TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska.

TikTok med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

TikTok uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se TikTok zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več o standardnih pogodbenih klavzulah in podatkih, ki se obdelujejo z uporabo TikTok Pixel, si lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de oziroma https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Twitterjev pravilnik o zasebnosti

Povzetek politike zasebnosti Twitterja
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so podatki o vedenju uporabnika, informacije o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete spodaj v pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Twitter izbriše zbrane podatke z drugih spletnih mest najpozneje po 30 dneh.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Twitter?

V svoje spletno mesto smo vključili funkcije Twitterja. To so na primer vdelani tviti, časovnice, gumbi ali hashtagi. Twitter je storitev kratkih sporočil in platforma družabnih medijev podjetja Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irska.

Po našem vedenju se v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici zgolj z vključitvijo funkcije Twitter družbi Twitter ne posredujejo nobeni osebni podatki ali podatki o vaših spletnih dejavnostih. Podatki se lahko pošljejo, shranijo in obdelajo v Twitterju le, ko sodelujete s funkcijami Twitterja, na primer ko kliknete na gumb. Na to obdelavo podatkov nimamo vpliva in zanjo nismo odgovorni. V okviru tega pravilnika o zasebnosti vam želimo predstaviti, katere podatke Twitter hrani, kaj počne s temi podatki in kako se lahko v veliki meri zaščitite pred prenosom podatkov.

Za nekatere je Twitter novičarski servis, za druge platforma družbenih medijev, tretji pa govorijo o storitvi mikroblogiranja. Vsi ti izrazi imajo svojo utemeljitev in pomenijo bolj ali manj isto stvar.

Tako posamezniki kot podjetja uporabljajo Twitter za komuniciranje z zainteresiranimi ljudmi prek kratkih sporočil. Twitter dovoljuje le 280 znakov na sporočilo. Ta sporočila se imenujejo “tviti”. Za razliko od Facebooka, na primer, se storitev ne osredotoča na širjenje omrežja za “prijatelje”, temveč želi biti razumljena kot svetovna in odprta platforma za novice. Na Twitterju imate lahko tudi anonimni račun, tvite pa lahko po eni strani izbriše podjetje, po drugi strani pa uporabniki sami.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Twitter?

Tako kot številna druga spletna mesta in podjetja poskušamo svoje storitve ponujati in komunicirati s strankami prek različnih kanalov. Zlasti Twitter nam je prirasel k srcu kot uporabna “mala” storitev za novice. Vedno znova tvitamo ali retvitamo razburljivo, smešno ali zanimivo vsebino. Zavedamo se, da ne morete spremljati vsakega kanala posebej. Navsezadnje morate početi tudi kaj drugega. Zato smo na naše spletno mesto vključili tudi funkcije Twitterja. Naše dejavnosti v Twitterju lahko spremljate “na kraju samem” ali pa sledite neposredni povezavi do naše strani v Twitterju. S to integracijo želimo okrepiti naše storitve in uporabniško prijaznost našega spletnega mesta.

Katere podatke shranjuje Twitter?

Na nekaterih podstraneh so vgrajene funkcije Twitterja. Ko sodelujete z vsebino Twitterja, na primer kliknete na gumb, lahko Twitter zbira in shranjuje podatke. To velja tudi, če sami nimate računa Twitter. Twitter te podatke imenuje “dnevniški podatki”. To vključuje demografske podatke, ID piškotkov brskalnika, ID pametnega telefona, šifrirane e-poštne naslove in informacije o tem, katere strani ste obiskali na Twitterju in katera dejanja ste izvedli. Twitter seveda shrani več podatkov, če imate račun Twitter in ste prijavljeni. To shranjevanje se večinoma izvaja prek piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so običajno nameščene v vašem brskalniku in družbi Twitter posredujejo različne informacije.

Zdaj vam bomo pokazali, kateri piškotki so nastavljeni, če niste prijavljeni v Twitter, vendar obiščete spletno mesto z vgrajenimi funkcijami Twitterja. Ta seznam je primer. Nikakor ne moremo zagotoviti popolnosti, saj se izbira piškotkov vedno spreminja in je odvisna od vaših individualnih dejanj z vsebino Twitterja.

Ti piškotki so bili uporabljeni v našem testu:

Ime: personalization_id
Wert: “v1_cSJIsogU51SeE112053024”
Namen: Ta piškotek shranjuje informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in prek katerih oglasov ste prišli na Twitter.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: lang
Vrednost: en
Namen: Ta piškotek shranjuje vaš privzeti ali želeni jezik.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: guest_id
Vrednost: 112053024v1%3A157132626
Namen: Ta piškotek je nastavljen, da vas identificira kot gosta.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: fm
Vrednost: 0
Namen: Žal nam ni uspelo ugotoviti namena tega piškotka.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: external_referer
Wert: 1120530242beTA0sf5lkMrlGt
Namen: Ta piškotek zbira anonimne podatke, na primer o tem, kako pogosto in kako dolgo obiskujete Twitter.
Rok trajanja: po 6 dneh

Ime: eu_cn
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek shranjuje dejavnost uporabnika in ga Twitter uporablja za različne oglaševalske namene.
Rok veljavnosti:
Po enem letu

Ime: ct0
Wert: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Namen: Žal nismo našli nobenih informacij o tem piškotku.
Rok trajanja: po 6 urah

Ime: _twitter_sess
Wert: 53D%253D–dd0248112053024-
Namen: Ta piškotek vam omogoča uporabo funkcij na spletnem mestu Twitter.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Opomba: Twitter sodeluje tudi s tretjimi ponudniki. Zato smo med testiranjem zaznali tudi tri piškotke Google Analytics _ga, _gat in _gid.

Twitter zbrane podatke po eni strani uporablja za boljše razumevanje vedenja uporabnikov in s tem za izboljšanje svojih storitev in oglaševalskih ponudb, po drugi strani pa podatki služijo tudi notranjim varnostnim ukrepom.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Če Twitter zbira podatke z drugih spletnih mest, bodo ti po največ 30 dneh izbrisani, združeni ali drugače zakriti. Strežniki Twitterja so v različnih strežniških centrih v Združenih državah Amerike. Zato se lahko domneva, da so zbrani podatki zbrani in shranjeni v Ameriki. Po raziskavi nismo mogli jasno ugotoviti, ali ima Twitter svoje strežnike tudi v Evropi. Načeloma lahko Twitter zbrane podatke hrani, dokler niso več koristni za podjetje, dokler jih ne izbrišete ali dokler ne poteče zakonsko določen rok za izbris.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Twitter v svojem pravilniku o zasebnosti večkrat poudarja, da ne shranjuje nobenih podatkov iz obiskov zunanjih spletnih mest, če se vi ali vaš brskalnik nahajate v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici. Če pa neposredno komunicirate s Twitterjem, bo ta seveda shranil podatke o vas.

Če imate račun Twitter, lahko svoje podatke upravljate tako, da pod gumbom “Profil” kliknete na “Več”. Nato kliknite “Nastavitve in zaščita podatkov”. Tu lahko obdelavo podatkov upravljate individualno.

Če nimate računa Twitter, lahko obiščete spletno stran twitter.com in nato kliknete “Individualizacija”. Pod točko “Individualizacija in podatki” lahko upravljate svoje zbrane podatke.

Večina podatkov se shrani s piškotki, kot je navedeno zgoraj, ki jih lahko upravljate, deaktivirate ali izbrišete v svojem brskalniku. Upoštevajte, da lahko “urejate” piškotke samo v izbranem brskalniku. To pomeni: če boste v prihodnosti uporabljali drug brskalnik, boste morali v njem znova upravljati piškotke v skladu s svojimi željami. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Svoj brskalnik lahko upravljate tudi tako, da ste obveščeni o vsakem posameznem piškotku. Nato se lahko vedno odločite, ali želite piškotke dovoliti ali ne.

Twitter podatke uporablja tudi za prilagojeno oglaševanje znotraj in zunaj Twitterja. Prilagojeno oglaševanje lahko izklopite v nastavitvah pod “Individualizacija in podatki”. Če Twitter uporabljate v brskalniku, lahko prilagojeno oglaševanje deaktivirate na spletnem mestu https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo prek integriranih elementov družabnih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družabnih medijev v brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da natančno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate izjavo o varstvu podatkov ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Twitter vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Twitter uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Twitter zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več informacij o Twitterjevih standardnih pogodbenih klavzulah je na voljo na spletni strani https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Upamo, da smo vam predstavili osnovni pregled Twitterjeve obdelave podatkov. Od Twitterja ne prejemamo nobenih podatkov in nismo odgovorni za to, kaj Twitter počne z vašimi podatki. Če imate dodatna vprašanja o tej temi, vam priporočamo, da si preberete izjavo o zasebnosti Twitterja na naslovu https://twitter.com/de/privacy.

Politika zasebnosti XING

Povzetek pravilnika o zasebnosti Xing
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev.
📓 Obdelani podatki: shranjeni so lahko na primer vaš IP-naslov, podatki o brskalniku, datum in čas vašega ogleda strani Več
podrobnosti o tem najdete spodaj v pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Uporabniški podatki Xing so shranjeni, dokler ni zahtevan izbris.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Xing?

Na našem spletnem mestu uporabljamo vtičnike družabnih omrežij Xing podjetja Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija. S temi funkcijami lahko na primer neposredno prek našega spletnega mesta delite vsebino na Xingu, se prijavite prek Xinga ali sledite zanimivim vsebinam. Vtičnike lahko prepoznate po imenu podjetja ali logotipu Xing. Ko prikličete spletno mesto, ki uporablja vtičnik Xing, se lahko podatki prenesejo na strežnike Xing, shranijo in ovrednotijo. V tej izjavi o varstvu podatkov vas želimo obvestiti o tem, za katere podatke gre in kako lahko upravljate ali preprečite shranjevanje teh podatkov.

Xing je družbeno omrežje s sedežem v Hamburgu. Podjetje je specializirano za upravljanje poklicnih stikov. To pomeni, da je Xing v nasprotju z drugimi omrežji namenjen predvsem profesionalnemu mreženju. Platforma se pogosto uporablja za iskanje zaposlitve ali za iskanje delavcev za lastno podjetje. Poleg tega Xing ponuja zanimive vsebine o različnih strokovnih temah. Globalni ekvivalent je ameriško podjetje LinkedIn.

Zakaj uporabljamo Xing na našem spletnem mestu?

Zdaj je kanalov družabnih medijev veliko in zavedamo se, da je vaš čas zelo dragocen. Vsakega kanala družabnih medijev podjetja ni mogoče natančno pregledati. Zato vam želimo čim bolj olajšati življenje, da boste lahko zanimivo vsebino delili ali ji sledili neposredno z našega spletnega mesta na Xingu. S takšnimi “socialnimi vtičniki” širimo storitve na našem spletnem mestu. Poleg tega nam podatki, ki jih zbere Xing, pomagajo pri izvajanju ciljno usmerjenih oglaševalskih ukrepov na platformi. To pomeni, da je naša storitev prikazana le ljudem, ki jih resnično zanima.

Katere podatke hrani Xing?

Xing ponuja gumb za skupno rabo, gumb za sledenje in gumb za prijavo kot vtičnike za spletna mesta. Takoj ko odprete stran, na kateri je nameščen družabni vtičnik Xing, se brskalnik poveže s strežniki v podatkovnem centru, ki ga uporablja Xing. Pri gumbu za skupno rabo po navedbah družbe Xing niso shranjeni podatki, ki bi jih bilo mogoče neposredno povezati z osebo. Družba Xing zlasti ne shranjuje vašega naslova IP. Poleg tega se v povezavi z gumbom za deljenje ne nastavljajo piškotki. Zato se ne ocenjuje vaše uporabniško vedenje. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy.

Pri drugih vtičnikih Xing se piškotki v brskalnik namestijo le, ko vtičnik uporabite ali kliknete nanj. Tu so lahko shranjeni osebni podatki, kot so vaš naslov IP, podatki o brskalniku, datum in čas vašega ogleda strani v storitvi Xing. Če imate račun XING in ste prijavljeni, bodo zbrani podatki dodeljeni vašemu osebnemu računu in v njem shranjeni podatki.

Naslednji piškotki se v vašem brskalniku nastavijo, ko kliknete gumb za sledenje ali prijavo in še niste prijavljeni v Xing. Upoštevajte, da gre za vzorčni seznam in da ne moremo trditi, da je popoln:

Name: AMCVS_0894FF2554F733210A4C98C6%40AdobeOrg
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje in shranjevanje identifikatorjev obiskovalcev spletnega mesta.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: c_
Wert: 157c609dc9fe7d7ff56064c6de87b019112053024-8
Namen: Več informacij o tem piškotku nismo našli.
Rok trajanja: po enem dnevu

Ime: prevPage
Vrednost: wbm%2FWelcome%2Flogin
Namen: Ta piškotek shranjuje URL prejšnje obiskane spletne strani.
Rok trajanja: po 30 minutah

Ime: s_cc
Vrednost: true
Namen: Ta piškotek Adobe Site Catalyst določa, ali so piškotki v brskalniku na splošno omogočeni.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: s_fid
Wert: 6897CDCD1013221C-39DDACC982217CD1112053024-2
Namen: Ta piškotek se uporablja za identifikacijo edinstvenega obiskovalca.
Rok veljavnosti: po 5 letih

Ime: visitor_id
Wert: fe59fbe5-e9c6-4fca-8776-30d0c1a89c32
Namen: Piškotek obiskovalca vsebuje edinstven ID obiskovalca in edinstven identifikator vašega računa.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime:_session_id
Wert: 533a0a6641df82b46383da06ea0e84e7112053024-2
Namen: Ta piškotek ustvari začasni ID seje, ki se uporablja kot ID uporabnika med sejo. Piškotek je nujno potreben za zagotavljanje funkcij storitve Xing.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Takoj ko se prijavite v Xing ali postanete član, se bodo zagotovo zbirali, obdelovali in shranjevali nadaljnji osebni podatki. Družba Xing posreduje osebne podatke tudi tretjim osebam, če je to potrebno za izpolnjevanje njenih poslovnih namenov, če ste dali soglasje ali če obstaja zakonska obveznost.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Xing podatke shranjuje v različnih strežnikih v različnih podatkovnih centrih. Podjetje te podatke hrani, dokler jih ne izbrišete ali dokler ne izbrišete uporabniškega računa. Seveda to velja le za uporabnike, ki so že člani Xinga.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Kadar koli imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in tudi do njihovega izbrisa. Tudi če niste član družbe Xing, lahko z brskalnikom preprečite morebitno obdelavo podatkov ali jo upravljate v skladu s svojimi željami. Večina podatkov je shranjenih v piškotkih. Glede na to, kateri brskalnik uporabljate, upravljanje deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Svoj brskalnik lahko nastavite tudi tako, da boste vedno obveščeni, ko bo nastavljen piškotek. Nato se lahko vedno sami odločite, ali želite piškotke dovoliti ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo prek integriranih elementov družabnih medijev, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente družbenih medijev uporabljamo le, če ste v to privolili. Večina platform družabnih medijev v brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate izjavo o varstvu podatkov ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Poskušali smo vam približati najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v podjetju Xing. Več o obdelavi podatkov v omrežju družabnih medijev Xing si lahko preberete na spletni strani https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Uvod v spletno trženje

Povzetek pravilnika o zasebnosti pri spletnem trženju
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime ali e-poštni naslov. Več podrobnosti o tem je na voljo v ustreznem orodju za spletno trženje.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij za spletno trženje.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je spletno trženje?

Spletno trženje se nanaša na vse ukrepe, ki se izvajajo na spletu za doseganje trženjskih ciljev, kot sta povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali sklenitev posla. Poleg tega je cilj naših ukrepov spletnega trženja pritegniti pozornost ljudi na našo spletno stran. Da bi lahko našo ponudbo predstavili številnim zainteresiranim, se zato ukvarjamo s spletnim trženjem. To običajno vključuje spletno oglaševanje, trženje vsebine ali optimizacijo za iskalnike. Za učinkovito in ciljno usmerjeno spletno trženje se shranjujejo in obdelujejo tudi osebni podatki. Po eni strani nam podatki pomagajo, da svojo vsebino prikažemo le tistim, ki jih resnično zanima, po drugi strani pa lahko merimo oglaševalsko uspešnost svojih ukrepov spletnega trženja.

Zakaj uporabljamo orodja za spletno trženje?

Svojo spletno stran želimo pokazati vsem, ki jih zanima naša ponudba. Zavedamo se, da to ni mogoče brez zavestnih ukrepov. Zato se ukvarjamo s spletnim trženjem. Obstajajo različna orodja, ki nam olajšajo delo pri ukrepih spletnega trženja in poleg tega vedno zagotavljajo predloge za izboljšave na podlagi podatkov. Na ta način lahko svoje kampanje natančneje usmerimo v ciljno skupino. Namen teh orodij za spletno trženje, ki jih uporabljamo, je optimizirati našo ponudbo.

Kateri podatki se obdelujejo?

Za delovanje našega spletnega trženja in merjenje uspešnosti ukrepov se ustvarjajo uporabniški profili in podatki se shranjujejo na primer v piškotkih (to so majhne besedilne datoteke). S pomočjo teh podatkov lahko poleg klasičnega oglaševanja tudi neposredno na našem spletnem mestu prikažemo našo vsebino na način, ki vam je najbolj všeč. V ta namen obstajajo različna orodja tretjih oseb, ki ponujajo te funkcije in v skladu s tem tudi zbirajo in shranjujejo vaše podatke. Poimenovani piškotki shranjujejo na primer, katere spletne strani ste obiskali na našem spletnem mestu, kako dolgo ste si ogledovali te strani, katere povezave ali gumbe ste kliknili ali s katerega spletnega mesta ste prišli do nas. Poleg tega se lahko shranijo tudi tehnične informacije. Na primer vaš naslov IP, kateri brskalnik uporabljate, s katere končne naprave obiščete naše spletno mesto ali čas, ko ste vstopili na naše spletno mesto in ko ste ga ponovno zapustili. Če ste privolili, da določimo tudi vašo lokacijo, lahko shranimo in obdelujemo tudi to.

Vaš naslov IP je shranjen v psevdonimizirani obliki (tj. skrajšan). Edinstveni podatki, ki vas neposredno identificirajo kot osebo, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, so prav tako shranjeni le v psevdonimizirani obliki kot del postopkov oglaševanja in spletnega trženja. Zato vas ne moremo identificirati kot osebe, temveč imamo na voljo le psevdonimizirane informacije, shranjene v uporabniških profilih.

Piškotki se lahko namestijo, analizirajo in uporabljajo za oglaševanje tudi na drugih spletnih mestih, ki uporabljajo ista oglaševalska orodja. Podatki so lahko shranjeni tudi na strežnikih ponudnikov oglaševalskih orodij.

V izjemnih primerih so lahko v uporabniških profilih shranjeni tudi edinstveni podatki (ime, e-poštni naslov itd.). Ti podatki se shranijo, če ste na primer član kanala družabnih medijev, ki ga uporabljamo za naše ukrepe spletnega trženja, in omrežje poveže predhodno prejete podatke z uporabniškim profilom.

Pri vseh oglaševalskih orodjih, ki jih uporabljamo in ki shranjujejo vaše podatke na svojih strežnikih, prejmemo samo zbirne informacije in nikoli podatkov, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče prepoznati kot posameznika. Podatki kažejo le, kako uspešni so bili oglaševalski ukrepi. Tako na primer vidimo, kateri ukrepi so vas ali druge uporabnike prepričali, da ste prišli na naše spletno mesto in tam kupili storitev ali izdelek. Na podlagi analiz lahko v prihodnosti izboljšamo svojo oglaševalsko ponudbo in jo še natančneje prilagodimo potrebam in željam zainteresiranih oseb.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v brskalniku shranjeni več let. V ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov običajno prejmete natančne informacije o posameznih piškotkih, ki jih uporablja ponudnik.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov prek piškotkov lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke. Zakonitost obdelave ostaja nespremenjena do preklica.

Ker lahko spletna orodja za trženje običajno uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo tretjih ponudnikov, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri zbiranju s spletnimi trženjskimi orodji.

Prav tako imamo legitimen interes za merjenje ukrepov spletnega trženja v anonimizirani obliki, da bi s pomočjo pridobljenih podatkov optimizirali svojo ponudbo in ukrepe. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Vendar orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o posebnih orodjih za spletno trženje – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti Facebookovih občinstev po meri

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje dogodkom na strani strežnika Facebook Custom Audiences. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) je odgovoren za evropsko regijo.

Facebook med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Facebook uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Facebook zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov na Facebooku, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Facebook Custom Audiences, lahko najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://www.facebook.com/about/privacy .

Googlovi oglasi (Google AdWords) Sledenje konverzijam Pravilnik o zasebnosti

Google Ads (Google AdWords) Sledenje konverzijam Povzetek pravilnika o zasebnosti
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: gospodarski uspeh in optimizacija učinkovitosti naših storitev.
📓 Obdelani podatki: statistične podatke o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime ali e-poštni naslov.
📅 Obdobje shranjevanja: Piškotki za pretvorbo običajno potečejo po 30 dneh in ne prenašajo nobenih osebnih podatkov.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je sledenje konverzijam v Googlovih oglasih?

Google Ads (prej Google AdWords) uporabljamo kot spletno tržno sredstvo za promocijo naših izdelkov in storitev. Na ta način želimo opozoriti več ljudi na visoko kakovost naših ponudb na internetu. V okviru oglaševalskih ukrepov prek oglasov Google Ads na našem spletnem mestu uporabljamo sledenje konverzijam družbe Google Inc. V Evropi je za vse storitve Google odgovorna družba Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). S pomočjo tega brezplačnega orodja za sledenje lahko svojo oglaševalsko ponudbo bolje prilagodimo vašim interesom in potrebam. V naslednjem članku bomo podrobneje opisali, zakaj uporabljamo sledenje konverzijam, kateri podatki se pri tem shranjujejo in kako lahko to shranjevanje podatkov preprečite.

Google Ads (prej Google AdWords) je notranji spletni oglaševalski sistem družbe Google Inc. Prepričani smo o kakovosti naše ponudbe in želimo, da bi našo spletno stran spoznalo čim več ljudi. V spletnem sektorju je Google Ads najboljša platforma za to. Seveda želimo imeti tudi natančen pregled nad razmerjem med stroški in koristmi naših oglaševalskih kampanj. Zato uporabljamo orodje za sledenje konverzijam Google Ads.

Toda kaj je pravzaprav pretvorba? Konverzija se zgodi, ko iz zgolj zainteresiranega obiskovalca spletnega mesta postanete aktiven obiskovalec. To se zgodi vedno, ko kliknete na naš oglas in nato izvedete drugo dejanje, na primer obiščete naše spletno mesto. Z Googlovim orodjem za sledenje konverzijam beležimo, kaj se zgodi, ko uporabnik klikne na naš oglas v oglasih Google Ads. Tako lahko na primer vidimo, ali so bili izdelki kupljeni, storitve uporabljene ali pa so se uporabniki prijavili na naše e-novice.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo sledenje konverzijam Google Ads?

Z Googlovimi oglasi opozarjamo na svojo ponudbo tudi na drugih spletnih mestih. S tem želimo zagotoviti, da naše oglaševalske kampanje dosežejo le tiste osebe, ki jih naša ponudba zanima. Z orodjem za sledenje konverzijam vidimo, katere ključne besede, oglasi, skupine oglasov in kampanje vodijo do želenih dejanj strank. Vidimo, koliko strank sodeluje z našimi oglasi v napravi in nato opravi konverzijo. Ti podatki nam omogočajo, da izračunamo faktor stroškov in koristi, izmerimo uspešnost posameznih oglaševalskih ukrepov in posledično optimiziramo naše ukrepe spletnega trženja. Pridobljene podatke lahko uporabimo tudi za to, da bo naše spletno mesto za vas bolj zanimivo in da bomo našo oglaševalsko ponudbo še bolj prilagodili vašim potrebam.

Kateri podatki so shranjeni pri sledenju konverzijam v storitvi Google Ads?

V svoje spletno mesto smo vključili oznako za sledenje konverzijam ali delček kode, da bi bolje analizirali določena dejanja uporabnikov. Če zdaj kliknete na enega od naših oglasov Google Ads, se v vaš računalnik (običajno v brskalnik) ali mobilno napravo shrani piškotek “konverzija” iz Googlove domene. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo informacije v vašem računalniku.

Tukaj so datumi najpomembnejših piškotkov za Googlovo sledenje konverzijam:

Ime: Conversion
Vrednost: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ112053024-3
Namen: Ta piškotek shranjuje vsako pretvorbo, ki jo opravite na našem spletnem mestu, potem ko ste prišli k nam prek Googlovega oglasa.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Ime: _gac
Vrednost: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Namen: To je klasični piškotek storitve Google Analytics, ki se uporablja za beleženje različnih dejanj na našem spletnem mestu.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Opomba: Piškotek _gac se pojavi le v povezavi z Google Analytics. Zgornji seznam ni popoln, saj Google za analitične namene uporablja tudi druge piškotke.

Takoj ko na našem spletnem mestu izvedete določeno dejanje, Google prepozna piškotek in vaše dejanje shrani kot tako imenovano konverzijo. Dokler brskate po našem spletnem mestu in piškotek še ni potekel, mi in Google prepoznavamo, da ste nas našli prek oglasa Google Ads. Piškotek se prebere in pošlje nazaj v Google Ads s podatki o konverziji. Možno je, da se za merjenje konverzij uporabljajo tudi drugi piškotki. Sledenje konverzijam v oglasih Google Ads je mogoče še izboljšati in izpopolniti s pomočjo orodja Google Analytics. Za oglase, ki jih Google prikazuje na različnih mestih na spletu, se lahko pod našo domeno nastavijo piškotki, imenovani “__gads” ali “_gac”. Od septembra 2017 analytics.js shranjuje različne informacije o kampanji s piškotkom _gac. Piškotek shrani te podatke takoj, ko prikličete eno od naših strani, za katero je bilo nastavljeno samodejno označevanje Google Ads. Za razliko od piškotkov, nastavljenih za Googlove domene, lahko Google te piškotke za pretvorbo prebere le, ko ste na našem spletnem mestu. Ne zbiramo in ne prejemamo nobenih osebnih podatkov. Od Googla prejmemo poročilo s statističnimi ocenami. Tako na primer izvemo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas, in vidimo, kateri oglaševalski ukrepi so bili dobro sprejeti.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Na tem mestu želimo poudariti, da nimamo vpliva na to, kako Google uporablja zbrane podatke. Google navaja, da so podatki šifrirani in shranjeni v varnih strežnikih. Piškotki za pretvorbo se v večini primerov iztečejo po 30 dneh in ne prenašajo nobenih osebnih podatkov. Piškotki “Conversion” in “_gac” (ki se uporablja v povezavi s storitvijo Google Analytics) imajo rok veljavnosti 3 mesece.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Imate možnost, da ne sodelujete pri sledenju konverzijam v storitvi Google Ads. Če prek brskalnika deaktivirate Googlov piškotek za sledenje konverzijam, onemogočite sledenje konverzijam. V tem primeru ne boste vključeni v statistiko orodja za sledenje. Nastavitve piškotkov lahko kadar koli spremenite v svojem brskalniku. V vsakem brskalniku deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga boste dovolili ali ne. S prenosom in namestitvijo tega vtičnika za brskalnik na naslov https://support.google.com/ads/answer/7395996 boste deaktivirali tudi vse “oglaševalske piškotke”. Ne pozabite, da z deaktiviranjem teh piškotkov ne preprečite oglaševanja, temveč le prilagojeno oglaševanje.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve Google Ads Conversion Tracking, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google Ads Conversion Tracking.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve Google Ads Conversion Tracking za optimizacijo naših spletnih storitev in trženjskih ukrepov. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo sledenje konverzijam v storitvi Google Ads le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov za Googlove oglaševalske izdelke (Pogoji za varstvo podatkov upravljavca Google Ads), ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za Google Ads, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Če želite izvedeti več o Googlovem pravilniku o zasebnosti, vam priporočamo, da si preberete Googlov splošni pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pravilnik o zasebnosti Google AdSense

Povzetek pravilnika o zasebnosti Google AdSense
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletnega mesta.
🤝 Namen: gospodarski uspeh in optimizacija učinkovitosti naših storitev.
📓 Obdelani podatki: statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime ali e-poštni naslov.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih piškotkov in shranjenih podatkov.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Google AdSense?

Na tem spletnem mestu uporabljamo Google AdSense. To je oglaševalski program družbe Google Inc. V Evropi je za vse Googlove storitve odgovorna družba Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Google AdSense nam omogoča, da na tem spletnem mestu prikazujemo oglase, ki se ujemajo z našo temo. Na ta način vam ponujamo oglase, ki v idealnem primeru predstavljajo resnično dodano vrednost za vas. V tem besedilu o zasebnosti Google AdSense pojasnjujemo, zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google AdSense, katere vaše podatke obdeluje in shranjuje ter kako lahko to shranjevanje podatkov preprečite.

Oglaševalski program Google AdSense deluje od leta 2003. V nasprotju z oglaševalskim programom Google Ads (prej Google AdWords) v njem ne morete objavljati lastnih oglasov. Google AdSense prikazuje oglase na spletnih mestih, kot je naše. Največja prednost te oglaševalske storitve v primerjavi z nekaterimi drugimi je, da Google AdSense prikazuje le oglase, ki se ujemajo z našo vsebino. Google ima svoj algoritem, ki izračunava, kateri oglasi se vam bodo prikazovali. Seveda vam želimo prikazovati le oglase, ki vas zanimajo in ponujajo dodano vrednost. Google preverja, kateri oglasi so primerni za naše spletno mesto in naše uporabnike na podlagi vaših interesov ali vedenja uporabnikov ter na podlagi naše ponudbe. Na tem mestu bi radi omenili, da nismo odgovorni za izbiro oglasov. Oglaševalski prostor ponujamo samo na našem spletnem mestu. Izbor prikazanih oglasov opravi Google. Od avgusta 2013 so oglasi prilagojeni tudi ustreznemu uporabniškemu vmesniku. To pomeni, da se oglasi prilagodijo vaši končni napravi ne glede na to, ali naše spletno mesto obiščete s pametnega telefona, osebnega ali prenosnega računalnika.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google AdSense?

Vodenje visokokakovostne spletne strani zahteva veliko predanosti in truda. Načeloma nikoli ne končamo z delom na našem spletnem mestu. Vedno se trudimo vzdrževati naše spletno mesto in ga čim bolj posodabljati. Seveda želimo s tem delom doseči tudi gospodarski uspeh. Zato smo se odločili, da bomo kot vir dohodka uporabili oglase. Vendar je za nas najpomembneje, da s temi oglasi ne motijo vašega obiska našega spletnega mesta. S pomočjo storitve Google AdSense vam bodo na voljo le oglasi, ki ustrezajo našim temam in vašim interesom.

Podobno kot pri Googlovem indeksiranju spletnega mesta robot pregleda ustrezno vsebino in ponudbe na strani. Nato so oglasi vsebinsko prilagojeni in predstavljeni. Poleg prekrivanja vsebine oglasa in ponudbe spletnega mesta AdSense podpira tudi ciljanje na podlagi interesov. To pomeni, da Google vaše podatke uporablja tudi za oglaševanje, ki je prilagojeno vam. Na ta način prejmete oglaševanje, ki vam v idealnem primeru ponuja resnično dodano vrednost, mi pa imamo večjo možnost, da nekaj zaslužimo.

Katere podatke shranjuje Google AdSense?

Google AdSense med drugim uporablja piškotke, da lahko prikaže prilagojeno oglaševanje, ki je prilagojeno vam. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki v vaš računalnik shranijo določene informacije.

V storitvi AdSense so piškotki namenjeni omogočanju boljšega oglaševanja. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Vendar je treba opozoriti, da Google podatke, kot so “psevdonimni identifikatorji piškotkov” (ime ali drug identifikator je nadomeščen s psevdonimom) ali naslovi IP, obravnava kot podatke, ki ne omogočajo osebne identifikacije. Vendar se ti podatki v skladu z uredbo GDPR lahko štejejo za osebne podatke. Google AdSense pošlje piškotek brskalniku po vsakem prikazu (to se zgodi vedno, ko vidite oglas), vsakem kliku in vsaki drugi dejavnosti, ki vodi do klica v strežnike Google AdSense. Če brskalnik sprejme piškotek, bo shranjen v njem.

Oglaševalci tretjih oseb lahko v vaš brskalnik namestijo in berejo piškotke ali uporabljajo spletne svetilnike za shranjevanje podatkov, ki jih prejmejo pri prikazovanju oglasov na spletnem mestu v okviru storitve AdSense. Spletni svetilniki so majhni grafični elementi, ki analizirajo in beležijo dnevniške datoteke. Ta analiza omogoča statistično vrednotenje za spletno trženje.

Google lahko s temi piškotki zbira določene informacije o vašem uporabniškem vedenju na našem spletnem mestu. To vključuje:

 • informacije o tem, kako sodelujete z oglasom (kliki, vtisi, premiki miške).
 • Informacije o tem, ali se je oglas že kdaj prej pojavil v vašem brskalniku. Ti podatki pomagajo preprečiti, da bi vam oglas prikazali večkrat.

Pri tem Google analizira in ocenjuje podatke o prikazanih oglasih in vaš naslov IP. Google podatke uporablja predvsem za merjenje učinkovitosti oglaševanja in izboljšanje oglaševalske ponudbe. Ti podatki ne bodo povezani z nobenimi osebnimi podatki, ki jih ima Google o vas prek drugih Googlovih storitev.

V nadaljevanju so predstavljeni piškotki, ki jih Google AdSense uporablja za namene sledenja. Tu gre za testno spletno mesto, na katerem je nameščena samo storitev Google AdSense:

Ime: uid
Vrednost: 891269189112053024-8
Namen: Piškotek je shranjen pod domeno adform.net. Zagotavlja edinstveno dodeljeno, strojno generirano uporabniško ime in zbira podatke o dejavnostih na našem spletnem mestu.
Rok trajanja: po 2 mesecih

Ime: C
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek določa, ali vaš brskalnik sprejema piškotke. Piškotek je shranjen pod domeno track.adform.net.
Rok trajanja: po 1 mesecu

Ime: cid
Wert: 8912691894970695056,0,0,0,0
Namen: Ta piškotek je shranjen pod domeno track.adform.net, pomeni ID stranke in se uporablja za izboljšanje oglaševanja za vas. Obiskovalcu lahko prikaže ustreznejše oglase in pomaga izboljšati poročila o uspešnosti kampanje.
Rok trajanja: po 2 mesecih

Ime: IDE
Wert: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU112053024-1
Namen: Piškotek je shranjen pod domeno doubleclick.net. Uporablja se za registracijo vaših dejanj po ogledu ali kliku na oglas. S tem lahko merimo, kako dobro je oglas sprejet med našimi obiskovalci.
Rok trajanja: po 1 mesecu

Ime: test_cookie
Vrednost: ni določena
Namen: S funkcijo “test_cookie” lahko preverite, ali vaš brskalnik sploh podpira piškotke. Piškotek je shranjen pod domeno doubleclick.net.
Rok trajanja: po 1 mesecu

Ime: CT592996
Vrednost:733366
Namen: Shranjeno pod domeno adform.net. Piškotek se nastavi takoj, ko kliknete na oglas. Podrobnejših informacij o uporabi tega piškotka nismo mogli pridobiti.
Rok trajanja: po eni uri

Opomba: Ta seznam ni izčrpen, saj izkušnje kažejo, da Google vedno spreminja izbiro piškotkov.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Google zbira vaš naslov IP in različne dejavnosti, ki jih izvajate na spletnem mestu. Piškotki shranjujejo te informacije o interakcijah na našem spletnem mestu. Po Googlovih navedbah podjetje navedene podatke zbira in shranjuje na varen način v Googlovih strežnikih v ZDA.

Če nimate Googlovega računa ali niste prijavljeni, Google zbrane podatke običajno shrani z edinstvenim identifikatorjem (ID) v vašem brskalniku. Edinstveni identifikatorji, shranjeni v piškotkih, se uporabljajo na primer za zagotavljanje prilagojenega oglaševanja. Če ste prijavljeni v Googlov račun, lahko osebne podatke zbira tudi Google.

Nekatere podatke, ki jih Google shranjuje, lahko kadar koli izbrišete (glejte naslednje poglavje). Večina informacij, shranjenih v piškotkih, se po določenem času samodejno izbriše. Vendar pa Google podatke hrani tudi dlje časa. To se zgodi, kadar mora Google iz ekonomskih ali pravnih razlogov določene podatke hraniti za nedoločen čas.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Vedno imate možnost izbrisati ali deaktivirati piškotke, ki so v vašem računalniku. Kako to natančno deluje, je odvisno od brskalnika. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga boste dovolili ali ne. S prenosom in namestitvijo tega vtičnika za brskalnik na naslov https://support.google.com/ads/answer/7395996 boste deaktivirali tudi vse “oglaševalske piškotke”. Ne pozabite, da z deaktiviranjem teh piškotkov ne preprečite oglaševanja, temveč le prilagojeno oglaševanje.

Če imate Googlov račun, lahko na spletnem mestu https://adssettings.google.com/authenticated onemogočite prilagojeno oglaševanje. Tudi v tem primeru boste še naprej videli oglase, vendar ne bodo več prilagojeni vašim interesom. Kljub temu se oglasi prikažejo glede na nekaj dejavnikov, kot so vaša lokacija, vrsta brskalnika in uporabljeni iskalni izrazi.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve Google AdSense, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google AdSense.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve Google AdSense za optimizacijo naših spletnih storitev in trženjskih ukrepov. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google AdSense uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov za Googlove oglaševalske izdelke (Pogoji za varstvo podatkov upravljavca Google Ads), ki ustrezajo standardnim pogodbenim določilom in veljajo tudi za Google AdSense, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Katere podatke Google v osnovi zbira in za kaj jih uporablja, si lahko ogledate na spletnem mestu https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Marketing Platform (prej: DoubleClick) Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo izdelke Google Marketing Platform. Ta vključujejo različna orodja za trženje, kot so Data Studio, Ankete, Campaign Manager 360, Display & Video 360 ali Search Ads 360. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Google Inc. V evropski regiji je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam in veljajo tudi za izdelke Google Marketing Platform, so na voljo na spletnem naslovu https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo izdelkov Google Marketing Platform, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Pravilnik o zasebnosti HubSpot

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za digitalno trženje HubSpot. Ponudnik storitev je ameriško podjetje HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, ZDA. Družba ima registrirani sedež tudi na Irskem, in sicer na naslovu 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska.

HubSpot med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

HubSpot uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46, odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se HubSpot zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogodba o obdelavi podatkov, ki ustreza standardnim pogodbenim klavzulam, je na voljo na spletni strani https://legal.hubspot.com/dpa.

Več o podatkih, ki jih obdelujemo z uporabo HubSpota, najdete v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

Sporazum o obdelavi naročil (AVV) HubSpot

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo s podjetjem HubSpot sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker HubSpot obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko HubSpot obdeluje podatke, ki jih prejme od nas, samo v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z uredbo GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://legal.hubspot.com/dpa.

LinkedIn Insight Tag Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje konverzijam LinkedIn Insight-Tag. Ponudnik storitev je ameriško podjetje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Podjetje LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Irska) je odgovorno za vidike varstva podatkov v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), EU in Švici.

LinkedIn med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

LinkedIn uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se LinkedIn zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah družbe LinkedIn je na voljo na spletnih straneh https://de.linkedin.com/legal/l/dpa ali https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Več informacij o storitvi LinkedIn Insight-Tag najdete na spletni strani https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. Več informacij o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve LinkedIn Insight-Tag, najdete tudi v pravilniku o zasebnosti na spletnem mestu https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Uvod v omrežja za dostavo vsebin

Povzetek pravilnika o zasebnosti v omrežjih za dostavo vsebine
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev (hitrejše nalaganje spletnega mesta).
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot je vaš naslov IP Več
podrobnosti je na voljo spodaj in v posameznih besedilih o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: podatki se večinoma hranijo, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je omrežje za dostavo vsebine?

Na našem spletnem mestu uporabljamo tako imenovano omrežje za dostavo vsebine. Takšno omrežje se običajno imenuje CDN. CDN nam pomaga hitro in nemoteno nalagati naše spletno mesto ne glede na vašo lokacijo. Pri tem se vaši osebni podatki shranjujejo, upravljajo in obdelujejo tudi na strežnikih uporabljenega ponudnika CDN. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali storitev in njeno obdelavo podatkov. Podrobne informacije o ravnanju z vašimi podatki boste našli v ustreznem pravilniku o zasebnosti ponudnika.

Vsako omrežje za dostavo vsebin (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. Prek tega omrežja je mogoče vsebino spletnega mesta (zlasti zelo velike datoteke) hitro in nemoteno dostaviti tudi med velikimi obremenitvami. CDN v ta namen ustvari kopijo našega spletnega mesta na vaših strežnikih. Ker so ti strežniki razporejeni po vsem svetu, je mogoče spletno stran dostaviti hitro. Zato CDN bistveno skrajša prenos podatkov v vaš brskalnik.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo omrežje za dostavo vsebine?

Hitro nalaganje spletne strani je del naše storitve. Seveda vemo, kako nadležno je, če se spletno mesto nalaga počasi kot polž. Ljudje največkrat celo izgubijo potrpljenje in pobegnejo, še preden se spletno mesto v celoti naloži. Temu se seveda želimo izogniti. Zato je hitro nalaganje spletne strani naravni del naše ponudbe spletnih strani. Z omrežjem za dostavo vsebine se naše spletno mesto v brskalniku naloži veliko hitreje. Uporaba CDN je še posebej koristna, če ste v tujini, saj se spletno mesto dostavi iz strežnika v vaši bližini.

Kateri podatki se obdelujejo?

Ko zahtevate spletno mesto ali vsebino spletnega mesta in je ta shranjena v predpomnilniku omrežja CDN, omrežje CDN preusmeri zahtevo do strežnika, ki vam je najbližje, in dostavi vsebino. Omrežja za dostavo vsebin so zgrajena tako, da je mogoče knjižnice JavaScript prenesti in gostiti v strežnikih npm in Github. Večina CDN omogoča tudi nalaganje vtičnikov WordPress, če so nameščeni na spletnem mestu WordPress.org. Vaš brskalnik lahko pošlje osebne podatke omrežju za dostavo vsebin, ki ga uporabljamo. To vključuje podatke, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je bila naložena ali čas in datum obiska strani. Te podatke zbira in shranjuje CDN. Ali se piškotki uporabljajo za shranjevanje podatkov, je odvisno od uporabljenega omrežja. Preberite besedila o varstvu podatkov za posamezno storitev.

Pravica do ugovora

Če želite popolnoma preprečiti ta prenos podatkov, lahko v računalnik namestite blokator JavaScript (glejte na primer https://noscript.net/). Seveda naše spletno mesto ne bo moglo več ponujati običajnih storitev (na primer hitrega nalaganja).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo omrežja za dostavo vsebin, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi, ko jih zbira omrežje za dostavo vsebin.

Prav tako imamo upravičen interes za uporabo omrežja za dostavo vsebine za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodje uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o morebitnih posebnih omrežjih za dostavo vsebine so na voljo v naslednjih razdelkih.

Politika zasebnosti družbe Cloudflare

Povzetek pravilnika o zasebnosti družbe Cloudflare
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija učinkovitosti naših storitev (da se spletna stran hitreje naloži).
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so naslov IP, kontaktni podatki in podatki iz dnevnika, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnega mestaVeč
podrobnosti v nadaljevanju tega pravilnika o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Večinoma so podatki shranjeni manj kot 24 ur.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi).

Kaj je Cloudflare?

Na tem spletnem mestu uporabljamo storitev Cloudflare družbe Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ZDA), da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Družba Cloudflare uporablja piškotke in obdeluje uporabniške podatke. Cloudflare, Inc. je ameriško podjetje, ki ponuja omrežje za dostavo vsebin in različne varnostne storitve. Te storitve se nahajajo med uporabnikom in našim ponudnikom gostovanja. V nadaljevanju bomo poskušali podrobneje razložiti, kaj vse to pomeni.

Omrežje za dostavo vsebin (CDN), kot ga ponuja podjetje Cloudflare, ni nič drugega kot omrežje povezanih strežnikov. Cloudflare je takšne strežnike razporedil po vsem svetu, da se spletna mesta hitreje prikažejo na vašem zaslonu. Preprosto povedano, Cloudflare ustvari kopije našega spletnega mesta in jih namesti na svoje strežnike. Ko obiščete naše spletno mesto, sistem za porazdelitev obremenitve poskrbi, da so največji deli našega spletnega mesta dostavljeni iz strežnika, ki vam lahko naše spletno mesto prikaže najhitreje. CDN bistveno skrajša razdaljo prenosa podatkov do brskalnika. Tako vam Cloudflare vsebine našega spletnega mesta ne dostavlja le iz našega strežnika gostovanja, temveč iz strežnikov po vsem svetu. Uporaba storitve Cloudflare je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj se lahko stran dostavi iz strežnika v bližini. Poleg hitre dostave spletnih mest Cloudflare ponuja tudi različne varnostne storitve, kot sta zaščita pred napadi DDoS in požarni zid za spletne aplikacije.

Zakaj uporabljamo Cloudflare na našem spletnem mestu?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi najboljše možne storitve. Cloudflare nam pomaga, da je naše spletno mesto hitrejše in varnejše. Cloudflare nam zagotavlja optimizacijo spletnih strani in varnostne storitve, kot sta zaščita pred napadi DDoS in spletni požarni zid. To vključuje tudi povratni posrednik in omrežje za distribucijo vsebine (CDN). Cloudflare blokira grožnje ter omejuje zlorabe robotov in brskalnikov, ki zapravljajo našo pasovno širino in strežniške vire. Cloudflare nam s shranjevanjem našega spletnega mesta v lokalnih podatkovnih centrih in blokiranjem programske opreme za neželeno pošto omogoča zmanjšanje porabe pasovne širine za približno 60 %. Z dostavo vsebine prek podatkovnega centra v vaši bližini in nekaterimi tam opravljenimi spletnimi optimizacijami se povprečni čas nalaganja spletne strani skrajša za približno polovico. Po podatkih družbe Cloudflare lahko nastavitev “I’m Under Attack Mode” ublaži nadaljnje napade, saj prikaže računsko nalogo JavaScripta, ki jo je treba rešiti, preden lahko uporabnik dostopa do spletne strani. Na splošno je tako naše spletno mesto veliko zmogljivejše in manj ranljivo za neželeno pošto ali druge napade.

Katere podatke obdeluje družba Cloudflare?

Cloudflare običajno posreduje le tiste podatke, ki jih nadzorujejo upravljavci spletnih mest. Vsebine torej ne določi Cloudflare, temveč vedno sam upravljavec spletnega mesta. Poleg tega lahko družba Cloudflare zbira določene informacije o uporabi našega spletnega mesta in obdeluje podatke, ki jih pošljemo mi ali za katere je družba Cloudflare prejela ustrezna navodila. V večini primerov Cloudflare prejme podatke, kot so naslov IP, podatki o stikih in dnevnikih, varnostni prstni odtisi in podatki o delovanju spletnega mesta. Podatki iz dnevnika pomagajo podjetju Cloudflare na primer pri odkrivanju novih groženj. To podjetju Cloudflare omogoča zagotavljanje visoke ravni varnostne zaščite našega spletnega mesta. Družba Cloudflare te podatke obdeluje kot del storitev v skladu z veljavnimi zakoni. To seveda vključuje tudi nemško uredbo o varstvu podatkov (DSGVO). Družba Cloudflare sodeluje tudi s ponudniki tretjih oseb. Ti lahko obdelujejo osebne podatke samo po navodilih družbe Cloudflare in v skladu s smernicami za varstvo podatkov ter drugimi ukrepi za zaupnost in varnost. Družba Cloudflare ne deli osebnih podatkov brez našega izrecnega soglasja.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Cloudflare vaše podatke shranjuje predvsem v ZDA in Evropskem gospodarskem prostoru. Družba Cloudflare lahko zgoraj opisane podatke prenese in do njih dostopa z vsega sveta. Na splošno Cloudflare hrani podatke na ravni uporabnika za domene v različicah Free, Pro in Business manj kot 24 ur. Za domene Enterprise, ki imajo omogočeno funkcijo Cloudflare Logs (prej Enterprise LogShare ali ELS), se lahko podatki shranijo za največ 7 dni. Če pa naslovi IP sprožijo varnostna opozorila v družbi Cloudflare, lahko pride do izjem od zgoraj navedenega obdobja hrambe.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Družba Cloudflare hrani dnevnike podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno, ti podatki pa se v večini primerov v 24 urah ponovno izbrišejo. Cloudflare tudi ne shranjuje nobenih osebnih podatkov, kot je vaš naslov IP. Vendar pa obstajajo informacije, ki jih Cloudflare neomejeno shranjuje kot del svojih stalnih dnevnikov, da bi izboljšal splošno delovanje rešilnika Cloudflare in ugotovil morebitna varnostna tveganja. Če želite natančno izvedeti, kateri stalni dnevniki so shranjeni, obiščite https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. Vsi podatki, ki jih Cloudflare zbira (začasno ali trajno), so očiščeni vseh osebnih podatkov. Družba Cloudflare anonimizira tudi vse stalne dnevnike.

Družba Cloudflare v svojem pravilniku o zasebnosti navaja, da ni odgovorna za vsebino, ki jo prejme. Če na primer družbo Cloudflare vprašate, ali lahko posodobi ali izbriše vašo vsebino, vas družba Cloudflare v bistvu napoti k nam kot upravljavcu spletnega mesta. Družbi Cloudflare lahko v celoti preprečite zbiranje in obdelavo svojih podatkov tudi tako, da v brskalniku deaktivirate izvajanje skriptne kode ali v brskalnik vključite blokator skript.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve Cloudflare, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot jih lahko zbira družba Cloudflare.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve Cloudflare za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Cloudflare uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Cloudflare med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Cloudflare uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO), kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Te klavzule družbo Cloudflare zavezujejo, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in klavzule so med drugim na voljo tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Več informacij o varstvu podatkov v družbi Cloudflare najdete na spletni strani https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Pogodba o obdelavi naročila (AVV) Cloudflare

V skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo s podjetjem Cloudflare sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). Kaj točno je GCU in predvsem, kaj mora biti vključeno v GCU, si lahko preberete v našem splošnem razdelku “Pogodba o obdelavi naročila (GCU)”.

Ta pogodba je zakonsko obvezna, ker družba Cloudflare obdeluje osebne podatke v našem imenu. Pojasnjuje, da lahko družba Amazon Web Cloudflare obdeluje podatke, ki jih prejme od nas, samo v skladu z našimi navodili in mora ravnati v skladu z uredbo GDPR. Povezavo do pogodbe o obdelavi naročila (AVV) najdete na spletni strani https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/.

Uvod v platformo za upravljanje soglasja za piškotke

Povzetek platforme za upravljanje soglasja za piškotke
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: obiskovalci spletne strani
🤝 Namen: Pridobivanje in upravljanje soglasja za določene piškotke in s tem za uporabo določenih orodij.
📓 Obdelani podatki: Podatki, ki se uporabljajo za upravljanje nastavitev piškotkov, kot so naslov IP, čas privolitve, vrsta privolitve, posamezne privolitve. Več podrobnosti o tem je na voljo v ustreznem uporabljenem orodju.
📅 Čas shranjevanja: Odvisno od uporabljenega orodja morate biti pripravljeni na večletno obdobje.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je platforma za upravljanje soglasja za piškotke?

Na našem spletnem mestu uporabljamo programsko opremo Consent Management Platform (CMP), ki nam in vam pomaga pravilno in varno ravnati s skriptami in piškotki v uporabi. Programska oprema samodejno ustvari pojavno okno za piškotke, pregleda in preveri vse skripte in piškotke, vam zagotovi soglasje za piškotke, kot zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ter nam in vam pomaga spremljati vse piškotke. V večini orodij za upravljanje soglasja za piškotke so vsi obstoječi piškotki prepoznani in razvrščeni v kategorije. Kot obiskovalec spletnega mesta se nato sami odločite, ali in katere skripte in piškotke dovolite ali ne. Naslednja grafika prikazuje povezavo med brskalnikom, spletnim strežnikom in CMP.

Zakaj uporabljamo orodje za upravljanje piškotkov?

Naš cilj je, da vam ponudimo najboljšo možno preglednost na področju varstva podatkov. Poleg tega smo k temu zavezani tudi po zakonu. Želimo vas čim bolje obvestiti o vseh orodjih in piškotkih, ki lahko shranjujejo in obdelujejo vaše podatke. Prav tako imate pravico, da se sami odločite, katere piškotke sprejmete in katerih ne. Da bi vam lahko odobrili to pravico, moramo najprej natančno vedeti, kateri piškotki so se sploh znašli na našem spletnem mestu. Zahvaljujoč orodju za upravljanje piškotkov, ki redno pregleduje spletno mesto za vse obstoječe piškotke, poznamo vse piškotke in vam lahko o njih zagotovimo informacije v skladu z DSGVO. Nato lahko piškotke sprejmete ali zavrnete prek sistema soglasja.

Kateri podatki se obdelujejo?

V okviru našega orodja za upravljanje piškotkov lahko sami upravljate vsak posamezen piškotek in imate popoln nadzor nad shranjevanjem in obdelavo svojih podatkov. Izjava o vašem soglasju se shrani, da nam vas ne bi bilo treba spraševati vsakič, ko ponovno obiščete naše spletno mesto, in da bi lahko vašo privolitev tudi dokazali, če bi to zahteval zakon. To je shranjeno v piškotku za prijavo ali na strežniku. Obdobje shranjevanja vaše privolitve za piškotke je odvisno od ponudnika orodja za upravljanje piškotkov. V večini primerov se ti podatki (npr. psevdonimni ID uporabnika, čas privolitve, podrobnosti o kategorijah piškotkov ali orodij, brskalnik, informacije o napravi) hranijo do dve leti.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v brskalniku shranjeni več let. Natančno trajanje obdelave podatkov je odvisno od uporabljenega orodja, vendar se morate v večini primerov pripraviti na večletno obdobje hrambe. V ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov običajno prejmete natančne informacije o trajanju obdelave podatkov.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke.

Informacije o posebnih orodjih za upravljanje piškotkov, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravna podlaga

Če se strinjate s piškotki, bodo vaši osebni podatki obdelani in shranjeni prek teh piškotkov. Če lahko uporabljamo piškotke na podlagi vašega soglasja (člen 6(1)(a) DSGVO), je to soglasje tudi pravna podlaga za uporabo piškotkov ali obdelavo vaših podatkov. Da bi lahko upravljali soglasje za piškotke in vam omogočili, da ga podate, uporabljamo programsko opremo platforme za upravljanje soglasja za piškotke. Uporaba te programske opreme nam omogoča učinkovito upravljanje spletnega mesta na zakonsko skladen način, kar predstavlja zakoniti interes (člen 6(1)(f) DSGVO).

Politika zasebnosti BorlabsCookie

Na našem spletnem mestu uporabljamo BorlabsCookie, ki je med drugim orodje za shranjevanje vaše privolitve za piškotke. Ponudnik storitev je nemško podjetje Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemčija. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo BorlabsCookie, lahko najdete v pravilniku o zasebnosti na https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Varnost in preprečevanje neželene pošte

Varnost in preprečevanje neželene pošte Povzetek pravilnika o zasebnosti
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: kibernetska varnost
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so vaš naslov IP, ime ali tehnični podatki, na primer različica brskalnika.Več
podrobnosti je na voljo spodaj in v posameznih besedilih o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: podatki se večinoma hranijo, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je varnostna in protismetna programska oprema?

S tako imenovano varnostno in protismetno programsko opremo se lahko zaščitite sami in se lahko zaščitimo pred različnimi neželeno pošto ali lažnimi sporočili in morebitnimi drugimi kibernetskimi napadi. Neželena pošta je oglaševalska pošta iz množičnega pošiljanja, za katero niste zaprosili sami. Takšna pošta se imenuje tudi podatkovni smeti in lahko povzroči tudi stroške. Po drugi strani pa so ribarska sporočila sporočila, katerih namen je pridobiti zaupanje z lažnimi novicami ali spletnimi mesti, da bi pridobili osebne podatke. Programska oprema za preprečevanje neželene pošte običajno ščiti pred nezaželenimi nezaželenimi sporočili ali zlonamerno pošto, ki bi lahko na primer v naš sistem vnesla viruse. Uporabljamo tudi splošne požarne zidove in varnostne sisteme, ki naše računalnike ščitijo pred neželenimi omrežnimi napadi.

Zakaj uporabljamo varnostno in protismetno programsko opremo?

Na našem spletnem mestu dajemo poseben poudarek varnosti. Konec koncev ni ogrožena le naša varnost, temveč predvsem vaša. Na žalost so kibernetske grožnje postale del vsakdana v svetu informacijske tehnologije in interneta. Hekerji pogosto skušajo s pomočjo kibernetskega napada ukrasti osebne podatke iz informacijskega sistema. Zato je dober obrambni sistem nujno potreben. Varnostni sistem spremlja vse vhodne in izhodne povezave v naše omrežje ali računalnik. Da bi dosegli še večjo varnost pred kibernetskimi napadi, poleg standardiziranih varnostnih sistemov v našem računalniku uporabljamo tudi druge zunanje varnostne storitve. Tako bolje preprečujemo nepooblaščen prenos podatkov in se zaščitimo pred kibernetskim kriminalom.

Katere podatke obdeluje varnostna in protismetna programska oprema?

Kateri podatki se zbirajo in shranjujejo, je seveda odvisno od posamezne storitve. Vendar si vedno prizadevamo, da uporabljamo le programe, ki podatke zbirajo zelo poredko ali shranjujejo le podatke, ki so potrebni za izvajanje ponujene storitve. Načeloma lahko storitev shrani podatke, kot so ime, naslov, naslov IP, e-poštni naslov in tehnične podatke, kot sta vrsta brskalnika ali različica brskalnika. Prav tako se lahko zbirajo vsi podatki o delovanju in dnevniški podatki, da se pravočasno odkrijejo morebitne prihajajoče grožnje. Ti podatki se obdelujejo v okviru storitev in v skladu z veljavnimi zakoni. To vključuje tudi GDPR v primeru ponudnikov iz ZDA (prek standardnih pogodbenih klavzul). Te varnostne službe v nekaterih primerih sodelujejo tudi s tretjimi ponudniki, ki lahko hranijo in/ali obdelujejo podatke po navodilih in v skladu s politiko varstva podatkov ter nadaljnjimi varnostnimi ukrepi. Shranjevanje podatkov se večinoma izvaja prek piškotkov.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Varnostni programi na primer hranijo podatke, dokler vi ali mi ne prekličemo shranjevanja podatkov. Na splošno se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje storitev. V številnih primerih žal nimamo natančnih podatkov o trajanju hrambe, ki bi jih posredovali ponudniki.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov varnostne programske opreme. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke.

Ker se piškotki lahko uporabljajo tudi pri takšnih varnostnih storitvah, vam priporočamo, da preberete naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Varnostne storitve uporabljamo predvsem na podlagi naših zakonitih interesov (člen 6(1)(f) DSGVO) za dober varnostni sistem pred različnimi kibernetskimi napadi.

Za določeno obdelavo, zlasti za uporabo piškotkov in varnostnih funkcij, je potrebno vaše soglasje. Če ste privolili, da vaše podatke obdelujejo in shranjujejo integrirane varnostne službe, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Večina storitev, ki jih uporabljamo, v vašem brskalniku nastavi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da skrbno preberete naše besedilo o zasebnosti v zvezi s piškotki in si ogledate pravilnik o zasebnosti ali pravilnik o piškotkih zadevnega ponudnika storitev.

Informacije o posebnih orodjih – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Google reCAPTCHA Politika zasebnosti

Google reCAPTCHA Povzetek pravilnika o zasebnosti
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija delovanja naših storitev in zaščita pred kibernetskimi napadi.
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so naslov IP, informacije o brskalniku, operacijski sistem, omejena lokacija in podatki o uporabi Več
podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Čas shranjevanja: odvisno od shranjenih podatkov.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je reCAPTCHA?

Naš glavni cilj je, da naše spletno mesto čim bolje zavarujemo in zaščitimo za vas in za nas. Za to uporabljamo Googlovo reCAPTCHA družbe Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorna družba Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Z reCAPTCHA lahko ugotovimo, ali ste res človek iz mesa in krvi in ne robot ali druga programska oprema za neželeno pošto. Z nezaželeno pošto mislimo na vse nezaželene informacije, ki nam jih pošljete v elektronski obliki. Pri klasičnih ugankah CAPTCHAS je bilo treba za preverjanje informacij običajno rešiti besedilne ali slikovne uganke. Z reCAPTCHA od Googla nam običajno ni treba obremenjevati s takšnimi ugankami. Pri tem je v večini primerov dovolj, da preprosto označite polje in s tem potrdite, da niste bot. Z novo različico nevidne reCAPTCHA vam sploh ni več treba nastaviti kljukice. V tem pravilniku o zasebnosti boste natančno izvedeli, kako to poteka in predvsem katere podatke uporabljamo v ta namen.

reCAPTCHA je Googlova brezplačna storitev captcha, ki spletna mesta ščiti pred neželeno programsko opremo in zlorabami obiskovalcev, ki niso ljudje. Ta storitev se najpogosteje uporablja pri izpolnjevanju obrazcev na internetu. Storitev captcha je vrsta samodejnega Turingovega testa, ki je zasnovan tako, da zagotavlja, da je dejanje v internetu opravil človek in ne robot. Pri klasičnem Turingovem testu (poimenovanem po računalničarju Alanu Turingu) človek določi razliko med botom in človekom. Tudi pri kaptah to opravi računalnik ali računalniški program. Klasične kode delujejo z majhnimi nalogami, ki jih ljudje zlahka rešijo, vendar predstavljajo precejšnje težave za stroje. Z reCAPTCHA vam ni treba več aktivno reševati ugank. Orodje uporablja sodobne tehnike tveganja za razlikovanje med ljudmi in roboti. Pri tem morate označiti le besedilno polje “Nisem robot”, z nevidno reCAPTCHA pa tudi to ni več potrebno. Z reCAPTCHA se v izvorno kodo vključi element JavaScript, nato pa se orodje izvaja v ozadju in analizira vedenje uporabnikov. Na podlagi teh uporabnikovih dejanj programska oprema izračuna tako imenovano oceno captcha. Google s tem rezultatom izračuna, kako verjetno je, da ste človek, še preden je vnesena tipka. reCAPTCHA ali tipke na splošno se vedno uporabljajo, kadar bi lahko roboti manipulirali ali zlorabili določena dejanja (kot so registracije, ankete itd.).

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo reCAPTCHA?

Na našem spletnem mestu želimo pozdraviti le ljudi iz mesa in krvi. Boti ali kakršna koli programska oprema za neželeno pošto lahko mirno ostanejo doma. Zato se trudimo, da bi se zaščitili in vam ponudili najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Zato uporabljamo Googlovo reCAPTCHA iz Googla. Na ta način smo lahko prepričani, da bomo ostali spletno mesto brez botov. Z uporabo reCAPTCHA se Googlu posredujejo podatki, da ugotovi, ali ste dejansko človek. reCAPTCHA tako skrbi za varnost našega spletnega mesta in s tem tudi za vašo varnost. Brez reCAPTCHA bi se na primer lahko zgodilo, da bi bot med registracijo registriral čim več e-poštnih naslovov, da bi forume ali bloge “spamal” z neželeno oglaševalsko vsebino. Z reCAPTCHA se lahko izognemo takšnim napadom botov.

Katere podatke shrani reCAPTCHA?

reCAPTCHA zbira osebne podatke uporabnikov, da bi ugotovila, ali dejanja na našem spletnem mestu dejansko izvirajo od ljudi. Naslov IP in drugi podatki, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA, se zato lahko pošljejo Googlu. Naslovi IP se skoraj vedno predhodno skrajšajo v državah članicah EU ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden se podatki znajdejo na strežniku v ZDA. Naslov IP ni združen z drugimi Googlovimi podatki, razen če ste med uporabo reCAPTCHA prijavljeni v račun Google. Algoritem reCAPTCHA najprej preveri, ali so v vašem brskalniku že nameščeni Googlovi piškotki iz drugih Googlovih storitev (YouTube, Gmail itd.). Nato reCAPTCHA v vašem brskalniku nastavi dodaten piškotek in posname posnetek okna brskalnika.

Naslednji seznam zbranih podatkov o brskalniku in uporabniku ni popoln. Gre za primere podatkov, ki jih po našem vedenju obdeluje Google.

 • URL napotitelja (naslov strani, s katere prihaja obiskovalec).
 • naslov IP (npr. 256.123.123.1)
 • Informacije o operacijskem sistemu (programska oprema, ki omogoča delovanje računalnika. Znani operacijski sistemi so Windows, Mac OS X ali Linux).
 • Piškotki (majhne besedilne datoteke, ki shranjujejo podatke v vašem brskalniku).
 • obnašanje miške in tipkovnice (vsako dejanje, ki ga opravite z miško ali tipkovnico, se shrani).
 • Nastavitve datuma in jezika (shranjen bo jezik ali datum, ki ste ga prednastavili v računalniku).
 • Vsi objekti JavaScript (JavaScript je programski jezik, ki omogoča prilagajanje spletnih mest uporabniku. Objekti JavaScript lahko zbirajo vse vrste podatkov pod enim imenom).
 • Ločljivost zaslona (prikazuje, koliko slikovnih pik ima slikovni zaslon).

Nesporno je, da Google te podatke uporablja in analizira, še preden kliknete potrditveno polje “Nisem robot”. Pri različici Invisible reCAPTCHA je celo tiktakanje izpuščeno, celoten postopek prepoznavanja pa poteka v ozadju. Google vam ne pove podrobno, koliko in katere podatke hrani.

ReCAPTCHA uporablja naslednje piškotke: Tu je navedena demo različica reCAPTCHA od Googla na spletnem mestu https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Vsi ti piškotki zahtevajo edinstven identifikator za namene sledenja. Tukaj je seznam piškotkov, ki jih je Google reCAPTCHA nastavil v demo različici:

Ime: IDE
Vrednost: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-112053024-8
Namen: Ta piškotek nastavi DoubleClick (ki je tudi v lasti Googla) za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika na spletnem mestu pri obravnavi oglasov. To omogoča merjenje učinkovitosti oglaševanja in sprejetje ustreznih ukrepov za optimizacijo. IDE je shranjen v brskalnikih pod domeno doubleclick.net.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: 1P_JAR
Vrednost: 2019-5-14-12
Namen: Ta piškotek zbira statistične podatke o uporabi spletnega mesta in meri pretvorbe. Konverzija se na primer zgodi, ko uporabnik postane kupec. Piškotek se uporablja tudi za prikaz ustreznih oglasov uporabnikom. Poleg tega lahko piškotek uporabimo, da uporabniku preprečimo večkratno prikazovanje istega oglasa.
Rok veljavnosti: po enem mesecu

Ime: ANID
Wert: U7j1v3dZa1120530240xgZFmiqWppRWKOr
Namen: O tem piškotku nismo uspeli izvedeti veliko informacij. V Googlovem pravilniku o zasebnosti je piškotek omenjen v povezavi z “oglaševalskimi piškotki”, kot so “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID je shranjen v domeni google.com.
Rok trajanja: po 9 mesecih

Ime: CONSENT
Vrednost: DA+AT.sl+20150628-20-0
Namen: Piškotek shranjuje status uporabnikovega soglasja za uporabo različnih Googlovih storitev. CONSENT se uporablja tudi v varnostne namene za preverjanje uporabnikov, preprečevanje goljufij pri prijavah in zaščito podatkov uporabnikov pred nepooblaščenimi napadi.
Rok veljavnosti: po 19 letih

Ime: NID
Wert: 0WmuWqy112053024zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Namen: Google uporablja NID za prilagajanje oglasov vašim iskanjem v Googlu. S pomočjo piškotka si Google “zapomni” vaše najpogosteje vnesene iskalne poizvedbe ali vaše prejšnje interakcije z oglasi. Tako boste vedno dobili prilagojene oglase. Piškotek vsebuje edinstven ID za zbiranje osebnih preferenc uporabnika za namene oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 6 mesecih

Ime: DV
Wert: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc112053024-4
Namen: Ko označite polje “Nisem robot”, se nastavi ta piškotek. Piškotek uporablja Google Analytics za prilagojeno oglaševanje. DV zbira podatke v anonimni obliki in se uporablja tudi za razlikovanje uporabnikov.
Rok veljavnosti: po 10 minutah

Opomba: Ta seznam ne more biti izčrpen, saj izkušnje kažejo, da Google občasno spreminja izbiro piškotkov.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Z vstavitvijo reCAPTCHA se podatki od vas prenesejo na Googlov strežnik. Google tudi po večkratnih poizvedbah ne pojasni, kje točno so ti podatki shranjeni. Brez Googlove potrditve lahko domnevamo, da so podatki, kot so interakcija z miško, čas, preživet na spletnem mestu, ali jezikovne nastavitve, shranjeni na Googlovih evropskih ali ameriških strežnikih. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje Googlu, se na splošno ne združuje z drugimi Googlovimi podatki iz drugih Googlovih storitev. Če ste med uporabo vtičnika reCAPTCHA prijavljeni v Googlov račun, pa bodo podatki združeni. Pri tem veljajo drugačni predpisi o varstvu podatkov družbe Google.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Če ne želite, da se Googlu posredujejo podatki o vas in vašem vedenju, se morate pred obiskom našega spletnega mesta ali uporabo programske opreme reCAPTCHA popolnoma odjaviti iz Googla in izbrisati vse Googlove piškotke. Načeloma se podatki samodejno prenesejo Googlu takoj, ko obiščete naše spletno mesto. Če želite te podatke ponovno izbrisati, se morate obrniti na Googlovo podporo na naslovu https://support.google.com/?hl=de&tid=112053024.

Zato z uporabo našega spletnega mesta soglašate s samodejnim zbiranjem, obdelavo in uporabo podatkov s strani družbe Google LLC in njenih zastopnikov.

Upoštevajte, da se pri uporabi tega orodja vaši podatki lahko shranjujejo in obdelujejo tudi zunaj EU. Večina tretjih držav (vključno z ZDA) po veljavni evropski zakonodaji o varstvu podatkov ne velja za varno. Podatkov v nezanesljive tretje države zato ni dovoljeno preprosto prenesti, shraniti in obdelati, razen če med nami in neevropskim ponudnikom storitev obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi (kot so standardne pogodbene klavzule EU).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Google reCAPTCHA, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, do katere lahko pride med zbiranjem s strani Google reCAPTCHA.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Googlove reCAPTCHA za optimizacijo naših spletnih storitev in njihovo večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Googlovo reCAPTCHA uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Več informacij o reCAPTCHA najdete na Googlovi strani za spletne razvijalce na naslovu https://developers.google.com/recaptcha/. Google tukaj podrobneje opisuje tehnični razvoj reCAPTCHA, vendar boste zaman iskali natančne informacije o shranjevanju podatkov in temah, povezanih z zasebnostjo. Dober pregled osnovne uporabe podatkov v Googlu je na voljo v pravilniku o zasebnosti podjetja na spletnem mestu https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Uvod v avdio in video

Povzetek pravilnika o zasebnosti za zvok in video
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Shranjeni so lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnika, podatki o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju v ustreznih besedilih o varstvu podatkov.
📅 Obdobje shranjevanja: Podatki se na splošno shranjujejo toliko časa, kolikor je potrebno za namen storitve.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so zvočni in video elementi?

Na naše spletno mesto smo vključili zvočne ali video elemente, tako da lahko neposredno prek našega spletnega mesta gledate videoposnetke ali poslušate glasbo/poddaje. Vsebino zagotavljajo ponudniki storitev. Vse vsebine so zato pridobljene tudi z ustreznih strežnikov ponudnikov.

To so integrirani funkcionalni elementi platform, kot so YouTube, Vimeo ali Spotify. Uporaba teh portalov je običajno brezplačna, vendar je mogoče objavljati tudi plačljive vsebine. S pomočjo teh vgrajenih elementov lahko na našem spletnem mestu poslušate ali gledate ustrezno vsebino.

Ko na našem spletnem mestu uporabljate zvočne ali video elemente, lahko ponudniki storitev posredujejo, obdelajo in shranijo tudi vaše osebne podatke.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo zvočne in video elemente?

Seveda vam želimo zagotoviti najboljšo ponudbo na naši spletni strani. Zavedamo se, da vsebine ne prenašamo več samo z besedilom in statičnimi slikami. Namesto povezave do videoposnetka vam neposredno na našem spletnem mestu ponudimo zvočne in video formate, ki so zabavni ali informativni, v idealnem primeru pa celo oboje. S tem izboljšamo naše storitve in vam olajšamo dostop do zanimivih vsebin. Tako poleg besedil in slik ponujamo tudi video in/ali zvočne vsebine.

Katere podatke shranjujejo avdio in video elementi?

Ko na našem spletnem mestu prikličete stran z vdelanim videom, se vaš strežnik poveže s strežnikom ponudnika storitev. Pri tem se vaši podatki prav tako prenesejo k tretjemu ponudniku in tam shranijo. Nekateri podatki se zbirajo in shranjujejo ne glede na to, ali imate račun pri tretjem ponudniku ali ne. To običajno vključuje vaš naslov IP, vrsto brskalnika, operacijski sistem in druge splošne informacije o vaši končni napravi. Poleg tega večina ponudnikov zbira tudi podatke o vaši spletni dejavnosti. To vključuje na primer trajanje seje, stopnjo odboja, gumb, na katerega ste kliknili, ali spletno mesto, prek katerega uporabljate storitev. Vse te informacije so običajno shranjene v piškotkih ali slikovnih oznakah (imenovanih tudi spletni svetilniki). Psevdonimizirani podatki so običajno shranjeni v piškotkih v vašem brskalniku. V pravilniku o zasebnosti posameznega ponudnika lahko vedno natančno preverite, kateri podatki se shranjujejo in obdelujejo.

Trajanje obdelave podatkov

Kako dolgo so podatki shranjeni na strežnikih tretjih ponudnikov, lahko natančno preverite spodaj v besedilu o varstvu podatkov zadevnega orodja ali v pravilniku o zasebnosti ponudnika. Načeloma se osebni podatki obdelujejo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev ali izdelkov. To praviloma velja tudi za ponudnike tretjih oseb. V večini primerov lahko predvidevate, da bodo določeni podatki na strežnikih tretjih ponudnikov shranjeni več let. Podatke je mogoče shraniti za različno dolgo obdobje, zlasti v piškotkih. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v brskalniku shranjeni več let.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke. Zakonitost obdelave ostaja nespremenjena do preklica.

Ker integrirane avdio in video funkcije na našem spletnem mestu običajno uporabljajo tudi piškotke, preberite tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti glede piškotkov. Več o ravnanju in shranjevanju vaših podatkov si lahko preberete v izjavah o varstvu podatkov posameznih tretjih ponudnikov.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo prek integriranih avdio in video elementov, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma se vaši podatki shranjujejo in obdelujejo tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane zvočne in video elemente uporabljamo le, če ste v to privolili.

Pravilnik o zasebnosti Vimeo

Povzetek pravilnika o zasebnosti Vimeo
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Shranjeni so lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnika, podatki o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju tega pravilnika o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Podatki se na splošno shranjujejo toliko časa, kolikor je potrebno za namen storitve.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Vimeo?

Na našem spletnem mestu uporabljamo tudi videoposnetke podjetja Vimeo. Video portal upravlja podjetje Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. S pomočjo vtičnika vam lahko neposredno na našem spletnem mestu prikažemo zanimivo video gradivo. Pri tem se lahko določeni podatki prenesejo od vas k družbi Vimeo. V tem pravilniku o zasebnosti vam bomo predstavili, za katere podatke gre, zakaj uporabljamo Vimeo in kako lahko upravljate ali preprečite svoje podatke ali prenos podatkov.

Vimeo je video platforma, ki je bila ustanovljena leta 2004, od leta 2007 pa omogoča pretakanje videoposnetkov v kakovosti HD. Od leta 2015 je mogoče pretakati tudi v ločljivosti 4k Ultra HD. Uporaba portala je brezplačna, vendar je mogoče objavljati tudi plačljive vsebine. Vimeo v primerjavi z vodilnim YouTubom daje prednost visokokakovostni vsebini. Po eni strani portal ponuja veliko umetniških vsebin, kot so glasbeni videoposnetki in kratki filmi, po drugi strani pa tudi dokumentarne filme o najrazličnejših temah, ki jih je vredno spoznati.

Zakaj uporabljamo Vimeo na našem spletnem mestu?

Cilj našega spletnega mesta je zagotoviti vam najboljšo možno vsebino. In to na čim bolj dostopen način. Šele ko to dosežemo, smo zadovoljni s svojimi storitvami. Pri tem nam pomaga video storitev Vimeo. Vimeo nam omogoča, da vam visokokakovostno vsebino predstavimo neposredno na našem spletnem mestu. Namesto da bi vam dali samo povezavo do zanimivega videoposnetka, si ga lahko ogledate neposredno na našem spletnem mestu. S tem širimo svoje storitve in vam olajšamo dostop do zanimivih vsebin. Tako poleg besedil in slik ponujamo tudi video vsebine.

Kateri podatki so shranjeni v storitvi Vimeo?

Ko obiščete stran na našem spletnem mestu, na kateri je vstavljen videoposnetek Vimeo, se vaš brskalnik poveže s strežniki Vimeo. To povzroči prenos podatkov. Ti podatki se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo na strežnikih družbe Vimeo. Vimeo zbira podatke o vas ne glede na to, ali imate račun Vimeo ali ne. To vključuje vaš naslov IP, tehnične informacije o vrsti brskalnika, operacijskem sistemu ali zelo osnovne informacije o napravi. Poleg tega Vimeo shranjuje informacije o tem, na katerem spletnem mestu uporabljate storitev Vimeo in katera dejanja (spletne dejavnosti) izvajate na našem spletnem mestu. Te spletne dejavnosti vključujejo na primer trajanje seje, stopnjo odboja ali gumb, ki ste ga kliknili na našem spletnem mestu z vgrajeno funkcijo Vimeo. Vimeo lahko spremlja in shranjuje ta dejanja s piškotki in podobnimi tehnologijami.

Če ste v Vimeo prijavljeni kot registrirani član, je običajno mogoče zbrati več podatkov, saj je v vašem brskalniku morda že nastavljenih več piškotkov. Poleg tega so vaša dejanja na našem spletnem mestu neposredno povezana z vašim računom Vimeo. Da bi to preprečili, se morate med brskanjem po našem spletnem mestu odjaviti iz storitve Vimeo.

Spodaj vam predstavljamo piškotke, ki jih Vimeo nastavi, ko ste na spletnem mestu z vgrajeno funkcijo Vimeo. Ta seznam ni izčrpen in predvideva, da nimate računa Vimeo.

Ime: igralec
Vrednost: “”
Namen: Ta piškotek shrani vaše nastavitve, preden predvajate vstavljeni videoposnetek Vimeo. Tako boste ob naslednjem ogledu videoposnetka Vimeo spet imeli na voljo želene nastavitve.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: vuid
Wert: pl1046149876.614422590112053024-4
Namen:
Ta piškotek zbira informacije o vaših dejanjih na spletnih mestih, v katera je vstavljen videoposnetek Vimeo.
Rok veljavnosti:
po 2 letih

Opomba: Ta dva piškotka se nastavita vedno, ko ste na spletnem mestu z vdelanim videoposnetkom Vimeo. Ko si ogledate videoposnetek in kliknete gumb za deljenje ali všečkanje videoposnetka, se nastavijo drugi piškotki. To so tudi piškotki tretjih oseb, na primer _ga ali _gat_UA-76641-8 iz storitve Google Analytics ali _fbp iz družbe Facebook. Kateri piškotki so nastavljeni, je odvisno od vaše interakcije z videoposnetkom.

Naslednji seznam prikazuje vzorec možnih piškotkov, ki se nastavijo pri interakciji z videoposnetkom Vimeo:

Ime: _abexps
Vrednost: %5B%5D
Namen: Ta piškotek Vimeo pomaga podjetju Vimeo, da si zapomni vaše nastavitve. To je lahko na primer prednastavljeni jezik, regija ali uporabniško ime. Na splošno piškotek shranjuje podatke o tem, kako uporabljate storitev Vimeo.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: continuous_play_v3
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek je piškotek prve osebe iz storitve Vimeo. Piškotek zbira informacije o tem, kako uporabljate storitev Vimeo. Piškotek na primer zabeleži, kdaj prekinete ali ponovno predvajate videoposnetek.
Rok veljavnosti: po enem letu

Ime: _ga
Wert: GA1.2.1522249635.1578401280112053024-7
Namen: Ta piškotek je piškotek tretje osebe, ki ga uporablja Google. Privzeto program analytics.js za shranjevanje ID uporabnika uporablja piškotek _ga. V osnovi se uporablja za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: _gcl_au
Wert: 1.1.770887836.1578401279112053024-3
Namen: Ta piškotek tretje osebe iz storitve Google AdSense se uporablja za izboljšanje učinkovitosti oglaševanja na spletnih mestih.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Ime: _fbp
Wert: fb.1.1578401280585.310434968
Namen: To je Facebookov piškotek. Ta piškotek se uporablja za prikazovanje oglasov ali oglaševalskih izdelkov družbe Facebook ali drugih oglaševalcev.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Vimeo te podatke med drugim uporablja za izboljšanje lastnih storitev, komuniciranje z vami in določanje lastnih ciljno usmerjenih oglaševalskih ukrepov. Vimeo na svojem spletnem mestu poudarja, da se za vstavljene videoposnetke uporabljajo samo piškotki prve osebe (tj. piškotki samega Vimea), dokler z videoposnetkom ne komunicirate.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Vimeo ima sedež v mestu White Plains v zvezni državi New York (ZDA). Vendar so storitve na voljo po vsem svetu. Podjetje uporablja računalniške sisteme, zbirke podatkov in strežnike v ZDA in tudi v drugih državah. Vaši podatki se zato lahko shranjujejo in obdelujejo tudi na strežnikih v Ameriki. Vimeo podatke hrani, dokler podjetje nima več ekonomskega razloga za njihovo shranjevanje. Nato se podatki izbrišejo ali anonimizirajo.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V brskalniku lahko vedno upravljate piškotke v skladu s svojimi željami. Če na primer ne želite, da Vimeo nastavi piškotke in tako zbira podatke o vas, lahko v nastavitvah brskalnika kadar koli izbrišete ali deaktivirate piškotke. Odvisno od brskalnika to deluje nekoliko drugače. Upoštevajte, da po deaktivaciji/izbrisu piškotkov različne funkcije morda ne bodo več v celoti na voljo. Pod razdelkom “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil najbolj priljubljenih brskalnikov.

Če ste registrirani član Vimea, lahko piškotke upravljate tudi v nastavitvah Vimea.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo prek vgrajenih elementov Vimeo, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu integrirane elemente Vimeo uporabljamo le, če ste za to dali soglasje. Vimeo v vašem brskalniku nastavi tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da natančno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate izjavo o varstvu podatkov ali smernice za piškotke zadevnega ponudnika storitev.

Vimeo med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Vimeo uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Vimeo zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Za več informacij o standardnih pogodbenih klavzulah družbe Vimeo obiščite https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights.

Več o Vimeovi uporabi piškotkov najdete na spletnem mestu https://vimeo.com/cookie_policy, informacije o Vimeovi zaščiti podatkov pa na spletnem mestu https://vimeo.com/privacy.

Pravilnik o zasebnosti v YouTubu

Povzetek pravilnika o zasebnosti v YouTubu
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Shranjeni so lahko podatki, kot so kontaktni podatki, podatki o vedenju uporabnika, podatki o vaši napravi in naslov IP.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju tega pravilnika o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Podatki se na splošno shranjujejo toliko časa, kolikor je potrebno za namen storitve.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je YouTube?

Na svoje spletno mesto smo vključili videoposnetke iz YouTuba. Tako lahko zanimive videoposnetke predstavimo neposredno na našem spletnem mestu. YouTube je videoportal, ki je od leta 2006 Googlovo hčerinsko podjetje. Video portal upravlja družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA. Ko na našem spletnem mestu prikličete stran z vstavljenim videoposnetkom YouTube, se vaš brskalnik samodejno poveže s strežniki YouTube ali Google. Pri tem se prenesejo različni podatki (odvisno od nastavitev). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovoren za vso obdelavo podatkov v Evropi.

V nadaljevanju želimo podrobneje pojasniti, katere podatke obdelujemo, zakaj smo vgradili videoposnetke YouTube in kako lahko upravljate ali izbrišete svoje podatke.

V YouTubu lahko uporabniki brezplačno gledajo, ocenjujejo, komentirajo in nalagajo videoposnetke. V zadnjih nekaj letih je YouTube postal eden najpomembnejših kanalov družabnih medijev na svetu. YouTube nam omogoča prikazovanje videoposnetkov na našem spletnem mestu, saj nam zagotavlja delček kode, ki smo ga vključili na naše spletno mesto.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo videoposnetke YouTube?

YouTube je video platforma z največ obiskovalci in najboljšo vsebino. Prizadevamo si, da bi vam na našem spletnem mestu ponudili najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Seveda ne moremo brez zanimivih videoposnetkov. S pomočjo vdelanih videoposnetkov vam poleg besedil in slik ponujamo dodatno koristno vsebino. Poleg tega vgrajeni videoposnetki olajšajo iskanje našega spletnega mesta v iskalniku Google. Poleg tega lahko Google, ko oglašujemo prek oglasov Google Ads, zaradi zbranih podatkov te oglase prikazuje le ljudem, ki jih zanima naša ponudba.

Katere podatke shranjuje YouTube?

Takoj ko obiščete eno od naših strani z vdelanim videom YouTube, YouTube nastavi vsaj en piškotek, ki shrani vaš naslov IP in naš URL. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube vaše interakcije na našem spletnem mestu običajno dodeli vašemu profilu s pomočjo piškotkov. To vključuje podatke, kot so trajanje seje, stopnja odboja, približna lokacija, tehnične informacije, kot so vrsta brskalnika, ločljivost zaslona ali ponudnik internetnih storitev. Drugi podatki lahko vključujejo kontaktne podatke, morebitne ocene, deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje med priljubljene v YouTubu.

Če niste prijavljeni v račun Google ali račun YouTube, Google shrani podatke z edinstvenim identifikatorjem, povezanim z vašo napravo, brskalnikom ali aplikacijo. Ohrani se na primer želena jezikovna nastavitev. Vendar veliko podatkov o interakciji ni mogoče shraniti, ker je nastavljenih manj piškotkov.

Na naslednjem seznamu so prikazani piškotki, ki so bili nastavljeni v brskalniku v preizkusu. Po eni strani prikazujemo piškotke, ki so nastavljeni brez prijavljenega računa YouTube. Po drugi strani pa prikazujemo piškotke, ki so nastavljeni s prijavljenim računom. Seznam ne more biti popoln, saj so podatki o uporabnikih vedno odvisni od interakcij v YouTubu.

Ime: YSC
Vrednost: b9-CV6ojI5Y112053024-1
Namen: Ta piškotek zabeleži edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o gledanih videoposnetkih.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000
Namen: Ta piškotek prav tako beleži vaš edinstven ID. Google prek storitve PREF pridobiva statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na našem spletnem mestu.
Rok trajanja: po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek v mobilnih napravah zabeleži vaš edinstveni ID za sledenje lokaciji GPS.
Rok trajanja: po 30 minutah

Ime: VISITOR_INFO1_LIVE
Vrednost: 95Chz8bagyU
Namen: Ta piškotek poskuša oceniti uporabnikovo pasovno širino na naših spletnih straneh (z vdelanim videom YouTube).
Rok trajanja: po 8 mesecih

Drugi piškotki, ki so nastavljeni, ko ste prijavljeni v svoj račun YouTube:

Ime: APISID
Wert: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7112053024-
Namen: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila vaših interesov. Podatki se uporabljajo za prilagojene oglase.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: CONSENT
Vrednost: DA+AT.sl+20150628-20-0
Namen: Piškotek shranjuje status uporabnikovega soglasja za uporabo različnih Googlovih storitev. SOGLASJE se uporablja tudi v varnostne namene za preverjanje uporabnikov in zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenimi napadi.
Rok veljavnosti: po 19 letih

Ime: HSID
Vrednost: AcRwpgUik9Dveht0I
Namen: Ta piškotek se uporablja za ustvarjanje profila o vaših interesih. Ti podatki pomagajo pri prikazovanju prilagojenega oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: LOGIN_INFO
Vrednost: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Namen: Ta piškotek shranjuje informacije o vaših prijavnih podatkih.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: SAPISID
Vrednost: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Namen: Ta piškotek deluje tako, da edinstveno identificira vaš brskalnik in napravo. Uporablja se za ustvarjanje profila o vaših interesih.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: SID
Vrednost: oQfNKjAsI112053024-.
Namen: Ta piškotek shranjuje ID vašega računa Google in čas vaše zadnje prijave v digitalno podpisani in šifrirani obliki.
Rok veljavnosti: po 2 letih

Ime: SIDCC
Vrednost: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Namen: Ta piškotek shranjuje informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto in katere oglase ste morda videli, preden ste obiskali naše spletno mesto.
Rok trajanja: po 3 mesecih

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Podatki, ki jih YouTube prejme od vas in jih obdeluje, so shranjeni na Googlovih strežnikih. Večina teh strežnikov je v Ameriki. Natančno lokacijo Googlovih podatkovnih središč si lahko ogledate na spletni strani https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de. Vaši podatki so porazdeljeni po strežnikih. To pomeni, da je dostop do podatkov hitrejši in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo.

Google zbrane podatke shranjuje različno dolgo. Nekatere podatke lahko kadar koli izbrišete, drugi se samodejno izbrišejo po določenem času, tretje pa Google hrani dlje časa. Nekateri podatki (na primer elementi iz “Moje dejavnosti”, fotografije ali dokumenti, izdelki), shranjeni v računu Google, bodo ostali shranjeni, dokler jih ne izbrišete. Nekatere podatke, povezane z napravo, brskalnikom ali aplikacijo, lahko izbrišete tudi, če niste prijavljeni v Google račun.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Načeloma lahko podatke v Google Računu izbrišete ročno. S funkcijo samodejnega brisanja podatkov o lokaciji in dejavnostih, ki je bila uvedena leta 2019, se informacije shranijo glede na vašo odločitev – 3 ali 18 mesecev, nato pa se izbrišejo.

Ne glede na to, ali imate Googlov račun ali ne, lahko brskalnik nastavite tako, da izbriše ali onemogoči Googlove piškotke. Glede na brskalnik, ki ga uporabljate, to deluje na različne načine. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili, da se vaši podatki lahko obdelujejo in shranjujejo prek vgrajenih elementov YouTube, se ta privolitev šteje kot pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6(1)(a) DSGVO). Načeloma bodo vaši podatki shranjeni in obdelani tudi na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6(1)(f) DSGVO) za hitro in dobro komunikacijo z vami ali drugimi strankami in poslovnimi partnerji. Kljub temu vgrajene elemente YouTuba uporabljamo le, če ste za to dali svoje soglasje. YouTube v vaš brskalnik vnese tudi piškotke za shranjevanje podatkov. Zato vam priporočamo, da natančno preberete naše besedilo o varstvu podatkov o piškotkih in si ogledate izjavo o varstvu podatkov ali smernice za piškotke zadevnega ponudnika storitev.

YouTube med drugim obdeluje podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

YouTube uporablja standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO), kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Te klavzule družbo YouTube zavezujejo, da pri obdelavi ustreznih podatkov zunaj EU spoštuje raven varstva podatkov v EU. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločbo in klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Ker je YouTube hčerinsko podjetje Googla, je politika zasebnosti skupna. Če želite izvedeti več o tem, kako se obdelujejo vaši podatki, vam priporočamo pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Gumb za naročnino na YouTube Politika zasebnosti

Na naše spletno mesto smo namestili gumb za prijavo na YouTube. Gumb navadno prepoznate po klasičnem logotipu YouTuba. Logotip prikazuje besede “Naročite se” ali “YouTube” z belimi črkami na rdečem ozadju in belim simbolom “Predvajaj” na levi strani. Gumb pa je lahko prikazan tudi v drugačni obliki.

Naš kanal YouTube vam vedno ponuja zabavne, zanimive ali razburljive videoposnetke. Z vgrajenim gumbom “Naročite se” se lahko na naš kanal naročite neposredno z našega spletnega mesta in vam ni treba obiskati spletnega mesta YouTube. Želimo vam čim bolj olajšati dostop do naše obsežne vsebine. Upoštevajte, da lahko YouTube hrani in obdeluje vaše podatke.

Ko na našem spletnem mestu vidite vgrajeni gumb za naročnino, YouTube nastavi vsaj en piškotek – v skladu z Googlom. Ta piškotek shranjuje vaš naslov IP in naš URL. YouTube lahko na ta način izve tudi informacije o vašem brskalniku, vaši približni lokaciji in privzetem jeziku. Pri našem preskusu so bili naslednji štirje piškotki nastavljeni, ne da bi bili prijavljeni v YouTube:

Ime: YSC
Vrednost: b9-CV6ojI5112053024Y
Namen: Ta piškotek zabeleži edinstven ID za shranjevanje statističnih podatkov o gledanih videoposnetkih.
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: PREF
Vrednost: f1=50000000
Namen: Ta piškotek prav tako beleži vaš edinstven ID. Google dobi statistične podatke o tem, kako uporabljate videoposnetke YouTube na našem spletnem mestu prek storitve PREF.
Rok trajanja: po 8 mesecih

Ime: GPS
Vrednost: 1
Namen: Ta piškotek registrira vaš edinstven ID v mobilnih napravah za sledenje lokaciji GPS.
Rok trajanja: po 30 minutah

Ime: VISITOR_INFO1_LIVE
Vrednost: 11205302495Chz8bagyU
Namen: Ta piškotek poskuša oceniti uporabnikovo pasovno širino na naših spletnih straneh (z vdelanim videom YouTube).
Rok trajanja: po 8 mesecih

Opomba: Ti piškotki so bili nastavljeni po preizkusu in ne morejo biti popolni.

Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube s pomočjo piškotkov shrani številna vaša dejanja/interakcije na našem spletnem mestu in jih dodeli vašemu računu YouTube. YouTube na primer prejema informacije o tem, kako dolgo brskate po našem spletnem mestu, katero vrsto brskalnika uporabljate, katero ločljivost zaslona preferirate ali katera dejanja izvajate.

YouTube te podatke po eni strani uporablja za izboljšanje svojih storitev in ponudb, po drugi strani pa za analize in statistične podatke za oglaševalce (ki uporabljajo Google Ads).

Uvod v spletno oblikovanje

Povzetek politike zasebnosti spletnega oblikovanja
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Izboljšanje uporabniške izkušnje.
📓 Obdelani podatki: Kateri podatki se obdelujejo, je v veliki meri odvisno od uporabljenih storitev. Večinoma gre za naslov IP, tehnične podatke, jezikovne nastavitve, različico brskalnika, ločljivost zaslona in ime brskalnika. Več podrobnosti o tem lahko najdete v ustreznih orodjih za oblikovanje spletnih strani, ki jih uporabljate.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je spletno oblikovanje?

Na našem spletnem mestu uporabljamo različna orodja, ki služijo našemu spletnemu oblikovanju. Pri spletnem oblikovanju ne gre le za lep videz spletnega mesta, kot se pogosto domneva, temveč tudi za funkcionalnost in zmogljivost. Seveda pa je eden od glavnih ciljev profesionalnega oblikovanja spletnih strani tudi to, da je spletna stran videti pravilno. Spletno oblikovanje je veja medijskega oblikovanja, ki se ukvarja z vizualnim, strukturnim in funkcionalnim oblikovanjem spletnega mesta. Cilj je z uporabo spletnega oblikovanja izboljšati vašo izkušnjo na našem spletnem mestu. V žargonu spletnega oblikovanja se to imenuje uporabniška izkušnja (UX) in uporabnost. Uporabniška izkušnja se nanaša na vse vtise in izkušnje, ki jih obiskovalec spletnega mesta doživi na spletnem mestu. Podpomenka uporabniške izkušnje je uporabnost. Gre za prijaznost spletnega mesta do uporabnika. Glavni poudarek je na tem, da so vsebina, podstrani ali izdelki jasno strukturirani in da lahko hitro in enostavno najdete, kar iščete. Da bi vam na naši spletni strani ponudili najboljšo možno izkušnjo, uporabljamo tudi tako imenovana orodja za oblikovanje spletnih strani tretjih oseb. V tem pravilniku o zasebnosti kategorija “spletno oblikovanje” zato vključuje vse storitve, ki izboljšujejo oblikovanje našega spletnega mesta. To so lahko na primer pisave, različni vtičniki ali druge integrirane funkcije spletnega oblikovanja.

Zakaj uporabljamo orodja za spletno oblikovanje?

Način sprejemanja informacij na spletnem mestu je v veliki meri odvisen od strukture, funkcionalnosti in vizualne zaznave spletnega mesta. Zato je dobra in profesionalna spletna zasnova postala vse pomembnejša tudi za nas. Stalno si prizadevamo za izboljšanje našega spletnega mesta in to razumemo tudi kot razširjeno storitev za vas kot obiskovalce spletnega mesta. Poleg tega ima lepa in delujoča spletna stran za nas tudi ekonomske prednosti. Navsezadnje nas boste obiskali in izkoristili naše ponudbe le, če se boste počutili povsem udobno.

Katere podatke shranjujejo orodja za spletno oblikovanje?

Ko obiščete naše spletno mesto, so lahko v naše strani vgrajeni elementi spletnega oblikovanja, ki prav tako lahko obdelujejo podatke. Kateri podatki so točno vključeni, je seveda v veliki meri odvisno od uporabljenih orodij. Spodaj si lahko ogledate, katera orodja uporabljamo za naše spletno mesto. Priporočamo vam, da za podrobnejše informacije o obdelavi podatkov preberete tudi ustrezno izjavo o varstvu podatkov uporabljenih orodij. V večini primerov boste tam izvedeli, kateri podatki se obdelujejo, ali se uporabljajo piškotki in kako dolgo se podatki hranijo. Pisave, kot so na primer Google Fonts, Googlovim strežnikom samodejno posredujejo tudi informacije, kot so jezikovne nastavitve, naslov IP, različica brskalnika, ločljivost zaslona brskalnika in ime brskalnika.

Trajanje obdelave podatkov

Kako dolgo se podatki obdelujejo, je zelo individualno in odvisno od uporabljenih elementov spletnega oblikovanja. Če se na primer uporabljajo piškotki, je obdobje hrambe lahko tako kratko kot minuta ali celo nekaj let. Poiščite več informacij o tem. V ta namen priporočamo naše splošno besedilo o piškotkih in izjave o varstvu podatkov uporabljenih orodij. Tam boste običajno natančno izvedeli, kateri piškotki se uporabljajo in katere informacije so shranjene v njih. Datoteke Googlovih pisav so na primer shranjene eno leto. S tem se izboljša čas nalaganja spletnega mesta. Načeloma se podatki hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitve. V primeru zakonskih zahtev se lahko podatki hranijo tudi dlje časa.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke. Pod elementi spletnega oblikovanja (predvsem za pisave) pa so tudi podatki, ki jih ni mogoče tako preprosto izbrisati. To velja v primeru, ko se podatki samodejno zbirajo neposredno ob priklicu strani in posredujejo tretjemu ponudniku (na primer Googlu). V tem primeru se obrnite na podporo ustreznega ponudnika. V primeru Googla se lahko obrnete na podporo na spletnem naslovu https://support.google.com/?hl=de.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo orodij za spletno oblikovanje, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, do katere lahko pride pri uporabi orodij za spletno oblikovanje. Na naši strani obstaja tudi legitimni interes za izboljšanje spletnega oblikovanja na našem spletnem mestu. Konec koncev vam lahko le tako zagotovimo čudovito in profesionalno spletno ponudbo. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodja za oblikovanje spletnih strani uporabljamo le, če ste dali svoje soglasje. Vsekakor želimo to še enkrat poudariti.

Informacije o posebnih orodjih za spletno oblikovanje – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Adobe Fonts Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev gostovanja spletnih pisav Adobe Fonts. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Adobe Inc. Irsko podjetje Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska, je odgovorno za evropsko regijo.

Adobe med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Adobe kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO). Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se družba Adobe zavezuje, da bo pri obdelavi vaših ustreznih podatkov upoštevala evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Več informacij o obdelanih podatkih in standardnih pogodbenih klavzulah družbe Adobe je na voljo na spletnem naslovu https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Pravilnik o zasebnosti Font Awesome

Font Awesome Povzetek pravilnika o zasebnosti
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev.
📓 Obdelani podatki: kot so naslov IP in katere datoteke ikon so naložene Več
podrobnosti spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: datoteke v obliki, ki jo je mogoče identificirati, se hranijo nekaj tednov.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je čudovita pisava?

Na našem spletnem mestu uporabljamo pisavo Font Awesome ameriškega podjetja Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, ZDA). Ko prikličete eno od naših spletnih mest, se spletna pisava Font Awesome (zlasti ikone) naloži prek omrežja za dostavo vsebine (CDN) Font Awesome. Na ta način se besedila ali pisave in ikone ustrezno prikažejo na vsaki končni napravi. V tem pravilniku o zasebnosti podrobneje opisujemo shranjevanje in obdelavo podatkov s to storitvijo.

Ikone imajo na spletnih mestih vedno pomembnejšo vlogo. Font Awesome je spletna pisava, razvita posebej za spletne oblikovalce in razvijalce spletnih strani. S pomočjo jezika slogov CSS lahko ikone poljubno pomanjšate in obarvate. Na ta način nadomestijo stare slikovne ikone. Font Awesome CDN je najlažji način za nalaganje ikon ali pisav v spletno mesto. V spletno mesto je bilo treba dodati le majhno vrstico kode.

Zakaj uporabljamo Font Awesome na našem spletnem mestu?

S pomočjo funkcije Font Awesome lahko vsebino na našem spletnem mestu bolje predstavimo. Tako se boste lažje znašli na našem spletnem mestu in razumeli vsebino. Z ikonami lahko včasih nadomestite celo cele besede in prihranite prostor. To je še posebej priročno, ko vsebino optimiziramo za pametne telefone.  Te ikone so vstavljene kot koda HMTL in ne kot slika. To nam omogoča, da ikone s CSS urejamo točno tako, kot želimo. Hkrati s Font Awesome izboljšamo tudi hitrost nalaganja, saj gre le za elemente HTML in ne za slike ikon. Vse te prednosti nam pomagajo, da je spletno mesto za vas še bolj pregledno, sveže in hitrejše.

Katere podatke shranjuje program Font Awesome?

Za nalaganje ikon in simbolov se uporablja omrežje za dostavo vsebine (CDN) Font Awesome. CDN so omrežja strežnikov, ki so razporejeni po vsem svetu in omogočajo hitro nalaganje datotek iz bližnje okolice. Ko prikličete eno od naših strani, so ustrezne ikone prav tako zagotovljene s programom Font Awesome.

Za nalaganje spletnih pisav mora brskalnik vzpostaviti povezavo s strežniki družbe Fonticons, Inc. Pri tem se prepozna vaš naslov IP. Font Awesome zbira tudi podatke o tem, katere datoteke z ikonami so prenesene in kdaj. Poleg tega se posredujejo tudi tehnični podatki, kot so različica brskalnika, ločljivost zaslona ali čas prikazane strani.

Ti podatki se zbirajo in shranjujejo iz naslednjih razlogov:

 • za optimizacijo omrežij za dostavo vsebine.
 • odkrivanje in popravljanje tehničnih napak.
 • za zaščito CDN pred zlorabo in napadi.
 • da bi lahko izračunali stroške od strank Font Awesome Pro
 • za ugotavljanje priljubljenosti ikon
 • vedeti, kateri računalnik in programsko opremo uporabljate.

Če brskalnik ne dovoljuje spletnih pisav, se samodejno uporabi standardna pisava vašega računalnika. Kolikor nam je znano, trenutno ni nastavljenih nobenih piškotkov. Smo v stiku z oddelkom za zasebnost podjetja Font Awesome in vas bomo obvestili takoj, ko bomo izvedeli več.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Font Awesome shranjuje podatke o uporabi omrežja za dostavo vsebin na strežnikih, ki se prav tako nahajajo v Združenih državah Amerike. Vendar so strežniki CDN nameščeni po vsem svetu in shranjujejo uporabniške podatke ne glede na to, kje se nahajate. Podatki, ki jih je mogoče identificirati, se običajno hranijo le nekaj tednov. Zbirni statistični podatki o uporabi iz CDN se lahko shranjujejo dlje časa. Tu niso vključeni osebni podatki.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Družba Font Awesome po naši najboljši vednosti ne shranjuje nobenih osebnih podatkov o omrežjih za dostavo vsebine. Če ne želite, da se shranjujejo podatki o ikonah, ki jih uporabljate, žal ne morete obiskati našega spletnega mesta. Če vaš brskalnik ne dovoljuje spletnih pisav, se podatki ne bodo prenesli ali shranili. V tem primeru se preprosto uporabi privzeta pisava vašega računalnika.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Font Awesome, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani družbe Font Awesome.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Font Awesome za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo Font Awesome le, če ste za to dali soglasje.

Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. Obdelavo podatkov v glavnem izvaja podjetje Font Awesome. To lahko povzroči, da podatki ne bodo obdelani in shranjeni anonimno. Poleg tega imajo lahko vladni organi ZDA dostop do posameznih podatkov. Prav tako je mogoče, da so ti podatki povezani s podatki iz drugih storitev Font Awesome, v katerih imate uporabniški račun.

Če želite izvedeti več o podjetju Font Awesome in načinu ravnanja s podatki, vam priporočamo, da preberete pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu https://fontawesome.com/privacy in stran pomoči na spletnem mestu https://fontawesome.com/support.

Politika zasebnosti Googlovih pisav

Povzetek pravilnika o zasebnosti Googlovih pisav
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so naslov IP ter zahtevki za CSS in pisave Več
podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: Google datoteke s pisavami hrani eno leto.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so Googlove pisave?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Googlove pisave. To so “Googlove pisave” družbe Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorna družba Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Za uporabo pisav Google se vam ni treba prijaviti ali vnesti gesla. Poleg tega se v vašem brskalniku ne shranjujejo piškotki. Datoteke (CSS, pisave) so zahtevane prek Googlovih domen fonts.googleapis.com in fonts.gstatic.com. Google trdi, da so zahteve za CSS in pisave popolnoma ločene od vseh drugih Googlovih storitev. Če imate račun Google, vam ni treba skrbeti, da bodo podatki o vašem računu Google posredovani Googlu med uporabo pisav Google. Google beleži uporabo CSS (Cascading Style Sheets) in uporabljenih pisav ter te podatke varno shranjuje. Podrobneje si bomo ogledali, kako je videti shranjevanje podatkov.

Google Fonts (prej Google Web Fonts) je imenik z več kot 800 pisavami, ki jih Google brezplačno da na voljo uporabnikom.

Številne od teh pisav so objavljene pod licenco SIL Open Font License, druge pa pod licenco Apache License. Obe licenci sta brezplačni programski opremi.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Googlove pisave?

Z Googlovimi pisavami lahko pisave uporabljamo na svojem spletnem mestu in nam jih ni treba naložiti v svoj strežnik. Pisave Google so pomemben element za ohranjanje visoke kakovosti našega spletnega mesta. Vse Googlove pisave so samodejno optimizirane za splet, kar prihrani količino podatkov in je velika prednost zlasti pri uporabi v mobilnih napravah. Ko obiščete naše spletno mesto, je zaradi majhne velikosti datoteke čas nalaganja hiter. Poleg tega so pisave Google Fonts varne spletne pisave. Različni sistemi za sintezo slik (upodabljanje) v različnih brskalnikih, operacijskih sistemih in mobilnih napravah lahko povzročijo napake. Takšne napake lahko včasih popačijo videz besedil ali celotnih spletnih strani. Zaradi hitrega omrežja za dostavo vsebin (CDN) z Googlovimi pisavami ni težav z različnimi platformami. Google Fonts podpira vse glavne brskalnike (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) in zanesljivo deluje v večini sodobnih mobilnih operacijskih sistemov, vključno z Androidom 2.2+ in iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Zato uporabljamo Googlove pisave, da lahko celotno spletno storitev predstavimo kar se da lepo in dosledno.

Katere podatke hrani Google?

Ko obiščete naše spletno mesto, se pisave ponovno naložijo prek Googlovega strežnika. Ta zunanji klic posreduje podatke Googlovim strežnikom. Na ta način Google tudi prepozna, da vi ali vaš IP-naslov obiskujete naše spletno mesto. API Googlovih pisav je bil razvit za zmanjšanje uporabe, shranjevanja in zbiranja podatkov končnega uporabnika na raven, ki je potrebna za pravilno zagotavljanje pisav. Mimogrede, API pomeni “vmesnik za programiranje aplikacij” in med drugim služi kot prenosnik podatkov v sektorju programske opreme.

Google Fonts varno shranjuje zahtevke CSS in pisave pri Googlu in so tako zaščiteni. Na podlagi zbranih podatkov o uporabi lahko Google ugotovi, kako dobro so sprejete posamezne pisave. Google objavi rezultate na internih straneh za analizo, kot je Google Analytics. Poleg tega Google uporablja tudi podatke iz svojega spletnega pregledovalnika, da ugotovi, katera spletna mesta uporabljajo Googlove pisave. Ti podatki so objavljeni v podatkovni zbirki Google Fonts BigQuery. Podjetniki in razvijalci uporabljajo Googlovo spletno storitev BigQuery, da lahko preučujejo in premikajo velike količine podatkov.

Opozoriti pa je treba, da vsaka zahteva za Googlovo pisavo Googlovim strežnikom samodejno posreduje informacije, kot so jezikovne nastavitve, naslov IP, različica brskalnika, ločljivost zaslona brskalnika in ime brskalnika. Ali so shranjeni tudi ti podatki, ni mogoče jasno ugotoviti ali pa Google tega ni jasno sporočil.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Google v svojih strežnikih, ki se večinoma nahajajo zunaj EU, en dan hrani zahtevke za sredstva CSS. To nam omogoča uporabo pisav s pomočjo Googlove vrstice slogov. List stilov je oblikovna predloga, s katero lahko na primer preprosto in hitro spremenite obliko ali pisavo spletnega mesta.

Google hrani datoteke s pisavami eno leto. Google si tako prizadeva bistveno izboljšati čas nalaganja spletnih mest. Če se več milijonov spletnih strani sklicuje na iste pisave, se te po prvem obisku shranijo v predpomnilnik in se takoj znova pojavijo na vseh drugih spletnih straneh, ki jih obiščete pozneje. Včasih Google posodobi datoteke s pisavami, da zmanjša velikost datoteke, poveča jezikovno pokritost in izboljša oblikovanje.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Podatkov, ki jih Google hrani en dan ali eno leto, ni mogoče preprosto izbrisati. Podatki se samodejno posredujejo Googlu ob dostopu do strani. Če želite te podatke predčasno izbrisati, se morate obrniti na Googlovo podporo na naslovu https://support.google.com/?hl=de&tid=112053024. V tem primeru lahko shranjevanje podatkov preprečite le, če ne obiščete našega spletnega mesta.

V nasprotju z drugimi spletnimi pisavami nam Google omogoča neomejen dostop do vseh pisav. Tako imamo lahko neomejen dostop do morja pisav in tako kar najbolje izkoristimo svoje spletno mesto. Več informacij o Googlovih pisavah in drugih vprašanjih najdete na spletnem mestu https://developers.google.com/fonts/faq?tid=112053024. Tam Google sicer obravnava zadeve, povezane z zasebnostjo, vendar res podrobnih informacij o shranjevanju podatkov ne vključuje. Od Googla je razmeroma težko dobiti res natančne informacije o shranjenih podatkih.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Googlovih pisav, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google Fonts.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Googlove pisave za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Googlovo pisavo uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali za prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji za obdelavo podatkov v Googlovih oglasih, ki ustrezajo tudi standardnim pogodbenim klavzulam za Googlove pisave, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Na spletni strani https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ lahko tudi preverite, katere podatke Google na splošno zbira in za kaj jih uporablja.

Spletne storitve zemljevidov Uvod

Spletne storitve zemljevidov Povzetek politike zasebnosti
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Izboljšanje uporabniške izkušnje.
📓 Obdelani podatki: Kateri podatki se obdelujejo, je v veliki meri odvisno od uporabljenih storitev. V večini primerov so to naslov IP, podatki o lokaciji, iskalni elementi in/ali tehnični podatki. Več podrobnosti o tem najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so spletne storitve zemljevidov?

Kot razširjeno storitev uporabljamo tudi storitve spletnih zemljevidov za naše spletno mesto. Storitev Google Maps verjetno najbolje poznate, vendar obstajajo tudi drugi ponudniki, ki so specializirani za ustvarjanje digitalnih zemljevidov. Takšne storitve vam omogočajo ogled lokacij, zemljevidov poti ali drugih geografskih informacij neposredno z našega spletnega mesta. Z integrirano kartografsko storitvijo vam ni več treba zapustiti našega spletnega mesta, da bi si na primer ogledali pot do lokacije. Za delovanje spletnega zemljevida na našem spletnem mestu so deli zemljevida vključeni s kodo HTML. Storitve lahko nato prikazujejo zemljevide ulic, zemeljsko površino, zračne ali satelitske slike. Če uporabljate vgrajeno kartografsko storitev, se podatki prav tako prenesejo v uporabljeno orodje in tam shranijo. Ti podatki lahko vključujejo tudi osebne podatke.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo storitve spletnih zemljevidov?

Na splošno je naš cilj, da bi bil vaš čas na našem spletnem mestu prijeten. Seveda pa je vaš čas prijeten le, če se zlahka znajdete na naši spletni strani in hitro ter enostavno najdete vse potrebne informacije. Zato smo menili, da bi lahko sistem spletnih zemljevidov pomenil še eno pomembno izboljšavo naše spletne storitve. Ne da bi zapustili našo spletno stran, si lahko s pomočjo sistema zemljevidov preprosto ogledate opise poti, lokacije ali celo interesne točke. Seveda je zelo praktično, da lahko na prvi pogled vidite, kje se nahajamo, da nas lahko hitro in varno najdete. Kot lahko vidite, je prednosti preprosto veliko, zato storitve spletnih zemljevidov na našem spletnem mestu jasno obravnavamo kot del naših storitev za stranke.

Katere podatke shranjujejo spletne storitve zemljevidov?

Ko odprete stran na našem spletnem mestu, ki ima vgrajeno funkcijo spletnega zemljevida, se lahko osebni podatki prenesejo v ustrezno storitev in tam shranijo. V večini primerov je to vaš naslov IP, ki se lahko uporablja tudi za določitev vašega približnega položaja. Poleg naslova IP so shranjeni tudi podatki, kot so vneseni iskalni izrazi ter koordinate zemljepisne širine in dolžine. Če na primer vnesete naslov za načrtovanje poti, se shranijo tudi ti podatki. Podatkov ne shranjujemo mi, temveč strežniki integriranih orodij. To si lahko predstavljate takole: Nahajate se na našem spletnem mestu, ko pa komunicirate s storitvijo zemljevida, ta interakcija dejansko poteka na njihovem spletnem mestu. Za pravilno delovanje storitve se v vašem brskalniku običajno nastavi vsaj en piškotek. Google Maps na primer uporablja piškotke tudi za beleženje vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje storitve in lahko prikazoval prilagojeno oglaševanje. Več o piškotkih lahko preberete v našem razdelku “Piškotki”.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Vsaka spletna storitev za izdelavo zemljevidov obdeluje različne podatke o uporabniku. Če imamo dodatne informacije, vas bomo o trajanju obdelave podatkov obvestili v nadaljevanju v ustreznih razdelkih posameznih orodij. Načeloma se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitve. Google Maps na primer določene podatke shranjuje za določen čas, medtem ko morate druge podatke izbrisati sami. Pri aplikaciji Mapbox je na primer naslov IP shranjen 30 dni in nato izbrisan. Kot lahko vidite, vsako orodje shranjuje podatke različno dolgo. Zato vam priporočamo, da natančno preučite izjave o varstvu podatkov uporabljenih orodij.

Ponudniki uporabljajo tudi piškotke za shranjevanje podatkov o vašem uporabniškem vedenju pri uporabi storitve zemljevida. Splošne informacije o piškotkih najdete v našem razdelku “Piškotki”, v besedilih o varstvu podatkov posameznih ponudnikov pa se lahko seznanite tudi s tem, kateri piškotki se lahko uporabljajo. V večini primerov je to le vzorčni seznam in ni popoln.

Pravica do ugovora

Vedno imate možnost in tudi pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter do ugovora proti uporabi in obdelavi. Soglasje, ki ste nam ga dali, lahko kadar koli prekličete. To praviloma najlažje storite z orodjem za odobritev piškotkov. Vendar lahko uporabite tudi druga orodja za odjavo. Prav tako lahko z nekaj kliki z miško upravljate, izbrišete ali deaktivirate morebitne piškotke, ki so jih nastavili ponudniki, ki jih uporabljate sami. Vendar se lahko zgodi, da nekatere funkcije storitve ne bodo več delovale kot običajno. Od brskalnika, ki ga uporabljate, je odvisno tudi to, kako upravljate piškotke v brskalniku. V razdelku “Piškotki” najdete tudi povezave do navodil najpomembnejših brskalnikov.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve spletnega zemljevida, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri zbiranju s spletno kartografsko storitvijo.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve spletnega zemljevida za optimizacijo naših storitev na našem spletnem mestu. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Storitve spletnih zemljevidov pa uporabljamo le, če ste za to dali soglasje. Vsekakor želimo, da se to na tej točki ponovno navede.

Informacije o posebnih storitvah spletnih zemljevidov – če so na voljo – so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti Google Maps

Povzetek pravilnika o zasebnosti v Googlovih Zemljevidih
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so vneseni iskalni izrazi, vaš naslov IP in tudi koordinate zemljepisne širine ali dolžine.
Več podrobnosti o tem najdete v nadaljevanju tega pravilnika o zasebnosti.
📅 Čas shranjevanja: odvisno od shranjenih podatkov.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Google Maps?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps družbe Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovoren za vse Googlove storitve v Evropi. Google Maps nam omogoča, da vam bolje prikažemo lokacije in tako prilagodimo našo storitev vašim potrebam. Z uporabo Google Maps se podatki prenesejo v Google in shranijo na Googlovih strežnikih. Na tem mestu želimo podrobneje predstaviti, kaj so Google Maps, zakaj uporabljamo to Googlovo storitev, katere podatke shranjuje in kako lahko to preprečite.

Google Maps je spletna storitev kartiranja, ki jo zagotavlja Google. Z aplikacijo Google Maps lahko v računalniku, tabličnem računalniku ali aplikaciji poiščete natančne lokacije mest, znamenitosti, nastanitev ali podjetij v spletu. Če so podjetja predstavljena v storitvi Google My Business, so poleg lokacije prikazane tudi dodatne informacije o podjetju. Če želite prikazati, kako priti do tja, lahko dele zemljevida lokacije vključite v spletno mesto z uporabo kode HTML. Google Maps prikazuje zemeljsko površje kot zemljevid ulic ali kot zračno ali satelitsko sliko. Zaradi slik Street View in visokokakovostnih satelitskih posnetkov so možne zelo natančne predstavitve.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps?

Vsa naša prizadevanja na tem spletnem mestu so usmerjena v to, da vam omogočimo koristno in smiselno preživljanje časa na našem spletnem mestu. Z integracijo Google Maps vam lahko zagotovimo najpomembnejše informacije o različnih lokacijah. Na prvi pogled lahko vidite, kje se nahajamo. Navodila vam vedno pokažejo najboljšo ali najhitrejšo pot do nas. Prikličete lahko navodila za pot z avtomobilom, javnim prevozom, peš ali s kolesom. Zagotavljanje Googlovih zemljevidov je za nas del naših storitev za stranke.

Katere podatke shranjuje Google Maps?

Da lahko Google Maps v celoti ponuja svoje storitve, mora zbirati in shranjevati vaše podatke. To vključuje vnesene iskalne izraze, vaš naslov IP ter koordinate zemljepisne širine in dolžine. Če uporabljate funkcijo načrtovanja poti, se shrani tudi vneseni začetni naslov. Vendar se ti podatki shranjujejo na spletnih mestih Google Maps. O tem vas lahko le obvestimo, ne moremo pa na to vplivati. Ker smo v naše spletno mesto vključili Google Maps, Google v vaš brskalnik nastavi vsaj en piškotek (ime: NID). Ta piškotek shranjuje podatke o vašem uporabniškem vedenju. Google te podatke uporablja predvsem za optimizacijo lastnih storitev in zagotavljanje individualnega, prilagojenega oglaševanja.

Naslednji piškotek je v vašem brskalniku nameščen zaradi integracije storitve Google Maps:

Ime: NID
Wert: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ112053024-5
Namen: Google uporablja NID za prilagajanje oglasov vašemu iskanju v Googlu. S pomočjo piškotka si Google “zapomni” vaše najpogosteje vnesene iskalne poizvedbe ali vaše prejšnje interakcije z oglasi. Tako boste vedno prejemali prilagojene oglase. Piškotek vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja za zbiranje vaših osebnih nastavitev za namene oglaševanja.
Rok veljavnosti: po 6 mesecih

Opomba: Za popolnost shranjenih podatkov ne moremo jamčiti. Zlasti pri uporabi piškotkov sprememb ni mogoče nikoli izključiti. Za identifikacijo piškotka NID je bila ustvarjena ločena preskusna stran, na kateri so bili vključeni samo Google Maps.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Googlovi strežniki so nameščeni v podatkovnih središčih po vsem svetu. Vendar je večina strežnikov v Ameriki. Zato se vaši podatki vse pogosteje shranjujejo tudi v ZDA. Tukaj si lahko preberete, kje natančno se nahajajo Googlova podatkovna središča: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google podatke razpošilja na različne nosilce podatkov. To pomeni, da je mogoče podatke hitreje priklicati in da so bolje zaščiteni pred morebitnimi poskusi manipulacije. Vsak podatkovni center ima tudi posebne programe za nujne primere. Če na primer pride do težav z Googlovo strojno opremo ali če se zaradi naravne nesreče strežniki ustavijo, bodo podatki v vsakem primeru ostali zaščiteni.

Google nekatere podatke shranjuje za določeno časovno obdobje. Za druge podatke Google ponuja le možnost, da jih izbrišete ročno. Poleg tega podjetje anonimizira tudi informacije (kot so podatki o oglaševanju) v strežniških dnevnikih, tako da po 9 oziroma 18 mesecih izbriše del naslova IP in informacije o piškotkih.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

S samodejnim brisanjem podatkov o lokaciji in dejavnostih, ki bo uvedeno leta 2019, bodo podatki o lokaciji in dejavnostih v spletu/aplikacijah shranjeni 3 ali 18 mesecev – odvisno od vaše odločitve – in nato izbrisani. Poleg tega lahko te podatke kadar koli ročno izbrišete iz zgodovine prek svojega Google računa. Če želite popolnoma preprečiti sledenje lokaciji, morate v Googlovem računu začasno prekiniti razdelek “Spletne dejavnosti in dejavnosti aplikacij”. Kliknite “Podatki in prilagajanje” in nato možnost “Nastavitev dejavnosti”. Tu lahko vklopite ali izklopite dejavnosti.

Posamezne piškotke lahko deaktivirate, izbrišete ali upravljate tudi v svojem brskalniku. Odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate, to vedno deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Google Maps, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, do katere lahko pride med zbiranjem s strani Google Maps.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Googlovih zemljevidov za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Maps uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses – SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Pogoji obdelave podatkov v Google Ads, ki ustrezajo standardnim pogodbenim klavzulam, so na voljo na spletni strani https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Če želite izvedeti več o Googlovi obdelavi podatkov, vam priporočamo, da si preberete interni pravilnik o zasebnosti podjetja na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Politika zasebnosti OpenStreetMap

Povzetek politike zasebnosti OpenStreetMap
👥 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija učinkovitosti naših storitev
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so naslov IP, informacije o brskalniku, vaš operacijski sistem, vsebina zahteve, omejena lokacija in podatki o uporabi Več
podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: naslov IP se izbriše po 180 dneh.
Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je OpenStreetMap?

Na naše spletno mesto smo vključili dele zemljevidov spletnega orodja za kartiranje “OpenStreetMap”. To je tako imenovano odprtokodno kartiranje, do katerega lahko dostopamo prek vmesnika API. To funkcijo ponuja OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Združeno kraljestvo. Z uporabo te funkcije zemljevida bo vaš naslov IP posredovan v OpenStreetMap. V tem pravilniku o zasebnosti boste izvedeli, zakaj uporabljamo funkcije orodja OpenStreetMap, kje se podatki shranjujejo in kako lahko preprečite njihovo shranjevanje.

Projekt OpenStreetMap se je začel leta 2004. Cilj projekta je in je bil ustvariti brezplačen zemljevid sveta. Uporabniki po vsem svetu zbirajo podatke o stavbah, gozdovih, rekah in cestah. Z leti so uporabniki sami ustvarili obsežen digitalni zemljevid sveta. Zemljevid seveda ni popoln, vendar v večini regij vsebuje veliko podatkov.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo OpenStreetMap?

Naše spletno mesto vam mora biti predvsem v pomoč. Z našega vidika je vedno koristno, če lahko informacije najdete hitro in enostavno. Po eni strani gre seveda za naše storitve in izdelke, po drugi strani pa želimo, da imate dostop tudi do drugih koristnih informacij. Zato uporabljamo tudi kartografsko storitev OpenStreetMap. Tako vam lahko na primer natančno pokažemo, kako najti naše podjetje. Zemljevid vam pokaže najboljšo pot do nas in pot postane otročje lahka.

Katere podatke hrani OpenStreetMap?

Ko obiščete eno od naših spletnih mest, ki ponuja OpenStreetMap, se uporabniški podatki prenesejo v storitev in tam shranijo. OpenStreetMap zbira informacije o vaših interakcijah z digitalnim zemljevidom, vaš naslov IP, podatke o brskalniku, vrsti naprave, operacijskem sistemu ter o tem, kateri dan in ob kateri uri ste uporabili storitev. Programska oprema za sledenje se uporablja tudi za beleženje interakcij z uporabniki. Podjetje v svojem pravilniku o zasebnosti navaja orodje za analizo “Piwik”.

Zbrani podatki so nato na voljo ustreznim delovnim skupinam fundacije OpenStreetMap. Po navedbah podjetja se osebni podatki ne posredujejo drugim posameznikom ali podjetjem, razen če je to zakonsko potrebno. Tretji ponudnik Piwik sicer shranjuje vaš naslov IP, vendar v skrajšani obliki.

Naslednji piškotek se lahko nastavi v vašem brskalniku, ko sodelujete z OpenStreetMap na našem spletnem mestu:

Ime: _osm_location
Wert: 9.63312%7C52.41500%7C17%7CM
Namen: Piškotek je potreben za odklepanje vsebine OpenStreetMap.
Rok veljavnosti: po 10 letih

Če si želite ogledati celozaslonski zemljevid, boste povezani s spletnim mestom OpenStreetMap. V vašem brskalniku so med drugim lahko shranjeni naslednji piškotki:

Ime: _osm_totp_token
Vrednost: 148253112053024-2
Namen: Ta piškotek se uporablja za zagotavljanje delovanja razdelka z zemljevidi.
Rok trajanja: po eni uri

Ime: _osm_session
Wert: 1d9bfa122e0259d5f6db4cb8ef653a1c
Namen: Piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o seji (tj. vedenju uporabnika).
Datum izteka veljavnosti: po koncu seje

Ime: _pk_id.1.cf09
Wert: 4a5.1593684142.2.1593688396.1593688396112053024-9
Namen: Ta piškotek Piwik nastavi za shranjevanje ali merjenje podatkov o uporabniku, kot je vedenje ob klikih.
Rok veljavnosti: po enem letu

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Strežniki API, podatkovne zbirke in strežniki pomožnih storitev se trenutno nahajajo v Združenem kraljestvu (Velika Britanija in Severna Irska) in na Nizozemskem. Vaš naslov IP in podatki o uporabniku, ki jih v skrajšani obliki shrani orodje za spletno analitiko Piwik, se izbrišejo po 180 dneh.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Imate pravico, da kadar koli dostopate do svojih osebnih podatkov ter ugovarjate njihovi uporabi in obdelavi. Piškotke, ki jih lahko OpenStreetMap nastavi v vašem brskalniku, lahko kadar koli upravljate, izbrišete ali deaktivirate. Vendar pa to preprečuje, da bi storitev delovala v celoti. Upravljanje, brisanje ali onemogočanje piškotkov v vsakem brskalniku deluje nekoliko drugače. V razdelku “Piškotki” boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo OpenStreetMap, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi med zbiranjem s strani OpenStreetMap.

Prav tako imamo legitimen interes, da uporabljamo OpenStreetMap za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu OpenStreetMap uporabljamo le, če ste dali svoje soglasje.

Če želite izvedeti več o obdelavi podatkov v OpenStreetMap, vam priporočamo, da si preberete politiko zasebnosti podjetja na spletni strani https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Razlaga uporabljenih izrazov

Vedno si prizadevamo, da je naša politika zasebnosti čim bolj jasna in razumljiva. Vendar to ni vedno enostavno, zlasti ko gre za tehnične in pravne teme. Pogosto je smiselno uporabiti pravne izraze (kot so osebni podatki) ali nekatere tehnične izraze (kot so piškotki, naslov IP). Vendar jih ne želimo uporabljati brez pojasnila. Spodaj najdete abecedni seznam pomembnih uporabljenih izrazov, ki jih v prejšnji izjavi o zasebnosti morda nismo dovolj obravnavali. Če so ti izrazi prevzeti iz uredbe GDPR in so definicije, bomo tukaj navedli tudi besedila uredbe GDPR in po potrebi dodali svoja pojasnila.

Procesor

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“obdelovalec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

Pojasnilo: Kot podjetje in lastnik spletnega mesta smo odgovorni za vse podatke, ki jih obdelujemo od vas. Poleg upravljavcev podatkov so lahko tudi tako imenovani obdelovalci. To vključuje vsa podjetja ali osebe, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu. Obdelovalci so tako lahko ponudniki storitev, kot so davčni svetovalci, ponudniki gostovanja ali storitev v oblaku, ponudniki plačil ali novic ali velika podjetja, kot sta Google ali Microsoft.

Odgovorno

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“upravljavec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo določitev določijo v pravu Unije ali države članice;

Pojasnilo: V našem primeru smo odgovorni za obdelavo vaših osebnih podatkov in zato “upravljavec”. Če zbrane podatke posredujemo v obdelavo drugim ponudnikom storitev, so ti “obdelovalci”. Za to je treba podpisati “pogodbeni sporazum o obdelavi (CPA)”.

Obdelava

Opredelitev v skladu s členom 4 GDPR

V tej uredbi se izraz:

“obdelava” pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje;

Opomba: Ko v naši izjavi o zasebnosti govorimo o obdelavi, imamo v mislih vse vrste obdelave podatkov. To vključuje, kot je navedeno zgoraj v prvotni izjavi GDPR, ne le zbiranje, temveč tudi shranjevanje in obdelavo podatkov.

Vsa besedila so zaščitena z avtorskimi pravicami.

Vir: Ustvarjeno z generatorjem zasebnosti iz AdSimple